Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Botanika

Rowe J.S.: Forest regions of Canada.
Rowe J.S.: Forest regions of Canada.
Rowe J.S.: Forest regions of Canada. Ottawa 1959. Publ. und. the aut. of Honorauble Alvin Hamilton P.C. 24 cm, str. 71, (1), mapa skł., opr. karton.
25,00 PLN
Prace botaniczne Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z.4.
Prace botaniczne Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z.4.
Prace botaniczne Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z.4. Warszawa - Kraków 1976. Nakł. UJ. PWN. 24 cm, str.157, (1), tabl., opr. karton.
30,00 PLN
Prace botaniczne Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z.9.
Prace botaniczne Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z.9.
Prace botaniczne Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z.9. Warszawa - Kraków 1981. Nakł. UJ. PWN. 24 cm, str.104, (1), tabl., opr. karton.
30,00 PLN
Prace botaniczne Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z.17.
Prace botaniczne Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z.17.
Prace botaniczne Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z.17. Warszawa - Kraków 1988. Nakł. UJ. PWN. 24 cm, str.203, (1), tabl., opr. karton.
40,00 PLN
Potapczyk Wacława: Od nasienia do nasienia. (Biblioteka Problemów, t. 163.)
Potapczyk Wacława: Od nasienia do nasienia. (Biblioteka Problemów, t. 163.)
Potapczyk Wacława: Od nasienia do nasienia. Warszawa 1971. PWN. 19 cm, str. 335, (1), ilustr., opr. karton. z obw. Biblioteka Problemów, t. 163.
18,00 PLN
Dyakowska Jadwiga: Rośliny podróżują.
Dyakowska Jadwiga: Rośliny podróżują.
Dyakowska Jadwiga: Rośliny podróżują. Warszawa 1951. K.i W. 21 cm, str. 79, (2),, ilustr., opr. karton. Bibl. popul. - nauk. nr 27.
16,00 PLN
Jutrzenka - Trzebiatowski Antoni, Hołdyński Czesław, Polakowski Benon: Roślinność rzeczywista parku krajobrazowego Pojezierza Iławskiego.
Jutrzenka - Trzebiatowski Antoni, Hołdyński Czesław, Polakowski Benon: Roślinność rzeczywista parku krajobrazowego Pojezierza Iławskiego.
Jutrzenka - Trzebiatowski Antoni, Hołdyński Czesław, Polakowski Benon: Roślinność rzeczywista parku krajobrazowego Pojezierza Iławskiego. Olsztyn 1997. Akad. Rol.-Techniczna. Kat. Bot. i Ochrony Przyrody. 28 cm, str. 36, mapki w tekście; mapa składana kolor. oddz., opr. karton. (załamania okł., nieaktualne pieczątki)
40,00 PLN
Noryśkiewicz Andrzej: Zbiorowiska roślinne torfowiska Zgniłka oraz zmiany zachodzące w nich pod wpływem gospodarki człowieka.
Noryśkiewicz Andrzej: Zbiorowiska roślinne torfowiska Zgniłka oraz zmiany zachodzące w nich pod wpływem gospodarki człowieka.
Noryśkiewicz Andrzej: Zbiorowiska roślinne torfowiska Zgniłka oraz zmiany zachodzące w nich pod wpływem gospodarki człowieka. Warszawa 1978. PWN. 24 cm, str. 99, (1), Studia Societatis Scientiarum Torunensis. Vol. X, nr 3. Sec. D. (botanica)
18,00 PLN
Botanical dictionary russian - english - german - french - latin.
Botanical dictionary russian - english - german - french - latin.
Botanical dictionary russian - english - german - french - latin. Sost. N.N. Dawidow. Moskwa 1960. 20 cm, str. 335, opr. tw.
40,00 PLN
Slavik Bohumil: Fytokartograficke syntezy CSR 1.
Slavik Bohumil: Fytokartograficke syntezy CSR 1.
Slavik Bohumil: Fytokartograficke syntezy CSR 1. Phytocartographical syntheses of the CSR. Pruhonice 1986. Bot. ustav CSAV. 29 cm, str. 199, (1), opr. karton. (dedyk. autora)
40,00 PLN
Slavik Bohumil: Fytokartograficke syntezy CSR 2.
Slavik Bohumil: Fytokartograficke syntezy CSR 2.
Slavik Bohumil: Fytokartograficke syntezy CSR 2. Phytocartographical syntheses of the CSR. Pruhonice 1990. Bot. ustav CSAV. 29 cm, str. 179, (1), opr. karton. (dedyk. autora)
40,00 PLN
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Biologia XVI.
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Biologia XVI.
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Biologia XVI. Toruń 1974. Uniwersytet Mikołaja Kopernika. 24 cm, str. 207, (2), tabl, opr. karton. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, z. 33. Biologia XVI.
35,00 PLN
Prace botaniczne XII. (Wrocław 1971)
Prace botaniczne XII. (Wrocław 1971)
Prace botaniczne XII. Wrocław 1971. PWN. 24 cm, str. 151, (1), tabl., opr. karton. Acta Univ. Wratisl. nr 134.
35,00 PLN
Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku 1925 oraz Materjały dla fizjografii kraju. T.60. (1926)
Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku 1925 oraz Materjały dla fizjografii kraju. T.60. (1926)
Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku 1925 oraz Materjały dla fizjografii kraju. T.60. Kraków 1926. Nakł. AU. 24 cm, str. XLII, 185, tabl., broszura. (brak okł., egz. częściowo nie rozcięty)
90,00 PLN
Parki narodowe i rezerwaty przyrody. T.8, nr 2. (Białowieża 1988).
Parki narodowe i rezerwaty przyrody. T.8, nr 2. (Białowieża 1988).
Parki narodowe i rezerwaty przyrody. T.8, nr 2. Białowieża 1988. Białowieski Park Narod. 24 cm, str. 98, opr. karton.
30,00 PLN
Lista roślin zagrożonych w Polsce. Wyd.2. Red. K. Zarzycki, W. Wojewoda, Z. Heinrich.
Lista roślin zagrożonych w Polsce. Wyd.2. Red. K. Zarzycki, W. Wojewoda, Z. Heinrich.
Lista roślin zagrożonych w Polsce. Wyd.2. Red. K. Zarzycki, W. Wojewoda, Z. Heinrich. Kraków 1992. Inst. Bot. im. Szafera. PAN. 24 cm, str. 98, opr. karton.
25,00 PLN
Acta Instituti Botanici Acadamiae Scientiarum Slovacae. Series A: Taxonomica, geobotanica. 1.
Acta Instituti Botanici Acadamiae Scientiarum Slovacae. Series A: Taxonomica, geobotanica. 1.
Acta Instituti Botanici Acadamiae Scientiarum Slovacae. Series A: Taxonomica, geobotanica. 1. Bratislava 1974. VEDA. 23 cm, str. 305, (2), opr. karton.
35,00 PLN
Rostański Krzysztof, Rostański Krzysztof Marek: Klucz do oznaczania wybranych gatunków drzewiastych.
Rostański Krzysztof, Rostański Krzysztof Marek: Klucz do oznaczania wybranych gatunków drzewiastych.
Rostański Krzysztof, Rostański Krzysztof Marek: Klucz do oznaczania wybranych gatunków drzewiastych. Krzeszowice 1999. Wyd. Kubajak. 21 cm, str. 127, ilustr., opr. karton. (pryw. dedyk.)
28,00 PLN
Parki narodowe i rezerwaty przyrody. (T.14, nr 3. 1995) Referaty z konfer.
Parki narodowe i rezerwaty przyrody. (T.14, nr 3. 1995) Referaty z konfer. "Znaczenie Gorczańskiego Parku Narodowego jako obiektu badawczego w Beskidach Zachodnich"
Parki narodowe i rezerwaty przyrody. T.14, nr 3. Białowieża 1995. Kraj. Zarząd Parków Narod. - Białowieski Park Narod. 24 cm, str. 133, (2), opr. karton. (nieaktualna pieczątka własn.) Zawiera część referatów konferencji "Znaczenie Gorczańskiego Parku Narodowego jako obiektu badawczego w Beskidach Zachodnich" 12-13.V.1994 r.
45,00 PLN
Riedkije i isczezajuszczije widy rastienij Biełorussii i Litwy.
Riedkije i isczezajuszczije widy rastienij Biełorussii i Litwy.
Riedkije i isczezajuszczije widy rastienij Biełorussii i Litwy. Minsk 1987. "Nauka i Technika". 20 cm, str. 350, (2), ilustr., opr. tw.
28,00 PLN
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Biologia XVII.
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Biologia XVII.
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Biologia XVII. Toruń 1978. Uniwersytet Mikołaja Kopernika. 24 cm, str. 210, (1), tabl, opr. karton. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, z. 36. Biologia XVII.
35,00 PLN
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Biologia XX.
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Biologia XX.
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Biologia XX. Toruń 1977. Uniwersytet Mikołaja Kopernika. 24 cm, str. 148, (1), tabl, opr. karton. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, z. 42. Biologia XX.
35,00 PLN
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Biologia XXII.
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Biologia XXII.
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Biologia XXII. Toruń 1978. Uniwersytet Mikołaja Kopernika. 24 cm, str. 151, (1), tabl, opr. karton. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, z. 45. Biologia XXII.
35,00 PLN
Zieleń Warszawy. Problemy i nadzieje. Materiał konferencji pod red. W. Dmuchowskiego i K. Niekrasz.
Zieleń Warszawy. Problemy i nadzieje. Materiał konferencji pod red. W. Dmuchowskiego i K. Niekrasz.
Zieleń Warszawy. Problemy i nadzieje. Konferencja naukowo-techniczna Warszawa - Powsin 4.X.2001. Mat. konf. pod red. W. Dmuchowskiego i K. Niekrasz. 21 cm, str. 171, tabl. ilustr., opr. karton.
30,00 PLN
Nowość
Biocenoza lasów Pogórza Cieszyńskiego. Pr. zb. (1936)
Biocenoza lasów Pogórza Cieszyńskiego. Pr. zb. (1936)
Biocenoza lasów Pogórza Cieszyńskiego. Oprac. zb. Kraków 1936. Nakł. PAU. 24 cm, str. XII, 216, tabl. ilustr., opr. karton. Wyd. śląskie, Pr. biolog. nr 1. (ślady reperacji grzbietu)
120,00 PLN
Sikora Alfons: Osobliwości i zabytki przyrody województwa elbląskiego.
Sikora Alfons: Osobliwości i zabytki przyrody województwa elbląskiego.
Sikora Alfons: Osobliwości i zabytki przyrody województwa elbląskiego. Gdańsk 1980. KAW. 20 cm, str. 87, (1), tabl. ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Podbielkowski Zbigniew: Szata roślinna Ziemi. (Wielka encyklopedia geografii świata. Wyd. Kurpisz. T.7.)
Podbielkowski Zbigniew: Szata roślinna Ziemi. (Wielka encyklopedia geografii świata. Wyd. Kurpisz. T.7.)
Podbielkowski Zbigniew: Szata roślinna Ziemi. Poznań 1997. Wyd. Kurpisz. 29 cm, str. 359, (1), ilustr., opr. tw. (Wielka encyklopedia geografii świata. Wyd. Kurpisz. T.7.)
45,00 PLN
Szata roślinna Polski w procesie przemian. Materiały konferencji i sympozjów 50 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Kraków 26.06-01.07.1995.
Szata roślinna Polski w procesie przemian. Materiały konferencji i sympozjów 50 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Kraków 26.06-01.07.1995.
Szata roślinna Polski w procesie przemian. Materiały konferencji i sympozjów 50 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Kraków 26.06-01.07.1995. Red. Z. Mirek, J. Wójcicki. Kraków 1995. 21 cm, str. 497, opr. karton.
35,00 PLN
Jaroszenko P.: Geobotanika. Osnownyje poniatija, naprawlenija i metody.
Jaroszenko P.: Geobotanika. Osnownyje poniatija, naprawlenija i metody.
Jaroszenko P.: Geobotanika. Osnownyje poniatija, naprawlenija i metody. Moskwa 1961. Izd. Akad. Nauk SSSR. 22 cm, str. 474, tabl., opr. tw.
40,00 PLN
Dziurzyński Adam: W borze świerkowym.
Dziurzyński Adam: W borze świerkowym.
Dziurzyński Adam: W borze świerkowym. Kraków 1946. Nakl. Księg. St. Kamińskiego. 20 cm, str. 71, (1), ilustr., opr. karton. Bibl. przyrodnicza, 1.
15,00 PLN
Bróż Edward, Cieśliński Stanisław: Przewodnik przyrodniczy po okolicach Radomia.
Bróż Edward, Cieśliński Stanisław: Przewodnik przyrodniczy po okolicach Radomia.
Bróż Edward, Cieśliński Stanisław: Przewodnik przyrodniczy po okolicach Radomia. Radom 1971. Radom. Tow. Nauk. 20 cm, str. 92, (3), ilustr., tabl., opr. karton.
30,00 PLN
Faliński Janusz Bogdan: Kartografia geobotaniczna. T.1. Zagadnienia ogólne. Kartografia florystyczna i fitogeograficzna.
Faliński Janusz Bogdan: Kartografia geobotaniczna. T.1. Zagadnienia ogólne. Kartografia florystyczna i fitogeograficzna.
Faliński Janusz Bogdan: Kartografia geobotaniczna. T.1. Zagadnienia ogólne. Kartografia florystyczna i fitogeograficzna. Warszawa - Wrocław 1990. PPWK. 24 cm, str. 284, ilustr., załączn., opr. tw.
30,00 PLN
Prace botaniczne XI. Wrocław 1970. (Rezerwat Kamień Śląski na Opolszczyźnie)
Prace botaniczne XI. Wrocław 1970. (Rezerwat Kamień Śląski na Opolszczyźnie)
Prace botaniczne XI. Wrocław 1970. PWN. 24 cm, str. 119, (1), opr. karton. Acta Univ. Wratisl. nr 116.
35,00 PLN
Massalski Władysław: Północno- wschodnia granica zasięgu pinji. (z: Przegląd Geograficzny, r.1929)
Massalski Władysław: Północno- wschodnia granica zasięgu pinji. (z: Przegląd Geograficzny, r.1929)
Massalski Władysław: Północno- wschodnia granica zasięgu pinji. Warszawa 1929. Skł. gł. w Kasie im. Mianowskiego. 24 cm, str. 4, broszura. Przegląd Geograficzny, t.IX. (nieaktualne pieczęcie, naddarcie na marginesie)
15,00 PLN
Pawłowski Bogumił: Geobotaniczne stosunki Sądecczyzny. (1925)
Pawłowski Bogumił: Geobotaniczne stosunki Sądecczyzny. (1925)
Pawłowski Bogumił: Geobotaniczne stosunki Sądecczyzny. Kraków 1925. Nakł. PAU. 23 cm, str. (2), 342, tabl. 1., opr. karton. współcz. Prace monograficzne komisji fizjograficznej, t.1.
100,00 PLN
Beiträge zur Systematik und Pflanzengeographie. I.: Bericht der Freien Vereinigung fur Pflanzegeographie und systematische Botanik. 1922-1923.
Beiträge zur Systematik und Pflanzengeographie. I.: Bericht der Freien Vereinigung fur Pflanzegeographie und systematische Botanik. 1922-1923.
Beiträge zur Systematik und Pflanzengeographie. I.: Bericht der Freien Vereinigung fur Pflanzegeographie und systematische Botanik. 1922-1923. Mit 4 Tafeln und 1 Karte. Dahlem bei Berlin 1924. Verlag des Repertoriums. 26 cm, str. VII, (1), 68, mapka, tabl. 4, broszura (podniszczona tylna część okł.)
45,00 PLN
Kozłowska Aniela: Szata roślinna województwa śląskiego. (1936)
Kozłowska Aniela: Szata roślinna województwa śląskiego. (1936)
Kozłowska Aniela: Szata roślinna województwa śląskiego. Z 28 ryc. w tekście. Katowice 1936. Wyd. Inst. Śląskiego. 24 cm, str. 53, ilustr., broszura. Śląsk - ziemia i ludzie. (brak przedniej części okł.)
45,00 PLN
Szafer Władysław: Tajemnice kwiatów.
Szafer Władysław: Tajemnice kwiatów.
Szafer Władysław: Tajemnice kwiatów. Kraków 1946. Nakł. Księg. St. Kamińskiego w Krakowie. 21 cm, str. 32, ilustr., broszura. Bibl. przyrodnicza, z.4. (pryw. wpis)
16,00 PLN
Dziurzyński Adam: W królestwie buka.
Dziurzyński Adam: W królestwie buka.
Dziurzyński Adam: W królestwie buka. Warszawa 1948. PZWS. 21 cm, str. 92, ilustr., opr. karton. (podpis własn.)
12,00 PLN
Sacypierowa I.F.: Borszczewiki fłory SSSR - nowyje kormowyje rastienija.
Sacypierowa I.F.: Borszczewiki fłory SSSR - nowyje kormowyje rastienija.
I.F. Sacypierowa: Borszczewiki fłory SSSR - nowyje kormowyje rastienija. Leningrad 1984. Nauka. 27 cm, str. 221, (3), ilustr. opr. pł.
30,00 PLN
Kondratiuk E., Burda R., Ostapko W.: Konspiekt fłory jugo-wostoka Ukrainy. Sosudistyje rastienija.
Kondratiuk E., Burda R., Ostapko W.: Konspiekt fłory jugo-wostoka Ukrainy. Sosudistyje rastienija.
Kondratiuk E., Burda R., Ostapko W.: Konspiekt fłory jugo-wostoka Ukrainy. Sosudistyje rastienija. Kiev 1985. Naukowa Dumka. 22 cm, str. 270, (2), opr. tw.
30,00 PLN
Fłora na narodna riepublika Błgarija (Flora Bułgarii) T.3. Red. D. Jordanov
Fłora na narodna riepublika Błgarija (Flora Bułgarii) T.3. Red. D. Jordanov
Fłora na narodna riepublika Błgarija (Flora Bułgarii) T.3. Red. D. Jordanov. Sofia 1966. 25 cm, str. 637, (1), ilustr., mapa, opr. tw.
45,00 PLN
Tabaka L., Gawriłowa G., Fatare I.: Fłora sosudistych rastienij łatwijskoj SSR.
Tabaka L., Gawriłowa G., Fatare I.: Fłora sosudistych rastienij łatwijskoj SSR.
Tabaka L., Gawriłowa G., Fatare I.: Fłora sosudistych rastienij łatwijskoj SSR. Riga 1988. "Zinatnie". 22 cm, str. 194, opr. karton.
20,00 PLN
Fłora i rastijnost łatwijskoj SSR. Sriednije - łatwijskij gieobotaniczeskij rajon.
Fłora i rastijnost łatwijskoj SSR. Sriednije - łatwijskij gieobotaniczeskij rajon.
Fłora i rastijnost łatwijskoj SSR. Sriednije - łatwijskij gieobotaniczeskij rajon. Riga 1987. "Zinatnie". 22 cm, str. 175, (2), opr. tw.
25,00 PLN
Fłora i rastijnost łatwijskoj SSR. Wostoczno - łatwijskij gieobotaniczeskij rajon.
Fłora i rastijnost łatwijskoj SSR. Wostoczno - łatwijskij gieobotaniczeskij rajon.
Fłora i rastijnost łatwijskoj SSR. Wostoczno - łatwijskij gieobotaniczeskij rajon. Riga 1985. "Zinatnie". 22 cm, str. 294, (3), opr. tw.
30,00 PLN
Fłora i rastijnost łatwijskoj SSR. Jugo - wostocznyj łatwijskoj gieobotaniczeskij rajon.
Fłora i rastijnost łatwijskoj SSR. Jugo - wostocznyj łatwijskoj gieobotaniczeskij rajon.
Fłora i rastijnost łatwijskoj SSR. Jugo - wostocznyj łatwijskoj gieobotaniczeskij rajon. Riga 1982. "Zinatnie". 22 cm, str. 194, (1), opr. tw. (uszkodz. jedna z kart)
20,00 PLN
Fłora i rastijnost łatwijskoj SSR. Siewiero - widziemskij łatwijskoj gieobotaniczeskij rajon.
Fłora i rastijnost łatwijskoj SSR. Siewiero - widziemskij łatwijskoj gieobotaniczeskij rajon.
Fłora i rastijnost łatwijskoj SSR. Siewiero - widziemskij łatwijskoj gieobotaniczeskij rajon. Riga 1979. "Zinatnie". 22 cm, str. 163, (5), opr. tw.
25,00 PLN
Fłora i rastijnost łatwijskoj SSR. Primorskaja nizmiennost.
Fłora i rastijnost łatwijskoj SSR. Primorskaja nizmiennost.
Fłora i rastijnost łatwijskoj SSR. Primorskaja nizmiennost. Riga 1974. "Zinatnie". 22 cm, str. 140, (8), opr. tw.
25,00 PLN
Annales Silesiae. T. XXVII. Ed. by J. Kolbuszewski.
Annales Silesiae. T. XXVII. Ed. by J. Kolbuszewski.
Annales Silesiae. T. XXVII. Ed. by J. Kolbuszewski. Wrocław 1997. Nakł. Wroc. Tow. Nauk. 24 cm, str. 140, opr. karton. (podpis własn. na okł., na dwóch stronach podkreślenia w tekście i dopiski na marginesach)
25,00 PLN
Parfenov V.I.: Fłora biełorusskogo Polesja
Parfenov V.I.: Fłora biełorusskogo Polesja
Parfenov V.I.: Fłora biełorusskogo Polesja. Minsk 1983. "Nauka i Technika". 21 cm, str. 293, (3), ilustr., opr. tw.
30,00 PLN
Ellenber Heinz: Zeigerwerte der Gefäßpflanzen Mitteleuropas.
Ellenber Heinz: Zeigerwerte der Gefäßpflanzen Mitteleuropas.
Ellenber Heinz: Zeigerwerte der Gefäßpflanzen Mitteleuropas. 2. verbesserte und erweiterte Auflage. Gottingen 1979. Verlag Erich Goltze KG. 24 cm, str. 122, opr. karton. Scripta geobotanica, IX.
25,00 PLN
Prace botaniczne I. Wrocław 1964.
Prace botaniczne I. Wrocław 1964.
Prace botaniczne I. Wrocław 1964. PWN. 24 cm, str. 304, (1), opr. karton. Acta Univ. Wratisl. nr 14. Treść (ogólnie): Krawiecowa A., Kuczyńska I., Gołowin S.: Rośliny naczyniowe Gór Opawskich; Kuczyńska I.: Zbiorowiska leśne doliny Gwdy; Koła W.: Wątrobowce (Hepaticae) masywu Ślęży; Fabiszewski J.: Porosty epifityczne masywu Ślęży; Rostański K.: Historia zielnika Inst. Bot. Uniwersytetu Wrocławskiego.
60,00 PLN
Acta Agraria et Silvestria. Ser. leśna. Vol. III. Kraków 1963.
Acta Agraria et Silvestria. Ser. leśna. Vol. III. Kraków 1963.
Acta Agraria et Silvestria. Ser. leśna. Vol. III. Kraków 1963. PAN. 24 cm, str. 175, tabl., opr. karton. Treść: Zarzycki: Lasy Bieszczadów Zachodnich; Adamczyk, Zarzycki: Gleby bieszczadzkich zbiorowisk leśnych
40,00 PLN
Wojterski Teofil: Lasy liściaste dorzecza Mogilnicy w zachodniej Wielkopolsce.
Wojterski Teofil: Lasy liściaste dorzecza Mogilnicy w zachodniej Wielkopolsce.
Wojterski Teofil: Lasy liściaste dorzecza Mogilnicy w zachodniej Wielkopolsce. Poznań 1960. P.T.P.N. 25 cm, str. 230, (1), opr. kartonPr. Kom. Biolog. T.XXIII, z.3.
45,00 PLN
Jasnowski Mieczysław, Pałczyński Adam: Nasza przyroda. Województwo wrocławskie, legnickie, jeleniogórskie, wałbrzyskie.
Jasnowski Mieczysław, Pałczyński Adam: Nasza przyroda. Województwo wrocławskie, legnickie, jeleniogórskie, wałbrzyskie.
Jasnowski Mieczysław, Pałczyński Adam: Nasza przyroda. Województwo wrocławskie, legnickie, jeleniogórskie, wałbrzyskie. Warszawa 1978. Wyd. Zarz. Gł. L.O.P. 17 cm, str. 392, ilustr., opr karton.
35,00 PLN
Sokołowski Aleksander W.: Nasza przyroda. Województwo białostockie, łomżyńskie, suwalskie.
Sokołowski Aleksander W.: Nasza przyroda. Województwo białostockie, łomżyńskie, suwalskie.
Sokołowski Aleksander W.: Nasza przyroda. Województwo białostockie, łomżyńskie, suwalskie. Warszawa 1978. Wyd. Zarz. Gł. L.O.P. 17 cm, str. 387, ilustr., opr karton.
30,00 PLN
Łaszek Czesław, Zimny Henryk: Nasza przyroda. Województwo stołeczne warszawskie.
Łaszek Czesław, Zimny Henryk: Nasza przyroda. Województwo stołeczne warszawskie.
Łaszek Czesław, Zimny Henryk: Nasza przyroda. Województwo stołeczne warszawskie. Warszawa 1980. Wyd. Zarz. Gł. L.O.P. 17 cm, str. 250, ilustr., opr karton.
30,00 PLN
Sokołowski Aleksander W.: Zespoły leśne nadleśnictwa Zwierzyniec w Puszczy Białowieskiej.
Sokołowski Aleksander W.: Zespoły leśne nadleśnictwa Zwierzyniec w Puszczy Białowieskiej.
Sokołowski Aleksander W.: Zespoły leśne nadleśnictwa Zwierzyniec w Puszczy Białowieskiej. Warszawa 1968. PWRiL. 24 cm, str. 130, (2), tabl., opr. karton. Pr. Inst. Bad. Leśnictwa nr 354.
35,00 PLN
Prończuk Józef, Pawłat Henryk: Przewodnik do  ćwiczeń terenowych z ekologii roślin.
Prończuk Józef, Pawłat Henryk: Przewodnik do ćwiczeń terenowych z ekologii roślin.
Prończuk Józef, Pawłat Henryk: Przewodnik do ćwiczeń terenowych z ekologii roślin. Warszawa 1971. PWN. 20 cm, str. 171, ilustr., tabl., opr. karton
25,00 PLN
Polakowski Benon: Stosunki geobotaniczne Pomorza Wschodniego.
Polakowski Benon: Stosunki geobotaniczne Pomorza Wschodniego.
Polakowski Benon: Stosunki geobotaniczne Pomorza Wschodniego. Olsztyn 1963. Wyd. WSR Olsztyn. 24 cm, str. 167, (1), ilustr., opr. karton. Zesz. nauk. T.15, zesz. 1.
40,00 PLN
Pokaż:
60 120 180