Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Botanika

Vascular plants of Poland. A Checklist. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski.
Vascular plants of Poland. A Checklist. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski.
Piękoś-Mirkowa H., Mirek Z., Zając M., Zając A.: Vascular plants of Poland. A Checklist. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. Kraków 1995. Inst. Botaniki im. W. Szafera PAN. 21 cm, str. 303, opr. karton.
40,00 PLN
Zagrożenie i ochrona środowiska przyrodniczego Ziemi Chrzanowskiej i Pustyni Błędowskiej. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.7.)
Zagrożenie i ochrona środowiska przyrodniczego Ziemi Chrzanowskiej i Pustyni Błędowskiej. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.7.)
Zagrożenie i ochrona środowiska przyrodniczego Ziemi Chrzanowskiej i Pustyni Błędowskiej. Wrocław 1979. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 428, (3), ilustr., tabl., mapy, opr. karton. Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.7.
65,00 PLN
Ćwikliński Eugeniusz - Flora synantropijna Szczecina. (Monographiae botanicae,  Vol. XXXIII (1970))
Ćwikliński Eugeniusz - Flora synantropijna Szczecina. (Monographiae botanicae, Vol. XXXIII (1970))
Ćwikliński Eugeniusz: Flora synantropijna Szczecina. Warszawa 1970. PWN. PTB. 24 cm, str. 102, (1), tabl, opr. karton. Monographiae botanicae, Vol. XXXIII (1970), red. M. Kostyniuk
20,00 PLN
Zając Eugenia Urszula - Ruderal vegetation of the Bielsko Biała town. (Monographiae botanicae, vol. XL)
Zając Eugenia Urszula - Ruderal vegetation of the Bielsko Biała town. (Monographiae botanicae, vol. XL)
Zając Eugenia Urszula: Ruderal vegetation of the Bielsko Biała town. Warszawa 1974. PWN. PTB. 24 cm, str. 87, (2), tabl., opr. karton. Monographiae botanicae, vol. XL. Red. M. Kostyniuk.
16,00 PLN
Klimaszewski Mieczysław, Szafer Władysław, Szafran Bronisław, Urbański Jarosław - Flora dryasowa w Krościenku nad Dunajcem.
Klimaszewski Mieczysław, Szafer Władysław, Szafran Bronisław, Urbański Jarosław - Flora dryasowa w Krościenku nad Dunajcem.
Klimaszewski Mieczysław, Szafer Władysław, Szafran Bronisław, Urbański Jarosław: Flora dryasowa w Krościenku nad Dunajcem. (Z 4. tabl. i 8 fig. w tekście) Warszawa 1950. P.I.G. 25 cm, str. 86, (5), tabl., opr. karton. Państw. Inst. Geolog., biuletyn 24. (pieczątka własn.)
30,00 PLN
Vaněčková Ludmila, Grüll František - Botanická literatura chráněné krajinné oblasti Moravský kras a přehled botanických výzkumů.
Vaněčková Ludmila, Grüll František - Botanická literatura chráněné krajinné oblasti Moravský kras a přehled botanických výzkumů.
Vaněčková Ludmila, Grüll František: Botanická literatura chráněné krajinné oblasti Moravský kras a přehled botanických výzkumů. Brno 1967. Československá akademie věd, Geografický ústav v Brně. 20 cm, str. 118, opr. karton. (dedykacja autora)
25,00 PLN
Absalon Damian, Leśniok Mieczysław - Przewodnik przyrodniczy po Rybniku.
Absalon Damian, Leśniok Mieczysław - Przewodnik przyrodniczy po Rybniku.
Absalon Damian, Leśniok Mieczysław: Przewodnik przyrodniczy po Rybniku. Rybnik 1999. Wyd. Infomax. 23 cm, str. 96, ilustr., plan, opr. karton. lak.
20,00 PLN
Sprawozdania z posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Wydz. III. R. VII, 1914, zesz. 4. (1915)
Sprawozdania z posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Wydz. III. R. VII, 1914, zesz. 4. (1915)
Sprawozdania z posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Wydz. III. R. VII (1914) zesz. 4. Warszawa 1915. Nakł. Tow. Nauk. Warszaw. 26 cm, str. 239-337, II, broszura. (egz. nie rozcięty, kruchy papier okł.) Treść (ogólnie): Malinowski E., Dziubałtowski S.: Zrzeszenia roślin na porębach Łysicy; Woyno T.J.: O dyagramach izogon; Smosarski W.: Burze w Królestwie Polskiem w roku 1912.
65,00 PLN
Piórecki Jerzy -  Kotewka - Orzech wodny (Trapa L.) w Polsce.
Piórecki Jerzy - Kotewka - Orzech wodny (Trapa L.) w Polsce.
Piórecki Jerzy: Kotewka - Orzech wodny (Trapa L.) w Polsce. Rozmieszczenie, tempo zanikania stanowisk, użytkowanie i ochrona, biologia, ekologia i hodowla w warunkach półnaturalnych, badania eksperymentalne. Przemyśl 1980. T.P.N. 29 cm, str. 156, (3), ilustr., opr. karton.
45,00 PLN
Piórecki Jerzy, Zarzycki Kazimierz - Arboretum Bolestraszyce.
Piórecki Jerzy, Zarzycki Kazimierz - Arboretum Bolestraszyce.
Piórecki Jerzy, Zarzycki Kazimierz: Arboretum Bolestraszyce. Przewodnik. Wyd. V. uzup. i popr. Bolestraszyce 2010. 24 cm, str. 168, ilustr. opr. karton. lak.
25,00 PLN
Kulczyński Stanisław - Atlas flory polskiej. (Florae Polonicae iconographia). T. 2 z. 2. (teka) 1931
Kulczyński Stanisław - Atlas flory polskiej. (Florae Polonicae iconographia). T. 2 z. 2. (teka) 1931
Kulczyński Stanisław: Atlas flory polskiej. (Florae Polonicae iconographia). T. 2 z. 2: Juncaceae Oprac. Tadeusz Szynal i Józef Mądalski. Kraków 1931. P. A.U. Teka: 31 cm, str. 17, tabl. ilustr. 38. (papierowa teczka zniszczona)
150,00 PLN
Kulczyński Stanisław - Atlas flory polskiej. (Florae Polonicae iconographia). T. 4 z. 2. (teka) 1932
Kulczyński Stanisław - Atlas flory polskiej. (Florae Polonicae iconographia). T. 4 z. 2. (teka) 1932
Kulczyński Stanisław: Atlas flory polskiej. (Florae Polonicae iconographia). T. 4 z. 2: Gramineae (pars 2). Oprac. Karol Baecker, Jeremi Iwanicki. Kraków 1932. P. A.U. Teka: 31 cm, str. 16, tabl. ilustr. 31. (papierowa teczka zniszczona)
150,00 PLN
Yerly Michel - Ecologie comparée des prairies marécageuses dans les Préalpes de la Suisse occidentale.
Yerly Michel - Ecologie comparée des prairies marécageuses dans les Préalpes de la Suisse occidentale.
Yerly Michel: Ecologie comparée des prairies marécageuses dans les Préalpes de la Suisse occidentale. Zürich 1970. ETH. 21 cm, str. 122, tabl. XI, opr. karton. (pieczątki własn.)
30,00 PLN
Flora Cracoviensis Secunda (atlas). Oprac. M. Zając, A. Zając, B. Zemanek.
Flora Cracoviensis Secunda (atlas). Oprac. M. Zając, A. Zając, B. Zemanek.
Flora Cracoviensis Secunda (atlas). Oprac. M. Zając, A. Zając, B. Zemanek. Kraków 2006. Nakł. Prac. Chorologii Komp. Inst. Bot. UJ. 30 cm, str. 290, (1), plansze, opr. karton.
35,00 PLN
Polish herbaria.  Z. Mirek, L. Musiał, J. Wójcicki.
Polish herbaria. Z. Mirek, L. Musiał, J. Wójcicki.
Polish herbaria. Z. Mirek, L. Musiał, J. Wójcicki. Kraków 1997. Pol. Acad. of Sciences. 21 cm, str. 116, (4), opr. karton.
16,00 PLN
Grynia Maria - Łąki trzęślicowe Wielkopolski.
Grynia Maria - Łąki trzęślicowe Wielkopolski.
Grynia Maria: Łąki trzęślicowe Wielkopolski. Poznań 1962. PWN. 25 cm, str. (3), 146-268, (1), opr. karton. (egz. częściowo nie rozcięty) Poznańskie Tow. Przyj. Nauk. Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych, t. 13, z. 2
45,00 PLN
Mowszowicz Jakub - Zarys zagadnień fizjograficzno-florystycznych województwa łódzkiego.
Mowszowicz Jakub - Zarys zagadnień fizjograficzno-florystycznych województwa łódzkiego.
Mowszowicz Jakub: Zarys zagadnień fizjograficzno-florystycznych województwa łódzkiego. (Referat wygłoszony na XXXIV Zjeździe P.T.B. w Łodzi w dn. 20IX.1961 r.) Łódź 1962. Ł.T.N. 24 cm, str. 44, opr. karton. Soc. Scien. Lodzien. Wydz. III, sec. III, nr 80.
30,00 PLN
Mowszowicz Jakub, Olaczek Romuald - Niebieskie Źródła. Przewodnik przyrodniczy po rezerwacie.
Mowszowicz Jakub, Olaczek Romuald - Niebieskie Źródła. Przewodnik przyrodniczy po rezerwacie.
Mowszowicz Jakub, Olaczek Romuald: Niebieskie Źródła. Przewodnik przyrodniczy po rezerwacie. Łódź 1965. Ł.T.N. 20 cm, str. 77, (2), ilustr., opr. karton.
18,00 PLN
Misiewicz Józef - Badania nad florą synantropijną Gorzowa Wielkopolskiego.
Misiewicz Józef - Badania nad florą synantropijną Gorzowa Wielkopolskiego.
Misiewicz Józef: Badania nad florą synantropijną Gorzowa Wielkopolskiego. 21 cm, str. 167, opr. karton.
35,00 PLN
Zając Maria - Mountain vascular plants in the Polish Lowlands.
Zając Maria - Mountain vascular plants in the Polish Lowlands.
Zając Maria: Mountain vascular plants in the Polish Lowlands. Kraków 1996. PAN. 24 cm, str. 92, (3), opr. karton. Polish botanical studies, 11.
30,00 PLN
Ochrona Przyrody. (1931) Rocznik 11.
Ochrona Przyrody. (1931) Rocznik 11.
Ochrona Przyrody. Organ P.R.O.P. Rocznik 11. Kraków 1931. 27 cm, str. 228, tabl. (7), opr. karton (drobne plamki, brak jednej tablicy)
75,00 PLN
Obszary chronione w Polsce. Pod red. Janusza Radziejowskiego. + Walczak Małgorzata: Obszary chronione w Polsce. Aneks.
Obszary chronione w Polsce. Pod red. Janusza Radziejowskiego. + Walczak Małgorzata: Obszary chronione w Polsce. Aneks.
Obszary chronione w Polsce. Pod red. Janusza Radziejowskiego. Wyd. 2 zaktualiz. i uzup. Warszawa 1996. Dział Informacji i Wydawnictw IOŚ. 24 cm, str. [2], 234, [1]; [2] k. tabl. złoż., [3] k. tabl. kolor., fot., mapy, wykr., opr. karton. + Walczak Małgorzata: Obszary chronione w Polsce.Aneks. Warszawa 1998. Instytut Ochrony Środowiska. 24 cm, str. 39, mapa, opr. karton.
40,00 PLN
Ochrona muraw kserotermicznych w. Polsce - teoria i praktyka.
Ochrona muraw kserotermicznych w. Polsce - teoria i praktyka.
Ochrona muraw kserotermicznych w Polsce - teoria i praktyka. Świebodzin (b.r.w.). Wyd. Kubu Przyrodników. 21 cm, str. 44, ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Schubert Rudolf, Wagner Gunther - Pflanzennamen und botanische Fachwörter.
Schubert Rudolf, Wagner Gunther - Pflanzennamen und botanische Fachwörter.
Schubert Rudolf, Wagner Gunther: Pflanzennamen und botanische Fachwörter. Botanisches Lexikon mit einer "Einführung in die Terminologie und Nomenklatur", einem "Verzeichnis von Autorennamen" und einem Überblick über das "System der Pflanzen"Radebeul 1971 Verlag: Neumann Verlag. 20 cm, str. 428, opr.
35,00 PLN
Massalski Edmund - Obrazy roślinności krainy Gór Świętokrzyskich. Pamiętnik poszukiwań florystycznych Kazimierza Kaznowskiego.
Massalski Edmund - Obrazy roślinności krainy Gór Świętokrzyskich. Pamiętnik poszukiwań florystycznych Kazimierza Kaznowskiego.
Massalski Edmund: Obrazy roślinności krainy Gór Świętokrzyskich. Pamiętnik poszukiwań florystycznych Kazimierza Kaznowskiego. Kraków 1962. W.A.iF. Kiel. Tow. Nauk. 25 cm, str. 119, (1); k. (80) tabl. ilustr., opr. pł.
28,00 PLN
Kowal Tadeusz - Zasady i przykłady systematyki roślin metodą dendrytową.
Kowal Tadeusz - Zasady i przykłady systematyki roślin metodą dendrytową.
Kowal Tadeusz: Zasady i przykłady systematyki roślin metodą dendrytową. Wrocław 1965. Wr. Tow. Nauk. 23 cm, str. 67, opr. kart.
25,00 PLN
Kaznowski Kazimierz - Zabytkowa roślinność pomiędzy Pińczowem i Skowronnem. (1929)
Kaznowski Kazimierz - Zabytkowa roślinność pomiędzy Pińczowem i Skowronnem. (1929)
Kaznowski Kazimierz: Zabytkowa roślinność pomiędzy Pińczowem i Skowronnem. Osobne odb. z zesz. IX Ochrony Przyrody. Kraków 1929. Nakł. PROP. 28 cm, str. 4, tab. 2, broszura. (okł. lekko naddarta wzdłuż zgięcia)
25,00 PLN
Pacyna Anna - Rośliny naczyniowe wschodniej części Pogórza Wielickiego i przylegającej części Beskidów (Karpaty Zachodnie)
Pacyna Anna - Rośliny naczyniowe wschodniej części Pogórza Wielickiego i przylegającej części Beskidów (Karpaty Zachodnie)
Pacyna Anna: Rośliny naczyniowe wschodniej części Pogórza Wielickiego i przylegającej części Beskidów (Karpaty Zachodnie). Kraków 2004. Nakł. Inst. Bot. UJ. 24 cm, str. 367, opr. karton. Pr. Bot. nr 38. (dedykacja)
45,00 PLN
Zawistowski Feliks - Sposoby wyróżniania siedlisk łąk trzęślicowych dla celów przedmelioracyjnych na przykładzie łąk doliny Gąsawki. (Roczniki nauk rolniczych T.106, ser.D.)
Zawistowski Feliks - Sposoby wyróżniania siedlisk łąk trzęślicowych dla celów przedmelioracyjnych na przykładzie łąk doliny Gąsawki. (Roczniki nauk rolniczych T.106, ser.D.)
Sposoby wyróżniania siedlisk łąk siedliskowych. Warszawa 1963. PWRiL. PAN. 24 cm, str. 112, broszura. Roczniki nauk rolniczych T.106, ser.D - monografie.
40,00 PLN
Towpasz Krystyna - Charakterystyka geobotaniczna Pogórza Strzyżowskiego
Towpasz Krystyna - Charakterystyka geobotaniczna Pogórza Strzyżowskiego
Towpasz Krystyna: Charakterystyka geobotaniczna Pogórza Strzyżowskiego. Kraków 1990. UJ. 24 cm, str. 242, opr. karton. Pr. hab. nr 178.
35,00 PLN
Wojtusiakowa Halina - Materiały do flory Litwy (1938)
Wojtusiakowa Halina - Materiały do flory Litwy (1938)
Wojtusiakowa Halina: Materiały do flory Litwy. Z 16 fot. i 2 mapkami. Warszawa 1938. Nakł. Tow. Nauk. Warsz. 24 cm, str. (2), 87; 16 ilust. na 8 tabl.; mapki 2, opr. oryg. karton. Planta polonica vol. VII.2.
50,00 PLN
Wartości środowiska przyrodniczego Niecki Nidziańskiej i zagadnienia jego ochrony. Cz. 1. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.14.)
Wartości środowiska przyrodniczego Niecki Nidziańskiej i zagadnienia jego ochrony. Cz. 1. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.14.)
Wartości środowiska przyrodniczego Niecki Nidziańskiej i zagadnienia jego ochrony. Cz. 1. Wrocław 1986. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 343, (3), ilustr., tabl., mapa, opr. karton. Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.14.
65,00 PLN
Flora polska. Rośliny naczyniowe Polski i ziem ościennych. T.IX. Cz. VII. Oprac. M. Koczwara (Umbelliferae)
Flora polska. Rośliny naczyniowe Polski i ziem ościennych. T.IX. Cz. VII. Oprac. M. Koczwara (Umbelliferae)
Flora polska. Rośliny naczyniowe Polski i ziem ościennych. T.IX. Pod red. Wł. Szafera, B. Pawłowskiego. Dwuliścienne wolnopłatkowe - dwuokwiatowe. Cz. VII. Oprac. M. Koczwara. Warszawa 1960. PWN. 24 cm, str. 137, ilustr. , opr. karton.
50,00 PLN
Sulma Tadeusz: Kornuty - rezerwat na Łemkowszczyźnie. Wyspowe stanowisko kosodrzewiny (Pinus Mughus Scop.) w Beskidach Niskich.
Sulma Tadeusz: Kornuty - rezerwat na Łemkowszczyźnie. Wyspowe stanowisko kosodrzewiny (Pinus Mughus Scop.) w Beskidach Niskich.
Sulma Tadeusz: Kornuty - rezerwat na Łemkowszczyźnie. Wyspowe stanowisko kosodrzewiny (Pinus Mughus Scop.) w Beskidach Niskich) Nadbitka z XVI R. Ochrony Przyrody. Kraków 1936. 25 cm, str. 57-73, ilustr., broszura. (podpis własn.).
40,00 PLN
Sulma Tadeusz, Walas Jan - Aktualny stan rezerwatów roślinności kserotermicznej w obszarze dolnej Wisły.
Sulma Tadeusz, Walas Jan - Aktualny stan rezerwatów roślinności kserotermicznej w obszarze dolnej Wisły.
Sulma Tadeusz, Walas Jan: Aktualny stan rezerwatów roślinności kserotermicznej w obszarze dolnej Wisły. Osobne odb. z "Ochrony Przyrody" R.29. Kraków 1963. 30 cm, str. 269-329, ilustr., opr. karton.
40,00 PLN
Staszkiewicz Jerzy, Witkowski Zbigniew - Ziemia Sądecka. (Przyroda polska)
Staszkiewicz Jerzy, Witkowski Zbigniew - Ziemia Sądecka. (Przyroda polska)
Staszkiewicz Jerzy, Witkowski Zbigniew: Ziemia Sądecka. Warszawa 1986. WP. 17 cm, str. 168, tabl. ilustr., mapka, opr. karton. Seria Przyroda polska.
18,00 PLN
Wojterski Teofil - Babia Góra. (Przyroda polska)
Wojterski Teofil - Babia Góra. (Przyroda polska)
Wojterski Teofil: Babia Góra. Warszawa 1983. WP. 17 cm, str. 177, (3), tabl. ilustr., opr. karton. Seria Przyroda polska.
18,00 PLN
Głowaciński Zbigniew, Michalik Stefan - Kotlina Sandomierska. (Przyroda polska)
Głowaciński Zbigniew, Michalik Stefan - Kotlina Sandomierska. (Przyroda polska)
Głowaciński Zbigniew, Michalik Stefan: Kotlina Sandomierska. Warszawa 1979. WP. 17 cm, str. 196, (4), tabl. ilustr., opr. karton. Seria Przyroda polska.
18,00 PLN
Petermann Johannes, Tschirner Wolfgang - Interesująca botanika.
Petermann Johannes, Tschirner Wolfgang - Interesująca botanika.
Petermann Johannes, Tschirner Wolfgang: Interesująca botanika. Z niem. przeł. A. Hoffmanowa. Warszawa 1987. W.P. 228, (4), ilustr. w tekście i na tabl., opr. pł. z obw. (lekko uszkodz. obw.)
18,00 PLN
Zając Maria - Flora południowej części Kotliny Oświęcimskiej i Pogórza Śląskiego.
Zając Maria - Flora południowej części Kotliny Oświęcimskiej i Pogórza Śląskiego.
Zając Maria: Flora południowej części Kotliny Oświęcimskiej i Pogórza Śląskiego. Kraków 1989. Nakł. UJ. 24 cm, str. 199, opr. karton. Pr. bot. zesz. 19.
50,00 PLN
Leśny rezerwat Lipówka w Puszczy Niepołomickiej.
Leśny rezerwat Lipówka w Puszczy Niepołomickiej.
Leśny rezerwat Lipówka w Puszczy Niepołomickiej. Warszawa - Kraków 1978. PWN. 24 cm, str. 221, ilustr., opr. karton.
45,00 PLN
Przyroda białostocczyzny i jej ochrona.
Przyroda białostocczyzny i jej ochrona.
Przyroda białostocczyzny i jej ochrona. Warszawa 1973. PWN. 24 cm, str. 202, ilustr., opr. karton. (+ Tabele i rysunki. Teczka) Pr. Białostoc. Tow. Nauk. nr 19. (teczka karton. lekko podniszczona)
45,00 PLN
Zając Adam, Ciaciura Marian, Zając Maria -Rośliny naczyniowe Zaodrza (na zachód od Szczecina)
Zając Adam, Ciaciura Marian, Zając Maria -Rośliny naczyniowe Zaodrza (na zachód od Szczecina)
Zając Adam, Ciaciura Marian, Zając Maria: Rośliny naczyniowe Zaodrza (na zachód od Szczecina). Szczecin 1993. Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego. 24 cm, str. 153, opr. karton. (plamka na okł., pryw. dedykacja)
45,00 PLN
Kępczyński Klemens, Ceynowa - Giełdon Mirosława - Obserwacje nad roślinnością Zalewu Koronowskiego
Kępczyński Klemens, Ceynowa - Giełdon Mirosława - Obserwacje nad roślinnością Zalewu Koronowskiego
Kępczyński Klemens, Ceynowa - Giełdon Mirosława: Obserwacje nad roślinnością Zalewu Koronowskiego. Warszawa - Poznań 1972. PWN. 24 cm, str. 68, ilustr. opr. karton
25,00 PLN
Zaręba Ryszard - Badania geobotaniczne i fitosocjologiczne zespołów leśnych Puszczy Kozienickiej i Okręgu Radomsko-Kozienickiego.
Zaręba Ryszard - Badania geobotaniczne i fitosocjologiczne zespołów leśnych Puszczy Kozienickiej i Okręgu Radomsko-Kozienickiego.
Zaręba Ryszard: Badania geobotaniczne i fitosocjologiczne zespołów leśnych Puszczy Kozienickiej i Okręgu Radomsko-Kozienickiego. Warszawa 1971. Dział wyd. SGGW. 24 cm, str. 167, tabl., opr. karton. Rozpr. nauk. z.11. (pieczątka bibl. "do obrotu rynkowego")
50,00 PLN
Gembarzewski Hubert - Użytki zielone wybranych regionów w Sudetach.
Gembarzewski Hubert - Użytki zielone wybranych regionów w Sudetach.
Gembarzewski Hubert: Użytki zielone wybranych regionów w Sudetach. Warszawa 1971. PWN. PAN. 24 cm, str. 43, (6), opr. karton.
18,00 PLN
Podbielkowski Zbigniew, Tomaszewicz Henryk - Zarys hydrobotaniki.
Podbielkowski Zbigniew, Tomaszewicz Henryk - Zarys hydrobotaniki.
Podbielkowski Zbigniew, Tomaszewicz Henryk: Zarys hydrobotaniki. Warszawa 1979. PWN. 21 cm, str. 530, (1), tabl. ilustr., opr. karton.
20,00 PLN
Jehlik Vladimir - Die Vegetationbesiedlung der Dorftrümmer in Nordböhmen. Eine Studie über synanthrope Vegetation und Flora.
Jehlik Vladimir - Die Vegetationbesiedlung der Dorftrümmer in Nordböhmen. Eine Studie über synanthrope Vegetation und Flora.
Jehlik Vladimir: Die Vegetationbesiedlung der Dorftrümmer in Nordböhmen. Eine Studie über synanthrope Vegetation und Flora. Praha 1971. Academia Ved. 24 cm, str. 91, (1), k. tabl. (2), opr. karton. Studie CSAV.
40,00 PLN
Przewodnik wycieczkowy XLI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego Kraków 12-15.IX.1973.
Przewodnik wycieczkowy XLI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego Kraków 12-15.IX.1973.
Przewodnik wycieczkowy XLI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego Kraków 12-15.IX.1973. Oprac. zb. Kraków 1973. 21 cm, str. 63, k. tabl. złoż. (4), ilustr., opr. karton.
20,00 PLN
Chrońmy przyrodę ojczystą. Tymczasowy organ Państwowej Rady Ochrony Przyrody. R.II. Kraków, styczeń-luty 1946. Nr  1/2.
Chrońmy przyrodę ojczystą. Tymczasowy organ Państwowej Rady Ochrony Przyrody. R.II. Kraków, styczeń-luty 1946. Nr 1/2.
Chrońmy przyrodę ojczystą. Tymczasowy organ Państwowej Rady Ochrony Przyrody. R.II. Kraków, styczeń-luty 1946. Nr 1/2. Nakł. PROP. 21 cm, str. 64, ilustr., opr. karton.
25,00 PLN
Chrońmy przyrodę ojczystą. Tymczasowy organ Państwowej Rady Ochrony Przyrody. R.II. Kraków, marzec-kwiecień 1946. Nr  3/4.
Chrońmy przyrodę ojczystą. Tymczasowy organ Państwowej Rady Ochrony Przyrody. R.II. Kraków, marzec-kwiecień 1946. Nr 3/4.
Chrońmy przyrodę ojczystą. Tymczasowy organ Państwowej Rady Ochrony Przyrody. R.II. Kraków, marzec-kwiecień 1946. Nr 3/4. Nakł. PROP. 21 cm, str. 70, (2), ilustr., opr. karton.
25,00 PLN
Chrońmy przyrodę ojczystą. Tymczasowy organ Państwowej Rady Ochrony Przyrody. R.II. Kraków, maj-czerwiec 1946. Nr  5/6.
Chrońmy przyrodę ojczystą. Tymczasowy organ Państwowej Rady Ochrony Przyrody. R.II. Kraków, maj-czerwiec 1946. Nr 5/6.
Chrońmy przyrodę ojczystą. Tymczasowy organ Państwowej Rady Ochrony Przyrody. R.II. Kraków, maj-czerwiec 1946. Nr 5/6. Nakł. PROP. 21 cm, str. 72, ilustr., opr. karton.
25,00 PLN
Chrońmy przyrodę ojczystą. Tymczasowy organ Państwowej Rady Ochrony Przyrody. R.II. Kraków, lipiec-sierpień 1946. Nr  7/8.
Chrońmy przyrodę ojczystą. Tymczasowy organ Państwowej Rady Ochrony Przyrody. R.II. Kraków, lipiec-sierpień 1946. Nr 7/8.
Chrońmy przyrodę ojczystą. Tymczasowy organ Państwowej Rady Ochrony Przyrody. R.II. Kraków, lipiec-sierpień 1946. Nr 7/8. Nakł. PROP. 21 cm, str. 80, opr. karton.
25,00 PLN
Chrońmy przyrodę ojczystą. Tymczasowy organ Państwowej Rady Ochrony Przyrody. R.II. Kraków, wrzesień-październik 1946. Nr  9/10
Chrońmy przyrodę ojczystą. Tymczasowy organ Państwowej Rady Ochrony Przyrody. R.II. Kraków, wrzesień-październik 1946. Nr 9/10
Chrońmy przyrodę ojczystą. Tymczasowy organ Państwowej Rady Ochrony Przyrody. R.II. Kraków, wrzesień-październik 1946. Nr 9/10. Nakł. PROP. 21 cm, str. 76, opr. karton.
25,00 PLN
Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Z. 11.
Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Z. 11.
Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Z. 11. Oprac. Kazimierz Browicz i Czesław Kaczmarek. Poznań 1972. Zakł. Dendrologii i Arboretum Kórnickie PAN. 27 cm, str. 27., [5] k. tabl. , teka
30,00 PLN
Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Z. 12.
Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Z. 12.
Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Z. 12. Pod red. Kazimierza Browicza. Oprac. Maria Gostyńska - Jakuszewska. Poznań 1972. Zakł. Dendrologii i Arboretum Kórnickie PAN. 27 cm, str. 24, [5] k. tabl. , teka
30,00 PLN
Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Z. 13.
Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Z. 13.
Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Z. 13. Pod red. Kazimierza Browicza. Oprac. Kazimierz Browicz i Jerzy Zieliński. Poznań 1973. Zakł. Dendrologii i Arboretum Kórnickie PAN. 27 cm, str. 21, [5] k. tabl. , teka
30,00 PLN
Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Z. 14.
Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Z. 14.
Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Z. 14. Pod red. Kazimierza Browicza. Oprac. Czesław Kaczarek. Poznań 1973. Zakł. Dendrologii i Arboretum Kórnickie PAN. 27 cm, str. 17, [5] k. tabl. , teka
30,00 PLN
Kozłowska Aniela - Szata roślinna województwa śląskiego. (1936)
Kozłowska Aniela - Szata roślinna województwa śląskiego. (1936)
Kozłowska Aniela: Szata roślinna województwa śląskiego. Z 28 ryc. w tekście. Katowice 1936. Wyd. Inst. Śląskiego. 24 cm, str. 53, ilustr., broszura. Śląsk - ziemia i ludzie. (brak okł., k. przedtyt. lekko naddarta)
45,00 PLN
Badania fizjograficzne nad Polską Zachodnią, T.VI.
Badania fizjograficzne nad Polską Zachodnią, T.VI.
Badania fizjograficzne nad Polską Zachodnią, T.VI. Poznań 1960. PWN. 25 cm, str. 299 (1), ilustr., tabl., mapy, opr. karton. P.T.P.N. Wydz. mat.- przyrod. (egz. częściowo nie rozcięty) Treść (ogólnie): Berger: Badania nad mięczakami (Mollusca) Pojezierza Mazurskiego; Podgórniak: Chrząszcze wodne wyspy Wolina, I. Hydradephaga wód słonawych; Piotrowska: Lasy południowo-wschodniego Uznamu; Celiński: Turzyca zgrzebłowata w rezerwatach Puszczy Bukowej pod Szczecinem; Filipek: Projektowany rezerwat leśno-stepowy pod Raduniem nad Odrą; Bartkowski: Głowne rysy fizjografii Wysoczyzny Leszczyńskiej między Śremem, Lesznem i Gostyniem; Kaczmarek: Wapieniolubna roślinność łąkowo-bagienna na Wysoczyźnie Leszczyńskiej między Gostyniem a Śremem; Michalski: Nowy gatunek i odmiana rośliny żywicielskiej oraz nowe stanowiska Scolytus ensifer Eichh.; Pawłow: Rozmieszczenie Melica uniflora Retz. na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej; Przybylski: Brzoza karłowata, tundrowy relikt naszej flory; Żukowski: Materiały florystyczne z województwa koszalińskiego; Dąbska: Notatki florystyczne z Pomorza; Celiński, Filipek: Występowanie skrzypu olbrzymiego pod Lubiechowem Dolnym (pow. Chojna Odrzańska); Szafrański: Stanowisko Hildenbrandia rivularis (Liemb.) I.A.g. w rzece Obrze koło Starego Dworku (pow. Skwierzyna); Nowaczyk: Rzadsze rośliny naczyniowe znalezione w Doświadczalnym Nadleśnictwie Zielonka pod Poznaniem; Kalinowska: Analiza pyłkowa torfowiska "Wielkie Smogorze" koło Modlimowa (pow. Gryfice); Król: Park w Dąbroszynie (pow. Gorzów).
45,00 PLN
Pokaż:
60 120 180