Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Etnografia, etnologia

Dworczyk Wojciech - My dzicy Papuasi.
Dworczyk Wojciech - My dzicy Papuasi.
Dworczyk Wojciech: My dzicy Papuasi. Warszawa 1985. Wyd. Czytelnik. 21 cm, str. 288, ilustr. opr. pł. obw.
16,00 PLN
Łodziński Jacek - Malarstwo Katarzyny Gawłowej
Łodziński Jacek - Malarstwo Katarzyny Gawłowej
Łodziński Jacek: Malarstwo Katarzyny Gawłowej . Kraków 1978. Muzeum Etnograficzne. Format: 22x21 cm, str. (64), ilustr (w tym kolor.), opr. karton.
25,00 PLN
Barczewski Walenty - Kiermasy na Warmii i inne pisma wybrane (Literatura Warmii i Mazur w dawnych wiekach)
Barczewski Walenty - Kiermasy na Warmii i inne pisma wybrane (Literatura Warmii i Mazur w dawnych wiekach)
Barczewski Walenty: Kiermasy na Warmii i inne pisma wybrane. Wyd. i wstępem poprzedził Wł. Ogrodziński. Olsztyn 1977. Pojezierze. 20 cm, str. 280, (3), ilustr., opr. pł. z obw. Literatura Warmii i Mazur w dawnych wiekach.
20,00 PLN
Kolberg Oskar - Śląsk (Dzieła wszystkie, t. 43)
Kolberg Oskar - Śląsk (Dzieła wszystkie, t. 43)
Kolberg Oskar: Śląsk. Poznań 1965. PTL. LSW. PWM. 21 cm, str. XXXIV, 178, opr. pł. z obw. Dzieła wszystkie, t. 43.
40,00 PLN
Prace etnograficzne UJ. Zeszyt 2.
Prace etnograficzne UJ. Zeszyt 2.
Prace etnograficzne. Zeszyt 2. Kraków 1965. Nakł. UJ. 25 cm, str. 112, ilustr. opr. karton. Treść (ogólnie): Moszyński: Dzieje rozwoju niektórych samołówek w Europie środkowej; Kaczanowski: Badania antropologiczne we wsi Jurgów na Spiszu; Galas: Rozwój budownictwa w Lubomierzu od połowy XIX w. do czasów obecnych (Cz.II. Budownictwo gospodarcze); Karwicki: Prace magisterskie Katedry Etnografii Słowian UJ; Olszowy: Archiwum Katedry Etnografii Słowian UJ
26,00 PLN
Słuszkiewicz Eugeniusz - O duchach, duszach, djabłach i demonach indyjskich. (1936)
Słuszkiewicz Eugeniusz - O duchach, duszach, djabłach i demonach indyjskich. (1936)
Słuszkiewicz Eugeniusz: O duchach, duszach, djabłach i demonach indyjskich. (Odb. z Kwartalnika Etnograf. "Lud" T.XXXIV (1936) Lwów 1936. Nakł. Tow. Ludoznaw. 23 cm, str. 48, broszura. (kruchy papier okł.)
45,00 PLN
Bulanda Edward - Kult bogini - matki w kulturach prehistorii i etnologii, a cześć Matki Bożej w chrześcijaństwie.
Bulanda Edward - Kult bogini - matki w kulturach prehistorii i etnologii, a cześć Matki Bożej w chrześcijaństwie.
Bulanda Edward: Kult bogini - matki w kulturach prehistorii i etnologii, a cześć Matki Bożej w chrześcijaństwie. Lublin 1947. Tow. Nauk. KUL. 21 cm, str. 24, opr. karton. (plamka na okł., przyżółcenia, plamki)
20,00 PLN
Nauczyciel krajoznawca na Mazowszu. T.III.
Nauczyciel krajoznawca na Mazowszu. T.III.
Nauczyciel krajoznawca na Mazowszu. T.III. Warszawa 1961. Szkolny Woj. Ośrod. Kraj.-Turyst. 24 cm, str. 186, ilustr., tabl., opr. karton.
20,00 PLN
Śladami Indian. Antologia polskich relacji o Indianach Ameryki Południowej. Wybór i komentarz Maria Parandowska.
Śladami Indian. Antologia polskich relacji o Indianach Ameryki Południowej. Wybór i komentarz Maria Parandowska.
Śladami Indian. Antologia polskich relacji o Indianach Ameryki Południowej. Wybór i komentarz Maria Parandowska. Wrocław 1979. Ossol. 21 cm, str. 174, (2), ilustr., opr. karton. (lekkie załamania i przytarcia okł.)
18,00 PLN
Majka Julian - Baśnie i legendy górników wielickich.
Majka Julian - Baśnie i legendy górników wielickich.
Majka Julian: Baśnie i legendy górników wielickich. Kraków 1984. KAW. 21 cm, str. 79, (1), opr. karton.
16,00 PLN
Grabowski Józef - Dawna polska rzeźba ludowa
Grabowski Józef - Dawna polska rzeźba ludowa
Grabowski Józef - Dawna polska rzeźba ludowa. Warszawa 1968. Auriga. 36 cm, str. 36, (4), str. tabl. (192), ilustr. (w tym kolor.), opr. pł.z obw. (lekko podniszczone brzegi obwoluty)
50,00 PLN
Dobrosinsky Pavol - Bajki słowackie
Dobrosinsky Pavol - Bajki słowackie
Dobrosinsky Pavol - Bajki słowackie. Przeł. J. Waczków. Wstęp W. Nawrocki. Katowice 1988. Wyd. Śląsk. 21 cm, str. 297, (3), ilustr., opr. tw. Bibl. Pisarzy Czeskich i Słowackich. (lekko przybrudzona opr.)
16,00 PLN
Sztuka pogranicza. Umenie pohraničia. Od sacrum do profanum. Red. Krzysztof Zieliński.
Sztuka pogranicza. Umenie pohraničia. Od sacrum do profanum. Red. Krzysztof Zieliński.
Sztuka pogranicza. Umenie pohraničia. Od sacrum do profanum. Red. Krzysztof Zieliński. Rzeszów 2011. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia". 23 cm, str. 118, (1), ilustr., opr. tw. (lekko uszkodzony brzeg opr.)
30,00 PLN
Legendy spod Giewontu. Oprac. Stanisław Kałamacki.
Legendy spod Giewontu. Oprac. Stanisław Kałamacki.
Legendy spod Giewontu. Oprac. Stanisław Kałamacki. Ilustr. Urszula Bilczewska. Zakopane (b.r.w.). Ag. reklam.-wyd. "Stanmar". 21 czm, str. 48, ilustr., opr. karton. (lekkie załamania na okł.)
16,00 PLN
Grabowski Józef: Ludowe malarstwo na szkle.
Grabowski Józef: Ludowe malarstwo na szkle.
Grabowski Józef: Ludowe malarstwo na szkle. Wrocław 1968. Ossol. Wyd. PAN. 30 cm, str. 377, (3), ilustr. w tym kolor., opr. pł. (lekko przybrudzona opr.)
48,00 PLN
Stanisław Majewski. (Katalog wystawy - rzeźba ludowa)
Stanisław Majewski. (Katalog wystawy - rzeźba ludowa)
Stanisław Majewski. (Katalog wystawy). Wstęp Regina Rok. Częstochowa 1990. Muzeum Okręgowe w Częstochowie. 23 cm, str. (36), (3), 1 faks., fot., portr., opr. karton.
25,00 PLN
Pieśni ludowe i ballady Małopolski. Śpiewnik. Oprac. Irina Korobska.
Pieśni ludowe i ballady Małopolski. Śpiewnik. Oprac. Irina Korobska.
Pieśni ludowe i ballady Małopolski. Śpiewnik. Oprac. Irina Korobska. Trzebinia 2007. Wyd. MGOSKiR. 21 cm, str. 106, nuty, ilustr., opr. karton.
30,00 PLN
Kadela Robert, Polan Dorota: Gmina Mucharz dawniej i dziś.
Kadela Robert, Polan Dorota: Gmina Mucharz dawniej i dziś.
Kadela Robert, Polan Dorota: Gmina Mucharz dawniej i dziś = Gmina Mucharz v minulosti a dnes = The Commune of Mucharz then and now. Tłum. Anna Kraszewska (jęz. słowac.), Beata Hajdyła (jęz. ang.). Mucharz 2014. Urząd Gminy. 23 cm, str. 96, ilustr. (gł. kolor.), opr. tw.
25,00 PLN
Kowalewski Józef: Opolski skansen (Muzeum wsi opolskiej)
Kowalewski Józef: Opolski skansen (Muzeum wsi opolskiej)
Kowalewski Józef: Opolski skansen (Muzeum wsi opolskiej). Nabitka "Wczoraj, dzisiaj, jutro" nr 1/69. 20 cm, str. 8, (2), ilustr., broszura.
18,00 PLN
Brückner Aleksander: Starożytna Litwa. Ludy i bogi. Szkice historyczne i mitologiczne.
Brückner Aleksander: Starożytna Litwa. Ludy i bogi. Szkice historyczne i mitologiczne.
Brückner Aleksander: Starożytna Litwa. Ludy i bogi. Szkice historyczne i mitologiczne. Oprac. i wstępem poprzedził Jan Jaskanis. Olsztyn 1985. Wyd. Pojezierze. 20 cm, str XVI, (2), 242, (4), ilustr.,opr.pł. z obw.
20,00 PLN
Ficowski Jerzy: Demony cudzego strachu. Wspominki cygańskie.
Ficowski Jerzy: Demony cudzego strachu. Wspominki cygańskie.
Ficowski Jerzy: Demony cudzego strachu. Wspominki cygańskie. Warszawa 1986. LSW. 21 cm, str. 261,(3), tabl. ilustr., opr. karton.
28,00 PLN
Szuba Andrzej: Park Etnograficzny w Tokarni.
Szuba Andrzej: Park Etnograficzny w Tokarni.
Szuba Andrzej: Park Etnograficzny w Tokarni. Kielce 1985. Muzeum Wsi Kieleckiej. 21 cm, str. 28, (20), tabl., ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Československá muzea v přírodě
Československá muzea v přírodě
Československá muzea v přírodě. Ostrava 1989. Vyd. Osveta Martin. Nakl. Profil. 34 cm, str. 160, (16), fot., opr. pł.z obw.
35,00 PLN
Literatura ludowa R.I, nr 4. (1957) Śląsk Cieszyński
Literatura ludowa R.I, nr 4. (1957) Śląsk Cieszyński
Literatura ludowa R.I, nr 4. Śląsk Cieszyński. Warszawa 1957. PTL. 24 cm, str. 64, tabl. ilustr., broszura. Treść (ogólnie): Ludwik BROŻEK - Ludoznawstwo cieszyńskie Józef NIEMIEC - Stan badań nad folklorem ludu polskiego na Czeskim Śląsku Cieszyńskim Gustaw MORCINEK - Śląska mitologia Julian KRZYŻANOWSKI - Z zagadnień przysłowioznawstwa Ludwik BIELAWSKI - Wybór pieśni z repertuaru M. Byrtusowej Józef ONDRUSZ - Pieśni ludowe ze Śląska Czeskiego Józef ONDRUSZ - Opowieści ludowe ze Śląska Czeskiego Jan BRODA - Życzenia noworoczne z pow. cieszyńskiego Jan BRODA - Zagadki z okolic Cieszyna Recenzje, Kronika i sprawozdania, Komunikaty.
25,00 PLN
Bogatyriew Piotr: Semiotyka kultury ludowej. (Bibl. Myśli Współczesnej)
Bogatyriew Piotr: Semiotyka kultury ludowej. (Bibl. Myśli Współczesnej)
Bogatyriew Piotr: Semiotyka kultury ludowej. Wstęp, wybór i oprac. M.R. Mayenowa. Warszawa 1979. PIW. 20 cm, str. 367, opr. karton. Bibl. Myśli Współczesnej.
25,00 PLN
Skórkowska - Smolarska Jadwiga: Zaginiona kolekcja kilimów Muzeum Śląskiego w Katowicach. Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Sztuka. Z.1.
Skórkowska - Smolarska Jadwiga: Zaginiona kolekcja kilimów Muzeum Śląskiego w Katowicach. Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Sztuka. Z.1.
Skórkowska - Smolarska Jadwiga: Zaginiona kolekcja kilimów Muzeum Śląskiego w Katowicach. Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Sztuka. Z.1. Bytom 1964. 24 cm, str. 109, (1), 4, ilustr., tabl., opr. karton. (lekko przybrudzona okł.)
35,00 PLN
Harla Stanisław: - i jeszcze jeden krzyż...
Harla Stanisław: - i jeszcze jeden krzyż...
Harla Stanisław: - i jeszcze jeden krzyż... Mielec 1997. Nakł. Tow. Mił. Ziemi Mieleckiej. 21 cm, str. 30, (2), ilustr., opr. karton.
20,00 PLN
Krzywobłocka Bożena: Stare i nowe obyczaje.
Krzywobłocka Bożena: Stare i nowe obyczaje.
Krzywobłocka Bożena: Stare i nowe obyczaje. Wyd. II. uzupełnione i popr. Warszawa 1986. IWZZ. 19 cm, str. 187, (5), opr. karton.
16,00 PLN
Tomczyk Kazimierz: Dzieje wsi i parafii Przeginia.
Tomczyk Kazimierz: Dzieje wsi i parafii Przeginia.
Tomczyk Kazimierz: Dzieje wsi i parafii Przeginia. Kraków 2008. Druk. W.L. Anczyca. 21 cm, str. 368, ilustr., mapa, opr. tw. (drobne ryski na opr.)
40,00 PLN
Krzyżanowski Julian: Szkice folklorystyczne. T.1-3.
Krzyżanowski Julian: Szkice folklorystyczne. T.1-3.
Krzyżanowski Julian: Szkice folklorystyczne. T.1-3. Oprac. tekstu i przypisów oraz przygotowanie indeksów M. Bokszczanin. Konsultacja oraz dobór ilustr. H. Kapełuś. Kraków 1980. WL. 21 cm, str. 447; 399; 448, ilustr. na tabl., opr. pł. z obw. (stan bardzo dobry) T.1.: Z teorii i dziejów folkloru; T.2.: W kręgu pieśni. W krainie bajki; T.3.: Wokół legendy i zagadki. Z zagadnień przysłowioznawstwa.
70,00 PLN
Humor śląski. Bery śmieszne i ucieszne. Zebrała i oprac. Dorota Simonides.
Humor śląski. Bery śmieszne i ucieszne. Zebrała i oprac. Dorota Simonides.
Humor śląski. Bery śmieszne i ucieszne. Zebrała i oprac. Dorota Simonides. Kraków 1978. KAW. Tow. Przyjaciół Opola. Format: 15 cm, str. 297, ilustr., opr. karton.
20,00 PLN
Waluś Sikoń Anna: Między Tatrami a Gorcami.
Waluś Sikoń Anna: Między Tatrami a Gorcami.
Waluś Sikoń Anna: Między Tatrami a Gorcami. Szaflary 2012. Nakł. autorki. 19 cm, str. 196, ilustr., opr. karton. lak.
20,00 PLN
XX lat Zespołu Regionalnego im. Bartusia Obrochty 1965-1985 działającego przy Tatrzańskim Towarzystwie Kulturalnym w Zakopanem
XX lat Zespołu Regionalnego im. Bartusia Obrochty 1965-1985 działającego przy Tatrzańskim Towarzystwie Kulturalnym w Zakopanem
XX lat Zespołu Regionalnego im. Bartusia Obrochty 1965-1985 działającego przy Tatrzańskim Towarzystwie Kulturalnym w Zakopanem oraz 30-lecie działalności kulturalnej i pracy z młodzieżą Tadeusza Sztromajera. 26 cm, str. 23, (1), ilustr., opr. karton.
25,00 PLN
XXX lat Spółdzielczego Zespołu Regionalnego
XXX lat Spółdzielczego Zespołu Regionalnego "Harnasie" im. Anieli Gut-Stapińskiej 1958-1988
XXX lat Spółdzielczego Zespołu Regionalnego "Harnasie" im. Anieli Gut-Stapińskiej 1958-1988, działającego przy Spółdzielni Budowlanej "Poronin" w Poroninie pod patronatem Centralnego Zw. Sp. Pracy w Poznaniu. Teksty, oprac. red. J. Kamiński. 26 cm, str. (16), ilustr., opr. karton.
20,00 PLN
Bogowie i ludzie z Huarochiri. Przeł., wstępem i objaśnieniami opatrzył J. Szermiński.
Bogowie i ludzie z Huarochiri. Przeł., wstępem i objaśnieniami opatrzył J. Szermiński.
Bogowie i ludzie z Huarochiri. Przeł., wstępem i objaśnieniami opatrzył J. Szermiński. Kraków -Wrocław 1985. WL. 19 cm, str. 135, (1), opr. karton. z obw. (przyżółcenie na k. przedtyt.)
16,00 PLN
Niewiadomska Maria: Bibliografia etnografii polskiej za lata 1961 - 1969. Cz.2.
Niewiadomska Maria: Bibliografia etnografii polskiej za lata 1961 - 1969. Cz.2.
Niewiadomska Maria: Bibliografia etnografii polskiej za lata 1961 - 1969. Cz.2. Wrocław 1983. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 233, opr. karton.
30,00 PLN
Legendy o Dębnie. Oprac. przez Lidię Luchter - Krupińską
Legendy o Dębnie. Oprac. przez Lidię Luchter - Krupińską
Legendy o Dębnie. Oprac. przez Lidię Luchter - Krupińską.Tarnów 11991. Wyd. Muz. Okr. 20 cm, str. (28), ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Grzegorzewski Jan: Za Dunajem  (Bułgarya, Serbia, Czarnogóra) (1904)
Grzegorzewski Jan: Za Dunajem (Bułgarya, Serbia, Czarnogóra) (1904)
(Grzegorzewski Jan): Za Dunajem : (Bułgarya, Serbia, Czarnogóra). Podług dzieła Janka z Grzegorzewic wydał B. G. Lwów 1904. Macierz Polska. 18 cm, str. 389, (1), ilustr., mapka, opr. ppł. (opr. lekko przytarta na brzegach, przybrudzenia)
85,00 PLN
Wieś dolnośląska (Lower Silesian Village). Prace i materiały etnograficzne. T.XX. Red. Adolf Nasz.
Wieś dolnośląska (Lower Silesian Village). Prace i materiały etnograficzne. T.XX. Red. Adolf Nasz.
Wieś dolnośląska. Oprac. zb. Wrocław 1970. PTL. 24 cm, str. 385, ilustr. opr. karton. z obw. Prace i materiały etnograficzne. T.XX. Red. Adolf Nasz.
40,00 PLN
Kobylarczyk Katarzyna: W tym sęk!
Kobylarczyk Katarzyna: W tym sęk!
Kobylarczyk Katarzyna: W tym sęk! Kraków 2012. MIK. 23 cm, str. 111, (1), ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Kryciński Stanisław: Łemkowszczyzna nieutracona.
Kryciński Stanisław: Łemkowszczyzna nieutracona.
Kryciński Stanisław: Łemkowszczyzna nieutracona. Rzeszów 2018. Libra. 22 cm, str. 277, (3), ilustr., opr. tw.
35,00 PLN
Szymański Stanisław: Wystroje malarskie kościołów drewnianych.
Szymański Stanisław: Wystroje malarskie kościołów drewnianych.
Szymański Stanisław: Wystroje malarskie kościołów drewnianych. Warszawa 1970. Pax. 24 cm, str.320, (4), ilustr., opr. pł. z obw.
50,00 PLN
Słupecki Leszek Paweł: Wojownicy i wilkołaki.
Słupecki Leszek Paweł: Wojownicy i wilkołaki.
Słupecki Leszek Paweł: Wojownicy i wilkołaki. Wyd. II. popr. i rozszerzone. Warszawa 1994. Wyd. Alfa. 20 cm, str. 276, (3), ilustr., opr. karton.
30,00 PLN
Sztromajer Tadeusz: Z tańcem i muzyką góralską po świecie.
Sztromajer Tadeusz: Z tańcem i muzyką góralską po świecie.
Sztromajer Tadeusz: Z tańcem i muzyką góralską po świecie. Kraków 1994. Nakł. autora. 23 cm, str. 274, (2), ilustr., opr. karton.
18,00 PLN
Wińcza Ada: Wspaniali Masajowie
Wińcza Ada: Wspaniali Masajowie
Wińcza Ada: Wspaniali Masajowie. Z ang. przeł. Z. Krajewska. Przedmowa E. Rzewuski i M. Włodkowska. Katowice 1976. Wyd. Śląsk. 20 cm, str. 175, (1), tabl. ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Bujak Adam: Misteria. Wstęp M. Rożek.
Bujak Adam: Misteria. Wstęp M. Rożek.
Bujak Adam: Misteria. Wstęp M. Rożek. Warszawa 1989. Wyd. SiT. Forma: 26x27 cm, str. 300, fot., opr. tw.
30,00 PLN
Šotkova Blažena: Ceske kroje. 20 barevných tabuli...
Šotkova Blažena: Ceske kroje. 20 barevných tabuli...
Šotkova Blažena Ceske kroje.20 barevných tabuli s ukazkami nejtypičtejšich českých krojú. Blatáckého, Chodského, Kozáckého (Táborského), Litomyšlského, Mladoboleslavského, Plzeňského, Středočeského, Turnovského a krojú detských. Praga (b.r.). Novina. Format: 31x22 cm, 20 barwnych tablic. (karton. okł. podniszczona)
65,00 PLN
Mikłucho-Makłaj Nikołaj:  Sobranije soczinienij w 5 tomach. (vol. 1-5 - brak t.3:cz.2.)
Mikłucho-Makłaj Nikołaj: Sobranije soczinienij w 5 tomach. (vol. 1-5 - brak t.3:cz.2.)
Mikłucho-Makłaj Nikołaj: Sobranije soczinienij w 5 tomach. Moskwa - Leningrad 1950-1954. Izd. Akademii Nauk SSSR. 23 cm, opr. tw. (brak: T.3, cz.2.) Tom I "Dniewniki putieszestwij 1870-1872" (Dzienniki podróżne 1870-1872) Tom II "Dniewniki putieszestwij 1873-1887" (Dzienniki podróżne 1873-1887) Tom III, czast 1 "Statji po antropołogii i etnografii" (Artykuły dotyczące antropologii i etnografii) Tom IV "Pieriepiska i drugije matieriały" (Korespondencja i inne materiały) Tom V "Risunki i etnograficzeskije kołlekcyi" (Rysunki i zbiory etnograficzne)
150,00 PLN
Dziedzictwo kulturowe w regionie - Małopolska. Ścieżka edukacyjna. Pod red. Janiny Mazur.
Dziedzictwo kulturowe w regionie - Małopolska. Ścieżka edukacyjna. Pod red. Janiny Mazur.
Dziedzictwo kulturowe w regionie - Małopolska. Ścieżka edukacyjna. Pod red. Janiny Mazur. Kraków 2000. Wyd. "Zamiast Korepetycji".24 cm, str. 319, opr. karton
35,00 PLN
Wiatraki i młyny wodne Opolszczyzny. Tekst i rys. M. Kurek.
Wiatraki i młyny wodne Opolszczyzny. Tekst i rys. M. Kurek.
Wiatraki i młyny wodne Opolszczyzny. Tekst i rys. M. Kurek. Opole-Bierkowice 1969. Muz.Wsi Opolskiej. 15 cm, str. (20), ilustr., broszura.
16,00 PLN
Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Tom XIII.
Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Tom XIII.
Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Tom XIII. Kraków 1996. Secesja. 23 cm, str. 160, (2), ilustr., opr. karton.
18,00 PLN
Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią.
Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią.
Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią. Tekst J. Niedźwiecki, przy współpracy R. Skiby. Piła 2002. Muz. Okr. 21 cm, str.44, ilustr, opr. karton lak.
16,00 PLN
Watra 8. Studenckie Koło Przewodników Górskich w Krakowie.
Watra 8. Studenckie Koło Przewodników Górskich w Krakowie.
Watra 8. Studenckie Koło Przewodników Górskich w Krakowie. Materiały szkoleniowe. Kraków 1992. 21 cm, str. 102, ilustr., opr. karton. (drobne żółte plamki na k. tyt.)
30,00 PLN
Muzea skansenowskie w Polsce.
Muzea skansenowskie w Polsce.
Muzea skansenowskie w Polsce. Poznań 1972. PWN. 21 cm, str. 308, (2), ilustr., opr. karton. Bibl. Muzeum Roln. w Szreniawie, T.II.
20,00 PLN
Grupa Literacka
Grupa Literacka "Gronie" im. Emila Zegadłowicza. Antologia poezji.
Grupa Literacka "Gronie" im. Emila Zegadłowicza. Antologia poezji. Wybór i oprac. A.. Kastelik - Herbuś. Żywiec 2008. Tow. Mił. Ziemi Żywieckiej. 25 cm str. 440, opr. tw. Bibl. Żywiecka nr 13. (plamka na wyklejce)
30,00 PLN
Polska sztuka ludowa. R. 1985 (XXXIX), nr 1-2. m.in. Leszczycki: Niektóre zagadnienia antropogeograficzne Polskiej Orawy
Polska sztuka ludowa. R. 1985 (XXXIX), nr 1-2. m.in. Leszczycki: Niektóre zagadnienia antropogeograficzne Polskiej Orawy
Polska sztuka ludowa. R. 1985 (XXXIX), nr 1-2. Wrocław 1985. Ossol. PAN. 29 cm, str. 128, ilustr., okł. karton.
20,00 PLN
Polska sztuka ludowa. R. 1988 (XLII), nr 4. m.in. Rogozińska: Zofii Stryjeńskiej i Tadeusza Makowskiego inspiracje sztuką ludową.
Polska sztuka ludowa. R. 1988 (XLII), nr 4. m.in. Rogozińska: Zofii Stryjeńskiej i Tadeusza Makowskiego inspiracje sztuką ludową.
Polska sztuka ludowa. R. 1988 (XLII), nr 4. Wrocław 1988. Ossol. 29 cm, str. (2), 217-276, ilustr., okł. karton
18,00 PLN
Stroje ludowe. Katalog stałej wystawy etnograficznej.
Stroje ludowe. Katalog stałej wystawy etnograficznej.
Stroje ludowe. Katalog stałej wystawy etnograficznej. Aut. scen., kurator wystawy T. Szelela.Konsult. F. Kotula. Rzeszów (1965).Muz. Okr. Format: 19x20 cm, str. 49, (3), ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Waltoś Stanisław: Krajobraz
Waltoś Stanisław: Krajobraz "Wesela"
Waltoś Stanisław: Krajobraz "Wesela". Wyd. 2. popr. i uzup. Bochnia - Kraków 1992. Prow. Of. Wyd. Exartim. 21 cm, str. 77, ilustr., opr. karton.
12,00 PLN
Kultura ludowa kielecczyzny. Przewodnik po wystawie
Kultura ludowa kielecczyzny. Przewodnik po wystawie
Kultura ludowa kielecczyzny. Przewodnik po wystawie. Kielce 1971. Muz. Świętokrzyskie. 15x16 cm, str. 104, (3), ilustr. opr. karton. z obw.
18,00 PLN
Pokaż:
60 120 180