Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Cracoviana

225 lat lokacji miasta Podgórza. Międzynarodowy konkurs na ekslibris.
225 lat lokacji miasta Podgórza. Międzynarodowy konkurs na ekslibris.
225 lat lokacji miasta Podgórza. Międzynarodowy konkurs na ekslibris. Katalog wystawy. Kraków 2010. Wyd. Tow. Słowaków w Polsce. 21 cm, str. 51, (1), ilustr., opr. karton.
20,00 PLN
Wydarzenia i miejsca pamięci narodowej w Podgórzu. Materiały IV. Sesji Podgórskiej.
Wydarzenia i miejsca pamięci narodowej w Podgórzu. Materiały IV. Sesji Podgórskiej.
Wydarzenia i miejsca pamięci narodowej w Podgórzu. Materiały IV. Sesji Podgórskiej. Kraków 2003. Wyd. Dom Kultury "Podgórze" 21 cm, str.86, ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Historia i zabytki Podgórza - Krzemionki. III. Sesja popularno - naukowa.
Historia i zabytki Podgórza - Krzemionki. III. Sesja popularno - naukowa.
Historia i zabytki Podgórza - Krzemionki. III. Sesja popularno - naukowa. Kraków 2002. Wyd. Of. Konfraterni Poetów. Dom Kultury "Podgórze". 21 cm, str. 51, ilustr., tabl., opr. karton. lak.
15,00 PLN
Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu. Oprac. zb. Część I, zeszyt 1. A-Borek.
Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu. Oprac. zb. Część I, zeszyt 1. A-Borek.
Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu. Oprac. zb. Część I, zeszyt 1. A-Borek. Kraków 1980. PAN. 29 cm, str. XXV,187, opr. karton. (poplamiona i lekko uszkodzona okł.)
28,00 PLN
Żeleński Tadeusz Boy - O Krakowie.
Żeleński Tadeusz Boy - O Krakowie.
Żeleński Tadeusz Boy: O Krakowie. Oprac. H. Markiewicz. Wyd. 2 przejrzane i uzupełnione. Kraków 1973. WL. 25 cm, str. 678, ilustr., opr. pł. z obw. (lekko przytarte brzegi obwoluty)
45,00 PLN
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.XXIII. Kraków 1989-90.
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.XXIII. Kraków 1989-90.
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.XXIII. Kraków 1989-90. PAN. 30 cm, str. 256, (1), ilustr., opr. karton. Treść (ogólnie): Rożek: Przemiany architektoniczno-artystyczne kościołów Krakowa na podst. ksiąg konsekracyjnych XVII-XVIII wieku; Swaryczewska: Plac Wiosny Ludów (dawniej) Wszystkich Świętych i Plac Dominikański. Studium historyczne; Więckowska: Założenie klasztoru ss. urszulanek w Krakowie i jego ogród; Bohm, Pawłowska: Aleje Trzech Wieszczów w Krakowie; Kordecki: Odbudowa XIV-wiecznego sklepienia gotyckiego. Niektóre problemy wykonawcze; Merminod, Marco: Problemy i metody rewaloryzacji budownictwa mieszkaniowegow Genewie i kantonie genewskim; Hreczko-Hyłowa, Dąbrowska - Budziło: Rewaloryzacja krajobrazu miasta na przykładzie studium z wytycznymi dla Olkusza. Januszkiewicz: O "nowym regionalizmie" w architekturze XX wieku; Fehl, Harlander: Budownictwo mieszkaniowe w okresie III Rzeszy Niemieckiej (1940-1945); Heyman: Planowanie i krajobrazy. Karpaty Wschodnie w relacjach prasy w latach 1934-1939, cz.2.; Budziło: Zastosowanie studiów krajobrazowych w praktyce projektowej drogi obwodnicowej szybkiego ruchu w Krakowie; Richter: Problemy ochrony parków zabytkowych w RFN; Belohlavkova: Ogrody okresu renesansu na ziemi toskańskiej. Pratolino - czy to cud włoskiego manieryzmu? Uruska - Suszek: Rekonstrukcja czy rekompozycja? Próba odpowiedzi na przykładzie studiów do parku w Balicach; Kornecki: Dawne kościoły drewniane (Małopolska); Sołtysowa: Wnętrza pałacu w Zarzeczu, cz.1.: Suterena, parter; Górnisiewicz: Ze studiów nad średniowiecznymi wsiami olkuskimi i podkrakowskimi; Chowaniec: Przemiany społeczno-gospodarcze i przestrzenne osadnictwa wiejskiego w Polsce, cz.1. Zachariasz: Założenie parkowo-pałacowe w Siarach; Majka: Zabytkowe parki i ogrody Krakowa oraz woj. krakowskiego. Stan - potrzeby - perspektywy, cz.2. Matławska, Matławska - Patyk; Patyk: Idea jedności człowieka z przyrodą w Zwierzyńcu - "ogrodzie oświeconych i romantycznych", cz.1. Frazik, Borek: Dawny kościół i klasztor Bernardynów w Tarnowie. Próba odtworzenia; Małachowicz: Fortyfikacje Wilna, cz.1. Holewiński: Rygle obronne w Krzyżowej i Przyborowie jako przykład fortyfikacji stałej polskiej szkoły fortyfikacyjnej w przededniu wybuchu II wojny światowej, cz.2. Samek: Architektura w Katalogu zabytków miasta Krakowa; Zieliński: O pojęciu regionalizmu w architekturze; Frysztak: Autorska definicja piękna w architekturze. Uwagi o stylu indywidualnym; Kronika
50,00 PLN
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.XXIV. Kraków 1990.
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.XXIV. Kraków 1990.
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.XXIV. Kraków 1990. PAN. 30 cm, str. 170, (1), ilustr., opr. karton. Treść (ogólnie): Rajman: O cenach nieruchomości w średniowiecznym Krakowie; Bogdanowski: Królewski ogrod na Łobzowie, cz.1.: Historia przemian. Okres świetności (XIV-XVII w.) Niezabitowski: Środowisko zamieszkania a potrzeby psychiczne człowieka - wybrane uwagi o metodyce badań; Pencakowska, Węcławowicz-Bilska: Problemy dziedzictwa kulturowego w planowaniu regionalnym; Chowaniec: Przemiany społeczno - gospodarcze i przestrzenne osadnictwa wiejskiego w Polsce, cz.II., Lenartowicz: Uwagi o projetowaniu dróg szybkiego ruchu w krajobrazie otwartym na przykładzie projektu części południowego miasta Krakowa; Węcławowicz-Gyurkovich: Motywy klasyczne w architekturze najnowszej; Kurek: Problemy obiektywizacji oceny formy architektonicznej (na przykładzie budownictwa jednodzinnego); Matławska, Matławska - Patyk; Patyk: Idea jedności człowieka z przyrodą w Zwierzyńcu - "ogrodzie oświeconych i romantycznych", cz.2.; Swaryczewska: Zofiówka Potockich w Humaniu, cz.1.; Wachacki: Wiatr i i jego odziaływanie na drzewa; Mieszkowski: Początki nauczania architektury w Polsce; Sołtysówna: Wnętrza pałacu w Zarzeczu, cz.II. Pietrwsze piętro; Małachowicz: Fortyfikacje Wilna, cz.2; Hanisch: Cytadela w Damaszku; Kronika
40,00 PLN
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.VII. Kraków 1973.
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.VII. Kraków 1973.
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.VII. Kraków 1973. PAN. 30 cm, str. 217, (3), ilustr., tabl., opr. karton. Treść (ogólnie): Murczyński: Planowanie przestrzenne a perspektywy gospodarki wodnej w Karpatach polskich; Krajobraz Polski. Ochrona i kształtowanie dla rekreacji; Solecki: Studium krajobrazowe polskiej Orawy; Dienwebel: Hałas i architektura (cz.1.); Tyszkowski: Wpływ metody i organizacji ksztalcenia na rozwiązania użytkowe i przestrzenne mieszkalnictwa zbiorowego dla studentów na przykładzie Wielkiej Brytanii; Kleyff: Formy struktur architektonicznych w aspekcie rozwoju techniki. Omówienie programu prac; wstępna systematyzacja problematyki; Antoniak: Badania w zakresie kształtowania zespołów mieszkaniowych towarzyszących nowoczesnym zakładom górniczo-energetycznym; Gądek: Wybór typu zabudowy dla masowej rekeacji i ochrony środowiska naturalnego. Ujęcie prognostyczne; Fatułłajew: Twórczość architektów - Polaków w Azerbejdżanie (w okresie kapitalizmu); Thullie Śląskie miasta o charakterze owalnicowym; Pawlicki: Związki geometryczne XVII-wiecznych widoków miast z ich rzeczywistym rozplanowaniem; Frazik: Preliminaria do badań terenowych ratusza w Przemyślu. Cz.II. Dzieje budowli w świetle źródeł pisanych od połowy XVI w. do początku XIX w.; Tobiasz: Z dziejów problemu urbanistycznego uporządkowania otoczenia Wawelu; Majewski: Zamki Portugalii; Kronika.
40,00 PLN
Dziennik Rozporządzeń stoł. król. miasta Krakowa. nr 12, rocznik L. 1929
Dziennik Rozporządzeń stoł. król. miasta Krakowa. nr 12, rocznik L. 1929
Dziennik Rozporządzeń stoł. król. miasta Krakowa. nr 12, rocznik L. Kraków 31 grudnia 1929. 30 cm, str. 455-551, opr. brosz.
35,00 PLN
Kopera Feliks i Kwiatkowski Józef - Rzeźby z epoki średniowiecza i odrodzenia
Kopera Feliks i Kwiatkowski Józef - Rzeźby z epoki średniowiecza i odrodzenia
Kopera Feliks i Kwiatkowski Józef: Rzeźby z epoki średniowiecza i odrodzenia w Muzeum Narodowem w Krakowie. Kraków 1931. Nakł. Muz. Nar. 28 cm, str. 40, figur 55 na osob. tabl. opr. oryg. karton.
50,00 PLN
Tyniec - osada i klasztor. Ludzie i wydarzenia w starej fotografii i dokumentach (Tyniec, 8 czerwca - 30 września 2003)
Tyniec - osada i klasztor. Ludzie i wydarzenia w starej fotografii i dokumentach (Tyniec, 8 czerwca - 30 września 2003)
Tyniec - osada i klasztor. Ludzie i wydarzenia w starej fotografii i dokumentach (Tyniec, 8 czerwca - 30 września 2003). Kraków 2003. Wydaw. Benedyktynów. 21 cm, str. 31, fot,, broszura.
18,00 PLN
Brayer Antoni - Ratusz krakowski (z 8 ilustracjami) Kraków dawniej i dziś, nr 2.
Brayer Antoni - Ratusz krakowski (z 8 ilustracjami) Kraków dawniej i dziś, nr 2.
Brayer Antoni: Ratusz krakowski. (z 8 ilustracjami). Kraków 1952. Nakł. Tow. Mił. Hist. i Zabytków Krakowa. 21 cm, str. 21,(1), ilustr. na tabl. ,broszura. Kraków dawniej i dziś, nr 2
16,00 PLN
Dużyk Józef - Sukiennice. (Kraków dawniej i dziś, nr 4.)
Dużyk Józef - Sukiennice. (Kraków dawniej i dziś, nr 4.)
Dużyk Józef: Sukiennice. Kraków 1952. Nakł. Tow. Mił. Hist. i Zabytków Krakowa. 21 cm, str. 23,(1), ilustr.,broszura. Kraków dawniej i dziś, nr 4. (podpis własn., plamka na okł.)
16,00 PLN
Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu. Oprac. zb. Część III, zeszyt 1. Koskowice - Krzepice.
Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu. Oprac. zb. Część III, zeszyt 1. Koskowice - Krzepice.
Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu. Oprac. zb. Część III, zeszyt 1. Koskowice - Krzepice. Kraków 1994. PAN. 29 cm, str. 212, opr. kart.
30,00 PLN
O sprawach Krakowa. Rozmowy z Jackiem M. Majchrowskim.
O sprawach Krakowa. Rozmowy z Jackiem M. Majchrowskim.
O sprawach Krakowa. Rozmowy z Jackiem M. Majchrowskim. Kraków 2006. Księg. Akademicka. 21 cm, str. 150, (10), opr. karton. Seria "Syndrom Krakowa" pod red. A. Lejczaka.
16,00 PLN
Sprawozdanie komisyi zdrowia ustanowionej przez Radę Miasta Krakowa z powodu cholery epidemicznej w r. 1873 panującej. (1874)
Sprawozdanie komisyi zdrowia ustanowionej przez Radę Miasta Krakowa z powodu cholery epidemicznej w r. 1873 panującej. (1874)
Sprawozdanie komisyi zdrowia ustanowionej przez Radę Miasta Krakowa z powodu cholery epidemicznej w r. 1873 panującej. Kraków 1874. Nakł. Rady Miasta Krakowa. 21 cm, str. 31, broszura. (okł. poplamiona)
60,00 PLN
 Bochnak Adam i Pieradzka Krystyna - Czterdziestolecie działalności Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa 1897-1937. (Biblioteka Krakowska nr 93) (1937)
Bochnak Adam i Pieradzka Krystyna - Czterdziestolecie działalności Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa 1897-1937. (Biblioteka Krakowska nr 93) (1937)
Bochnak Adam i Pieradzka Krystyna: Czterdziestolecie działalności Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa 1897-1937. Kraków 1937. Druk W. L. Anczyca. 20 cm, str. 113, ilustr. opr. kart. Biblioteka Krakowska nr 93. (drobne ubytki okł.)
35,00 PLN
Dobrowolski Marceli Nałęcz - Kościół i klasztor św. Agnieszki w Krakowie. (Biblioteka Krakowska nr 34) (1906)
Dobrowolski Marceli Nałęcz - Kościół i klasztor św. Agnieszki w Krakowie. (Biblioteka Krakowska nr 34) (1906)
Dobrowolski Marceli Nałęcz: Kościół i klasztor św. Agnieszki w Krakowie. Z 8 ilustracyami w tekście. Kraków 1906. Druk Czasu. 20 cm, str. 30, (1), ilustr. opr. kart. Biblioteka Krakowska nr 34.
30,00 PLN
Strzelecki Stanisław - Gmina krakowska. Sprawozdanie urzędowe z roku 1867. (1868)
Strzelecki Stanisław - Gmina krakowska. Sprawozdanie urzędowe z roku 1867. (1868)
Strzelecki Stanisław: Gmina krakowska. Sprawozdanie urzędowe z roku 1867. Kraków 1868. Druk UJ. 20 cm, str. 80, tablic rozkładanych 5, opr. tw. (oprawa lekko podniszczona)
65,00 PLN
Zaproszenie na obchody setnej rocznicy urodzin Jana Matejki (29-30. X. 1938) (1938)
Zaproszenie na obchody setnej rocznicy urodzin Jana Matejki (29-30. X. 1938) (1938)
Zaproszenie na obchody setnej rocznicy urodzin Jana Matejki (29-30. X. 1938) Format: 12x14,5 cm, str. (4). (pieczątka Powiatowego Koła Związku Inwalidów Wojennych Rz.P - 1938)
30,00 PLN
Krzysztofory. Zeszyty nauk. Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Zesz. 21.
Krzysztofory. Zeszyty nauk. Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Zesz. 21.
Krzysztofory. Zeszyty nauk. Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Zesz. 21. Kraków 2002. 29 cm, str. 200, ilustr., opr. karton.
20,00 PLN
 30 years on the UNESCO list. Materials from the conference organised within the 30th anniversary of the inclusion of Krakow's Historical Centre and the Salt Mine in Wieliczka in the UNESCO World Heritage List in 1978.
30 years on the UNESCO list. Materials from the conference organised within the 30th anniversary of the inclusion of Krakow's Historical Centre and the Salt Mine in Wieliczka in the UNESCO World Heritage List in 1978.
30 years on the UNESCO list. Materials from the conference organised within the 30th anniversary of the inclusion of Krakow's Historical Centre and the Salt Mine in Wieliczka in the UNESCO World Heritage List in 1978, Krakow, Salt mine in Wieliczka 5-7 September 2008. Ed. by Stanisław Dziedzic, Halina Rojkowska-Tasak; co-operation Anna Borejczuk et al.; transl. Professional Translators' Bureau Lingua Expert - Krakow. Krakow 2009. Monicipality of Krakow. Culture Heritage Departament. Office of Monument Protection, (Michałowice. Wyd. "Czuwajmy"). Format: 21x28 cm, str. 189, [1], ilust. (gł. kolor.), opr. karton. lak.
45,00 PLN
Folia geographica. Series geographica - physica. Vol. XIII. (1980)
Folia geographica. Series geographica - physica. Vol. XIII. (1980)
Folia geographica. Series geographica - physica. Vol. XIII. Wrocław 1980. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 161, mapki w tekście, opr. karton. 30,00 Treść (ogólnie): Bogacz: Budowa geologiczna miejskiego woj. krakowskiego; Gilewska, Starkel: Rzeźba miejskiego woj. krakowskiego; Dynowska: Stosunki wodne miejskiego woj. krakowskiego; Komornicki: Gleby miejskiego woj. krakowskiego; Medwecka-Kornaś, Zając: Szata roślinna miejskiego woj. krakowskiego; Pawłowski: Zróżnicowanie faunistyczne miejskiego woj. krakowskiego; Czeppe, German: Regiony fizycznogeograficzne miejskiego woj. krakowskiego; Waksmundzki: Problemy sozologiczne miejskiego woj. krakowskiego.
30,00 PLN
Rączka Jan Wadysław - Przemiany krajobrazu podkrakowskiej rezydencji Łobzów. Od fortalicjum króla Kazimierza przez pierwszą w Polsce królewską rezydencję pałacowo - ogrodową, Szkołę Kadetów - Podchorążówkę do Wydziału Architektury PK.
Rączka Jan Wadysław - Przemiany krajobrazu podkrakowskiej rezydencji Łobzów. Od fortalicjum króla Kazimierza przez pierwszą w Polsce królewską rezydencję pałacowo - ogrodową, Szkołę Kadetów - Podchorążówkę do Wydziału Architektury PK.
Rączka Jan Wadysław: Przemiany krajobrazu podkrakowskiej rezydencji Łobzów. Od fortalicjum króla Kazimierza przez pierwszą w Polsce królewską rezydencję pałacowo - ogrodową, Szkołę Kadetów - Podchorążówkę do Wydziału Architektury PK. Kraków 1996. Polit. Krak. 24 cm, str. 70, ilustr., opr. karton.
18,00 PLN
W 90 rocznicę połączenia Podgórza i Krakowa. Materiały VI. Sesji Podgórskiej.
W 90 rocznicę połączenia Podgórza i Krakowa. Materiały VI. Sesji Podgórskiej.
W 90 rocznicę połączenia Podgórza i Krakowa. Materiały VI. Sesji Podgórskiej. Kraków 2005. Wyd. Dom Kultury "Podgórze" 21 cm, str. 207, tabl., ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Krzysztofory. Zeszyty nauk. Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Zesz. 8.
Krzysztofory. Zeszyty nauk. Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Zesz. 8.
Krzysztofory. Zeszyty nauk. Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Zesz. 8. Kraków 1981. 29 cm, str. 148, (1), ilustr., opr. karton.
20,00 PLN
Rocznik statystyczny miasta Krakowa 1945-1960.
Rocznik statystyczny miasta Krakowa 1945-1960.
Rocznik statystyczny miasta Krakowa 1945-1960. Kraków 1961. Nakł. P.R.N. 20 cm, str. XXV, 268, tabl., opr. karton.
20,00 PLN
Tyrowicz Marian: Wolne miasto Kraków w ogniu walk społecznych 1815-1846.
Tyrowicz Marian: Wolne miasto Kraków w ogniu walk społecznych 1815-1846.
Tyrowicz Marian: Wolne miasto Kraków w ogniu walk społecznych 1815-1846. Kraków 1955. Nakł. Tow. Mił. Historii i Zab. Krakowa. 21 cm, str. 41, ilustr., opr. karton. Kraków dawniej i dziś, nr 8. (zardzewiałe zszywki)
25,00 PLN
Kraków - Opatkowice (M-34-76-B-b-1). Mapa topograficzna Polski 1:10 000
Kraków - Opatkowice (M-34-76-B-b-1). Mapa topograficzna Polski 1:10 000
Kraków - Opatkowice (M-34-76-B-b-1) Mapa topograficzna Polski 1:10 000. Warszawa 1997. Główny Geodeta Kraju. Mapa kolor, składana, okł. karton.
18,00 PLN
Kraków - Prądnik Czerwony (M-34-64-D-b-4). Mapa topograficzna Polski 1:10 000
Kraków - Prądnik Czerwony (M-34-64-D-b-4). Mapa topograficzna Polski 1:10 000
Kraków - Prądnik Czerwony (M-34-64-D-b-4).. Mapa topograficzna Polski 1:10 000. Warszawa 1997. Główny Geodeta Kraju. Mapa kolor, składana, okł. karton.
18,00 PLN
Kraków (M-34-64-D-d-2). Mapa topograficzna Polski 1:10 000
Kraków (M-34-64-D-d-2). Mapa topograficzna Polski 1:10 000
Kraków (M-34-64-D-d-2). Mapa topograficzna Polski 1:10 000. Warszawa 1997. Główny Geodeta Kraju. Mapa kolor, składana, okł. karton.
18,00 PLN
Kraków - Wróblowice (M-34-76-B-b-2). Mapa topograficzna Polski 1:10 000
Kraków - Wróblowice (M-34-76-B-b-2). Mapa topograficzna Polski 1:10 000
Kraków - Wróblowice (M-34-76-B-b-2) Mapa topograficzna Polski 1:10 000. Warszawa 1997. Główny Geodeta Kraju. Mapa kolor, składana, ok ł. karton.
18,00 PLN
Kraków - os. Wyciąże (M-34-65-C-d-1). Mapa topograficzna Polski 1:10 000
Kraków - os. Wyciąże (M-34-65-C-d-1). Mapa topograficzna Polski 1:10 000
Kraków - os. Wyciąże (M-34-65-C-d-1). Mapa topograficzna Polski 1:10 000. Warszawa 1997. Główny Geodeta Kraju. Mapa kolor, składana, okł. karton.
18,00 PLN
Studia geograficzne rozwoju i gospodarki miasta Krakowa. Pr. zb.
Studia geograficzne rozwoju i gospodarki miasta Krakowa. Pr. zb.
Studia geograficzne rozwoju i gospodarki miasta Krakowa. Pr. zb. Kraków 1969. PAN. 24 cm, str. 167, tabl., opr. karton. Folia geogr. vol. I., 1968.
18,00 PLN
Faron Bolesław: Jama Michalika. Przewodnik literacki.
Faron Bolesław: Jama Michalika. Przewodnik literacki.
Faron Bolesław: Jama Michalika. Przewodnik literacki. Kraków 1995. Of. Cracovia. 21 cm, str. 125, (3), ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Zaczęło się w Gołębniku... Wspomnienia
Zaczęło się w Gołębniku... Wspomnienia "Słowianek" lata 1959-1969.
Zaczęło się w "Gołębniku"... Wspomnienia "Słowianek" lata 1959-1969. Kraków 2009. SWIPS. 21 cm, str. 73, ilustr., opr. karton.
18,00 PLN
Piekiełko Zemanek Alicja: Egzotyczny ogród na Wesołej.
Piekiełko Zemanek Alicja: Egzotyczny ogród na Wesołej.
Piekiełko Zemanek Alicja: Egzotyczny ogród na Wesołej. Kraków 1986. W.L. 17 cm, str. 195, (1), ilustr. opr. pł. obw.
18,00 PLN
Mirek Zbigniew: Botanicy na Cmentarzu Rakowickim.
Mirek Zbigniew: Botanicy na Cmentarzu Rakowickim.
Mirek Zbigniew: Botanicy na Cmentarzu Rakowickim. Kraków 2010. Inst. Bot. PAN. 22 cm, str. 165, ilustr., opr. tw. (brak k. przedtyt.)
20,00 PLN
Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego z okazji 50-lecia istnienia Oddziału Krakowskiego, Kraków, 26-28 czerwca 1972. Referaty.
Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego z okazji 50-lecia istnienia Oddziału Krakowskiego, Kraków, 26-28 czerwca 1972. Referaty.
Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego z okazji 50-lecia istnienia Oddziału Krakowskiego, Kraków, 26-28 czerwca 1972. Referaty. Red. Irena Dynowska . Kraków 1972. Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddz.w Krakowie. 23 cm, str. 36, mapka w tekście, opr. karton.
30,00 PLN
Prace Komisji Historii Nauki PAU. T.V. Pod red. A. Strzałkowskiego.
Prace Komisji Historii Nauki PAU. T.V. Pod red. A. Strzałkowskiego.
Prace Komisji Historii Nauki. T.V. Pod red. A. Strzałkowskiego. Kraków 2003. Nakł. PAU. 24 cm, str. 173, (2), ilustr., opr. karton.
40,00 PLN
Sprawozdanie Koła Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego. (jubileusz 100-lecia Koła Geografów UJ)
Sprawozdanie Koła Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego. (jubileusz 100-lecia Koła Geografów UJ)
Sprawozdanie Koła Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Kraków 1981) Nakł. UJ. 24 cm, str. 172, opr. karton.
40,00 PLN
Kraków - środowisko geograficzne. Folia geographica vol. VIII, 1974.
Kraków - środowisko geograficzne. Folia geographica vol. VIII, 1974.
Kraków - środowisko geograficzne. Kraków 1974. PAN. 24 cm, str. 186, (1), tabl., opr. karton. Folia geographica vol. VIII, 1974. Treść (ogólnie): Od redakcji; Wprowadzenie; Gradziński: Budowa geologiczna terytorium Krakowa; Tyczyńska: Rzeźba terytorium miasta Krakowa; Hess: Klimat Krakowa; Dynowski: Stosunki wodne obszaru miasta Krakowa; Komornicki: Gleby terytorium miasta Krakowa; Kornaś, Medwecka - Kornaś: Szata roślinna Krakowa; Tyczyńska: Jednostki fizyczno-geograficzne terytorium miasta Krakowa; Waksmundzki: Problemy sozologii miasta Krakowa
35,00 PLN
Dorobek ośrodka krakowskiego w zakresie geografii fizycznej. Folia geographica vol. XIX, 1987
Dorobek ośrodka krakowskiego w zakresie geografii fizycznej. Folia geographica vol. XIX, 1987
Dorobek ośrodka krakowskiego w zakresie geografii fizycznej. Kraków 1987. PAN. 24 cm, str. 144, tabl., opr. karton. Folia geographica vol. XIX, 1987.
28,00 PLN
Rożek Michał: Panteon Narodowy na Skałce.
Rożek Michał: Panteon Narodowy na Skałce.
Rożek Michał: Panteon Narodowy na Skałce. Częstochowa - Kraków 2003. Paulianium. 16 cm, str. 140, k. tabl. (8), ilustr., opr. karton.
18,00 PLN
Rączka Jan Wadysław: Przemiany krajobrazu podkrakowskiej rezydencji Łobzów. Od fortalicjum króla Kazimierza przez pierwszą w Polsce królewską rezydencję pałacowo - ogrodową, Szkołę Kadetów - Podchorążówkę do Wydziału Architektury PK.
Rączka Jan Wadysław: Przemiany krajobrazu podkrakowskiej rezydencji Łobzów. Od fortalicjum króla Kazimierza przez pierwszą w Polsce królewską rezydencję pałacowo - ogrodową, Szkołę Kadetów - Podchorążówkę do Wydziału Architektury PK.
Rączka Jan Wadysław: Przemiany krajobrazu podkrakowskiej rezydencji Łobzów. Od fortalicjum króla Kazimierza przez pierwszą w Polsce królewską rezydencję pałacowo - ogrodową, Szkołę Kadetów - Podchorążówkę do Wydziału Architektury PK. Kraków 1996. Polit. Krak. 24 cm, str. 70, ilustr., opr. karton.
18,00 PLN
Dziedzictwo: Kraków-Polska-Europa. Międzynarodowa sesja z okazji 25. rocznicy wpisania Krakowa na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO
Dziedzictwo: Kraków-Polska-Europa. Międzynarodowa sesja z okazji 25. rocznicy wpisania Krakowa na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO
Dziedzictwo: Kraków-Polska-Europa. Międzynarodowa sesja z okazji 25. rocznicy wpisania Krakowa na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, 24 maja 2003, Kraków. Red. Teresa Leśniak, Alicja Górka. 23 cm, str. 64, ilustr., opr. karton.
25,00 PLN
Kudliński Tadeusz: Starość nie radość.
Kudliński Tadeusz: Starość nie radość.
Kudliński Tadeusz: Starość nie radość. Kraków 1992. WL. 19 cm, str. 289, (3), opr. karton
20,00 PLN
Kraków - Borek Fałęcki (M-34-64-D-d-3). Mapa topograficzna Polski 1:10 000.
Kraków - Borek Fałęcki (M-34-64-D-d-3). Mapa topograficzna Polski 1:10 000.
Kraków - Borek Fałęcki (M-34-64-D-d-3). Mapa topograficzna Polski 1:10 000. Warszawa 1997. Główny Geodeta Kraju. Mapa kolor, składana, okł. karton.
18,00 PLN
Kraków - Kostrze (M-34-64-D-c-4). Mapa topograficzna Polski 1:10 000
Kraków - Kostrze (M-34-64-D-c-4). Mapa topograficzna Polski 1:10 000
Kraków - Kostrze (M-34-64-D-c-4). Mapa topograficzna Polski 1:10 000. Warszawa 1997. Główny Geodeta Kraju. Mapa kolor, składana, okł. karton.
18,00 PLN
Kraków - Ruszcza (M-34-65-C-b-3). Mapa topograficzna Polski 1:10 000.
Kraków - Ruszcza (M-34-65-C-b-3). Mapa topograficzna Polski 1:10 000.
Kraków - Ruszcza (M-34-65-C-b-3). Mapa topograficzna Polski 1:10 000. Warszawa 1997. Główny Geodeta Kraju. Mapa kolor, składana, okł. karton.
18,00 PLN
Kraków - Lubocza (M-34-65-C-a-4). Mapa topograficzna Polski 1:10 000.
Kraków - Lubocza (M-34-65-C-a-4). Mapa topograficzna Polski 1:10 000.
Kraków - Lubocza (M-34-65-C-a-4). Mapa topograficzna Polski 1:10 000. Warszawa 1997. Główny Geodeta Kraju. Mapa kolor, składana, okł. karton.
18,00 PLN
Kraków - Mistrzejowice (M-34-65-C-a-3). Mapa topograficzna Polski 1:10 000.
Kraków - Mistrzejowice (M-34-65-C-a-3). Mapa topograficzna Polski 1:10 000.
Kraków - Mistrzejowice (M-34-65-C-a-3). Mapa topograficzna Polski 1:10 000. Warszawa 1997. Główny Geodeta Kraju. Mapa kolor, składana, okł. karton.
18,00 PLN
Niederlausitzer floristische Mitteilungen. Heft 10.
Niederlausitzer floristische Mitteilungen. Heft 10.
Niederlausitzer floristische Mitteilungen. Heft 10. Cottbus 1982. 21 cm, str. 55, mapki, opr. karton.
25,00 PLN
Michalewicz Jerzy, Michalewiczowa Maria: Liber beneficiorum et benefactorum Universitatis Iagellonicae in saeculis XV - XVIII. T.V. Beneficia Universitatis Iagellonicae saec. XV - XVIII. Pars 2.
Michalewicz Jerzy, Michalewiczowa Maria: Liber beneficiorum et benefactorum Universitatis Iagellonicae in saeculis XV - XVIII. T.V. Beneficia Universitatis Iagellonicae saec. XV - XVIII. Pars 2.
Michalewicz Jerzy, Michalewiczowa Maria: Liber beneficiorum et benefactorum Universitatis Iagellonicae in saeculis XV - XVIII. T.V. Beneficia Universitatis Iagellonicae saec. XV - XVIII. Pars 2. Red. H. Madurowicz - Urbańska. Kraków 1991. Nakł. UJ. 24 cm, str. 126, opr. karton.
25,00 PLN
Studia do dziejów Wawelu. T.I.
Studia do dziejów Wawelu. T.I.
Studia do dziejów Wawelu. T.I. Kraków 1955. Min. Kultury i Sztuki. Zarz. Muz. i Ochrony Zabytków. 31 cm, str. (6), 486, (2), ilustr., opr. karton. (załamany róg opr., delikatne przytarcia brzegów opr., przyżółcenia)
50,00 PLN
Trudne lata Akademii Górniczej.
Trudne lata Akademii Górniczej.
Trudne lata Akademii Górniczej. Pr. zb. Kraków 1989. WL. 20 cm, str. 531, (1), ilustr., opr. pł. z obw. Seria Cracoviana II.: Ludzie i wydarzenia.
30,00 PLN
Purchla Jacek: Jak powstał nowoczesny Kraków.
Purchla Jacek: Jak powstał nowoczesny Kraków.
Purchla Jacek: Jak powstał nowoczesny Kraków. Wyd. 2 przejrzane i uzupełnione. Kraków 1990. WL. 24 cm, str. 143, (5), 151 ilustr. opr. pł. obw.
40,00 PLN
Tobiasz Mieczysław: Fortyfikacje dawnego Krakowa.
Tobiasz Mieczysław: Fortyfikacje dawnego Krakowa.
Tobiasz Mieczysław: Fortyfikacje dawnego Krakowa. Kraków 1973. WL. 17 cm, str. 217, ilustr. opr. pł. obw. Seria: Cracoviana I.: Zabytki
20,00 PLN
Pachoński Jan Lubicz: Kościuszko w Krakowie. Miejsca i ważniejsze pamiątki związane z pobytem i kultem.
Pachoński Jan Lubicz: Kościuszko w Krakowie. Miejsca i ważniejsze pamiątki związane z pobytem i kultem.
Pachoński Jan Lubicz: Kościuszko w Krakowie. Miejsca i ważniejsze pamiątki związane z pobytem i kultem. Kraków 1952. Muz. Hist. 14x21 cm, str. 164, ilustr., opr. karton.
25,00 PLN
 Jagoda Zenon: O literaturze i życiu literackim Wolnego Miasta Krakowa 1816-1846.
Jagoda Zenon: O literaturze i życiu literackim Wolnego Miasta Krakowa 1816-1846.
Jagoda Zenon: O literaturze i życiu literackim Wolnego Miasta Krakowa 1816-1846. Kraków 1971. WL. 20 cm, str. 374, (1), opr. karton. (drobne rdzawe plamki)
20,00 PLN
Pokaż:
60 120 180