Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Etnografia, etnologia

Małopolska. Regiony-regionalizmy-małe ojczyzny. Tom IV.
Małopolska. Regiony-regionalizmy-małe ojczyzny. Tom IV.
Małopolska. Regiony-regionalizmy-małe ojczyzny. Tom IV. Kraków 2002. MODR. 23 cm, str. 336, ilustr. opr. kart.
18,00 PLN
Małopolska. Regiony-regionalizmy-małe ojczyzny. Tom III.
Małopolska. Regiony-regionalizmy-małe ojczyzny. Tom III.
Małopolska. Regiony-regionalizmy-małe ojczyzny. Tom III. Kraków 2001. MODR. 23 cm, str. 336, ilustr. opr. kart.
18,00 PLN
Łemkowie. Katalog wystawy.
Łemkowie. Katalog wystawy.
Łemkowie. Katalog wystawy. Nowy Sącz 1984. Sądecka Of. Wyd. 20 cm, str. 47, (1), ilustr., opr. karton.
18,00 PLN
Libiszewski Leon: Dzierzążno. Monografia wsi kociewskiej.
Libiszewski Leon: Dzierzążno. Monografia wsi kociewskiej.
Libiszewski Leon: Dzierzążno. Monografia wsi kociewskiej. Gdańsk 1985..Wyd. Zrzesz. Pom.-Kaszub. 21 cm, str. 119, (5), ilustr., opr. karton.
20,00 PLN
Levi-Strauss Claude: Drogi masek
Levi-Strauss Claude: Drogi masek
Levi-Strauss Claude: Drogi masek. Przeł. M. Dobrowolska. Łódź 1985. Wyd. Łódzkie. 20 cm, str. 148, ilustr., opr. karton. Człowiek i jego cywilizacja
16,00 PLN
Porębska Kubik Elżbiea: Przy drogach, wśród pól, w kolekcjach. Współczesna sztuka ludowa w okolicach Krakowa.
Porębska Kubik Elżbiea: Przy drogach, wśród pól, w kolekcjach. Współczesna sztuka ludowa w okolicach Krakowa.
Porębska Kubik Elżbiea: Przy drogach, wśród pól, w kolekcjach. Współczesna sztuka ludowa w okolicach Krakowa. Informator. Kraków 1995.Wyd. Woj. Ośrod. Kultury. 17 cm, str. 92, ilustr., opr. karton
16,00 PLN
Polska kultura ludowa. Przewodnik po wystawie
Polska kultura ludowa. Przewodnik po wystawie
Polska kultura ludowa. Przewodnik po wystawie stałej Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie. Kraków 2003. Muz. Etnogr. 21 cm, str. 71, (1), tabl. ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Kozik Jerzy St.: Obrazy z naszej historii. Gmina Kocmyrzów - Luborzyca.
Kozik Jerzy St.: Obrazy z naszej historii. Gmina Kocmyrzów - Luborzyca.
Kozik Jerzy St.: Obrazy z naszej historii. Gmina Kocmyrzów - Luborzyca. Luborzyca (2006). Wyd. Gm. Ośrod. Kultury Kocmyrzów - Luborzyca. 21 cm, str. 215, (16), ilustr., opr. karton
26,00 PLN
Woda. Opowieść o rzeczy bezcennej.
Woda. Opowieść o rzeczy bezcennej.
Woda. Opowieść o rzeczy bezcennej. Wystawa luty-maj 2007. Gdańsk 2007. Muz. Narod. w Gdańsku - Oddz. Etnografii. 30 cm, str. 79, ilustr., opt. tw.
12,00 PLN
Janicka - Krzywda Urszula: Legendy o świętej Kindze.
Janicka - Krzywda Urszula: Legendy o świętej Kindze.
Janicka - Krzywda Urszula: Legendy o świętej Kindze. Kraków 1999. Wyd. Forma. 21 cm, str. 81, (2), ilustr. w tekście i na tabl., opr. karton. lak.
12,00 PLN
Iwaniec Renata: Tarnów i jego okolice w legendach.
Iwaniec Renata: Tarnów i jego okolice w legendach.
Iwaniec Renata: Tarnów i jego okolice w legendach. Tarnów 2002. Miejska Bibl. Publ. 21 cm, str. 99, ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Jędraś Stanisław: Pakosław bliski i nieznany.
Jędraś Stanisław: Pakosław bliski i nieznany.
Jędraś Stanisław: Pakosław bliski i nieznany. Pakosław 1990. Urząd Gminy. 20 cm. str. 109, ilustr. opr. kart. obw.
15,00 PLN
Huizinga Johan: Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury
Huizinga Johan: Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury
Huizinga Johan: Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury. Przeł. M. Kurecka i W. Wirpsza. Warszawa 1967. Czytelnik. 20 cm, str. 308, opr. pł. obw.
20,00 PLN
Firth Raymond: Społeczności ludzkie. Wstęp do antropologii społecznej.
Firth Raymond: Społeczności ludzkie. Wstęp do antropologii społecznej.
Firth Raymond: Społeczności ludzkie. Wstęp do antropologii społecznej. Przeł. J. Dunin i Z. Szyfelbejn-Sokolewicz. Warszawa 1965. PWN. 20 cm, str. 249, ilustr. opr. pł.
16,00 PLN
Bystroń Jan St.: Etnografia Polski.
Bystroń Jan St.: Etnografia Polski.
Bystroń Jan St.: Etnografia Polski. Warszawa 1947. Czytelnik. 25 cm, str. 232, (3), opr.oryg. karton.
40,00 PLN
Bruckner Aleksander: Kultura, piśmiennictwo, folklor
Bruckner Aleksander: Kultura, piśmiennictwo, folklor
Bruckner Aleksander: Kultura, piśmiennictwo, folklor. Wybór prac pod red. Wł. Berbelickiego i T. Ulewicza.. Warszawa 1974. PWN. 21 cm, str. 554, opr. pł. z obw. Bibl. Filologii Pol. ser. Literaturoznawstwo.
18,00 PLN
Burchard Przemysław: Za ostatnim przystankiem.
Burchard Przemysław: Za ostatnim przystankiem.
Burchard Przemysław: Za ostatnim przystankiem. Warszawa 1985. Wyd. Czytelnik. 21 cm, str. 266, ilustr. opr. pł. obw. Korzenie i złożoność polskiej kultury ludowej.
18,00 PLN
Saysse-Tobiczyk Kazimierz: Na Mazowszu.
Saysse-Tobiczyk Kazimierz: Na Mazowszu.
Saysse-Tobiczyk Kazimierz: Na Mazowszu. Warszawa 1964. NK. 28 cm, str. 437, (2), ilustr. opr. pł. obw.
30,00 PLN
Literatura ludowa, literatura chłopska.
Literatura ludowa, literatura chłopska.
Literatura ludowa, literatura chłopska.Materiały z ogólnopolskiej naukowej sesji folklorystycznej 16-18 II. 1973. Lublin 1977. UMCS, Inst. filologii pol. 24 cm, str. 230, (3), opr. karton.
25,00 PLN
Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Tom II.
Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Tom II.
Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Tom II. Kraków 1967. WL. 23 cm, str. 266, (2), ilustr. opr. kart. obw.
40,00 PLN
Nowość
Ze studiów nad budownictwem wiejskim.
Ze studiów nad budownictwem wiejskim.
Ze studiów nad budownictwem wiejskim. Waszawa 1957. Wyd. Budownictwo i Architektura. 30 cm, str. 146, (2), ilustr., opr. karton.
40,00 PLN
Kryciński Stanisław: Drewniane cerkwie karpackie.
Kryciński Stanisław: Drewniane cerkwie karpackie.
Kryciński Stanisław: Drewniane cerkwie karpackie. Warszawa 1984. SKPB. 20 cm, str. 134, ilustr. opr. kart.
14,00 PLN
Nowicka Ewa i Rusinowa Izabela: Wigwamy, rezerwaty, slumsy.
Nowicka Ewa i Rusinowa Izabela: Wigwamy, rezerwaty, slumsy.
Nowicka Ewa i Rusinowa Izabela: Wigwamy, rezerwaty, slumsy. Z dziejów Indian w Stanach Zjednoczonych. Warszawa 1988. KiW. 20 cm, str. 322, tabl. 6, ilustr. opr. kart.
16,00 PLN
Szlakiem podań, legend, ballad Nowego Korczyna i okolic.
Szlakiem podań, legend, ballad Nowego Korczyna i okolic.
Szlakiem podań, legend, ballad Nowego Korczyna i okolic. Pod red. G. Kańskiej. Kielce 1995. Tow. Mił. Ziemi Korczyńskiej. 21 cm, str. 86, (1), ilustr., okł. karton.
16,00 PLN
Stelmachowska Bożena: Słowińcy i ich kultura.
Stelmachowska Bożena: Słowińcy i ich kultura.
Stelmachowska Bożena: Słowińcy i ich kultura. Oprac. T. Wróblewski. Poznań-Słupsk 1963. Wyd. Poz. 23 cm, str. 153, (3), ilustr. opr. kart. Biblioteka Słupska T. 11.
20,00 PLN
Spisz, Orawa i Ziemia Czadecka
Spisz, Orawa i Ziemia Czadecka
Spisz, Orawa i Ziemia Czadecka w świetle stosunków etnicznych i przeszłości dziejowej. Z mapą. Kraków 1938. Gł. Kom. Pomocy dla Spisz, Orawy i Czadeckiego w Krakowie. Skł. gł. Gebethner i Wolff. 23 cm, str. 42, (1), mapa, broszura. (Na okł. data 1939)
60,00 PLN
Mydlarski Jan: Szkic antropologiczny ludności Karpat Wschodnich.
Mydlarski Jan: Szkic antropologiczny ludności Karpat Wschodnich.
Mydlarski Jan: Szkic antropologiczny ludności Karpat Wschodnich. Warszawa 1938. Kom. Nauk. Badań Ziem Wsch. 24 cm, str. 7, brosz.
12,00 PLN
Malessa Stanisław: Możliwości rozwoju gospodarczego Karpat Polskich.
Malessa Stanisław: Możliwości rozwoju gospodarczego Karpat Polskich.
Malessa Stanisław: Możliwości rozwoju gospodarczego Karpat Polskich. Warszawa 1938. Kom. Nauk. Badań Ziem Wsch. 24 cm, str. 26, brosz.
15,00 PLN
Seweryn Tadeusz: Ochrona swojszczyzny w Karpatach Polskich.
Seweryn Tadeusz: Ochrona swojszczyzny w Karpatach Polskich.
Seweryn Tadeusz: Ochrona swojszczyzny w Karpatach Polskich. Warszawa 1938. Kom. Nauk. Badań Ziem Wsch. 24 cm, str. 12, brosz.
15,00 PLN
Prace i materiały z badań etnograficznych (tarnobrzeskie)
Prace i materiały z badań etnograficznych (tarnobrzeskie)
Prace i materiały z badań etnograficznych ośrodka mokrzyszowsko - grębowskiego w powiecie tarnobrzeskim. Rzeszów 1968. Muz. Okr. w Rzerzowie. 23 cm, str. 250, ilustr., opr. karton z obw.
45,00 PLN
Kotula Franciszek: Strój rzeszowski. Atlas Polskich Strojów Ludowych
Kotula Franciszek: Strój rzeszowski. Atlas Polskich Strojów Ludowych
Kotula Franciszek: Strój rzeszowski. Poznań 1951. PTL. 31 cm, str. 45, (1), ilustr., tabl. kolor. 2, opr. kart. Atlas Polskich Strojów Ludowych. (pryw. wpis, lekko podniszczona okł.)
40,00 PLN
Starek Edyta: Strój spiski. Atlas Polskich Strojów Ludowych.
Starek Edyta: Strój spiski. Atlas Polskich Strojów Ludowych.
Starek Edyta: Strój spiski. Poznań 1954. PTL. 31 cm, str. 73, (3), ilustr. opr. oryg. kart. Atlas Polskich Strojów Ludowych.
40,00 PLN
Kamocki Janusz: Z etnografii Karpat Polskich.
Kamocki Janusz: Z etnografii Karpat Polskich.
Kamocki Janusz: Z etnografii Karpat Polskich. Warszawa 1984. PTTK. 20 cm, str. 31, opr. kart. Biblioteczka turysty górskiego tom 6.
15,00 PLN
Balara Michał: Na południowych Kresach. Obrazki z przeszłości Spisza.
Balara Michał: Na południowych Kresach. Obrazki z przeszłości Spisza.
Balara Michał: Na południowych Kresach. Obrazki z przeszłości Spisza. Nowy Sącz. 1987. Sądecka Of. Wyd. 17 cm, str. 61, (3), ilustr., broszura (wpis własn. na k. przedtyt., ślad po metce na okł.)
12,00 PLN
Gorzechowska Jadwiga i Bernacka Barbara: Wisła śpiewna.
Gorzechowska Jadwiga i Bernacka Barbara: Wisła śpiewna.
Gorzechowska Jadwiga i Bernacka Barbara: Wisła śpiewna. Ilustr. Z.Łoskot. Warszawa 1982. NK. 23 cm, str. 180, (4), ilustr. opr. tw.
15,00 PLN
Śląsk Cieszyński. Literatura ludowa R.I, nr 4.
Śląsk Cieszyński. Literatura ludowa R.I, nr 4.
Literatura ludowa R.I, nr 4. Śląsk Cieszyński. Warszawa 1957. PTL. 24 cm, str. 64, tabl. ilustr., broszura.
18,00 PLN
Talko-Hryncewicz Juljan: Muślimowie czyli tak zwani Tatarzy litewscy. (1924)
Talko-Hryncewicz Juljan: Muślimowie czyli tak zwani Tatarzy litewscy. (1924)
Talko-Hryncewicz Juljan: Muślimowie czyli tak zwani Tatarzy litewscy. Kraków 1924. Nakł. Księg. Geogr. Orbis. 17 cm, str. 126, (2), opr. karton. Ser. III, t.7. Polska, Ziemia, człowiek.
40,00 PLN
Udziela Seweryn: Krakowiacy. (1924)
Udziela Seweryn: Krakowiacy. (1924)
Udziela Seweryn: Krakowiacy. Kraków 1924. Nakł. Księg. Geogr. Orbis. 17 cm, str. 154, (6), opr. karton. Ser. III, t.1. Polska, Ziemia, człowiek.
40,00 PLN
Gębik Władysław: Burzom dziejów nie dali się zgnieść.
Gębik Władysław: Burzom dziejów nie dali się zgnieść.
Gębik Władysław: Burzom dziejów nie dali się zgnieść. (Kwidzyniacy) Gdynia 1967. W.M. 21 cm, str. 342, ilustr. opr. pł. z obw.
18,00 PLN
Kolberg Oskar: Korespondencja. Część II (1877-1882). Warszawa 1966.
Kolberg Oskar: Korespondencja. Część II (1877-1882). Warszawa 1966.
Kolberg Oskar: Korespondencja. Część II (1877-1882). Warszawa 1966. LSW. 21 cm, str. 737, (2), ilustr. opr. oryg. pł. Dzieła wszystkie t. 65.
20,00 PLN
Kolberg Oskar: Korespondencja. Część I (1837-1876).
Kolberg Oskar: Korespondencja. Część I (1837-1876).
Kolberg Oskar: Korespondencja. Część I (1837-1876). Warszawa 1965. LSW. 21 cm, str. XXIX, 693, (2), ilustr. opr. pł. Dzieła wszystkie t. 64.
20,00 PLN
Pawłowski St., Jakubski A., Fischer A.: Z polskiego brzegu. Przyroda i lud. (1923)
Pawłowski St., Jakubski A., Fischer A.: Z polskiego brzegu. Przyroda i lud. (1923)
Pawłowski St., Jakubski A., Fischer A.: Z polskiego brzegu. Przyroda i lud. Lwów - Warszawa 1923. Książnica Pol. T.N.S.W. 21 cm, str. 71, (2), ilustr., broszura. (okł. lekko naderwana) Bibl. Przyrody i Techniki. T.V.
50,00 PLN
Wieś dolnośląska (Pr. zb.)
Wieś dolnośląska (Pr. zb.)
Wieś dolnośląska. Oprac. zb. Wrocław 1970. PTL. 24 cm, str. 385, ilustr. opr. kart. obw.
28,00 PLN
Strój skawiński.
Strój skawiński.
Strój skawiński. Skawina 2011. Muz. Regionalne w Skawinie. 24 cm, str. 24, ilustr., opr. karton. lak.
12,00 PLN
Kantor Ryszard: Krakowiacy.
Kantor Ryszard: Krakowiacy.
Kantor Ryszard: Krakowiacy. Kraków 1988. Wyd. Oś. Kultury Wsi ZMW. 20 cm, str. 172, (3); ilustr. 49 na tabl., opr. karton.
15,00 PLN
Kościół św. Floriana w Stalowej Woli. Miniskansen architektury drewnianej.
Kościół św. Floriana w Stalowej Woli. Miniskansen architektury drewnianej.
ks. Wilhelm Gaj-Piotrowski, Dionizy Garbacz, Kazimierz Jańczyk: Kościół św. Floriana w Stalowej Woli. Miniskansen architektury drewnianej. Stalowa Wola 2003.30 cm, str. 91, (2), ilustr., opr. tw.
25,00 PLN
Karta Groni. Wyd. społeczno-kulturalne poświęcone sprawom Żywiecczyzny i Beskidów. Nr XIX. (1997)
Karta Groni. Wyd. społeczno-kulturalne poświęcone sprawom Żywiecczyzny i Beskidów. Nr XIX. (1997)
Karta Groni. Wyd. społeczno-kulturalne poświęcone sprawom Żywiecczyzny i Beskidów. Nr XIX. Żywiec 1997. Nakł. Tow. Mił. Ziemi Żywieckiej. 24 cm, str. 270, ilustr., opr. karton.
30,00 PLN
Karta Groni. Wyd. społeczno - kulturalne poświęcone sprawom Żywiecczyzny i Beskidów. Nr III-IV. (1969)
Karta Groni. Wyd. społeczno - kulturalne poświęcone sprawom Żywiecczyzny i Beskidów. Nr III-IV. (1969)
Karta Groni. Wyd. społeczno-kulturalne poświęcone sprawom Żywiecczyzny i Beskidów. Nr III-IV. Żywiec 1969. Nakł. Tow. Mił. Ziemi Żywieckiej. 24 cm, str. 231, (1), ilustr., opr. karton.
28,00 PLN
Karta Groni. Wyd. społeczno - kulturalne poświęcone sprawom Żywiecczyzny i Beskidów. Nr IX-X. (1980)
Karta Groni. Wyd. społeczno - kulturalne poświęcone sprawom Żywiecczyzny i Beskidów. Nr IX-X. (1980)
Karta Groni. Wyd. społeczno-kulturalne poświęcone sprawom Żywiecczyzny i Beskidów. Nr IX-X. Żywiec 1980. Nakł. Tow. Mił. Ziemi Żywieckiej. 24 cm, str. 251, (1), ilustr., opr. karton.
25,00 PLN
Karta Groni. Wyd. społeczno-kulturalne poświęcone sprawom Żywiecczyzny i Beskidów. Nr XII. (1984)
Karta Groni. Wyd. społeczno-kulturalne poświęcone sprawom Żywiecczyzny i Beskidów. Nr XII. (1984)
arta Groni. Wyd. społeczno-kulturalne poświęcone sprawom Żywiecczyzny i Beskidów. Nr XII. Żywiec 1984. Nakł. Tow. Mił. Ziemi Żywieckiej. 24 cm, str. 202, (10), ilustr., opr. karton.
20,00 PLN
Karta Groni. Wyd. społeczno-kulturalne poświęcone sprawom Żywiecczyzny i Beskidów. Nr XIII. (1985)
Karta Groni. Wyd. społeczno-kulturalne poświęcone sprawom Żywiecczyzny i Beskidów. Nr XIII. (1985)
Karta Groni. Wyd. społeczno-kulturalne poświęcone sprawom Żywiecczyzny i Beskidów. Nr XIII. Żywiec 1985. Nakł. Tow. Mił. Ziemi Żywieckiej. 24 cm, str. 294, ilustr., opr. karton.
30,00 PLN
Karta Groni. Wyd. społeczno-kulturalne poświęcone sprawom Żywiecczyzny i Beskidów. Nr XV. (1989)
Karta Groni. Wyd. społeczno-kulturalne poświęcone sprawom Żywiecczyzny i Beskidów. Nr XV. (1989)
Karta Groni. Wyd. społeczno-kulturalne poświęcone sprawom Żywiecczyzny i Beskidów. Nr XV. Żywiec 1989. Nakł. Tow. Mił. Ziemi Żywieckiej. 24 cm, str. 244, ilustr., opr. karton.
22,00 PLN
Karta Groni. Wyd. społeczno-kulturalne poświęcone sprawom Żywiecczyzny i Beskidów. Nr XXII. (2003)
Karta Groni. Wyd. społeczno-kulturalne poświęcone sprawom Żywiecczyzny i Beskidów. Nr XXII. (2003)
Karta Groni. Wyd. społeczno-kulturalne poświęcone sprawom Żywiecczyzny i Beskidów. Nr XXII. Żywiec 2003. Nakł. Tow. Mił. Ziemi Żywieckiej. 24 cm, str. 375, ilustr., opr. karton.
35,00 PLN
Karta Groni. Wyd. społeczno-kulturalne poświęcone sprawom Żywiecczyzny i Beskidów. Nr XXI. (2001)
Karta Groni. Wyd. społeczno-kulturalne poświęcone sprawom Żywiecczyzny i Beskidów. Nr XXI. (2001)
Karta Groni. Wyd. społeczno-kulturalne poświęcone sprawom Żywiecczyzny i Beskidów. Nr XXI Żywiec 2001. Nakł. Tow. Mił. Ziemi Żywieckiej. 24 cm, str. 387, ilustr., opr. karton.
35,00 PLN
Karta Groni. Wyd. społeczno-kulturalne poświęcone sprawom Żywiecczyzny i Beskidów. Nr XIV. (1989)
Karta Groni. Wyd. społeczno-kulturalne poświęcone sprawom Żywiecczyzny i Beskidów. Nr XIV. (1989)
Karta Groni. Wyd. społeczno-kulturalne poświęcone sprawom Żywiecczyzny i Beskidów. Nr XIV. Żywiec 1989. Nakł. Tow. Mił. Ziemi Żywieckiej. 24 cm, str. 318, ilustr., opr. karton.
22,00 PLN
Tomczyk Kazimierz: Dzieje wsi i parafii Sąspów
Tomczyk Kazimierz: Dzieje wsi i parafii Sąspów
Tomczyk Kazimierz: Dzieje wsi i parafii Sąspów. Racławice 2015. Nakł. autora. 22 cm str. 400, ilustr., opr. tw. lak.
40,00 PLN
Wiadomości Geograficzne R.V, zesz. VI. (1927) Krakowski Oddz. Tow. Geogr.
Wiadomości Geograficzne R.V, zesz. VI. (1927) Krakowski Oddz. Tow. Geogr.
Wiadomości Geograficzne R.V, zesz. VI. Kraków 12.VI.1927. 23 cm, str. (81-126), ilustr., tabl., opr. karton. Na okł.: II. Zjazdowi słowiańskich geografów i etnografów w Polsce numer niniejszy (...) składa Krakowski Oddz. Tow. Geogr.
40,00 PLN
Sarkady Nalan: Za górami... za morzami... Z dziejów Adampola - polskiej wioski nad Bosforem.
Sarkady Nalan: Za górami... za morzami... Z dziejów Adampola - polskiej wioski nad Bosforem.
Sarkady Nalan: Za górami... za morzami... Z dziejów Adampola - polskiej wioski nad Bosforem. (w 165. rocznicę założenia osady). Informator wystawy (listopad 2007-styczeń 2008) Przemyśl 2007. Muz. Narod. Ziemi Przemyskiej. Format: 17x24 cm, str. 149, ilustr., fot., opr. karton
40,00 PLN
Prace etnograficzne. Zesz.10.
Prace etnograficzne. Zesz.10.
Prace etnograficzne. Zesz.10. Kraków 1977. Nakł. UJ. 25 cm, str. 118, (1), opr. karton.
30,00 PLN
Acta scansenologica. T.2
Acta scansenologica. T.2
Acta scansenologica. T.2. Sanok 1981. Muz. Bud. Lud. 24 cm, str. 348, ilustr., opr. pł. z obw.
25,00 PLN
Acta scansenologica. T.1.
Acta scansenologica. T.1.
Acta scansenologica. T.1. Sanok 1980. Muz. Bud. Lud. 24 cm, str. 259, (1), ilustr., opr. pł. z obw.
25,00 PLN
Żygulski Kazimierz: Święto i kultura.
Żygulski Kazimierz: Święto i kultura.
Żygulski Kazimierz: Święto i kultura. Święta dawne i nowe, rozważania socjologa. Warszawa 1981. Inst. Wyd. Z.Z. 20 cm, str. 410, ilustr. opr. kart. obw.
20,00 PLN
Birket-Smith Kaj: Ścieżki kultury.
Birket-Smith Kaj: Ścieżki kultury.
Birket-Smith Kaj: Ścieżki kultury. Przeł. K. Evert-Vaedtke i T. Evert. Warszawa 1974. W.P. 21 cm, str. 573, (3), ilustr. opr. pł.
14,00 PLN
Forman W., Rinczen B.: Lamajskie maski taneczne.
Forman W., Rinczen B.: Lamajskie maski taneczne.
Forman W., Rinczen B.: Lamajskie maski taneczne. Cam Erlika w Mongolii. Przeł. A. Latusek. Warszawa 1970. PIW. 22 cm, str. 138, (1), ilustr., opr. tw.
18,00 PLN
Sieradzka Anna i Parma Christian: Od komnaty do izby.
Sieradzka Anna i Parma Christian: Od komnaty do izby.
Sieradzka Anna i Parma Christian: Od komnaty do izby. Marki 2007. Wyd. Parma Press. 29 cm,str. 158, (2), ilustr. opr. tw. album, wnętrza mieszkalne. Opisy również w języku angielskim i niemieckim.
30,00 PLN
Dworczyk Wojciech: My dzicy Papuasi.
Dworczyk Wojciech: My dzicy Papuasi.
Dworczyk Wojciech: My dzicy Papuasi. Warszawa 1985. Wyd. Czytelnik. 21 cm, str. 288, ilustr. opr. pł. obw.
15,00 PLN
Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Tom VII.
Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Tom VII.
Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Tom VII. Kraków 1979. WL. 23 cm, str. 302, (2), ilustr. opr. kart. obw.
30,00 PLN
Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Tom VI.
Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Tom VI.
Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Tom VI. Kraków 1976. WL. 23 cm, str. 390, (2), ilustr. opr. kart. obw.
30,00 PLN
Wasylewski Stanisław: Na Śląsku Opolskim.
Wasylewski Stanisław: Na Śląsku Opolskim.
Wasylewski Stanisław: Na Śląsku Opolskim. Z 354 ilustr. Katowice 1937. Wyd. Inst. Śl. 26 cm, str. XIV, 286, ilustr. opr. pł. Oprawa przybrudzona.
60,00 PLN
Kolberg Oskar: Ruś Czerwona. Część II, zeszyt 1-2.
Kolberg Oskar: Ruś Czerwona. Część II, zeszyt 1-2.
Kolberg Oskar: Ruś Czerwona. Część II, zeszyt 1-2. Warszawa 1978. LSW. 21 cm, str. 1435, ilustr. opr. pł. obw. Dzieła wszystkie, t. 57/1 i 57/2.
65,00 PLN
Kolberg Oskar: Litwa (Dzieła wszystkie, t. 53)
Kolberg Oskar: Litwa (Dzieła wszystkie, t. 53)
Kolberg Oskar: Litwa. Poznań 1966. PTL. LSW. PWM. 21 cm, str. XXVI, 561, opr. pł. z obw. (lekko przytarta obw.) Dzieła wszystkie, t. 53.
40,00 PLN
Kolberg Oskar: W. Ks. Poznańskie. Część VII.
Kolberg Oskar: W. Ks. Poznańskie. Część VII.
Kolberg Oskar: W. Ks. Poznańskie. Część VII. Warszawa 1962. LSW. 20 cm, str. X, 323,ilustr. opr. pł. obw. Dzieła wszystkie t. 15.
20,00 PLN
Kolberg Oskar: W. Ks. Poznańskie. Część V.
Kolberg Oskar: W. Ks. Poznańskie. Część V.
Kolberg Oskar: W. Ks. Poznańskie. Część V. Kraków 1963. PWM. 20 cm, str. XV, 208, opr. pł. obw. Dzieła wszystkie t. 13.
20,00 PLN
Kolberg Oskar: W. Ks. Poznańskie. Część IV.
Kolberg Oskar: W. Ks. Poznańskie. Część IV.
Kolberg Oskar: W. Ks. Poznańskie. Część IV. Kraków 1963. PWM. 20 cm, str. VIII, 331, (1), ilustr. opr. pł. obw. Dzieła wszystkie t. 12.
20,00 PLN
Kolberg Oskar: Łęczyckie.
Kolberg Oskar: Łęczyckie.
Kolberg Oskar: Łęczyckie. Kraków 1964. PWM. 20 cm, str. VIII, 278, ilustr. opr. pł. obw. Dzieła wszystkie t. 22.
30,00 PLN
Kolberg Oskar: Krakowskie. Część III.
Kolberg Oskar: Krakowskie. Część III.
Kolberg Oskar: Krakowskie. Część III. Kraków 1979. PWM. 20 cm, str. 350, (3), ilustr. opr. pł. obw. Dzieła wszystkie, t. 7.
25,00 PLN
Kolberg Oskar: Śląsk (Dzieła wszystkie, t. 43)
Kolberg Oskar: Śląsk (Dzieła wszystkie, t. 43)
Kolberg Oskar: Śląsk. Poznań 1965. PTL. LSW. PWM. 21 cm, str. XXXIV, 178, opr. pł. z obw. Dzieła wszystkie, t. 43.
30,00 PLN
Zabytkowe kościoły w gminie Skawina.
Zabytkowe kościoły w gminie Skawina.
Zabytkowe kościoły w gminie Skawina. Skawina 2008. Wyd. U.M. i G. 30 cm, str. 120, ilustr. opr. tw.
20,00 PLN
Chłapowski Krzysztof: Dzieje Dubiecka.
Chłapowski Krzysztof: Dzieje Dubiecka.
Chłapowski Krzysztof: Dzieje Dubiecka. Wyd. 2 uzup. Rzeszów 1983. KAW. 23 cm, str. 105, (30), ilustr. opr. kart. obw.
30,00 PLN
Rusnok Jan: Pod Czantorią. Gawędy o ziemi rodzinnej.
Rusnok Jan: Pod Czantorią. Gawędy o ziemi rodzinnej.
Rusnok Jan: Pod Czantorią. Gawędy o ziemi rodzinnej. Katowice 1984. Wyd. Śląsk. 21 cm, str. 188, ilustr., opr. karton.
18,00 PLN
Z problematyki badań nad produkcją i konsumpcją żywności w Polsce.
Z problematyki badań nad produkcją i konsumpcją żywności w Polsce.
Rabęcka Brykczyńska Irena i Sobczak Tadeusz: Z problematyki badań nad produkcją i konsumpcją żywności w Polsce. Wrocław 1984. Ossol. 23 cm, str. 214, ilustr. opr. kart.
35,00 PLN
Prace etnograficzne. Zeszyt 2.
Prace etnograficzne. Zeszyt 2.
Prace etnograficzne. Zeszyt 2. Kraków 1965. Nakł. UJ. 25 cm, str. 112, ilustr. opr. kart. Spis treści na skanie.
20,00 PLN
Prace etnograficzne. Zeszyt 1.
Prace etnograficzne. Zeszyt 1.
Prace etnograficzne. Zeszyt 1. Kraków 1963. Nakł. UJ. 25 cm, str. 173, (6), ilustr. opr. kart. Spis treści na skanie.
25,00 PLN
Muzea skansenowskie w Polsce.
Muzea skansenowskie w Polsce.
Muzea skansenowskie w Polsce. Oprac. zb. pod red. F. Midury, Poznań 1979. PWRiL. 34 cm, str. 270, (1), ilustr. opr. pł. obw.
20,00 PLN
Zawistowicz - Adamska Kazimiera: Wincenty Pol - badacz kultury ludowej
Zawistowicz - Adamska Kazimiera: Wincenty Pol - badacz kultury ludowej
Zawistowicz - Adamska Kazimiera: Wincenty Pol - badacz kultury ludowej. Warszawa 1966. LSW. 19 cm, str. 150, (2), tabl., opr. karton. z obw.
18,00 PLN
Grabowski Józef: Dawny artysta ludowy
Grabowski Józef: Dawny artysta ludowy
Grabowski Józef: Dawny artysta ludowy. Warszawa 1976. LSW. 20 cm, str. 208, tabl. ilustr., opr. karton. (załamane rogi opr.)
15,00 PLN
Rocznik Orawski. T.3.
Rocznik Orawski. T.3.
Rocznik Orawski. T.3. (Za lata 1999-2001) Zubrzyca Górna 2001. Muz. Orawski Park Etnogr. 24 cm, str. 141, (2), ilustr., opr. karton.
18,00 PLN
Rocznik Orawski. T.1.
Rocznik Orawski. T.1.
Rocznik Orawski. T.1. Zubrzyca Górna 1997. Muz. Orawski Park Etnogr. 24 cm, str. 137, (2), ilustr., opr. karton.
18,00 PLN
Orawa. (R.VIII, 1996)
Orawa. (R.VIII, 1996)
Orawa. R.VIII, zesz. 34. Kraków 1996. Wyd. i druk "Secesja" Tow. Przyj. Orawy. 21 cm, str. 295, (1), ilustr., opr. karton. (lekkie załamanie okł.)
18,00 PLN
Opowieści i legendy świętokrzyskie
Opowieści i legendy świętokrzyskie
Opowieści i legendy świętokrzyskie. Zebrał i oprac. B. Wojciechowski. Kielce 1996. Of. Wyd. STON 2. 20 cm, str. 178, (3), ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Grobarczyk Irena: Gawędy orawskie.
Grobarczyk Irena: Gawędy orawskie.
Grobarczyk Irena: Gawędy orawskie. Ilustr. S. Wyrtel. Kraków2001. Wyd. Unum. 19 cm, str. 141, (3), ilustr. opr. kart.
18,00 PLN
Krzeptowski Biały Stanisław: Gawędy góralskie.
Krzeptowski Biały Stanisław: Gawędy góralskie.
Krzeptowski Biały Stanisław: Gawędy góralskie. Warszawa 1983. LSW. 21 cm, str. 78, (3), opr. kart.
12,00 PLN
Gąsienica Byrcyn Stanisław: Bacowskie pacierze.
Gąsienica Byrcyn Stanisław: Bacowskie pacierze.
Gąsienica Byrcyn Stanisław: Bacowskie pacierze. Warszawa 1987. Pax. 21 cm, str. 118, (2), ilustr. opr. kart.
12,00 PLN
Zwyczaje, obyczaje, obrzędy. Praca zb. pod red. T. Skoczka.
Zwyczaje, obyczaje, obrzędy. Praca zb. pod red. T. Skoczka.
Zwyczaje, obyczaje, obrzędy. Praca zb. pod red. T. Skoczka. Kraków 1986. Ośodek Kultury Wsi ZMW Scena Ludowa. 20 cm, str. 150, broszura. Bibl. organ. pracy twórczej, t.3.
16,00 PLN
Kurpiowskie muzeum na wolnym powietrzu w Nowogrodzie Łomżyńskim.
Kurpiowskie muzeum na wolnym powietrzu w Nowogrodzie Łomżyńskim.
Kurpiowskie muzeum na wolnym powietrzu w Nowogrodzie Łomżyńskim. Tekst J. Chętnikowa. Drzeworyty T. Żurowski. Łomża - Nowogród 1969. Wydz. Kultury i Muz. Regionelne. 21 cm, str. 92, tabl., ilustr., opr. karton. z obw.
15,00 PLN
Kamoccy Maria i Janusz: Z zagadnień etnografii województwa krakowskiego.
Kamoccy Maria i Janusz: Z zagadnień etnografii województwa krakowskiego.
Kamoccy Maria i Janusz: Z zagadnień etnografii województwa krakowskiego. (Skrypt dla przewodników PTTK). Kraków 1972. Woj. Ośrod. Inf. Turyst. 21 cm, str. 107, (3), ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Piegza Karol: Tam pod Kozubową. Jabłonkowskie opowieści ludowe.
Piegza Karol: Tam pod Kozubową. Jabłonkowskie opowieści ludowe.
Piegza Karol: Tam pod Kozubową. Jabłonkowskie opowieści ludowe. Ostrava 1975. Profil. 20 cm, str. 134, (6), opr. pł. obw.
18,00 PLN
Lucacs Bela: Volkskunst in Ungarn
Lucacs Bela: Volkskunst in Ungarn
Lucacs Bela: Volkskunst in Ungarn. Budapest (brw.) Reval-Nyomda. 20 cm, str. 102, (1), ilustr., opr. karton. Publ. w jęz niem.
18,00 PLN
Lydia Msalova. Wybór z twórczości.
Lydia Msalova. Wybór z twórczości.
Lydia Msalova. Wybór z twórczości. Kraków 2006. Galeria Sztuki Słowac. Tow. Słow. w Polsce. 21 cm, str. 60, ilustr., opr. tw. (w jęz. pol. i słowackim)
30,00 PLN
Kolorowy świat Eweliny Pęksowej
Kolorowy świat Eweliny Pęksowej
Kolorowy świat Eweliny Pęksowej. Tekst Z. Święch. Fot. J. Kubiena. Świątniki Górne (brw.): Studio X. 28 cm, str. 93, ilustr., opr. tw.
25,00 PLN
Komorowska Teresa: Gloger, opowieść biograficzna.
Komorowska Teresa: Gloger, opowieść biograficzna.
Komorowska Teresa: Gloger, opowieść biograficzna. Warszawa 1985. LSW. 20 cm, str. 466, (2), ilustr. opr. pł. obw.
17,00 PLN
Piechota Jan: Komedyje iwkowskie.
Piechota Jan: Komedyje iwkowskie.
Piechota Jan: Komedyje iwkowskie. Warszawa 1982. LSW. 20 cm, str. 263, ilustr. opr. kart.
18,00 PLN
Malinowski Lucjan: Powieści ludu na Śląsku.
Malinowski Lucjan: Powieści ludu na Śląsku.
Malinowski Lucjan: Powieści ludu na Śląsku. Kraków 1954. WL. 21 cm, str. 268, (1), ilustr. opr. wyd. pł.
18,00 PLN
Pieper Antoni: Opowieści helskie.
Pieper Antoni: Opowieści helskie.
Pieper Antoni: Opowieści helskie. Warszawa 1985. LSW. 21 cm, str. 229, (2), opr. kart.
12,00 PLN
Gołąbek Józef: Car Maksymilian. Widowisko ludowe na Rusi.
Gołąbek Józef: Car Maksymilian. Widowisko ludowe na Rusi.
Gołąbek Józef: Car Maksymilian. Widowisko ludowe na Rusi. Z jedną ryciną w tekście. Kraków 1938. PAU. 24 cm, str. 96, 1, opr. kart. wtórna.
30,00 PLN
Archiwum do dziejów kultury ludowej. Katalog cz.2.
Archiwum do dziejów kultury ludowej. Katalog cz.2.
Archiwum do dziejów kultury ludowej. Katalog cz.2. Oprac. W. Daszykowska. Rzeszów 1984/ Muz. Okr. w Rzeszowie. 21 cm, str. 121, opr. karton.
21,00 PLN
Nowość
Ogrodowska Barbara: Polskie obrzędy i zwyczaje doroczne (Ocalić od zapomnienia)
Ogrodowska Barbara: Polskie obrzędy i zwyczaje doroczne (Ocalić od zapomnienia)
Ogrodowska Barbara: Polskie obrzędy i zwyczaje doroczne Warszawa 2012. Sport i Turystyka. Muza SA. 20 cm, str. 273, (2), ilustr., opr. tw. seria Ocalić od zapomnienia.
35,00 PLN
Pokaż:
120 240 360