Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Cracoviana

Pachoński Jan Lubicz: Kościuszko w Krakowie. Miejsca i ważniejsze pamiątki związane z pobytem i kultem.
Pachoński Jan Lubicz: Kościuszko w Krakowie. Miejsca i ważniejsze pamiątki związane z pobytem i kultem.
Pachoński Jan Lubicz: Kościuszko w Krakowie. Miejsca i ważniejsze pamiątki związane z pobytem i kultem. Kraków 1952. Muz. Hist. 14x21 cm, str. 164, ilustr., opr. karton.
25,00 PLN
 Jagoda Zenon: O literaturze i życiu literackim Wolnego Miasta Krakowa 1816-1846.
Jagoda Zenon: O literaturze i życiu literackim Wolnego Miasta Krakowa 1816-1846.
Jagoda Zenon: O literaturze i życiu literackim Wolnego Miasta Krakowa 1816-1846. Kraków 1971. WL. 20 cm, str. 374, (1), opr. karton. (drobne rdzawe plamki)
20,00 PLN
Ocalić od zapomnienia. Save from oblivion. 29.11.2007 - 02.03.2008 Album.  (Kraków 2007)
Ocalić od zapomnienia. Save from oblivion. 29.11.2007 - 02.03.2008 Album. (Kraków 2007)
Ocalić od zapomnienia. Save from oblivion. 29.11.2007 - 02.03.2008. Album. Kurator wystawy M. Rydiger. Kraków 2007. Międzynarod. Centrum Kultury. 28 cm, str. 127, opr. karton.
30,00 PLN
Krakowskie Zakłady Fotograficzne do roku 1914.
Krakowskie Zakłady Fotograficzne do roku 1914.
Krakowskie Zakłady Fotograficzne do roku 1914. 13 stycznia - 29 lutego '96. Muzeum Historii Fotografii w Krakowie. Oprac. red. i wybór zdjęć Beata Józefczyk, Magdalena Skrejko. Format: 19x20 cm, str. 35, (1), ilustr., opr. karton. (dedykacja)
25,00 PLN
Czarniecki Stanisław, Wiltowski Janusz: W stulecie utworzenia Akademii Umiejętności.
Czarniecki Stanisław, Wiltowski Janusz: W stulecie utworzenia Akademii Umiejętności.
Czarniecki Stanisław, Wiltowski Janusz: W stulecie utworzenia Akademii Umiejętności. Warszawa - Kraków 1972. PWN. 20 cm, str. 177, (3), tabl. ilustr., opr. karton. z obw.
16,00 PLN
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.XVI.
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.XVI.
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.XVI. Kraków 1982. PAN. 30 cm, str. 293, (2), ilustr., opr. karton. Treść (ogólnie): Swaryczewski: Gotyckie domy ulicy Kanoniczej w Krakowie; Rączka: Królewska rezydencja pałacowo-ogrodowa na Łobzowie. Stan badań i zachowane źródła archiwalne (1367-1586), cz.1.; Białkiewicz: Dawny pałacyk Lasockich na Dębnikach w Krakowie; Białkiewicz:Architektura wczesnego historyzmu w twórczości sakralnej Pokutyńskiego (1869-1877); Zaremba: Ekologiczna odnowa urbanizacji Polski; Drapella-Hersmandorfer, Łuczyńska-Bruzda: Kompleksowa analiza sozologiczna (SOZAN) na przykładzie studiów wstępnych do planu zagospodarowania przestrzennego Świętokrzyskiego Parku narodowego i jego otuliny; Bartkowicz, Przemiany struktury przestrzennej wybranych miast województwa nowosądeckiego; Bogdanowski: "Jurydyka" czyli rozważania nad współczesną dzielnicą mieszkaniową; Wyżykowski: Przekształcenia struktur śródmiejskich - metoda prac badawczych i projektowych; Bieda, Bielak, Kosiński: Program łańcucki - studium rehabilitacji małego miasta; Książek: Zarys rozwoju przestrzennego Krościenka nad Dunajcem w okresie średniowiecza; Wójcikiewicz: Zarys rozwoju przestrzennego miasta Bobowej; Beierdorf, Krasnowolski: Rozwój przestrzenny i architektura Rabki; Holewiński: Uzdrowisko w Krzeszowicach. Przekształcenia układu urbanistycznego (1770-1860), cz.1; Dąbrowska-Budziło: Architektura krajobrazu miejskiego a urbanistyka współczesna; Więkowska, Myczkowski: Erem w Czernej - znakomity przykład dawnej myśli urbanistycznej; Genga, Myczkowski: Rewaloryzacja krajobrazu w otoczeniu zamku w Wiśniczu Nowym; Patoczka: Osiedle Cegielniana w Krakowie - problem rekompozycji krajobrazowej; Bohm: Architektura krajobrazu miejskiego - zarys stanu współczesnych badań; Piniński: Kształtowanie modelu wypoczynku i jego architektury na terenie pojezierzy w Polsce północnej; Leśnodorski: Kształtowanie środowiska pracy w przemysłowych halach bezokiennych; Schubert: Forma architektoniczna wiejskich budynków mieszkalnych (na przykładzie wsi olkuskiej); Zin, Kadłuczka, Pawlicki: Z badań nad najstarszymi dziejami pałacu zamojskiego; Kornecki: Drewniane kościoły XIX i XX wieku w Małopolsce, cz.2.; Górska: Działalność architektoniczna Sławomira Odrzywolskiego (1846-1933); Kadłuczka: O kościele w Prandocinie raz jeszcze; Samek: Krakowskie modele architektoniczne (do zagadnienia warsztatu artysty w sztuce polskiej czasów nowożytnych); Frazik: Arabska architektura obronna w Maghrebie od X do XV wieku; Pencakowski: Problem kształtowania przestrzeni mieszkalnej i organizacji wypoczynku mieszkańców w teoretycznych pracach słowackich urbanistów; Pęckowska, Styrna - Bartkiewicz: Kronika K.U. i A Oddz. PAN w Krakowie (1965-1980)
50,00 PLN
Gaweł Tadeusz: Edward Heil pseudonim
Gaweł Tadeusz: Edward Heil pseudonim "Jerzy" komendant Szarych Szeregów w Krakowie.
Gaweł Tadeusz: Edward Heil pseudonim "Jerzy" komendant Szarych Szeregów w Krakowie. 50-ta rocznica zamordowania. Kraków 1994. 21cm, str. 72, (34), ilustr., opr. karton. Związek Harcerstwa Polskiego. Komenda Chorągwi im. Tadeusza Kościuszki. Komisja Historyczna z. 9.
25,00 PLN
Rozwój i współczesna struktura społeczno-ekonomiczna miasta Krakowa. Folia geographica vol. VIII, 1975.
Rozwój i współczesna struktura społeczno-ekonomiczna miasta Krakowa. Folia geographica vol. VIII, 1975.
Rozwój i współczesna struktura społeczno-ekonomiczna miasta Krakowa. Kraków 1975. PAN. 24 cm, str. 178, tabl., opr. karton. Folia geographica vol. VIII, 1975. Treść (ogólnie): Wrzosek: Ocena środowiska geograficznego miasta Krakowa; Bromek: Zaryk rozwoju historycznego i terytorialnego Krakowa; Jelonek: Ludność; Kortus: Przemysł Krakowa; Kwiecień: Rolnictwo i ogrodnictwo; Warszyńska: Komunikacja; Handel i usługi; Turystyka; Bromek: Struktura przestrzenna aglomeracji Krakowa; Mydel: Wybrane zagadnienia perspektywicznego rozwoju miasta Krakowa;
30,00 PLN
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.XV.
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.XV.
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.XV Kraków 1981. PAN. 30 cm, str. 249, tabl., ilustr., opr. karton. Treść (ogólnie): Bogdanowski: Rozwój i urbanistyczne kompozycje nowożytnego Krakowa oraz problem ich rewaloryzacji (XVI-XX w.); Purchla: Kakowskie mosty wiślane i ich znaczenie dla rozwoju przestrzennego miasta w XIX i XX wieku; Swaryczewski: Nowo odkryte drewniane stropy gotyckie w Krakowie; Świątek: Architektura i budownictwo peryferii Krakowa na przełomie wieków XIX i XX; Pawłowska: Witraże w kamienicach krakowskich z przełomu wieków XIX i XX; Niewalda, Krasnowolski: Układy urbanistyczne Okołu - próba rekonstrukcji; Pęckowska: Zastosowanie koncepcji systemowych w analizie zabudowy uczlni wyższych; Zuziak: Suburbanizacja a kryzys śródmieść amerykańskich metropolii; Książek, Kuśnierz: Oleszyce - zarys rozplanowania miasta w XVI i XVII wieku; Lessaer: Lokalizacja funkcji centrum na podstwie minimalizacji dróg dojścia (próba metody); Szubert: Modelowanie symulacyjne w pojektowaniu centrum miejskiego; Barysz, Falkus, Gachowski: Studium wybranych zagadnień przestrzennych i społecznych małego miasta; Setkowicz, Trojanowski: Wytyczne do kształtowania przestrzennego rejonu Niedzicy; Obrochta: Podstawy kształtowania się krajobrazu w kotlinie zakopiańskiej; Budziło: O koniecności badań krajobrazowych w projektowaniu dzieł inżynierii wodnej; Celadyn: Zieleń jako forma współczesnych pokryć dachowych; Kornecki:Drewniane kościoły XIX i XX wieku w Małopolsce; Leniartek: Plan rewaloryzacji Bystrzycy Kłodzkiej; Tworkowski, Sikorska: Regionalizm i typizacja jako problemy architektoniczne; Frazik: Arabska architektura obronna w Maghrebie od VIII do X wieku; Thullie: Obronne dwory wiejskie i pałace w dawnej Polsce;
50,00 PLN
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.XII.
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.XII.
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.XII. Kraków 1978. PAN. 30 cm, str. 250, tabl., ilustr., opr. karton. Treść (ogólnie): Dąbrowska-Budziło: Panoramy Krakowa i ich przemiany w czasie; Rączka: Młyny królewskie w krajobrazie Krakowa; Gądek: Prawdopodobieństwo rozwoju form cenrum w Polsce; Kamiński: System adaptacji terenów zabudowy wiejskiej dla celów (aspekt społeczny i przestrzenny); Skoczek, Cząstka: Koncepcja przyszłościowego zagospodarowania rekreacyjnego obszaru Karpat polskich i Podkarpacia; Kuśnierz: Sieniawa - rozwój przestrzenny oraz założenia ochrony konserwatorskiej; Łuczyńska - Bruzda: Wartości kulturowe Ojcowskiego Parku Narodowego. Analiza form, problemy ich zachowania; Budziło: Historyczne drogi wojskowe wzorem planowania dróg turystycznych i krajobrazowych; Patoczka: Cmentarze wojenne w krajobrazie Beskidu Niskiego; Trela-Swaryczewska: Studium i koncepcja przestrzenna krasiczyńskiego parku krajobrazowego; Flagorowska: Problem kształtowania krajobrazu wokół obeiktów architektury (na przykładzie otoczenia zamku Krzyżtopór) Rusińska Pacuyla, Łukacz: Okresy rozwojowe i problemy konserwatorskie zabytkowego parku w Łuczanowicach; Bohm: Synergia w architekturze czyli o łączeniu przestrzeni podzielonej; Klecki: Zasada najprostszej współzależności wielkości geometrycznych w architekturze; Singer-Zemła, Zemła: Możliwości humanizacji zespołów mieszkaniowych budownictwa masowego uprzemysłowionego (próba metody); Szymańska: Aktualne tendencje kształtowania budownictwa indywidualnego o funkcji rekreacyjnej na Podtatrzu; Chowaniec: Nowoczesne budynki dla bydła i trzody; Szubert: Z badań nad wiejskim budownictwem mieszkaniowym; Korbiel: Przestrzeń wewnętrzna i zewnętrzna w estetyce Zen; Petelenz: Związki formalne archiektury, malarstwa abstrakcyjnego i natury; Gutschow: Rewaloryzacja starych miast w RFN; Kornecki: Małopolskie kościoły drewniane doby baroku. Cz.1.; Białkiewicz: Przyczynek do dziejów budowy pałacu Potockich w Krzeszowicach;
50,00 PLN
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.XI.
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.XI.
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.XI. Kraków 1977. PAN. 30 cm, str. 167, (1), ilustr., opr. karton. Treść (ogólnie): Swaryczewski: Historyczne zmiany układu przestrzennego Krzemionek krakowskich; Seruga, Wyżykowski: Metoda konstrukcji struktur przestrzennych na przykładzie pasma Kraków - Skawina; Frazik: Z zagadnień rozwoju przestrzennego miasta Krasiczyna; Bartkowicz: Wpływ koncepcji gospodarki rolnej na strukrurę funkcjonalną - przestrzenną małych miast, ośrodków obsługi rolnictwa, na przykładzie Błażowej, Brańska, Płońska; Seruga: Lokalizacja ośrodków usługowych w strukturach linearno-pasmowych; Gosling: Maryculter; Bogdanowski: Metoda "Jednostka - Wnętrze" w rewaloryzacji krajobrazu miast zabytkowych ; Patoczka: Ulica Karmelicka - studium rewaloryzacji krajobrazowej; Chrzanowski: Rekonstrukcja - Odtwarzanie -Makieta; Pieńkowska: Nowa metoda planowania konserwatorskiego; Kornecki: Małopolskie kościoły drewniane w XVI i XVII wieku; Borusiewicz - Lisowska: Nurt twórczości architektonicznej Adolfa Szyszko - Bohusza; Styrna-Bartkowiczowa: Ekologiczne kryteria analizy "miast idealnych" XIX i początku XX wieku; Pencakowa: Postać Tadeusza Tołwińskiego w świetle jego ostatniego dzieła; Miniewicz: Samodzielny punkt oporu Mostki w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym; Novak: Gerard Ciołek; Mały słownik terminologiczny dawnej architektury obronnej w Polsce (wkładka) [str.61-72]
40,00 PLN
Bibliografia Muzeum Narodowego w Krakowie. Cz.1 Do roku 2002.
Bibliografia Muzeum Narodowego w Krakowie. Cz.1 Do roku 2002.
Bibliografia Muzeum Narodowego w Krakowie. Cz.1 Do roku 2002. Kraków 2004. MNK. 23 cm, str. 166, ilustr., opr. karton. (załamany róg opr.)
16,00 PLN
Opowie ci nurt... Legendy prądnickie.
Opowie ci nurt... Legendy prądnickie.
Opowie ci nurt.. Legendy prądnickie. Kraków 2001. Tow. Prądnickie. 20 cm, str. 47, (1), ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Prace geograficzne z. 38.: Problematyka z geografii ekonomicznej. (Pr. geogr.UJ)
Prace geograficzne z. 38.: Problematyka z geografii ekonomicznej. (Pr. geogr.UJ)
Prace geograficzne z. 38.: Problematyka z geografii ekonomicznej. Kraków 1974. Nakł. UJ. 25 cm, str. 177, (1), tabl., opr. karton.
25,00 PLN
Prace geograficzne z. 15. Kraków 1967. UJ.
Prace geograficzne z. 15. Kraków 1967. UJ.
Prace geograficzne z. 15. Kraków 1967. Nakł. UJ. 25 cm, str. 135, (4), tabl., opr. karton.. (egz. częściowo nie rozcięty) Treść (ogólnie): Adamus J.: Zagadnienie zaopatrzenia Krakowa w gaz; Blok - Iwińska A.: Z problemów lokalizacyjnych Huty im. Lenina; Bromek K, Miś. M.: Kaszów - wieś położona na granicy strefy podmiejskiej m. Krakowa; Guzik C.: Z zagadnień użytkowania ziemi w powiecie bocheńskim; Jelonek A.: Niektóre problemy sieci miast na ziemiach Polski na początku XIX wieku; Warszyńska J.: Z problemów geografii turyzmu na Węgrzech.
30,00 PLN
Geoturystyka dla każdego. Cykl artykułów zamieszczonych w
Geoturystyka dla każdego. Cykl artykułów zamieszczonych w "Dzienniku Polskim" w ramach akcji Wydz. Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH. od marca do czerwca 2000.
Geoturystyka dla każdego. Cykl artykułów zamieszczonych w "Dzienniku Polskim" w ramach akcji Wydz. Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH. od marca do czerwca 2000. Kraków, październik 2000. 30 cm, str. (16), ilustr., opr. karton.
25,00 PLN
Urbańczyk Andrzej: Pomnik Grunwaldzki w Krakowie.
Urbańczyk Andrzej: Pomnik Grunwaldzki w Krakowie.
Urbańczyk Andrzej: Pomnik Grunwaldzki w Krakowie. Kraków 1974. WL. 17 cm, str. 153, (3), ilustr., opr. pł. obw.
16,00 PLN
41. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego i konferencja
41. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego i konferencja "Geografia i aktualne problemy miasta Krakowa i regionu". Kraków, 26-29.VI. 1992.
41. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego i konferencja "Geografia i aktualne problemy miasta Krakowa i regionu". Kraków, 26-29.VI. 1992. P.T.G. - oddz. krakowski. Inst. Geogr. i Przestrzennego Zagospod. PAN. Inst. Geogr. UJ. Inst. Geogr. WSP. 25 cm, str. 270, tabl. ilustr., opr. karton.
50,00 PLN
Staśko Józef: 50 wycieczek po ziemi krakowskiej dla młodzieży szkolnej.
Staśko Józef: 50 wycieczek po ziemi krakowskiej dla młodzieży szkolnej.
Staśko Józef: 50 wycieczek po ziemi krakowskiej dla młodzieży szkolnej. Kraków 1955. WL. 20 cm, str.39, (1), opr. karton.
15,00 PLN
Bieniarzówna Janina i Małecki Jan: Dzieje Krakowa. Tom 3. Kraków w latach 1796 -1918
Bieniarzówna Janina i Małecki Jan: Dzieje Krakowa. Tom 3. Kraków w latach 1796 -1918
Bieniarzówna Janina i Małecki Jan: Dzieje Krakowa. Tom 3. Kraków w latach 1796-1918. Kraków 1979. WL. 25 cm, str. 435, ilustr. opr. pł. obw. (lekko uszkodzona obw.)
30,00 PLN
Wyrozumski Jerzy: Dzieje Krakowa. Tom 1. Kraków do schyłku wieków wieków średnich.
Wyrozumski Jerzy: Dzieje Krakowa. Tom 1. Kraków do schyłku wieków wieków średnich.
Wyrozumski Jerzy: Dzieje Krakowa. Tom 1. Kraków do schyłku wieków wieków średnich. Kraków 1992. WL. 25 cm, str. 568, (6), ilustr., opr. pł. z obw. (lekko uszkodz. obw.)
80,00 PLN
Krakowskie kwiatki czyli piosenki
Krakowskie kwiatki czyli piosenki "Szmelcpaki". Zebrał i oprac. P. Płatek.
Krakowskie kwiatki czyli piosenki "Szmelcpaki". Zebrał i oprac. P. Płatek. Oprac. muz. A. Mleczko. Kraków 1978. 16 cm, str. 107, (3), nuty, ilustr., opr. karton. (załamana okł.)
18,00 PLN
Czarnowski Jakub: Kraków i Lwów w pocztówkach.
Czarnowski Jakub: Kraków i Lwów w pocztówkach.
Czarnowski Jakub: Kraków i Lwów w pocztówkach. Warszawa 2009. Arystoteles. 24 cm, str. 236, (3), ilustr., opr. tw.
35,00 PLN
Zinkow Julian, Małecki Jerzy: Kraków. Trasy podmiejskie. Przewodnik.
Zinkow Julian, Małecki Jerzy: Kraków. Trasy podmiejskie. Przewodnik.
Zinkow Julian, Małecki Jerzy: Kraków. Trasy podmiejskie. Przewodnik. Kraków 1966. Wyd. Art.-Graf. 19 cm, str. 233, (2), ilustr., mapka, opr. karton.
20,00 PLN
Żaki Andrzej: Początki Krakowa.
Żaki Andrzej: Początki Krakowa.
Żaki Andrzej: Początki Krakowa. Kraków 1965. WL. 17 cm, str. 152, (3), ilustr. w tekście i na tabl., opr. karton. z obw. (przyżółcenia, drobne rdzawe plamki, lekko przytarta obw.)
16,00 PLN
Bednarska Zofia, Bednarski Z. Tadeusz: Krakowskim szlakiem Fryderyka Pautscha.
Bednarska Zofia, Bednarski Z. Tadeusz: Krakowskim szlakiem Fryderyka Pautscha.
Bednarska Zofia, Bednarski Z. Tadeusz: Krakowskim szlakiem Fryderyka Pautscha. Kraków 2010. Wyd. Secesja. 19 cm, str. 232, ilustr. opr. karton. (dedykacja autorów)
30,00 PLN
Terakowska Dorota: Babci Brygidy szalona podróż po Krakowie. Ilustr. Maria Orłowska - Gabryś.
Terakowska Dorota: Babci Brygidy szalona podróż po Krakowie. Ilustr. Maria Orłowska - Gabryś.
Terakowska Dorota: Babci Brygidy szalona podróż po Krakowie. Ilustr. Maria Orłowska - Gabryś. Kraków 1987. KAW. Faormat: 21x23 cm, str.80, (4), ilustr., opr. karton.
18,00 PLN
Estreicher Karol i Flach Józef: Sprawozdania Komisji Teatralnej w Krakowie 1893-1911.
Estreicher Karol i Flach Józef: Sprawozdania Komisji Teatralnej w Krakowie 1893-1911.
Estreicher Karol i Flach Józef: Sprawozdania Komisji Teatralnej w Krakowie 1893-1911. Oprac. D. Poskuta Włodek. Warszawa 1992. Inst. Szt. Pol. PAN. 24 cm, str. 316, opr. karton.
16,00 PLN
Kopiec wspomnień. (Praca zb.)
Kopiec wspomnień. (Praca zb.)
Kopiec wspomnień. Praca zb. Wyd. drugie rozszerzone. Kraków 1964. WL. 24 cm, str. 616, (4), ilustr. opr. karton. z obw. (podniszczona obw.)
30,00 PLN
Wroński Tadeusz: Kronika okupowanego Krakowa.
Wroński Tadeusz: Kronika okupowanego Krakowa.
Wroński Tadeusz: Kronika okupowanego Krakowa. Kraków 1974. WL. 20 cm, str. 562, ilustr. opr. pł obw.
25,00 PLN
Tomkowicz Stanisław: Ulice i place Krakowa w ciągu dziejów. Ich nazwy i zmiany postaci. (reprint)
Tomkowicz Stanisław: Ulice i place Krakowa w ciągu dziejów. Ich nazwy i zmiany postaci. (reprint)
Tomkowicz Stanisław: Ulice i place Krakowa w ciągu dziejów. Ich nazwy i zmiany postaci. Kraków 1926. Druk W. L. Anczyca. 20 cm, str. 250, opr. tw. Biblioteka Krakowska nr 63-64. Reprint KAW 1985.
60,00 PLN
Przemiany dziejowe otoczenia Wawelu. Zarys dziejów, stan obecny, przegląd zabytków, materiały ikonograficzne.
Przemiany dziejowe otoczenia Wawelu. Zarys dziejów, stan obecny, przegląd zabytków, materiały ikonograficzne.
Przemiany dziejowe otoczenia Wawelu. Zarys dziejów, stan obecny, przegląd zabytków, materiały ikonograficzne. Kraków 1953. Kom Prz. 20 cm, str. 167, (6), 82 ilustr. opr. pł. (okładka projektu Witolda Chomicza)
25,00 PLN
Gruczyński Krzysztof Saturnin: Zbiory Archiwalno - Muzealne Krakowskiego Kościoła Garnizonowego św. Agnieszki.
Gruczyński Krzysztof Saturnin: Zbiory Archiwalno - Muzealne Krakowskiego Kościoła Garnizonowego św. Agnieszki.
Gruczyński Krzysztof Saturnin: Zbiory Archiwalno - Muzealne Krakowskiego Kościoła Garnizonowego św. Agnieszki. Warszawa - Kraków 1995. Druk. Inst. Teol. Ks. Misjonarzy. 20 cm, str. 207, tabl., ilustr., opr. karton. Pro memoria, 3.
20,00 PLN
A w Krakowie jest Opera! And there is Opera in Kraków!
A w Krakowie jest Opera! And there is Opera in Kraków!
... A w Krakowie jest Opera! And there is Opera in Kraków! Tłum. Henryk Zwolski. Red. Elżbieta Tosza. Kraków 2008. Opera Krakowska. 28 cm, str. 175, ilustr., opr. karton.
30,00 PLN
Filas Teresa: X Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w latach 1953-1983
Filas Teresa: X Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w latach 1953-1983
Filas Teresa: X Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w latach 1953-1983. Kraków 1984. 24 cm, str. 151, tabl. ilustr., opr. karton
20,00 PLN
Wawel. Vol.1-2. Pr. zb. pod kier. i red. J. Szablowskiego. (Katalog zabytków sztuki w Polsce. Tom IV, miasto Kraków, część I.)
Wawel. Vol.1-2. Pr. zb. pod kier. i red. J. Szablowskiego. (Katalog zabytków sztuki w Polsce. Tom IV, miasto Kraków, część I.)
Katalog zabytków sztuki w Polsce. Tom IV, miasto Kraków, część I. Wawel. Vol.1-2. Pr. zb. pod kier. i red. J. Szablowskiego. 17 cm, str. XIV, [2], 244; [10], 37, [1], [566], ilustr., opr. pł. z obw.
50,00 PLN
Stypendyści Miasta Krakowa. Antologia poezji i prozy 1994-2002.
Stypendyści Miasta Krakowa. Antologia poezji i prozy 1994-2002.
Stypendyści Miasta Krakowa. Antologia poezji i prozy 1994-2002. Kraków 2002. Wydz. Eduk. i Kultury U.M.K. 22 cm, str. 131, (1), ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Kronika Prawnicza. Organ Krakowskiego Towarzystwa Prawniczego, pod red. Franciszka Kasparka. Nr 6. (Kraków 28.VI.1888)
Kronika Prawnicza. Organ Krakowskiego Towarzystwa Prawniczego, pod red. Franciszka Kasparka. Nr 6. (Kraków 28.VI.1888)
Kronika Prawnicza. Organ Krakowskiego Towarzystwa Prawniczego, pod red. Franciszka Kasparka. Nr 6 (Kraków 28.VI.1888). 23 cm, str. 53-60, broszura. (pryzbrudzenia)
30,00 PLN
Felix saeculum Cracoviae - krakowscy święci XV wieku.
Felix saeculum Cracoviae - krakowscy święci XV wieku.
Felix saeculum Cracoviae - krakowscy święci XV wieku. Mat. sesji nauk. Pod red. ks. K. Panusia i K.R. Prokopa. Kraków 1998.Wyd. UNUM. 20 cm, str. 186, opr. karton.
18,00 PLN
Słownik historyczno - geograficzny województwa krakowskiego. Cz. IV, z. 2. Medzdzenice  -Miescki Staw
Słownik historyczno - geograficzny województwa krakowskiego. Cz. IV, z. 2. Medzdzenice -Miescki Staw
Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu. Oprac. zb. pod red. A. Bukowskiego. Część IV, zeszyt 2, Medzdzenice-Miescki Staw. Kraków 2009. PAN. 29 cm, str. 208-440, opr. kart.
30,00 PLN
Słownik historyczno - geograficzny województwa krakowskiego. Cz. IV, z. 1. Machnówka - Mazurowska Góra
Słownik historyczno - geograficzny województwa krakowskiego. Cz. IV, z. 1. Machnówka - Mazurowska Góra
Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu. Oprac. zb. pod red. A. Bukowskiego. Część IV, zeszyt 1, Machnówka-Mazurowska Góra. Kraków 2006. PAN. 29 cm, str. XV, 208, 1 mapa, opr. karton. lak
30,00 PLN
Plan miasta Krakowa, stan z roku 1931. Sk. 1:10 000.
Plan miasta Krakowa, stan z roku 1931. Sk. 1:10 000.
Plan miasta Krakowa, stan z roku 1931. Sk. 1:10 000. Zestawił A.L. (Adam Launer). Kraków 1931. Wydaw. Chrześcijańskiego Frontu Gospodarczego. Lit. i druk K. Rogalski. Plan kolor., składany. Format ark. 45x60, cm, planu: 43x57 cm. (drobne przetarcia wzdłuż zgięć)
100,00 PLN
Plan Wielkiego Krakowa 1:28 000. Dodatek do
Plan Wielkiego Krakowa 1:28 000. Dodatek do "Ilustrowanego Przewodnika po Krakowie" Józefa Jezierskiego.
Plan Wielkiego Krakowa 1:28 000. Dodatek do "Ilustrowanego Przewodnika po Krakowie". Wydanie Józefa Jezierskiego. Kraków (po 1910) Lit. W. Krzepowski. Plan kolor., składany. Format ark.: 33x34 cm. (podpis własn. na marginesie)
40,00 PLN
Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. Red. Ewa Wyka.
Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. Red. Ewa Wyka.
Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. Red. E. Wyka. Kraków 2007. Wyd. Muz. Inżynierii Miejskiej. Format: 20x21cm, str. 77, ilustr., opr. karton. Tekst w jęz. pol. i ang.
18,00 PLN
Lempart Maria: Zapomniane dziedzictwo Nowej Huty. Kościelniki.
Lempart Maria: Zapomniane dziedzictwo Nowej Huty. Kościelniki.
Lempart Maria: Zapomniane dziedzictwo Nowej Huty. Kościelniki. Kraków 2007. MHMK. 22 cm, str. 15, (1), ilustr., opr. karton.
12,00 PLN
Sieniuc Irena Danuta: Szkoła Główna Krakowska w dobie Ks. Warszawskiego. (Rocznik Krakowski T.XXXIII, zesz.2.)
Sieniuc Irena Danuta: Szkoła Główna Krakowska w dobie Ks. Warszawskiego. (Rocznik Krakowski T.XXXIII, zesz.2.)
Seniuc Irena Danuta: Szkoła Główna Krakowska w dobie Ks. Warszawskiego. Kraków 1954. Nakł. Mił. Hist. i Zab. Krakowa. 30 cm, str. (2), 49-79, (1), broszura. R.K. t.XXXIII, zesz. 2.
20,00 PLN
Fischinger Andrzej: Kaplica Myszkowskich w Krakowie (Rocznik Krakowski T.XXXIII, zesz.3.)
Fischinger Andrzej: Kaplica Myszkowskich w Krakowie (Rocznik Krakowski T.XXXIII, zesz.3.)
Fischinger Andrzej: Kaplica Myszkowskich w Krakowie. Wrocław - Kraków 1956. Ossol. 31 cm, str. (2), 83-112, (2); 41 ilustr. na tabl., broszura. Rocznik Krakowski T.XXXIII, z.3.
20,00 PLN
Lwów i Kraków w kamerze fotograficznej. Katalog wystawy fotografii z końca XIX - pocz. XX w.
Lwów i Kraków w kamerze fotograficznej. Katalog wystawy fotografii z końca XIX - pocz. XX w.
Lwów i Kraków w kamerze fotograficznej. Katalog wystawy fotografii z końca XIX - pocz. XX w. ze zbiorów Lwowskiego Muz. Hist. oraz Muz. Hist. M. Krakowa. Lwów 1997. Format 20x30 cm, str. 155, ilustr., broszura. Katalog w jęz. pol., ukr., ang.
20,00 PLN
Bieda Franciszek: Józef Grzybowski.
Bieda Franciszek: Józef Grzybowski.
Bieda Franciszek: Józef Grzybowski. Kraków 1963. Nakł. UJ. 21 cm, str.52, (4), ilustr., opr. karton
20,00 PLN
Nowobilski Józef Andrzej, Kazubowski Jarosław P.: Historia sztuką i modlitwą pisana. Przewodnik po świątyniach Archidiecezji Krakowskiej.
Nowobilski Józef Andrzej, Kazubowski Jarosław P.: Historia sztuką i modlitwą pisana. Przewodnik po świątyniach Archidiecezji Krakowskiej.
Nowobilski Józef Andrzej, Kazubowski Jarosław P.: Historia sztuką i modlitwą pisana. Przewodnik po świątyniach Archidiecezji Krakowskiej. Fot. W. Klag. Kraków 2000. Wyd. św. Stanisława. 20 cm, str. 175, (1), opr. karton.
16,00 PLN
Luchter Bogusław: Przestrzenne związki użytkowania ziemi w Krakowie.
Luchter Bogusław: Przestrzenne związki użytkowania ziemi w Krakowie.
Luchter Bogusław: Przestrzenne związki użytkowania ziemi w Krakowie. Wrocław1990. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 89, (2), opr. karton. Dok. geogr. z. 2-3.
16,00 PLN
Od miernictwa do geomatyki. 50 lat Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno - Kartograficznego w Krakowie.
Od miernictwa do geomatyki. 50 lat Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno - Kartograficznego w Krakowie.
Od miernictwa do geomatyki. 50 lat Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno - Kartograficznego w Krakowie. Kraków 1999. O.P.G.K. 31 cm, str. 74, (1), ilustr., fot., opr. tw.
30,00 PLN
Prace Komisji Historii Nauki PAU. T.V. Pod red. A. Strzałkowskiego.
Prace Komisji Historii Nauki PAU. T.V. Pod red. A. Strzałkowskiego.
Prace Komisji Historii Nauki. T.V. Pod red. A. Strzałkowskiego. Kraków 2003. Nakł. PAU. 24 cm, str. 173, (2), ilustr., opr. karton.
40,00 PLN
Profesor Józef Mitkowski (1911-1980). W 25. rocznicę śmierci. Red. Grażyna Lichończak-Nurek
Profesor Józef Mitkowski (1911-1980). W 25. rocznicę śmierci. Red. Grażyna Lichończak-Nurek
Profesor Józef Mitkowski (1911-1980). W 25. rocznicę śmierci.Red. Grażyna Lichończak-Nurek Kraków 2005. MHK. 23 cm, str. 47, (1), ilustr., opr. karton.
12,00 PLN
Gutkowski Tadeusz: Cenzura w wolnem mieście Krakowie. 1832-1846. (1915)
Gutkowski Tadeusz: Cenzura w wolnem mieście Krakowie. 1832-1846. (1915)
Gutkowski Tadeusz: Cenzura w wolnem mieście Krakowie. 1832-1846. Kraków 1915. W druk. "Czasu". 22 cm, str. 91, (1), broszura. Bibl. Krakowska nr 49. (niewielki ubytek okł.)
35,00 PLN
Stach Jan: Przewodnik orientacyjny po Muzeum Przyrodniczym Polskiej Akademii Umiejętności.
Stach Jan: Przewodnik orientacyjny po Muzeum Przyrodniczym Polskiej Akademii Umiejętności.
Stach Jan: Przewodnik orientacyjny po Muzeum Przyrodniczym Polskiej Akademii Umiejętności.Kraków 1948. Nakł. PAU. 16 cm, str. 27, ilustr., opr. karton.
18,00 PLN
Grzebień Bozena: Stanę pod krzyżem. Szlakiem krakowskich krucyfiksów.
Grzebień Bozena: Stanę pod krzyżem. Szlakiem krakowskich krucyfiksów.
Grzebień Bozena: Stanę pod krzyżem. Szlakiem krakowskich krucyfiksów. Kraków 2001. Wyd. Karmelitów Bosych. 20 cm, str. 103, (1), ilustr., opr. karton
12,00 PLN
Krzysztofory. Zeszyty nauk. Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Zesz. 15. (judaica)
Krzysztofory. Zeszyty nauk. Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Zesz. 15. (judaica)
Krzysztofory. Zeszyty nauk. Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Zesz. 15. Kraków 1988. 29 cm, str. 199, (1), ilustr., opr. karton.
30,00 PLN
Krzysztofory. Zeszyty nauk. Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Zesz. 19.
Krzysztofory. Zeszyty nauk. Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Zesz. 19.
Krzysztofory. Zeszyty nauk. Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Zesz. 19. Kraków 1992. 29 cm, str. 244, ilustr., opr. karton.
28,00 PLN
Krzysztofory. Zeszyty nauk. Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Zesz. 24.
Krzysztofory. Zeszyty nauk. Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Zesz. 24.
Krzysztofory. Zeszyty nauk. Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Zesz. 24. Kraków 2006. 29 cm, str. 197, (2), ilustr., opr. karton.
25,00 PLN
Pokaż:
60 120 180