Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Botanika

Slavík Bohumil -  Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody.
Slavík Bohumil - Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody.
Slavík Bohumil: Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. (z: "Bohemia centralis" 6. Praha 1977. str. 43-123) Opr. pł. (dedykacja autora)
30,00 PLN
Weymar Herbert: Buch der Graser und Binsengewachse.
Weymar Herbert: Buch der Graser und Binsengewachse.
Weymar Herbert: Buch der Graser und Binsengewachse. Mit 222 Abbid. nach Natur von P. Richter. (b.m.w.) 1967. Neumann Verlag. 21 cm, str. 351, ilustr., opr. tw. z obw.
45,00 PLN
Bursche E.-M: Wasserpflanzen. Kleine Botanik der Wassergewachse.
Bursche E.-M: Wasserpflanzen. Kleine Botanik der Wassergewachse.
Bursche E.-M: Wasserpflanzen. Kleine Botanik der Wassergewachse. (b.m.w.) 1963. Neumann Verlag. 21 cm, str. 123, ilustr., opr. tw. z obw.
25,00 PLN
Śliwińska Ewa: Historia naszych zbóż.
Śliwińska Ewa: Historia naszych zbóż.
Śliwińska Ewa: Historia naszych zbóż. Warszawa 1946. PZWS. 20 cm, str. 77, (6), ilustr., opr. karton.
18,00 PLN
Pareys Blumenbuch. Wildblühende Pflanzen Deutschlands und Nordwesteuropas.
Pareys Blumenbuch. Wildblühende Pflanzen Deutschlands und Nordwesteuropas.
Pareys Blumenbuch. Wildblühende Pflanzen Deutschlands und Nordwesteuropas. 2. Auflage. Hamburg und Berlin 1986. Verlag Paul Parey. 19 cm, str. 336, liczne ilustr., opr. karton.
50,00 PLN
Kulczyński Stanisław: Atlas flory polskiej. (Florae Polonicae iconographia). T. 4 z. 1. (teka) 1931
Kulczyński Stanisław: Atlas flory polskiej. (Florae Polonicae iconographia). T. 4 z. 1. (teka) 1931
Kulczyński Stanisław: Atlas flory polskiej. (Florae Polonicae iconographia). T. 4 z. 1: Gramineae (pars 1). Oprac. Karol Baecker, Jeremi Iwanicki. Kraków 1931. P. A.U. Teka: 31 cm, str. 16, tabl. ilustr. 29. (kartonowa teczka zniszczona)
150,00 PLN
Kulczyński Stanisław: Atlas flory polskiej. (Florae Polonicae iconographia). T. 4 z. 2. (teka) 1932
Kulczyński Stanisław: Atlas flory polskiej. (Florae Polonicae iconographia). T. 4 z. 2. (teka) 1932
Kulczyński Stanisław: Atlas flory polskiej. (Florae Polonicae iconographia). T. 4 z. 2: Gramineae (pars 2). Oprac. Karol Baecker, Jeremi Iwanicki. Kraków 1932. P. A.U. Teka: 31 cm, str. 16, tabl. ilustr. 31. (kartonowa teczka zniszczona)
150,00 PLN
Kulczyński Stanisław: Atlas flory polskiej. (Florae Polonicae iconographia). T. 4 z. 3. (teka) 1936
Kulczyński Stanisław: Atlas flory polskiej. (Florae Polonicae iconographia). T. 4 z. 3. (teka) 1936
Kulczyński Stanisław: Atlas flory polskiej. (Florae Polonicae iconographia). T. 4 z. 3: Gramineae (pars 3). Oprac. Jeremi Iwanicki. Kraków 1936. P. A.U. Teka: 31 cm, str. 16, tabl. ilustr. 31. (kartonowa teczka zniszczona)
150,00 PLN
Kulczyński Stanisław: Atlas flory polskiej. (Florae Polonicae iconographia). T. 4 z. 4. (teka) 1936
Kulczyński Stanisław: Atlas flory polskiej. (Florae Polonicae iconographia). T. 4 z. 4. (teka) 1936
Kulczyński Stanisław: Atlas flory polskiej. (Florae Polonicae iconographia). T. 4 z. 4: Gramineae (pars 4). Oprac. Jeremi Iwanicki. Kraków 1936. P. A.U. Teka: 31 cm, str. 11, tabl. ilustr. 28. (kartonowa teczka zniszczona)
150,00 PLN
Brodacki Michał: Poznajemy zwierzęta i rośliny wodne. Przewodnik do plecaka.
Brodacki Michał: Poznajemy zwierzęta i rośliny wodne. Przewodnik do plecaka.
Brodacki Michał: Poznajemy zwierzęta i rośliny wodne. Przewodnik do plecaka. Warszawa 2009. Of. Wyd. Multico. 19 cm, str. 96, ilustr., opr. karton z plastik. okł.
20,00 PLN
Piotrowska Hanna: Rośliny naczyniowe wysp Wolina i południowo-wschodniego Uznamu.
Piotrowska Hanna: Rośliny naczyniowe wysp Wolina i południowo-wschodniego Uznamu.
Piotrowska Hanna: Rośliny naczyniowe wysp Wolina i południowo-wschodniego Uznamu. Poznań 1966. PTPN. 25 cm, str. 282, (1), opr. karton. Pr. Kom. Biolog. T.XXX, zesz. 4.
45,00 PLN
Kaźmierczakowa Róża: Ekologia i produkcja runa świetlistej dąbrowy i grądu w rezerwatach Kwiatówka i Lipny Dół na Wyżynie Małopolskiej.
Kaźmierczakowa Róża: Ekologia i produkcja runa świetlistej dąbrowy i grądu w rezerwatach Kwiatówka i Lipny Dół na Wyżynie Małopolskiej.
Kaźmierczakowa Róża: Ekologia i produkcja runa świetlistej dąbrowy i grądu w rezerwatach Kwiatówka i Lipny Dół na Wyżynie Małopolskiej. Kraków 1971. ZOP PAN. 24 cm, str. 104, załącz., opr. karton.
35,00 PLN
Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.  Przyroda. Z.2. (1965)
Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Przyroda. Z.2. (1965)
Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Przyroda. Z.2. Bytom 1965. 24 cm, str. 190, ilustr., tabl., opr. karton. (załamany róg opr.) Treść: Kobierski L.: Flora i fenologia Lasu Segieckiego; Kobierski L.: Rezerwat leśny ";Dęby Boruszowskie" na Wyżynie Śląskiej; Ludera F.: Zespoły leśne Beskidu Śląskiego; Dudziak J.: Zabytkowe głazy narzutowe w woj. katowickim.
40,00 PLN
Mirek Zbigniew: Botanicy na Cmentarzu Rakowickim.
Mirek Zbigniew: Botanicy na Cmentarzu Rakowickim.
Mirek Zbigniew: Botanicy na Cmentarzu Rakowickim. Kraków 2010. Inst. Bot. PAN. 22 cm, str. 165, ilustr., opr. tw. (brak k. przedtyt.)
20,00 PLN
Kupidłowska Ewa, Sudnik - Wójcikowska Barbara: Terminy i pojęcia botaniczne. Słownik szkolny.
Kupidłowska Ewa, Sudnik - Wójcikowska Barbara: Terminy i pojęcia botaniczne. Słownik szkolny.
Kupidłowska Ewa, Sudnik - Wójcikowska Barbara: Terminy i pojęcia botaniczne. Słownik szkolny. Warszawa 1997. WSiP. 21 cm, str. 254, (2), ilustr., opr. tw. (dedykacja jednej z autorek)
25,00 PLN
Chrońmy przyrodę ojczystą. R.I. Kraków, grudzień 1945. Nr  2/3.
Chrońmy przyrodę ojczystą. R.I. Kraków, grudzień 1945. Nr 2/3.
Chrońmy przyrodę ojczystą. Tymczasowy organ Państwowej Rady Ochrony Przyrody. R.I. Kraków, grudzień 1945. Nr 2/3. Nakł. PROP. 21 cm, str. 87, (1), tabl., opr. karton. 25,00 Treść (m.in): Wodziczko: O uprawie krajobrazu; Malicki: W obronie pierwotnego krajobrazu naszych rzek; Klimaszewski: O przyrodzie Karkonoszy; Simm: Jezioro w Rożnowie - nowa perła krajobrazu polskiego;
25,00 PLN
The vascular plants of the Olkusz Ore-bearing Region. Rośliny naczyniowe Olkuskiego Okręgu Rudnego.
The vascular plants of the Olkusz Ore-bearing Region. Rośliny naczyniowe Olkuskiego Okręgu Rudnego.
The vascular plants of the Olkusz Ore-bearing Region. Rośliny naczyniowe Olkuskiego Okręgu Rudnego. Pr. zb. Kraków 2011. W. Szafer Institute of Botany. Polish Academy of Sciences. 23 cm, str. 226, (1), ilustr., opr. karton.
30,00 PLN
Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Z. 1.
Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Z. 1.
Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Z. 1 Oprac. Kazimierz Browicz i Maria Gostyńska. Poznań 1963. Zakł. Dendrologii i Arboretum Kórnickie PAN. 27 cm, str. 16., [5] k. tabl. , teka
30,00 PLN
Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Z. 2.
Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Z. 2.
Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Z. 2 Oprac. Kazimierz Browicz i Maria Gostyńska. Poznań 1963. Zakł. Dendrologii i Arboretum Kórnickie PAN. 27 cm, str. 14., [5] k. tabl. , teka
30,00 PLN
Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Z. 3.
Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Z. 3.
Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Z. 3 Oprac. Kazimierz Browicz i Maria Gostyńska. Poznań 1964. Zakł. Dendrologii i Arboretum Kórnickie PAN. 27 cm, str. 17., [5] k. tabl. , teka
30,00 PLN
Jonard Pierre: Les bles tendres (Triticum vulgare vill.) cultives en France.
Jonard Pierre: Les bles tendres (Triticum vulgare vill.) cultives en France.
Jonard Pierre: Les blés tendres ( Triticum vulgare vill .) cultivés en France. Détermination et caractéristiques culturales par Pierre Jonard. Paris 1951. Inst. National de la Recherche Agronomique. 25 cm, str. 491, ilustr., fotogr., opr. tw. (opr. lekko przybrudzona) Z odręczną dedykacją autora. Publikacja w jęz. francuskim.
30,00 PLN
Rejment - Grochowska Irena: Cykle rozwojowe roślin.
Rejment - Grochowska Irena: Cykle rozwojowe roślin.
Rejment - Grochowska Irena: Cykle rozwojowe roślin.Wyd. V. Warszawa 1983. PWN. 20 cm, str. 200, ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Rostafiński Józef: Przewodnik do oznaczania roślin.
Rostafiński Józef: Przewodnik do oznaczania roślin.
Rostafiński Józef: Przewodnik do oznaczania roślin. Wyd. 16. oprac. i uzup. Olga Seidl. Warszawa 1956. PWRiL. 22 cm, str. 390, (2),ilustr., opr. pł. (podpis własn.)
30,00 PLN
Dihoru Gheorghe: Invelisul vegetal din Muntele Siriu.
Dihoru Gheorghe: Invelisul vegetal din Muntele Siriu.
Dihoru Gheorghe: Invelisul vegetal din Muntele Siriu. Bucuresti 1975.Ed. Academiei Rep. Soc. Romania. 24 cm, str. 216, ilustr., opr. karton. Dedykacja autora. Publikacja w jęz. rumuńskim.
40,00 PLN
Chrońmy przyrodę ojczystą. Tymczasowy organ Państwowej Rady Ochrony Przyrody. R.I. Kraków, wrzesień 1945. Nr  1. Jednodniówka.
Chrońmy przyrodę ojczystą. Tymczasowy organ Państwowej Rady Ochrony Przyrody. R.I. Kraków, wrzesień 1945. Nr 1. Jednodniówka.
Chrońmy przyrodę ojczystą. Tymczasowy organ Państwowej Rady Ochrony Przyrody. R.I. Kraków, wrzesień 1945. Nr 1. Jednodniówka. Nakł. PROP. 21 cm, str. 64, tabl., opr. karton.
25,00 PLN
Phytocoenosis. Warszawa - Białowieża 1972. Vol. 1. Zeszyt 4.
Phytocoenosis. Warszawa - Białowieża 1972. Vol. 1. Zeszyt 4.
Phytocoenosis. Warszawa - Białowieża 1972. Vol. 1. Zeszyt 4. 21 cm, str. (2), 225-305, tabl., opr. karton. Synantropizacja szaty roślinnej IV.: Synantropizacja szaty roślinnej w parkach narodowych. Materiały Sympozjum w Białowieży. Treść (ogólnie): Przemowa - Program. Michalik: Synantropizacja szaty roślinnej Ojcowskiego Parku Narodowego; Guzikowa: Wstępne wyniki badań nad synantropizacją Pienińskiego Parku Narodowego; Krawiecowa: Synantropizacja rezerwatów leśnych Opolszczyzny; Olaczek, Sowa: Antropogeniczne zniekształcenia naturalnych zespołów leśnych rezerwatu "Dębowiec" w powiecie radomszczańskim; Ćwikliński: Przenikanie gatunków synantropijnych do zbiorowisk stepowych w rezerwacie Bielinek nad Odrą; Misiewicz: Niektóre aspekty synantropizacji flory i zbiorowisk roślinnych projektowanego rezerwatu stepowego w rejonie Gorzów - Wieprzyce; Faliński: Antropogeniczne zagrożenie i program ochrony mutaw kserotermicznych na kemach w północnej części Równiny Bielskiej.
25,00 PLN
Phytocoenosis. Warszawa - Białowieża 1972. Vol. 1. Zeszyt 3.
Phytocoenosis. Warszawa - Białowieża 1972. Vol. 1. Zeszyt 3.
Phytocoenosis. Warszawa - Białowieża 1972. Vol. 1. Zeszyt 3. 21 cm, str. (2), 153-222, tabl., opr. karton. Synantropizacja szaty roślinnej III.: Podstawy teoretyczne i metodyczne badań nad synantropizacją szaty roślinnej. Materiały Sympozjum w Białowieży. Treść (ogólnie): Przemowa - Organizatorzy i uczestnicy sympozjum - Program. Faliński: Synantropizacja szaty roślinnej - próba określenia istoty procesu i głównych kierunków badań; Kostrowicki: Zagadnienia teoretyczne i oceny synantropizacji szaty roślinnej; Jasnowski: Rozmiary i kierunki przekształceń szaty roślinnej torfowisk; Sokołowski: Gospodarcze użytkowanie lasu jako główny czynnik synantropizacji zbiorowisk leśnych; Krawiecowa, Rozstański: Projekt usprawnienia klasyfikacji roślin synantropijnych.
25,00 PLN
Phytocoenosis. Warszawa - Białowieża 1973. Vol. 2. Zeszyt 3.
Phytocoenosis. Warszawa - Białowieża 1973. Vol. 2. Zeszyt 3.
Phytocoenosis. Warszawa - Białowieża 1973. Vol. 2. Zeszyt 3. 21 cm, str. (2), 205-270, tabl., opr. karton. Treść: Faliński: Reakcja runa leśnego na wydeptywanie w świetle badań eksperymentalnych; Matuszkiewicz, Roo-Zielińska: Charakterystyka i zmienność przestrzenna warunków glebowych w fitocenozie świetlistej dąbrowy; Burchardt: Próbka rekonstrukcji rozmieszczenia drzew i zbiorowisk leśnych.
25,00 PLN
Ochrona rezerwatowa w Polsce. Stan aktualny i kierunki rozwoju. Oprac. zb. pod red. Z. Denisiuka.
Ochrona rezerwatowa w Polsce. Stan aktualny i kierunki rozwoju. Oprac. zb. pod red. Z. Denisiuka.
Ochrona rezerwatowa w Polsce. Stan aktualny i kierunki rozwoju. Oprac. zb. pod red. Z. Denisiuka. Wrocław 1990. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 169, (2), ilustr., załączniki, opr. karton.
28,00 PLN
Kershaw Kenneth A.: Ilościowa i dynamiczna ekologia roślin.
Kershaw Kenneth A.: Ilościowa i dynamiczna ekologia roślin.
Kershaw Kenneth A.: Ilościowa i dynamiczna ekologia roślin. Przekł. G. Bujalska-Grum i L. Grum. Warszawa 1978. PWN. 21 cm, str. 382, (2), opr. karton. (przyżółcona karta tyt.)
18,00 PLN
Massalski Edmund: Obrazy roślinności krainy Gór Świętokrzyskich. Pamiętnik poszukiwań florystycznych Kazimierza Kaznowskiego.
Massalski Edmund: Obrazy roślinności krainy Gór Świętokrzyskich. Pamiętnik poszukiwań florystycznych Kazimierza Kaznowskiego.
Massalski Edmund: Obrazy roślinności krainy Gór Świętokrzyskich. Pamiętnik poszukiwań florystycznych Kazimierza Kaznowskiego. Kraków 1962. W.A.iF. Kiel. Tow. Nauk. 25 cm, str. 119, (1); k. (80) tabl. ilustr., opr. pł.
28,00 PLN
Polesie Lubelskie. Materiały z sesji naukowej P.T.G. pod red. T. Wilgata.
Polesie Lubelskie. Materiały z sesji naukowej P.T.G. pod red. T. Wilgata.
Polesie Lubelskie. Mat. z sesji naukowej Pol. Tow. Geogr. Lublin 1963. 24 cm, str. 205, (3), ilustr., tabl., opr. karton. (pryw. pieczątka, podpis)
35,00 PLN
Piech K.: Nowe przyczynki do znajomości rozmieszczenia kostrzewy górskiej  (Festuca montana M. Bieb.) w Beskidach polskich. (1934)
Piech K.: Nowe przyczynki do znajomości rozmieszczenia kostrzewy górskiej (Festuca montana M. Bieb.) w Beskidach polskich. (1934)
Piech K.: Nowe przyczynki do znajomości rozmieszczenia kostrzewy górskiej (Festuca montana M. Bieb.) w Beskidach polskich. (Osobne odb. ze Sprawozdań Kom. Fizjogr. PAU t. LXVIII (1933). Kraków 1934. PAU. 24 cm, str. 107-115, broszura. (ubytek rogu okł.)
16,00 PLN
O utworach międzylodowcowych w Olszewicach pod Tomaszowem Mazowieckim (1929) Passendorfer E., Lilpop J., Trela J.
O utworach międzylodowcowych w Olszewicach pod Tomaszowem Mazowieckim (1929) Passendorfer E., Lilpop J., Trela J.
O utworach międzylodowcowych w Olszewicach pod Tomaszowem Mazowieckim (Osobne odb. ze Sprawozdań Kom. Fizjogr. PAU T. LXIV). Kraków 1929. PAU. str. (3), 50-86, tabl., broszura (okł. podniszczona i przycięta) Passendorfer: Warunki geologiczne występowania utworów interglacjalnych w Olszewicach; Lilpop: Flora utworów międzylodowcowych w Olszewicach; Trela: Analiza pyłkowa utworów międzylodowcowych w Olszewicach.
35,00 PLN
Dyakowska Jadwiga: Historja torfowiska na Czerwonem pod Nowym Targiem w świetle analizy pyłkowej. (1928)
Dyakowska Jadwiga: Historja torfowiska na Czerwonem pod Nowym Targiem w świetle analizy pyłkowej. (1928)
Dyakowska Jadwiga: Historja torfowiska na Czerwonem pod Nowym Targiem w świetle analizy pyłkowej. (Odb. ze Sprawozdań Kom. Fizjogr. PAU, t. LXIII) Kraków 1928. PAU. 24 cm, str.129-150, broszura.
30,00 PLN
Trela J.: Fragment z polodowcowego rozwoju lasów południowo-wschodniej części Puszczy Sandomierskiej w świetle analizy pyłkowej. (1934)
Trela J.: Fragment z polodowcowego rozwoju lasów południowo-wschodniej części Puszczy Sandomierskiej w świetle analizy pyłkowej. (1934)
Trela J.: Fragment z polodowcowego rozwoju lasów południowo-wschodniej części Puszczy Sandomierskiej w świetle analizy pyłkowej. (Odb.z Acta Societatis Botanicorum Poloniae. Vol. XI, nr 1, 1934). 23 cm, str. 18, broszura.
30,00 PLN
Ochrona Przyrody (Protection of Nature). Rocznik 53. Kraków 1996.
Ochrona Przyrody (Protection of Nature). Rocznik 53. Kraków 1996.
Ochrona Przyrody (Protection of Nature). Rocznik 53. Kraków 1996.PAN. Inst. Ochrony Przyrody. 28 cm, str. 167, opr. karton. lak. Treść (ogólnie): Dzwonko, Loster: Wpływ dominujących gatunków drzew i antropogenicznych zaburzeń na wtórną sukcesję i zróżnicowanie roślinności w podmiejskim krajobrazie Krakowa; Holeksa, Karczmarski, Wilczek, Ciapała: Rezerwat "Romanka w Beskidzie Żywieckim" jako przykład niewłaściwej ochrony ekosystemu leśnego; Sokołowski: Szata roślinna Rezerwatu im. W. Szafera w Puszczy Białowieskiej; Sokołowski: Zbiorowiska roślinne projektowanego rezerwatu Rospudy w Puszczy Augustowskiej; Warcholińska: Flora i roślinność segetalna parku krajobrazowego Wzniesienia Łódzkie; Stebel: Mszaki zabytkowego Parku Pałacowego w Pszczynie; Szychowska - Krąpiec: Dendrochronologiczna ocena wieku pomnikowych drzew w woj. suwalskim.
40,00 PLN
Ochrona Przyrody (Nature Conservation). Rocznik 55. Kraków 1998.
Ochrona Przyrody (Nature Conservation). Rocznik 55. Kraków 1998.
Ochrona Przyrody (Nature Conservation). Rocznik 55. Kraków 1998.PAN. Inst. Ochrony Przyrody. 28 cm, str. 113, (4), opr. karton. lak. Treść (ogólnie): Dzwonko, Loster: Ochrona półnaturalnych muraw nawapiennych we współczesnym krajobrazie: dynamika roślinności po wycięciu drzew; Zając,Zając: Czerwona lista roślin naczyniowych byłego woj. krakowskiego; Piękoś-Mirkowa: Nerecznica Villara Dryopteris villari (Bellardi) Woynar et Thell. w Polsce: warunki siedliskowe, zagrożenie i ochrona; Ciosek, Krechowski: Szata roślinna projektowanego rezerwatu przyrody "Kępa" (woj. mazowieckie); Szczęśniak: Szata roślinna projektowanego rezerwatu "Krzyżowa Góra koło Strzegomia" (Dolny Śląsk); Stebel, Stebel: Szata roślinna projektowanego użytku ekologicznego "Stary Staw" w Kotlinie Oświęcimskiej; Dyduch - Falniowska, Zając, Kozubek: GIS narzędziem ochrony bezkręgowców.
35,00 PLN
Krejca J, Klimo J.: Kwiaty letnie. Barwny atlas najpiękniejszych kwiatów jednorocznych i dwuletnich.
Krejca J, Klimo J.: Kwiaty letnie. Barwny atlas najpiękniejszych kwiatów jednorocznych i dwuletnich.
Krejca J, Klimo J.: Kwiaty letnie. Barwny atlas najpiękniejszych kwiatów jednorocznych i dwuletnich. Wyd. III. Warszawa 1984. PWRiL. Format: 20x21 cm, str. 125, (1), ilustr., opr. pł. z obw.
25,00 PLN
Placówki botaniczne i botanicy w Polsce. Botanical institutions and botanists in Poland.
Placówki botaniczne i botanicy w Polsce. Botanical institutions and botanists in Poland.
Placówki botaniczne i botanicy w Polsce. Botanical institutions and botanists in Poland. Warszawa 1962. PAN. 20 cm, str. 120, opr. karton.
16,00 PLN
Bibliografia 1956 - 1996. Jubileusz 40-lecia Zakładu Fizjologii Roślin PAN w Krakowie.
Bibliografia 1956 - 1996. Jubileusz 40-lecia Zakładu Fizjologii Roślin PAN w Krakowie.
Bibliografia 1956 - 1996. Jubileusz 40-lecia Zakładu Fizjologii Roślin PAN w Krakowie. Kraków 1996. PAN. 24 cm, str. 137, opr. karton. Monografie, t.3. Bibliografią wyd. na II. Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. "Zastosowanie kultur in vitro w fizjologii roślin"połączoną jubileuszem 40-lecia ZFR PAN w Krakowie.
28,00 PLN
Niederlausitzer floristische Mitteilungen. Heft 8.
Niederlausitzer floristische Mitteilungen. Heft 8.
Niederlausitzer floristische Mitteilungen. Heft 8. Cottbus 1977. 21 cm, str. 63, (1), ilustr., opr. karton.
25,00 PLN
Kwartalnik Opolski. Zeszyty przyrodnicze, nr 1. (1961)
Kwartalnik Opolski. Zeszyty przyrodnicze, nr 1. (1961)
Kwartalnik Opolski. Zeszyty przyrodnicze, nr 1. Opole 1961. Opolskie Tow. Przyjaciół Nauk w Opolu. 24 cm, str. 103, tabl., opr. karton. (lekko przybrudzona okł.) Treść (ogólnie): Urban R.: Przyszłość i poerspektywy rozwoju sadownictwa na Śląsku Opolskim; Kuźniewski E., Orłowska E.: Systematyka rodzaju Crocus L na podstawie metody dendrytowej; Kowal T.: Zastosowanie metody dendrytowej do badania zmienności fluktuacyjnej; Mądalski J.: Zagadnienie ożywienia badań florystycznych; Mądalski J., Kostecka - Mądalska O.: Rezultaty badań florystycznych brzegów jeziora Miedwie; Kowal T.: O kilku niewyróżnionych gatunkach Chenopodium wchodzących w skład flory Śląska; Mądalski J.: Uwagi do pracy F. Hartmanna: "die fossile Flora von Ingramsdorf"; Kowal T., Marek S.: Nowe ujęcie systematyczne w podrodzinach rodziny Cyperaceae; Mądalski J.: Notatki florystyczne ze Śląska. Cz.1.; Kuźniewki E., Michalak S.: Kilka wstępnych uwag do rozpoczynających się badań nad Karkonoskim Parkiem Narodowym; Medwecka - Kornaś: Roślinność rezerwatu Ligota Dolna w woj. opolskim; Michalak S.: O potrzebie badań florystycznych roślin niższych na Śląsku Opolskim; Mądalski J., Kowal T., Kuźniewski E., Michalak S., Serwatka J.: Wyniki badań florystycznych Śląska za rok 1959.
35,00 PLN
Babiogórski Park Narodowy. Oprac zb. pod red. W. Szafera.
Babiogórski Park Narodowy. Oprac zb. pod red. W. Szafera.
Babiogórski Park Narodowy. Oprac zb. pod red. W. Szafera. 127 rycin. Kraków 1963. PAN. 25 cm, str. 316, ilustr. opr. pł. obw. (lekko podniszczona obw.)
28,00 PLN
Wodziczko Adam: Na straży przyrody. Wiadomości i wskazania z dziedziny ochrony przyrody.
Wodziczko Adam: Na straży przyrody. Wiadomości i wskazania z dziedziny ochrony przyrody.
Wodziczko Adam: Na straży przyrody. Wiadomości i wskazania z dziedziny ochrony przyrody. Wyd. 2. zmienione i rozszerzone. Kraków 1948. Nakł. P.R.O.P. 21 cm, str. 71, (1), opr. karton.
25,00 PLN
Levina F. : Geobotanika v Botanicheskom Institute im. V.A. Komarova an SSSR 1922-1964.
Levina F. : Geobotanika v Botanicheskom Institute im. V.A. Komarova an SSSR 1922-1964.
Levina F. : Geobotanika v Botanicheskom Institute im. V.A. Komarova an SSSR 1922-1964. Leningrad 1971. Izd. Nauka. 22 cm, str. 318, (2), tabl. portr., opr. tw. (prywatna dedykacja, inicjały byłego właściciela na opr.)
30,00 PLN
Historia nauk biologicznych i medycznych. Z.27. (Studia i materiały z dziejów nauki polskiej, ser. B)
Historia nauk biologicznych i medycznych. Z.27. (Studia i materiały z dziejów nauki polskiej, ser. B)
Historia nauk biologicznych i medycznych. Z.27. (Studia i materiały z dziejów nauki polskiej, ser. B). Warszawa 1977. PWN. 24 cm, str. 180, opr. karton. (okł. lekko przybrudzona, podpis byłego właściciela) Treść (ogólnie): Szafer W.: Karol Goebel i Marian Raciborski; Kulczyński S.: Korespondencja między Marianem Raciborskim a Władysławem Kulczyński z lat 1895-1917; Siemińska J.: Listy Bugumira Eichlera do Mariana Raciborskiego; Sulma T., Schwarz Z.: Z dziejów botaniki na Pomorzu Gdańskim Cz.II. Rozwój botaniki w Gdańsku w dobie Oświecenia; Turowska I.: Materiały do historii katedr botaniki farmaceutycznej w Polsce Cz.II.; Dyakowska J.: Wzmianki o florze polskiej w dziele o florze Węgier i Austrii Karola Clusiusa; Piekiełko A.: Osiemnastowieczny zielnik ze zbiorów Izaabeli Czartoryskiej;
50,00 PLN
Prace botaniczne Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z.2.
Prace botaniczne Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z.2.
Prace botaniczne Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z.2. Warszawa - Kraków 1974. Nakł. UJ. PWN. 24 cm, str.208, (2), tabl., opr. karton. (egz. częściowo nie rozcięty)
40,00 PLN
Ochrona Przyrody. Organ P.R.O.P. Rocznik 18.
Ochrona Przyrody. Organ P.R.O.P. Rocznik 18.
Ochrona Przyrody. Organ P.R.O.P. Rocznik 18. Kraków 1948. 27 cm, str. XI, 177, (5), tabl., opr. karton. (plamki na okł.. Egz. częściowo nie rozcięty)
75,00 PLN
Schubert Rudolf: Pflanzengeographie.
Schubert Rudolf: Pflanzengeographie.
Schubert Rudolf: Pflanzengeographie. 2. bearbeietete Auflage. Berlin 1979. Akademie Verlag. 18 cm, str. 307, opr. karton. WTB.
30,00 PLN
Ochrona przyrody i krajobrazu Karpat polskich. Oprac. pod red. Z. Alexandrowicz.
Ochrona przyrody i krajobrazu Karpat polskich. Oprac. pod red. Z. Alexandrowicz.
Ochrona przyrody i krajobrazu Karpat polskich. Oprac. pod red. Z. Alexandrowicz. Warszawa - Kraków 1989. PWN. 24 cm, str. 240, tabl., załacz., mapki, opr. pł. Studia naturae. Ser. B - Wyd. populanonaukowe, nr 33.
50,00 PLN
Acta Biologica nr 8. Pod red. Krystyny Kozłowskiej.
Acta Biologica nr 8. Pod red. Krystyny Kozłowskiej.
Acta Biologica nr 8. Pod red. Krystyny Kozłowskiej. Gdańsk 1993. G.T.N. 23 cm, str. 77, tabl., opr. karton. (dedykacja jednego z autorów - częściowo wytarta) Treść: Buliński: Flora roślin naczyniowych doliny Wierzycy w warunkach antropogenicznych przemian środowiska przyrodniczego; Kaletha: Deaminaza amp z mięśnia gładkiego - charakterystyka porównawcza enzymu.
25,00 PLN
Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien. 108-109 Band.
Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien. 108-109 Band.
Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien. 108-109 Band. Herausgegeb. von der Gesellschaft. Redigiert von Prof. Dr. R. Biebl und Prof. Dr. R. Schubert - Solder. Wien 1968/69. In Selbstverlag der Zoologisch - Botanischen Gesellschaft in Wien. 24 cm, str. 223, (1), tabl., opr. karton. (pryw. pieczątki własn.)
50,00 PLN
Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznej obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku 1892 oraz Materyały dla fizyografii krajowej. T.28. (1893)
Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznej obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku 1892 oraz Materyały dla fizyografii krajowej. T.28. (1893)
Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznej obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku 1892 oraz Materyały dla fizyografii krajowej. T.28. (Z dwiema tabl.) Kraków 1893. Nakł. AU. 24 cm, str. XXXVII, 249, 266; tabl. 2, broszura. (egz. częściowo nie rozcięty)
140,00 PLN
Borysiak Janina: Struktura aluwialnej roślinności lądowej środkowego i dolnego biegu Warty
Borysiak Janina: Struktura aluwialnej roślinności lądowej środkowego i dolnego biegu Warty
Borysiak Janina: Struktura aluwialnej roślinności lądowej środkowego i dolnego biegu Warty. Poznań 1994. Wydaw. Naukowe UAM. 24 cm, str. (2), 258; tabl. ilustr. (8); tabl., opr. karton. (dedykacja autorki)
50,00 PLN
Rocznik Tarnowski. Red. nacz. S. Potępa. (1995 / 96)
Rocznik Tarnowski. Red. nacz. S. Potępa. (1995 / 96)
Rocznik Tarnowski. Red. nacz. S. Potępa. Tarnów 1995 / 96. T.T.K. 28 cm, str. 272, ilustr., opr. karton.
35,00 PLN
Materyały do fizyografii krajowej zebrane przez sekcyę zoologiczną i botaniczną Komisyi fizyograficznej. Osobne odb. T. XXXII. Sprawozdań Komisyi fizyograficznej. (Kraków 1897)
Materyały do fizyografii krajowej zebrane przez sekcyę zoologiczną i botaniczną Komisyi fizyograficznej. Osobne odb. T. XXXII. Sprawozdań Komisyi fizyograficznej. (Kraków 1897)
Materyały do fizyografii krajowej zebrane przez sekcyę zoologiczną i botaniczną Komisyi fizyograficznej. Osobne odb. T. XXXII. Sprawozdań Komisyi fizyograficznej. Kraków 1897. Nakł. AU. 24 cm, str. (4), 217, broszura. (egz. częściowo nie rozcięty, sygnatury, przybrudzenia, załamania rogów kart, lekko podniszczona okł.) Treść: Wołoszczak: O roślinności karpackiej między Dunajcem i granicą śląską Rybiński: Wykaz chrząszczów nowych dla fauny galicyjskiej Niezabitowski: Przyczynek do fauny rośliniarek Galicyi Zapałowicz: Zapiski florystyczne ze wschodnich Karpat Bobek: Przyczynek do fauny muchówek Podola galicyjskiego i okolicy Lwowa Gutwiński: Wykaz glonów zebranych w okolicy Wadowic - Makowa.
120,00 PLN
Fragmenta floristica et geobotanica. Ann XVIII, pars. 1. Red. A. Jasiewicz.
Fragmenta floristica et geobotanica. Ann XVIII, pars. 1. Red. A. Jasiewicz.
Fragmenta floristica et geobotanica. Ann XVIII, pars. 1. Red. A. Jasiewicz. Kraków 1972. 24 cm, str. 144, tabl., ilustr., opr. karton. Treść: Pawłowski B.: De Alchemillis turcicis e subsectionibus Chirophyllum Rothm. et Calycanthum Rothm. sectionis Alchemilla; Nowak J.: Problemy rozmieszczenie porostów (Lichenes) w polskich Beskidach Zachodnich (podokręg śląsko - babiogórski)
45,00 PLN
Layvinya S.Ch.: Ostrov Moritssala.
Layvinya S.Ch.: Ostrov Moritssala.
Layvinya S.Ch.: Ostrov Moritssala. Riga 1987. Zinatne. 21 cm, str. 190, (2), ilustr., opr. karton. Fłora ochraniajemych tierritorij Łatwii. (załamany róg opr.)
30,00 PLN
Vimba, E. K.: Tervetskiy park lesnykh landshaftov.
Vimba, E. K.: Tervetskiy park lesnykh landshaftov.
Vimba, E. K.: Tervetskiy park lesnykh landshaftov. Riga 1985. Zinatne. 21 cm, str. 102, (2), ilustr., opr. karton. Fłora ochraniajemych tierritorij Łatwii.
30,00 PLN
Pokaż:
60 120 180