Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Etnografia, etnologia

7 x Małopolskie dni dziedzictwa kulturowego.
7 x Małopolskie dni dziedzictwa kulturowego.
7 x Małopolskie dni dziedzictwa kulturowego. Publikacja obejmująca 7 edycji Małopolskich dni dziedzictwa kulturowego odbywających się w latach 1999-2005. Kraków 2005. Wyd. Dep. Eduk. i Kultury U.M.W.M. 27 cm, str. 233, (7), ilustr., opr. karton. Tekst w jęz. pol. i ang.
25,00 PLN
Rączka Jan Władysław: Krzyże nagrobne, kapliczki i figury w małej architekturze krajobrazu Krakowa i okolic.
Rączka Jan Władysław: Krzyże nagrobne, kapliczki i figury w małej architekturze krajobrazu Krakowa i okolic.
Rączka Jan Władysław: Krzyże nagrobne, kapliczki i figury w małej architekturze krajobrazu Krakowa i okolic. Kraków 2002. Wyd. PK. 21 cm, str. 45, (1), ilustr., opr. karton.
12,00 PLN
Dzieła i twórcy ludowi w czterdziestoleciu PRL.
Dzieła i twórcy ludowi w czterdziestoleciu PRL.
Dzieła i twórcy ludowi w czterdziestoleciu PRL. Kraków 1984. Muzeum Etnogr. 21 cm, str. 104, ilustr., opr. karton. (Tekst w jęz. pol. i ang.)
18,00 PLN
Polska według mistrzów dzieł ilustrujących kulturę i tradycję narodu.
Polska według mistrzów dzieł ilustrujących kulturę i tradycję narodu.
Polska według mistrzów dzieł ilustrujących kulturę i tradycję narodu. Warszawa 2010-11. Demart SA. 34 cm, str. 271, (1), liczne ilustr., opr.tw.
38,00 PLN
Banaś Henryk: Wesele krakowskie z Bibic. Obrzędowe widowisko regionalne.
Banaś Henryk: Wesele krakowskie z Bibic. Obrzędowe widowisko regionalne.
Banaś Henryk: Wesele krakowskie z Bibic. Obrzędowe widowisko regionalne. Zapis nutowy J. Lachner. Bibice 1974. 17 cm, str. 142, (1), tabl. ilustr., opr. karton. (dedykacja autora)
16,00 PLN
Małopolska. Regiony-regionalizmy-małe ojczyzny. Tom XI.
Małopolska. Regiony-regionalizmy-małe ojczyzny. Tom XI.
Małopolska. Regiony-regionalizmy-małe ojczyzny. Tom XI. Kraków 2009. MODR. 23 cm, str. 382, ilustr., opr. karton.
28,00 PLN
Szlak dziedzictwa kulturowego Podtatrza.
Szlak dziedzictwa kulturowego Podtatrza.
Szlak dziedzictwa kulturowego Podtatrza. Pr. zb. Wyd. 2. poszerzone. Kraków 2009. 24 cm,str. 81, (5), ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Nowość
Jankowska - Marzec Agnieszka: Między etnografią a sztuką. Mitologizacja Hucułów i Huculszczyzny w kulturze polskiej XIX i XX wieku.
Jankowska - Marzec Agnieszka: Między etnografią a sztuką. Mitologizacja Hucułów i Huculszczyzny w kulturze polskiej XIX i XX wieku.
Jankowska - Marzec Agnieszka: Między etnografią a sztuką. Mitologizacja Hucułów i Huculszczyzny w kulturze polskiej XIX i XX wieku. Kraków 20013. Universitas. 24 cm, str. 357, ilustr., opr. karton.
40,00 PLN
Dobrowolski Tadeusz: Najstarsze drewniane kościoły śląskie jako znaki zamierzchłej przeszłości.
Dobrowolski Tadeusz: Najstarsze drewniane kościoły śląskie jako znaki zamierzchłej przeszłości.
Dobrowolski Tadeusz: Najstarsze drewniane kościoły śląskie jako znaki zamierzchłej przeszłości. (Odb. z R.XVII Zarania Śląskiego). Katowice 1946. Wyd. Inst. Śląskiego. 17 cm, str. 20, ilustr., opr. karton. Bibl. Zarania Śląskiego.
18,00 PLN
Syska Henryk: Adam Chętnik. Działacz, pisarz, badacz kurpiowszczyzny.
Syska Henryk: Adam Chętnik. Działacz, pisarz, badacz kurpiowszczyzny.
Syska Henryk: Adam Chętnik. Działacz, pisarz, badacz kurpiowszczyzny.Warszawa 1969. LSW. 20cm, str. 138, (3), opr. karton.
15,00 PLN
Literatura ludowa. Folklorystyka XX-lecia PRL. R.VIII, nr 4-6.
Literatura ludowa. Folklorystyka XX-lecia PRL. R.VIII, nr 4-6.
Literatura ludowa. Folklorystyka XX-lecia PRL. R.VIII,nr 4-6. Warszawa 1964. PTL. 24 cm, str. 228, (2), tabl. ilustr., opr. karton.
35,00 PLN
Tondos Barbara: Styl zakopiański i zakopiańszczyzna.
Tondos Barbara: Styl zakopiański i zakopiańszczyzna.
Tondos Barbara: Styl zakopiański i zakopiańszczyzna. Wrocław 2009. Ossol. 25 cm, str. 223, ilustr., opr. tw. Seria Nasze pamiątki i krajobrazy, pod red. nauk. Czernera.
35,00 PLN
Kozioł Stanisław: Dawniej niż dawno. Dokumenty, zapiski, wspomnienia z dziejów Czernichowa nad Wisłą.
Kozioł Stanisław: Dawniej niż dawno. Dokumenty, zapiski, wspomnienia z dziejów Czernichowa nad Wisłą.
Kozioł Stanisław: Dawniej niż dawno. Dokumenty, zapiski, wspomnienia z dziejów Czernichowa nad Wisłą. Kraków 1998. 21 cm, str. 112, tabl. ilustr., opr. karton.
25,00 PLN
Minorski Aleksander: Ikar znad Dunajca (Jan Wnęk)
Minorski Aleksander: Ikar znad Dunajca (Jan Wnęk)
Minorski Aleksander: Ikar znad Dunajca (Jan Wnęk). Warszawa 1970. NK. Format: 19x21 cm, str. 128, ilustr., opr. tw
20,00 PLN
Stryczek Jan: Chłopskim piórem.
Stryczek Jan: Chłopskim piórem.
Stryczek Jan: Chłopskim piórem. Przedm. opatrzył M. Grad. Warszawa 1984. LSW. 21 cm, str. 444, tabl. ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Ozga Michalski Józef: Godki świętokrzyskie.
Ozga Michalski Józef: Godki świętokrzyskie.
Ozga Michalski Józef: Godki świętokrzyskie. Łódź 1985. W.Ł. 16 cm, str. 105, (2), ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Maurer Kazimierz: Trzy palice w nosie. Gawędy ludowe z sieradzkiego.
Maurer Kazimierz: Trzy palice w nosie. Gawędy ludowe z sieradzkiego.
Maurer Kazimierz: Trzy palice w nosie. Gawędy ludowe z sieradzkiego. Warszawa 1988. LSW. 22 cm, str. 97, (2), ilustr., opr. karton.
12,00 PLN
Wysocki Leonard Sławomir: Opowieść starej sosny. Legendy z Podlasia i Mazowsza.
Wysocki Leonard Sławomir: Opowieść starej sosny. Legendy z Podlasia i Mazowsza.
Wysocki Leonard Sławomir: Opowieść starej sosny. Legendy z Podlasia i Mazowsza. Warszawa 1987. Wyd. SiT. 20 cm, str. 87, (1), ilustr., opr. karton
12,00 PLN
Samowiły i pasterze. Bajki z Macedonii.
Samowiły i pasterze. Bajki z Macedonii.
Samowiły i pasterze. Bajki z Socjalistycznej Republiki Macedonii. Inst. Folkloru - Skopje. Warszawa 1981. LSW. 18 cm, str. 197, (1), ilustr., opr. tw.
15,00 PLN
Etnografia Polska (XXXV; zesz. 2.)
Etnografia Polska (XXXV; zesz. 2.)
Etnografia Polska XXXV. Zeszyt 2. Warszawa 1991. Inst. Kul. Mat. PAN. 24 cm, str. 216, opr. kart. (plamy na okł.)
15,00 PLN
Skurpski Hieronim: O sztuce ludowej Warmii i Mazur.
Skurpski Hieronim: O sztuce ludowej Warmii i Mazur.
Skurpski Hieronim: O sztuce ludowej Warmii i Mazur. Olsztyn 1971. Wyd. Pojezierze. 16 cm, str. 157, (1),ilustr., opr. karton. (lekko załamany róg opr.)
18,00 PLN
Pilch Maria: Ze starej Wisły.
Pilch Maria: Ze starej Wisły.
Pilch Maria: Ze starej Wisły. (b.m.w.) 1986. Beskidzka Of. Wyd. BTSK. 20 cm, str. 98, (2), opr. karton.
12,00 PLN
Kołodziejowa Helena: Z pieśnią podniebną.
Kołodziejowa Helena: Z pieśnią podniebną.
Kołodziejowa Helena: Z pieśnią podniebną. Wybór, oprac. i wstęp D. Niewiadomski. Lublin 2005. Stow. Twórców Lud. 21 cm, str. 59, (1), ilustr., opr. karton
12,00 PLN
Nauczyciel krajoznawca na Mazowszu. T.III.
Nauczyciel krajoznawca na Mazowszu. T.III.
Nauczyciel krajoznawca na Mazowszu. T.III. Warszawa 1961. Szkolny Woj. Ośrod. Kraj.-Turyst. 24 cm, str. 186, ilustr., tabl., opr. karton.
20,00 PLN
Burzyński Tadeusz: Obrzędowość doroczna i rodzinna w pracach twórców ludowych. Katalog wystawy.
Burzyński Tadeusz: Obrzędowość doroczna i rodzinna w pracach twórców ludowych. Katalog wystawy.
Burzyński Tadeusz: Obrzędowość doroczna i rodzinna w pracach twórców ludowych. Katalog konkursu i wystawy. Przemyśl 1979. Muz.Okr. 24 cm, str. 19, (2); k. tabl. (5), opr. karton.
14,00 PLN
Kutrzeba - Pojnarowa Anna: Tradycyjna społeczność wiejska w procesie przemian współczesnych. Studium wsi Mników powiatu krakowskiego.
Kutrzeba - Pojnarowa Anna: Tradycyjna społeczność wiejska w procesie przemian współczesnych. Studium wsi Mników powiatu krakowskiego.
Kutrzeba - Pojnarowa Anna: Tradycyjna społeczność wiejska w procesie przemian współczesnych. Studium wsi Mników powiatu krakowskiego. Wrocław 1968. Ossol. 25 cm, str. 74, (5), opr. kart. (egz. nie rozcięty)
40,00 PLN
Pieniążek Józef: Izba góralska w Milówce (Podhale w obrazach)
Pieniążek Józef: Izba góralska w Milówce (Podhale w obrazach)
Pieniążek Józef: Izba góralska w Milówce. (Podhale w obrazach). Lwów 1937. Format: 40x30 cm, rycina z teki, światłodruk kolor.
30,00 PLN
Pieniążek Józef: Spiszacy z Kacwina (Podhale w obrazach)
Pieniążek Józef: Spiszacy z Kacwina (Podhale w obrazach)
Pieniążek Józef: Spiszacy z Kacwina. (Podhale w obrazach). Lwów 1937. Format: 40x30 cm, rycina z teki, światłodruk kolor.
30,00 PLN
Pieniążek Józef: Rodzina mieszczańska z Żywca. (Podhale w obrazach).
Pieniążek Józef: Rodzina mieszczańska z Żywca. (Podhale w obrazach).
Pieniążek Józef: Rodzina mieszczańska z Żywca. (Podhale w obrazach). Lwów 1937. Format: 40x30 cm, rycina z teki, światłodruk kolor. (niewielki ubytek w rogu)
20,00 PLN
Pieniążek Józef: Starodawne świątki sądeckie z kapliczki Szwedzkiej w N. Sączu (Podhale w obrazach)
Pieniążek Józef: Starodawne świątki sądeckie z kapliczki Szwedzkiej w N. Sączu (Podhale w obrazach)
Pieniążek Józef: Starodawne świątki sądeckie z kapliczki Szwedzkiej w N. Sączu. (Podhale w obrazach). Lwów 1937. Format: 40x30 cm, rycina z teki, światłodruk kolor.
30,00 PLN
Kowecka Elżbieta; W salonie i w kuchni.
Kowecka Elżbieta; W salonie i w kuchni.
Kowecka Elżbieta; W salonie i w kuchni. Opowieść o kulturze materialnej pałaców i dworów polskich w XIX w. Warszawa 1989. PIW. 20 cm, str. 273, (2), ilustr. opr. kart.
25,00 PLN
Paradowska Maria: Wśród Indian i  Metysów.
Paradowska Maria: Wśród Indian i Metysów.
Paradowska Maria: Wśród Indian i Metysów. Antologia polskich relacji o mieszkańcach Meksyku i Ameryki Środkowej. Wrocław 1989. Ossol. 20 cm, str. 204, ilistr. opr. kart.
12,00 PLN
Prace etnograficzne. Zesz.29.
Prace etnograficzne. Zesz.29.
Prace etnograficzne. Zesz.29. Kraków 1992. Nakł. UJ. 25 cm, str. 152, (1), opr. karton.
20,00 PLN
Bukowski Kazimierz: Matka Ziemi Myślenickiej. Szkice z dziejów parafii Myślenice
Bukowski Kazimierz: Matka Ziemi Myślenickiej. Szkice z dziejów parafii Myślenice
Bukowski Kazimierz: Matka Ziemi Myślenickiej. Szkice z dziejów parafii Myślenice, regionu i kultu obrazu Matki Boskiej Myślenickiej. Myślenice-Kraków 1993. Nakł. Parafii. 23 cm, str. 457, ilustr. opr. kart.
25,00 PLN
Wspólczesne podania ludowe.
Wspólczesne podania ludowe.
Wspólczesne podania ludowe. Wybór, wstęp i oprac. M. Łesiów. 20 cm, str. 175, (1), opr. karton.
12,00 PLN
Jazowski Andrzej: Z legendą w góry.
Jazowski Andrzej: Z legendą w góry.
Jazowski Andrzej: Z legendą w góry. Kraków 1983. KAW. 19 cm, str. 114, (3), ilustr., opr. karton.
12,00 PLN
Wesołowska Henryka: Etnograficzne badania nad młynarstwem wiejskim opolszczyzny (wiatraki).
Wesołowska Henryka: Etnograficzne badania nad młynarstwem wiejskim opolszczyzny (wiatraki).
Wesołowska Henryka: Etnograficzne badania nad młynarstwem wiejskim opolszczyzny (wiatraki). Opole 1961. Inst. Śląski. 20 cm, str. 29, ilustr., opr. karton. Seria monogr. nr 18.
20,00 PLN
Płomieński Mateusz: O śląską nutę. Kultura muzyczna Śląska w latach 1922-1939.
Płomieński Mateusz: O śląską nutę. Kultura muzyczna Śląska w latach 1922-1939.
Płomieński Mateusz: O śląską nutę. Kultura muzyczna Śląska w latach 1922-1939. Kraków 1997. Musica Iagellonica. 24 cm, str. 140, (1), k. tabl. 4, opr. karton.
15,00 PLN
Bibliografia historii kultury ludowej Karpat. (cz.2. i 3.)
Bibliografia historii kultury ludowej Karpat. (cz.2. i 3.)
Bibliografia historii kultury ludowej Karpat. Część II- Materiały do bibliografii węgierskiej. część III- Materiały do bibliografii jugosłowiańskiej. Oprac. zb. Wrocław 1967. Ossol. 30 cm, str. 80, (druk dwuszpaltowy), opr. kart.
18,00 PLN
Ziemia Cieszyńska, ludzie, krajobraz, miasta i wsie. 100 obrazów Edwarda Biszorskiego.
Ziemia Cieszyńska, ludzie, krajobraz, miasta i wsie. 100 obrazów Edwarda Biszorskiego.
Ziemia Cieszyńska, ludzie, krajobraz, miasta i wsie. 100 obrazów Edwarda Biszorskiego. Cieszyn 1995. Macierz Ziemi Cieszyńskiej. Teka karton: 30 cm; k. (53) il. kolor. (drobne załamania teki)
45,00 PLN
Tarnów i ziemia tarnowska. Zeszyty tarnowskie. (1974)
Tarnów i ziemia tarnowska. Zeszyty tarnowskie. (1974)
Tarnów i ziemia tarnowska. Zeszyty tarnowskie. Tarnów 1974. Wyd. Tow. Przyj. Ziemi Tarn. 24 cm, str. 163, ilustr., opr. karton.
20,00 PLN
Tarnów i ziemia tarnowska. Zeszyty tarnowskie. (1972)
Tarnów i ziemia tarnowska. Zeszyty tarnowskie. (1972)
Tarnów i ziemia tarnowska. Zeszyty tarnowskie. Tarnów 1972. Wyd. Tow. Przyj. Ziemi Tarn. 24 cm, str. 166, (2), ilustr., opr. karton.
20,00 PLN
Szczypka Józef: Legendy polskie.
Szczypka Józef: Legendy polskie.
Szczypka Józef: Legendy polskie. Warszawa 1983. Pax. 24 cm, str. 198, (2), opr. pł. z obw.
15,00 PLN
Seweryn T., Szewczyk Z., Woleńska M.: Ludowa kultura materialna.
Seweryn T., Szewczyk Z., Woleńska M.: Ludowa kultura materialna.
Seweryn T., Szewczyk Z., Woleńska M.: Ludowa kultura materialna. Przewodnik po wystanie stałej w Muzeum Etnograficznym w Krakowie. Kraków 1954. 21 cm, str. 153, ilustr. opr. karton.
16,00 PLN
Stingl Miroslav: Indianie bez tomahawków
Stingl Miroslav: Indianie bez tomahawków
Stingl Miroslav: Indianie bez tomahawków. Przeł. P. Godlewski. Katowice 1987. Wyd. Śląsk. 30 cm, str. 239, ilustr., opr. tw.
20,00 PLN
Słyś - Janusz Elżbieta: Nad rzeką Panną. Z działalności społeczności łemkowskiej w Zyndranowej.
Słyś - Janusz Elżbieta: Nad rzeką Panną. Z działalności społeczności łemkowskiej w Zyndranowej.
Słyś - Janusz Elżbieta: Nad rzeką Panną. Z działalności społeczności łemkowskiej w Zyndranowej. Krosno 1998. Wyd. Roksana sp. z o.o. Tow. Muz. w Zyndranowej. 21 cm, str. 72, ilustr., opr. karton.
20,00 PLN
Snoch Bogdan: Legendy i baśnie znad Warty.
Snoch Bogdan: Legendy i baśnie znad Warty.
Snoch Bogdan: Legendy i baśnie znad Warty. Ilustr. J. Krakowiak. Warszawa (brw). Wyd. Agencja Omnipress. 17 cm, str. 51, ilustr., opr. karton.
20,00 PLN
Rocznik babiogórski. T.1. R. 1999.
Rocznik babiogórski. T.1. R. 1999.
Rocznik babiogórski. T.1. R. 1999. Kraków - Zawoja. Stow. Gmin Babiogórskich. Mat. z I. Sympozjum Stow. Gmin Babiogórskich pt. "Dziedzictwo kulturowe obszaru Babiej Góry" Sucha Beskidzka 21.XI. 1998. 24 cm, str. 136, ilustr., opr. karton.
18,00 PLN
Prace etnograficzne, zesz. 21. Pod red. J. Bujaka.
Prace etnograficzne, zesz. 21. Pod red. J. Bujaka.
Prace etnograficzne, zesz. 21. Pod red. J. Bujaka. Warszawa - Kraków 1986. PWN. 24 cm, str. 92, ilustr., opr. karton.
20,00 PLN
Przewłocka Irena: Czciciele kojota i kruka (Indianie Ameryki Północnej)
Przewłocka Irena: Czciciele kojota i kruka (Indianie Ameryki Północnej)
Przewłocka Irena: Czciciele kojota i kruka (Indianie Ameryki Północnej). Gdynia 1968. Wyd. Morskie. 20 cm, str. 242, ilustr., opr. karton. z obw.
19,00 PLN
Piegza Karol: Sękaci ludzie.
Piegza Karol: Sękaci ludzie.
Piegza Karol: Sękaci ludzie. Ostrava 1979. Profil. 21 cm, str. 242, opr. pł. (opr. lekko przybrudzona)
15,00 PLN
Piasecki Zdzisław: Ondraszek. Prawda i mity o najgłośniejszym zbójniku śląskim.
Piasecki Zdzisław: Ondraszek. Prawda i mity o najgłośniejszym zbójniku śląskim.
Piasecki Zdzisław: Ondraszek. Prawda i mity o najgłośniejszym zbójniku śląskim. Opole 1988. Inst. Śląski. 20 cm, str. 90, (1), ilustr., opr. karton. Enc. wiedzy o Śląsku pod red. J. Kroszela.
15,00 PLN
Paleczny Tadeusz: Rasa, etniczność i religia w brazylijskim procesie narodowotwórczym. Wprowadzenie do badań latynoamerykańskich przemian społecznych.
Paleczny Tadeusz: Rasa, etniczność i religia w brazylijskim procesie narodowotwórczym. Wprowadzenie do badań latynoamerykańskich przemian społecznych.
Paleczny Tadeusz: Rasa, etniczność i religia w brazylijskim procesie narodowotwórczym. Wprowadzenie do badań latynoamerykańskich przemian społecznych. Kraków 2004. Universitas. 20 cm, str. 243, opr. karton.
20,00 PLN
Natura, kultura, płeć. Oprac. zb.
Natura, kultura, płeć. Oprac. zb.
Natura, kultura, płeć. Oprac. zb. Przeł. K. Łopuska. Kraków 1969. Znak. 20 cm, str. 294, opr. pł. obw. (pieczątki biblioteczne skasowane.) Historia, etnografia, socjologia, psychoanaliza, folozofia.
15,00 PLN
Morcinek Gustaw: Ziemia cieszyńska.
Morcinek Gustaw: Ziemia cieszyńska.
Morcinek Gustaw: Ziemia cieszyńska. Wyd. II, poszerzone. Katowice 1968. Wyd. Śląsk. 25 cm, str. 181, ilustr., opr. pł. z obw. Polska, ziemia, ludzie.
16,00 PLN
Kracherowa Nina: Ziemia raciborska.
Kracherowa Nina: Ziemia raciborska.
Kracherowa Nina: Ziemia raciborska. Katowice 1972. Wyd. Śląsk. 25 cm, str. 222, ilustr., opr. pł. z obw. Polska, ziemia, ludzie.
16,00 PLN
Pierzchała Jan: Legenda Zagłębia.
Pierzchała Jan: Legenda Zagłębia.
Pierzchała Jan: Legenda Zagłębia. Wyd. 2, zmien. i uzup. Katowice 1971. Wyd. Śląsk. 25 cm, str. 372, ilustr., opr. pł. z obw. Polska, ziemia, ludzie. (lekko podniszczona obw.)
16,00 PLN
Paukszta Eugeniusz: Warmia i Mazury.
Paukszta Eugeniusz: Warmia i Mazury.
Paukszta Eugeniusz: Warmia i Mazury. Katowice 1970. Wyd. Śląsk. 25 cm, str. 214, ilustr., opr. pł. z obw. Polska - ziemia - ludzie.
16,00 PLN
Małopolska. Regiony-regionalizmy-małe ojczyzny. Tom IV.
Małopolska. Regiony-regionalizmy-małe ojczyzny. Tom IV.
Małopolska. Regiony-regionalizmy-małe ojczyzny. Tom IV. Kraków 2002. MODR. 23 cm, str. 336, ilustr. opr. kart.
18,00 PLN
Łemkowie. Katalog wystawy.
Łemkowie. Katalog wystawy.
Łemkowie. Katalog wystawy. Nowy Sącz 1984. Sądecka Of. Wyd. 20 cm, str. 47, (1), ilustr., opr. karton.
18,00 PLN
Pokaż:
60 120 180