Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Botanika

Ochrona przyrody i krajobrazu Karpat polskich. Oprac. pod red. Z. Alexandrowicz.
Ochrona przyrody i krajobrazu Karpat polskich. Oprac. pod red. Z. Alexandrowicz.
Ochrona przyrody i krajobrazu Karpat polskich. Oprac. pod red. Z. Alexandrowicz. Warszawa - Kraków 1989. PWN. 24 cm, str. 240, tabl., załacz., mapki, opr. pł. Studia naturae. Ser. B - Wyd. populanonaukowe, nr 33.
50,00 PLN
Acta Biologica nr 8. Pod red. Krystyny Kozłowskiej.
Acta Biologica nr 8. Pod red. Krystyny Kozłowskiej.
Acta Biologica nr 8. Pod red. Krystyny Kozłowskiej. Gdańsk 1993. G.T.N. 23 cm, str. 77, tabl., opr. karton. (dedykacja jednego z autorów - częściowo wytarta) Treść: Buliński: Flora roślin naczyniowych doliny Wierzycy w warunkach antropogenicznych przemian środowiska przyrodniczego; Kaletha: Deaminaza amp z mięśnia gładkiego - charakterystyka porównawcza enzymu.
25,00 PLN
Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien. 108-109 Band.
Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien. 108-109 Band.
Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien. 108-109 Band. Herausgegeb. von der Gesellschaft. Redigiert von Prof. Dr. R. Biebl und Prof. Dr. R. Schubert - Solder. Wien 1968/69. In Selbstverlag der Zoologisch - Botanischen Gesellschaft in Wien. 24 cm, str. 223, (1), tabl., opr. karton. (pryw. pieczątki własn.)
50,00 PLN
Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznej obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku 1892 oraz Materyały dla fizyografii krajowej. T.28. (1893)
Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznej obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku 1892 oraz Materyały dla fizyografii krajowej. T.28. (1893)
Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznej obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku 1892 oraz Materyały dla fizyografii krajowej. T.28. (Z dwiema tabl.) Kraków 1893. Nakł. AU. 24 cm, str. XXXVII, 249, 266; tabl. 2, broszura. (egz. częściowo nie rozcięty)
140,00 PLN
Borysiak Janina: Struktura aluwialnej roślinności lądowej środkowego i dolnego biegu Warty
Borysiak Janina: Struktura aluwialnej roślinności lądowej środkowego i dolnego biegu Warty
Borysiak Janina: Struktura aluwialnej roślinności lądowej środkowego i dolnego biegu Warty. Poznań 1994. Wydaw. Naukowe UAM. 24 cm, str. (2), 258; tabl. ilustr. (8); tabl., opr. karton. (dedykacja autorki)
50,00 PLN
Rocznik Tarnowski. Red. nacz. S. Potępa. (1995 / 96)
Rocznik Tarnowski. Red. nacz. S. Potępa. (1995 / 96)
Rocznik Tarnowski. Red. nacz. S. Potępa. Tarnów 1995 / 96. T.T.K. 28 cm, str. 272, ilustr., opr. karton.
35,00 PLN
Materyały do fizyografii krajowej zebrane przez sekcyę zoologiczną i botaniczną Komisyi fizyograficznej. Osobne odb. T. XXXII. Sprawozdań Komisyi fizyograficznej. (Kraków 1897)
Materyały do fizyografii krajowej zebrane przez sekcyę zoologiczną i botaniczną Komisyi fizyograficznej. Osobne odb. T. XXXII. Sprawozdań Komisyi fizyograficznej. (Kraków 1897)
Materyały do fizyografii krajowej zebrane przez sekcyę zoologiczną i botaniczną Komisyi fizyograficznej. Osobne odb. T. XXXII. Sprawozdań Komisyi fizyograficznej. Kraków 1897. Nakł. AU. 24 cm, str. (4), 217, broszura. (egz. częściowo nie rozcięty, sygnatury, przybrudzenia, załamania rogów kart, lekko podniszczona okł.) Treść: Wołoszczak: O roślinności karpackiej między Dunajcem i granicą śląską Rybiński: Wykaz chrząszczów nowych dla fauny galicyjskiej Niezabitowski: Przyczynek do fauny rośliniarek Galicyi Zapałowicz: Zapiski florystyczne ze wschodnich Karpat Bobek: Przyczynek do fauny muchówek Podola galicyjskiego i okolicy Lwowa Gutwiński: Wykaz glonów zebranych w okolicy Wadowic - Makowa.
120,00 PLN
Fragmenta floristica et geobotanica. Ann XVIII, pars. 1. Red. A. Jasiewicz.
Fragmenta floristica et geobotanica. Ann XVIII, pars. 1. Red. A. Jasiewicz.
Fragmenta floristica et geobotanica. Ann XVIII, pars. 1. Red. A. Jasiewicz. Kraków 1972. 24 cm, str. 144, tabl., ilustr., opr. karton. Treść: Pawłowski B.: De Alchemillis turcicis e subsectionibus Chirophyllum Rothm. et Calycanthum Rothm. sectionis Alchemilla; Nowak J.: Problemy rozmieszczenie porostów (Lichenes) w polskich Beskidach Zachodnich (podokręg śląsko - babiogórski)
45,00 PLN
Layvinya S.Ch.: Ostrov Moritssala.
Layvinya S.Ch.: Ostrov Moritssala.
Layvinya S.Ch.: Ostrov Moritssala. Riga 1987. Zinatne. 21 cm, str. 190, (2), ilustr., opr. karton. Fłora ochraniajemych tierritorij Łatwii. (załamany róg opr.)
30,00 PLN
Vimba, E. K.: Tervetskiy park lesnykh landshaftov.
Vimba, E. K.: Tervetskiy park lesnykh landshaftov.
Vimba, E. K.: Tervetskiy park lesnykh landshaftov. Riga 1985. Zinatne. 21 cm, str. 102, (2), ilustr., opr. karton. Fłora ochraniajemych tierritorij Łatwii.
30,00 PLN
Gavrilova G. B.: Ozero Tsirisha.
Gavrilova G. B.: Ozero Tsirisha.
Gavrilova G. B.: Ozero Tsirisha. Riga 1984. Zinatne. 21 cm, str. 120, (2), ilustr., opr. karton. Fłora ochraniajemych tierritorij Łatwii.
30,00 PLN
Tabaka L.V., Klyavinya G.B.: Dolina reki Abava.
Tabaka L.V., Klyavinya G.B.: Dolina reki Abava.
Tabaka L.V., Klyavinya G.B.: Dolina reki Abava. Riga 1981. Zinatne. 21 cm, str. 130, (2), ilustr., opr. karton. Fłora ochraniajemych tierritorij Łatwii.
30,00 PLN
Mitteilungen der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft. N. F. Heft 14.
Mitteilungen der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft. N. F. Heft 14.
Mitteilungen der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft. N. F. Heft 14. Herausgegeben Buchwald K., Preising E., Zeidler H. Todenmann über Rinteln. Selbstverlag 1969. 21 cm, str. 507, (1), ilustr., tabl. w załącz., opr. karton. (drobne przybrudzenia)
50,00 PLN
Dziubałtowski Seweryn: Étude phytosociologique du Massif de Ste Croix. I. (1928) Acta Societatis Botanicorum Poloniae. Księga jubileuszowa Emila Godlewskiego
Dziubałtowski Seweryn: Étude phytosociologique du Massif de Ste Croix. I. (1928) Acta Societatis Botanicorum Poloniae. Księga jubileuszowa Emila Godlewskiego
Dziubałtowski Seweryn: Étude phytosociologique du Massif de Ste Croix. I. Les forets de la partie centrale de la chaîne principale et des montagnes: "Stawiana"; et "Miejska". Warszawa 1928. 24 cm, str. 43, tabl. 7, mapka kolor., brosz. Acta Societatis Botanicorum Poloniae. Vol. V, nr 5. Księga jubileuszowa Emila Godlewskiego (sen.) cz.5. (egz. nie rozcięty, okł. lekko naddarta)
70,00 PLN
Bobrov E.G.:  Istoriya i sistematika listvennitc (historia i systematyka modrzewia).
Bobrov E.G.: Istoriya i sistematika listvennitc (historia i systematyka modrzewia).
Bobrov E.G.: Istoriya i sistematika listvennitc (historia i systematyka modrzewia). Leningrad 1972. Izd. "Nauka". 21 cm, str. 95, (1), ilustr., opr. karton. Komarovskiye cztenia, XXV. (prywatne wpisy)
25,00 PLN
Bogumił Pawłowski, Stanisława Pawłowska, Kazimierz Zarzycki: Zespoły roślinne kośnych łąk północnej części Tatr i Podtatrza. Fragmenta floristica et geobotanica. Ann VI, pars. 2.
Bogumił Pawłowski, Stanisława Pawłowska, Kazimierz Zarzycki: Zespoły roślinne kośnych łąk północnej części Tatr i Podtatrza. Fragmenta floristica et geobotanica. Ann VI, pars. 2.
Bogumił Pawłowski, Stanisława Pawłowska, Kazimierz Zarzycki: Zespoły roślinne kośnych łąk północnej części Tatr i Podtatrza. (Les associations végétales des prairies fauchables de la partie septentrionales des Tatras et de la Region Subtatrique) Fragmenta floristica et geobotanica. Ann VI, pars. 2. Kraków 1960. 24 cm, str. 95-223, tabl., ilustr., opr. karton.
45,00 PLN
Jan Kornaś, Elżbieta Pancer, Bolesław Brzyski: Studies on Sea-Bottom Vegetation in the Bay of Gdańsk off Rewa. (Studia nad roślinnością denną Zatoki Gdańskiej w okolicy Rewy). Fragmenta floristica et geobotanica. Ann VI, pars. 1.
Jan Kornaś, Elżbieta Pancer, Bolesław Brzyski: Studies on Sea-Bottom Vegetation in the Bay of Gdańsk off Rewa. (Studia nad roślinnością denną Zatoki Gdańskiej w okolicy Rewy). Fragmenta floristica et geobotanica. Ann VI, pars. 1.
Jan Kornaś, Elżbieta Pancer, Bolesław Brzyski: Studies on Sea-Bottom Vegetation in the Bay of Gdańsk off Rewa. (Studia nad roślinnością denną Zatoki Gdańskiej w okolicy Rewy). Fragmenta floristica et geobotanica. Ann VI, pars. 1. Kraków 1960. 24 cm, str. 91, (1), ilustr., tabl., opr. karton.
30,00 PLN
Polish Botanical Journal. Vol. 46. No 1, 2001.
Polish Botanical Journal. Vol. 46. No 1, 2001.
Polish Botanical Journal. Vol. 46. No 1, 2001. Kraków 2001. W. Szafer Inst. of Botany. Academy of Sciences. 24 cm, str. 111, opr. karton
20,00 PLN
Polish Botanical Journal. Vol. 46. No 2, 2001.
Polish Botanical Journal. Vol. 46. No 2, 2001.
Polish Botanical Journal. Vol. 46. No 2, 2001. Kraków 2001. W. Szafer Inst. of Botany. Academy of Sciences. 24 cm, str. 113-279, (3), opr. karton
20,00 PLN
Leńkowa Antonina: Profesor Władysław Szafer. Anegdoty, fakty, wspomnienia.
Leńkowa Antonina: Profesor Władysław Szafer. Anegdoty, fakty, wspomnienia.
Leńkowa Antonina: Profesor Władysław Szafer. Anegdoty, fakty, wspomnienia. Kraków 1992. Secesja. 20 cm, str. 291, ilustr. opr. karton.
20,00 PLN
Berichte der Arbeitsgemeinschaft sachsischer Botaniker. Neue Folge VIII (1966/67)
Berichte der Arbeitsgemeinschaft sachsischer Botaniker. Neue Folge VIII (1966/67)
Berichte der Arbeitsgemeinschaft saachsischer Botaniker. Neue Folge VIII (1966/67). Ausgegeben (Juni 1968) Mit Karten- und Tabellenbeilage. Heraus. vom Inst. fur Botanik der Technischen Universitat Dresden. Direktor: Prof. Dr H. Ulbricht. 21 cm, str. 189, ilustr., tabl., opr. karton.
30,00 PLN
Kobendza R. i Kołodziejczyk J.: Przewodnik florystyczny po okolicach i parkach Warszawy. (1922)
Kobendza R. i Kołodziejczyk J.: Przewodnik florystyczny po okolicach i parkach Warszawy. (1922)
Kobendza R. i Kołodziejczyk J.: Przewodnik florystyczny po okolicach i parkach Warszawy. Słowo wstępne napisał B. Hryniewski. Warszawa 1922. Wyd. M. Arcta. 18 cm, str. 99, (5); ilustr. 6., plany w tekście, opr. karton. (reperowany grzbiet)
80,00 PLN
Matuszkiewicz Władysław: Zespoły leśne południowego Polesia.
Matuszkiewicz Władysław: Zespoły leśne południowego Polesia.
Matuszkiewicz Władysław: Zespoły leśne południowego Polesia. Lublin 1947. Nakł. UMCS. 26 cm, str. (69-138), tabl., opr. karton. Annales UMCS Vol.II,5, sec. E. (z dedykacją autora)
40,00 PLN
Chojnacki Jan: Zróżnicowanie przestrzenne roślinności Warszawy. (książka + mapy)
Chojnacki Jan: Zróżnicowanie przestrzenne roślinności Warszawy. (książka + mapy)
Chojnacki Jan: Zróżnicowanie przestrzenne roślinności Warszawy. Warszawa 1991. Wyd. U.W. 24 cm, str. 227, tabl., opr. karton (+ mapy)
50,00 PLN
Antropization and environment of rural settlements: Flora and vegetation. Ed. by S. Mochnacky and A. Terpo.
Antropization and environment of rural settlements: Flora and vegetation. Ed. by S. Mochnacky and A. Terpo.
Antropization and environment of rural settlements: Flora and vegetation. Ed. by S. Mochnacky and A. Terpo. Proceedings of international conference, 22.-26. August 1994. 20 cm, str.242, opr. karton.
50,00 PLN
Macko Stefan: Las jako zespół biologiczny.
Macko Stefan: Las jako zespół biologiczny.
Macko Stefan: Las jako zespół biologiczny. Warszawa 1947. Czytelnik. 23 cm, str. 60, ilustr., brosz. Wiedza Powszechna, Wyd. pop.-nauk Cykl: Ważniejsze zespoły roślinne., z. 1.
16,00 PLN
Wartości środowiska przyrodniczego Wyżyny Krakowsko - Wieluńskiej i zagadnienia jego ochrony. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.1.)
Wartości środowiska przyrodniczego Wyżyny Krakowsko - Wieluńskiej i zagadnienia jego ochrony. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.1.)
Wartości środowiska przyrodniczego Wyżyny Krakowsko - Wieluńskiej i zagadnienia jego ochrony. Wrocław 1972. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 393, (2), ilustr., tabl., opr. karton. Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.1.
65,00 PLN
Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.1.: Mapy 10-22.  (do: Wartości środowiska przyrodniczego Wyżyny Krakowsko - Wieluńskiej i zagadnienia jego ochrony.)
Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.1.: Mapy 10-22. (do: Wartości środowiska przyrodniczego Wyżyny Krakowsko - Wieluńskiej i zagadnienia jego ochrony.)
Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.1.: Mapy 10-22. Wrocław (brw.). Ossol. Wyd. PAN. Teka karton: 24 cm, map 13. (teka uszkodz., kompletna)
50,00 PLN
Zagrożenie i ochrona środowiska przyrodniczego Ziemi Chrzanowskiej i Pustyni Błędowskiej. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.7.)
Zagrożenie i ochrona środowiska przyrodniczego Ziemi Chrzanowskiej i Pustyni Błędowskiej. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.7.)
Zagrożenie i ochrona środowiska przyrodniczego Ziemi Chrzanowskiej i Pustyni Błędowskiej. Wrocław 1979. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 428, (3), ilustr., tabl., mapy, opr. karton. Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.7.
65,00 PLN
Wartości środowiska przyrodniczego Niecki Nidziańskiej i zagadnienia jego ochrony. Cz. 1. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.14.)
Wartości środowiska przyrodniczego Niecki Nidziańskiej i zagadnienia jego ochrony. Cz. 1. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.14.)
Wartości środowiska przyrodniczego Niecki Nidziańskiej i zagadnienia jego ochrony. Cz. 1. Wrocław 1986. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 343, (3), ilustr., tabl., mapa, opr. karton. Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.14.
65,00 PLN
Wartości środowiska przyrodniczego Niecki Nidziańskiej i zagadnienia jego ochrony. Cz. 3. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.16.)
Wartości środowiska przyrodniczego Niecki Nidziańskiej i zagadnienia jego ochrony. Cz. 3. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.16.)
Wartości środowiska przyrodniczego Niecki Nidziańskiej i zagadnienia jego ochrony. Cz. 3. Wrocław 1988. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 273, (3), ilustr., tabl., mapa, opr. karton. Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.16
60,00 PLN
Sudnik - Wójcikowska Barbara: Flora miasta Warszawy i jej przemiany w ciągu XIX i XX wieku. Cz.1-2.
Sudnik - Wójcikowska Barbara: Flora miasta Warszawy i jej przemiany w ciągu XIX i XX wieku. Cz.1-2.
Sudnik - Wójcikowska Barbara: Flora miasta Warszawy i jej przemiany w ciągu XIX i XX wieku. Cz.1-2. Warszawa 1987. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego. 24 cm, str. 242; 435, opr karton.
75,00 PLN
Ojców. Osobliwości przyrody doliny Prądnika ze stanowiska ochrony przyrody. (1924)
Ojców. Osobliwości przyrody doliny Prądnika ze stanowiska ochrony przyrody. (1924)
Ojców. Osobliwości przyrody doliny Prądnika ze stanowiska ochrony przyrody. Kraków 1924. Nakł. P.K.O.P. 27 cm, str. 31, ilustr., broszura. Treść: Wstęp; Smoleński: Budowa i rzeźba dorzecza Prądnika; Pawłowski: Osobliwości roślinnej szaty Ojcowa i postulaty jej ochrony; Stach: Charakterystyka fauny okolic Ojcowa; Krukowski: Doliny Prądnika i Sąspówki jako teren przedhistoryczny; Richter i Szfer: Projekt rezerwatu w dolinie Prądnika; Piotrowski: Regulacja uzdrowiska w Ojcowie w stosunku do ochrony miejscowej przyrody.
50,00 PLN
Szata roślinna Parków Narodowych i Rezerwatów Polski Południowej.
Szata roślinna Parków Narodowych i Rezerwatów Polski Południowej.
Szata roślinna Parków Narodowych i Rezerwatów Polski Południowej. Przewodnik sesji terenowych 50 Zjazdu Pol. tow. Botanicznego. Red. Z. Mirek i J. Wójcicki. Kraków 1995. 20 cm, str. 248, op. karton.
35,00 PLN
Strojny Władysław: Rośliny w moim obiektywie.
Strojny Władysław: Rośliny w moim obiektywie.
Strojny Władysław: Rośliny w moim obiektywie. Wrocław 1990. KAW. 24 cm, str. 157, (2), (16), ilustr., opr. tw.
16,00 PLN
Faliński Janusz Bogdan: Kartografia geobotaniczna. T.3. Kartografia geobotaniczna ogólna i stosowana.
Faliński Janusz Bogdan: Kartografia geobotaniczna. T.3. Kartografia geobotaniczna ogólna i stosowana.
Faliński Janusz Bogdan: Kartografia geobotaniczna. T.3. Kartografia geobotaniczna ogólna i stosowana. Warszawa - Wrocław 1991. PPWK. 24 cm, str. 355, ilustr., tabl., opr. tw.
30,00 PLN
Hanf Martin: Die Ackerunkräuter und ihre Keimlinge.
Hanf Martin: Die Ackerunkräuter und ihre Keimlinge.
Hanf Martin: Die Ackerunkräuter und ihre Keimlinge. Munchen Basel Wien (b.r.w.) BLV Verlagsgesellschaft. 21 cm, str. 347, ilustr., opr. tw. z obw.
40,00 PLN
Berichte des geobotanischen Institutes der Eidg. Techn. Hochschule Stiftung Rübel. 59. Heft. Red. E. Landolt.
Berichte des geobotanischen Institutes der Eidg. Techn. Hochschule Stiftung Rübel. 59. Heft. Red. E. Landolt.
Berichte des geobotanischen Institutes der Eidg. Techn. Hochschule Stiftung Rübel. 59. Heft. Red. E. Landolt. Zurich 1993. 22 cm, str. 181, (10), ilustr., opr. karton.
25,00 PLN
Janowska Zdzisława, Sikora Alfons, Sulma Tadeusz, Szukalski Jerzy: Nasza przyroda. Województwo gdańskie.
Janowska Zdzisława, Sikora Alfons, Sulma Tadeusz, Szukalski Jerzy: Nasza przyroda. Województwo gdańskie.
Janowska Zdzisława, Sikora Alfons, Sulma Tadeusz, Szukalski Jerzy: Nasza przyroda. Województwo gdańskie. Warszawa 1979. Wyd. Zarz. Gł. L.O.P. 17 cm, str. 191, ilustr., opr karton. (egz. częściowo nie rozcięty)
20,00 PLN
Lista roślin wymierających i zagrożonych w Polsce. Pod red. Kazimierza Zarzyckiego i Władysława Wojewody
Lista roślin wymierających i zagrożonych w Polsce. Pod red. Kazimierza Zarzyckiego i Władysława Wojewody
Lista roślin wymierających i zagrożonych w Polsce. Pod red. Kazimierza Zarzyckiego i Władysława Wojewody, przy współudziale Zofii Heinrich. Warszawa 1986. PWN. 24 cm, str. 128, opr. karton.
18,00 PLN
Błaszczyk Henryk, Iwanowski Czesław: Nasza przyroda. Przewodnik po województwie poznańskim.
Błaszczyk Henryk, Iwanowski Czesław: Nasza przyroda. Przewodnik po województwie poznańskim.
Błaszczyk Henryk, Iwanowski Czesław: Nasza przyroda. Przewodnik po województwie poznańskim. Warszawa 1976. Wyd. LOP. 16 cm, str. 259, (1), ilustr. opr. karton
18,00 PLN
Drzał Maria, Smólski Stanisław: Nasza przyroda. Przewodnik po województwie krakowskim.
Drzał Maria, Smólski Stanisław: Nasza przyroda. Przewodnik po województwie krakowskim.
Drzał Maria, Smólski Stanisław: Nasza przyroda. Przewodnik po województwie krakowskim. Warszawa 1973. Wyd. LOP. 16 cm, str. 267, ilustr. opr. karton
18,00 PLN
Jasnowski Mieczysław: Nasza przyroda. Przewodnik po województwie szczecińskim.
Jasnowski Mieczysław: Nasza przyroda. Przewodnik po województwie szczecińskim.
Jasnowski Mieczysław: Nasza przyroda. Przewodnik po województwie szczecińskim. Warszawa 1971. Wyd. LOP. 16 cm, str. 262, (2), ilustr. opr. karton
18,00 PLN
Panfil Jan, Polakowski Benon: Nasza przyroda. Przewodnik po województwie olsztyńskim.
Panfil Jan, Polakowski Benon: Nasza przyroda. Przewodnik po województwie olsztyńskim.
Panfil Jan, Polakowski Benon: Nasza przyroda. Przewodnik po województwie olsztyńskim. Warszawa 1972. Wyd. LOP. 16 cm, str. 179, (1), ilustr. opr. karton
16,00 PLN
Gilowski Józef, Jeśman Mieczysław: Nasza przyroda. Przewodnik po województwie opolskim.
Gilowski Józef, Jeśman Mieczysław: Nasza przyroda. Przewodnik po województwie opolskim.
Gilowski Józef, Jeśman Mieczysław: Nasza przyroda. Przewodnik po województwie opolskim. Warszawa 1974. Wyd. LOP. 16 cm, str. 295, (1), ilustr. opr. karton
18,00 PLN
Borowy Ryszard L., Górski Jan: Nasza przyroda. Przewodnik po województwie lubelskim.
Borowy Ryszard L., Górski Jan: Nasza przyroda. Przewodnik po województwie lubelskim.
Borowy Ryszard L., Górski Jan: Nasza przyroda. Przewodnik po województwie lubelskim. Warszawa 1974. Wyd. LOP. 16 cm, str. 268, ilustr. opr. karton
18,00 PLN
Potencjalna roślinność naturalna Roztoczańskiego Parku Narodowego. Oprac. Krystyn Izdebski, Tadeusz Grądziel, Bogdan Lorens, Zygmunt Popiołek
Potencjalna roślinność naturalna Roztoczańskiego Parku Narodowego. Oprac. Krystyn Izdebski, Tadeusz Grądziel, Bogdan Lorens, Zygmunt Popiołek
Potencjalna roślinność naturalna Roztoczańskiego Parku Narodowego. Oprac. Krystyn Izdebski, Tadeusz Grądziel, Bogdan Lorens, Zygmunt Popiołek. Zwierzyniec 1997. Wyd. Roztoczńskiego Parku Narodowego. 29 cm, str. 38, (1) , k. tabl. (17), opr. karton.(załamany róg opr.)
45,00 PLN
Medwecka - Kornaś Anna: Poland's steppe vegetation and its conservation.
Medwecka - Kornaś Anna: Poland's steppe vegetation and its conservation.
Medwecka - Kornaś Anna: Poland's steppe vegetation and its conservation. Kraków 1960. 20cm, str. 32, (1), ilustr., (+ wkładka z tekstem w jęz. ros.), opr. karton. State Council for Conservation of Nature Poland, Warsaw. Nr 6.
15,00 PLN
Fukarek Franz: Pflanzensoziologie.
Fukarek Franz: Pflanzensoziologie.
Fukarek Franz: Pflanzensoziologie. Berlin 1964. Akademie Verlag. 18 cm, str. 160, opr. karton. WTB.
25,00 PLN
Kozłowskaja N.W.: Zagadki biełorusskoj fłory.
Kozłowskaja N.W.: Zagadki biełorusskoj fłory.
Kozłowskaja N.W.: Zagadki biełorusskoj fłory. Minsk 1986. 16 cm, str. 221, (3), ilustr., opr. karton.
30,00 PLN
Krippel Eduard, Ruzicka Milan: Povodnost lesnych stanovisk a spolocenstiev v oblasti pieskov na zahorskej nizinie; Krippel Eduard: Kvetena a rastlinne spolocenstva bezedneho pri plaveckom stvrku.
Krippel Eduard, Ruzicka Milan: Povodnost lesnych stanovisk a spolocenstiev v oblasti pieskov na zahorskej nizinie; Krippel Eduard: Kvetena a rastlinne spolocenstva bezedneho pri plaveckom stvrku.
Krippel Eduard, Ruzicka Milan: Povodnost lesnych stanovisk a spolocenstiev v oblasti pieskov na zahorskej nizinie; Krippel Eduard: Kvetena a rastlinne spolocenstva bezedneho pri plaveckom stvrku. Bratislava 1959. Vyd. Slov. Akademie Vied. 24 cm, str. 66, (4), tabl. ilustr., opr. karton. Biologicke prace V/12.
40,00 PLN
Czubiński Zygmunt: Zagadnienia geobotaniczne Pomorza. Badania fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Nr 2, zesz. 4.
Czubiński Zygmunt: Zagadnienia geobotaniczne Pomorza. Badania fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Nr 2, zesz. 4.
Czubiński Zygmunt: Zagadnienia geobotaniczne Pomorza. Badania fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Nr 2, zesz. 4. Poznań 1950. PWN. 25 cm, str. (3), 440-658, (2), ilustr., opr. karton. P.T.P.N. Wydz. mat.- przyrod.
50,00 PLN
Internationale pflanzensoziologische Exkursion durch NO-Polen.  4-10. VI, 1963.
Internationale pflanzensoziologische Exkursion durch NO-Polen. 4-10. VI, 1963.
Internationale pflanzensoziologische Exkursion durch NO-Polen. 4-10. VI, 1963. Warszawa 1963. 23 cm, str. 90, (3), tabl., opr. karton. Materiały Zakładu Fitosocjologii Stosowanej U.W. Warszawa-Białowieża ; nr 2
30,00 PLN
Excursion internationale phytosociologique en Pologne N-E. 4-10. VI, 1963.
Excursion internationale phytosociologique en Pologne N-E. 4-10. VI, 1963.
Excursion internationale phytosociologique en Pologne N-E. 4-10. VI, 1963. Warszawa 1963. 23 cm str. 89, (1), tabl., opr. karton. Materiały Zakładu Fitosocjologii Stosowanej U.W. Warszawa-Białowieża ; nr 2. (opr. lekko przybrudzona)
30,00 PLN
Sendek Andrzej: Łężczak - przyrodniczy rezerwat częściowy.
Sendek Andrzej: Łężczak - przyrodniczy rezerwat częściowy.
Sendek Andrzej: Łężczak - przyrodniczy rezerwat częściowy. Opole 1966. Nakł. własny. Inst. Śląski. 21 cm, str. 22, (2), opr. karton.
18,00 PLN
Zeszyty przyrodnicze nr 27 (Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk)
Zeszyty przyrodnicze nr 27 (Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk)
Zeszyty przyrodnicze nr 27 (Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk). Opole 1989. PWN. 24 cm, str. 55, (1), tabl., opr. karton . Treść (ogólnie): Szotkowski: Flora i roślinność projektowanego rezerwatu przyrody Las Błażejowice w gminie Głogówek na Śląsku Opolskim; Kukowski: Wpływ czynników ekologicznych na występowanie Apera spica venti (L.) P.B. Cz.IV.; Słodczyk: Roślinność stawu rezerwatu Smolnik w Szumiradzie; Sendek: Gatunki Caucalido -Scandientum (Libbert 1930) R. Tx. 1937 na Wyżynie Śląskiej; Kufel: Fauna pijawek (Hirudinea) rezerwatu przyrody Staw Nowokuźnicki.
30,00 PLN
Research Progress Report (1988-1990). Compiled by Kazimierz Zarzycki, Urszula Korzeniak. Polish Botanical Studies GUIDEBOOK SERIES - No 1.
Research Progress Report (1988-1990). Compiled by Kazimierz Zarzycki, Urszula Korzeniak. Polish Botanical Studies GUIDEBOOK SERIES - No 1.
Research Progress Report (1988-1990). Compiled by Kazimierz Zarzycki, Urszula Korzeniak. Kraków 1990. Instyt. Botaniki im. W. Szafera PAN.20 cm, str. 127, ilustr., opr. karton. Polish Botanical Studies GUIDEBOOK SERIES - No 1.
20,00 PLN
Zeszyty przyrodnicze nr 12 (Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk)
Zeszyty przyrodnicze nr 12 (Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk)
Zeszyty przyrodnicze nr 12 (Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk). Opole 1972. PWN. 24 cm, str. 131, (3), tabl., opr. karton .
40,00 PLN
Protopowa W.W.: Rosłyny mandrywnyky.
Protopowa W.W.: Rosłyny mandrywnyky.
Protopowa W.W.: Rosłyny mandrywnyky. Kijów 1989. "Radjanska szkoła". 17 cm, str. 238, ilustr., opr. tw.
25,00 PLN
Zeszyty przyrodnicze nr 10 (Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk) +
Zeszyty przyrodnicze nr 10 (Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk) + "Kartoteka palynologiczna roślin polskich"
Zeszyty przyrodnicze nr 10 (Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk) + "Kartoteka palynologiczna roślin polskich.". Opole 1970. PWN. 24 cm, str. 98, tabl., opr. karton + Zestaw tablic w tece karton (tabl. nr 86-166)
60,00 PLN
Pokaż:
60 120 180