Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Botanika

Massalski Władysław: Północno- wschodnia granica zasięgu pinji. (z: Przegląd Geograficzny, r.1929)
Massalski Władysław: Północno- wschodnia granica zasięgu pinji. (z: Przegląd Geograficzny, r.1929)
Massalski Władysław: Północno- wschodnia granica zasięgu pinji. Warszawa 1929. Skł. gł. w Kasie im. Mianowskiego. 24 cm, str. 4, broszura. Przegląd Geograficzny, t.IX. (nieaktualne pieczęcie, naddarcie na marginesie)
15,00 PLN
Pawłowski Bogumił: Geobotaniczne stosunki Sądecczyzny. (1925)
Pawłowski Bogumił: Geobotaniczne stosunki Sądecczyzny. (1925)
Pawłowski Bogumił: Geobotaniczne stosunki Sądecczyzny. Kraków 1925. Nakł. PAU. 23 cm, str. (2), 342, tabl. 1., opr. karton. współcz. Prace monograficzne komisji fizjograficznej, t.1.
100,00 PLN
Beiträge zur Systematik und Pflanzengeographie. I.: Bericht der Freien Vereinigung fur Pflanzegeographie und systematische Botanik. 1922-1923.
Beiträge zur Systematik und Pflanzengeographie. I.: Bericht der Freien Vereinigung fur Pflanzegeographie und systematische Botanik. 1922-1923.
Beiträge zur Systematik und Pflanzengeographie. I.: Bericht der Freien Vereinigung fur Pflanzegeographie und systematische Botanik. 1922-1923. Mit 4 Tafeln und 1 Karte. Dahlem bei Berlin 1924. Verlag des Repertoriums. 26 cm, str. VII, (1), 68, mapka, tabl. 4, broszura (podniszczona tylna część okł.)
45,00 PLN
Kozłowska Aniela: Szata roślinna województwa śląskiego. (1936)
Kozłowska Aniela: Szata roślinna województwa śląskiego. (1936)
Kozłowska Aniela: Szata roślinna województwa śląskiego. Z 28 ryc. w tekście. Katowice 1936. Wyd. Inst. Śląskiego. 24 cm, str. 53, ilustr., broszura. Śląsk - ziemia i ludzie. (brak przedniej części okł.)
45,00 PLN
Szafer Władysław: Tajemnice kwiatów.
Szafer Władysław: Tajemnice kwiatów.
Szafer Władysław: Tajemnice kwiatów. Kraków 1946. Nakł. Księg. St. Kamińskiego w Krakowie. 21 cm, str. 32, ilustr., broszura. Bibl. przyrodnicza, z.4. (pryw. wpis)
16,00 PLN
Dziurzyński Adam: W królestwie buka.
Dziurzyński Adam: W królestwie buka.
Dziurzyński Adam: W królestwie buka. Warszawa 1948. PZWS. 21 cm, str. 92, ilustr., opr. karton. (podpis własn.)
12,00 PLN
Sacypierowa I.F.: Borszczewiki fłory SSSR - nowyje kormowyje rastienija.
Sacypierowa I.F.: Borszczewiki fłory SSSR - nowyje kormowyje rastienija.
I.F. Sacypierowa: Borszczewiki fłory SSSR - nowyje kormowyje rastienija. Leningrad 1984. Nauka. 27 cm, str. 221, (3), ilustr. opr. pł.
30,00 PLN
Kondratiuk E., Burda R., Ostapko W.: Konspiekt fłory jugo-wostoka Ukrainy. Sosudistyje rastienija.
Kondratiuk E., Burda R., Ostapko W.: Konspiekt fłory jugo-wostoka Ukrainy. Sosudistyje rastienija.
Kondratiuk E., Burda R., Ostapko W.: Konspiekt fłory jugo-wostoka Ukrainy. Sosudistyje rastienija. Kiev 1985. Naukowa Dumka. 22 cm, str. 270, (2), opr. tw.
30,00 PLN
Fłora na narodna riepublika Błgarija (Flora Bułgarii) T.3. Red. D. Jordanov
Fłora na narodna riepublika Błgarija (Flora Bułgarii) T.3. Red. D. Jordanov
Fłora na narodna riepublika Błgarija (Flora Bułgarii) T.3. Red. D. Jordanov. Sofia 1966. 25 cm, str. 637, (1), ilustr., mapa, opr. tw.
45,00 PLN
Tabaka L., Gawriłowa G., Fatare I.: Fłora sosudistych rastienij łatwijskoj SSR.
Tabaka L., Gawriłowa G., Fatare I.: Fłora sosudistych rastienij łatwijskoj SSR.
Tabaka L., Gawriłowa G., Fatare I.: Fłora sosudistych rastienij łatwijskoj SSR. Riga 1988. "Zinatnie". 22 cm, str. 194, opr. karton.
20,00 PLN
Fłora i rastijnost łatwijskoj SSR. Sriednije - łatwijskij gieobotaniczeskij rajon.
Fłora i rastijnost łatwijskoj SSR. Sriednije - łatwijskij gieobotaniczeskij rajon.
Fłora i rastijnost łatwijskoj SSR. Sriednije - łatwijskij gieobotaniczeskij rajon. Riga 1987. "Zinatnie". 22 cm, str. 175, (2), opr. tw.
25,00 PLN
Fłora i rastijnost łatwijskoj SSR. Wostoczno - łatwijskij gieobotaniczeskij rajon.
Fłora i rastijnost łatwijskoj SSR. Wostoczno - łatwijskij gieobotaniczeskij rajon.
Fłora i rastijnost łatwijskoj SSR. Wostoczno - łatwijskij gieobotaniczeskij rajon. Riga 1985. "Zinatnie". 22 cm, str. 294, (3), opr. tw.
30,00 PLN
Fłora i rastijnost łatwijskoj SSR. Jugo - wostocznyj łatwijskoj gieobotaniczeskij rajon.
Fłora i rastijnost łatwijskoj SSR. Jugo - wostocznyj łatwijskoj gieobotaniczeskij rajon.
Fłora i rastijnost łatwijskoj SSR. Jugo - wostocznyj łatwijskoj gieobotaniczeskij rajon. Riga 1982. "Zinatnie". 22 cm, str. 194, (1), opr. tw. (uszkodz. jedna z kart)
20,00 PLN
Fłora i rastijnost łatwijskoj SSR. Siewiero - widziemskij łatwijskoj gieobotaniczeskij rajon.
Fłora i rastijnost łatwijskoj SSR. Siewiero - widziemskij łatwijskoj gieobotaniczeskij rajon.
Fłora i rastijnost łatwijskoj SSR. Siewiero - widziemskij łatwijskoj gieobotaniczeskij rajon. Riga 1979. "Zinatnie". 22 cm, str. 163, (5), opr. tw.
25,00 PLN
Fłora i rastijnost łatwijskoj SSR. Primorskaja nizmiennost.
Fłora i rastijnost łatwijskoj SSR. Primorskaja nizmiennost.
Fłora i rastijnost łatwijskoj SSR. Primorskaja nizmiennost. Riga 1974. "Zinatnie". 22 cm, str. 140, (8), opr. tw.
25,00 PLN
Annales Silesiae. T. XXVII. Ed. by J. Kolbuszewski.
Annales Silesiae. T. XXVII. Ed. by J. Kolbuszewski.
Annales Silesiae. T. XXVII. Ed. by J. Kolbuszewski. Wrocław 1997. Nakł. Wroc. Tow. Nauk. 24 cm, str. 140, opr. karton. (podpis własn. na okł., na dwóch stronach podkreślenia w tekście i dopiski na marginesach)
25,00 PLN
Sosudistyje rastienija sowietskogo Dalniego Wostoka. T.4. Red. Charkevicz.
Sosudistyje rastienija sowietskogo Dalniego Wostoka. T.4. Red. Charkevicz.
Sosudistyje rastienija sowietskogo Dalniego Wostoka. T.4. Red. Charkevicz. Leningrad 1989. Nauka. 27 cm, str. 378, (2), ilustr., opr. tw. (dedyk.)
50,00 PLN
Parfenov V.I.: Fłora biełorusskogo Polesja
Parfenov V.I.: Fłora biełorusskogo Polesja
Parfenov V.I.: Fłora biełorusskogo Polesja. Minsk 1983. "Nauka i Technika". 21 cm, str. 293, (3), ilustr., opr. tw.
30,00 PLN
Ellenber Heinz: Zeigerwerte der Gefäßpflanzen Mitteleuropas.
Ellenber Heinz: Zeigerwerte der Gefäßpflanzen Mitteleuropas.
Ellenber Heinz: Zeigerwerte der Gefäßpflanzen Mitteleuropas. 2. verbesserte und erweiterte Auflage. Gottingen 1979. Verlag Erich Goltze KG. 24 cm, str. 122, opr. karton. Scripta geobotanica, IX.
25,00 PLN
Prace botaniczne I. Wrocław 1964.
Prace botaniczne I. Wrocław 1964.
Prace botaniczne I. Wrocław 1964. PWN. 24 cm, str. 304, (1), opr. karton. Acta Univ. Wratisl. nr 14. Treść (ogólnie): Krawiecowa A., Kuczyńska I., Gołowin S.: Rośliny naczyniowe Gór Opawskich; Kuczyńska I.: Zbiorowiska leśne doliny Gwdy; Koła W.: Wątrobowce (Hepaticae) masywu Ślęży; Fabiszewski J.: Porosty epifityczne masywu Ślęży; Rostański K.: Historia zielnika Inst. Bot. Uniwersytetu Wrocławskiego.
60,00 PLN
Acta Agraria et Silvestria. Ser. leśna. Vol. III. Kraków 1963.
Acta Agraria et Silvestria. Ser. leśna. Vol. III. Kraków 1963.
Acta Agraria et Silvestria. Ser. leśna. Vol. III. Kraków 1963. PAN. 24 cm, str. 175, tabl., opr. karton. Treść: Zarzycki: Lasy Bieszczadów Zachodnich; Adamczyk, Zarzycki: Gleby bieszczadzkich zbiorowisk leśnych
40,00 PLN
Wojterski Teofil: Lasy liściaste dorzecza Mogilnicy w zachodniej Wielkopolsce.
Wojterski Teofil: Lasy liściaste dorzecza Mogilnicy w zachodniej Wielkopolsce.
Wojterski Teofil: Lasy liściaste dorzecza Mogilnicy w zachodniej Wielkopolsce. Poznań 1960. P.T.P.N. 25 cm, str. 230, (1), opr. kartonPr. Kom. Biolog. T.XXIII, z.3.
45,00 PLN
Jasnowski Mieczysław, Pałczyński Adam: Nasza przyroda. Województwo wrocławskie, legnickie, jeleniogórskie, wałbrzyskie.
Jasnowski Mieczysław, Pałczyński Adam: Nasza przyroda. Województwo wrocławskie, legnickie, jeleniogórskie, wałbrzyskie.
Jasnowski Mieczysław, Pałczyński Adam: Nasza przyroda. Województwo wrocławskie, legnickie, jeleniogórskie, wałbrzyskie. Warszawa 1978. Wyd. Zarz. Gł. L.O.P. 17 cm, str. 392, ilustr., opr karton.
35,00 PLN
Sokołowski Aleksander W.: Nasza przyroda. Województwo białostockie, łomżyńskie, suwalskie.
Sokołowski Aleksander W.: Nasza przyroda. Województwo białostockie, łomżyńskie, suwalskie.
Sokołowski Aleksander W.: Nasza przyroda. Województwo białostockie, łomżyńskie, suwalskie. Warszawa 1978. Wyd. Zarz. Gł. L.O.P. 17 cm, str. 387, ilustr., opr karton.
30,00 PLN
Łaszek Czesław, Zimny Henryk: Nasza przyroda. Województwo stołeczne warszawskie.
Łaszek Czesław, Zimny Henryk: Nasza przyroda. Województwo stołeczne warszawskie.
Łaszek Czesław, Zimny Henryk: Nasza przyroda. Województwo stołeczne warszawskie. Warszawa 1980. Wyd. Zarz. Gł. L.O.P. 17 cm, str. 250, ilustr., opr karton.
30,00 PLN
Sokołowski Aleksander W.: Zespoły leśne nadleśnictwa Zwierzyniec w Puszczy Białowieskiej.
Sokołowski Aleksander W.: Zespoły leśne nadleśnictwa Zwierzyniec w Puszczy Białowieskiej.
Sokołowski Aleksander W.: Zespoły leśne nadleśnictwa Zwierzyniec w Puszczy Białowieskiej. Warszawa 1968. PWRiL. 24 cm, str. 130, (2), tabl., opr. karton. Pr. Inst. Bad. Leśnictwa nr 354.
35,00 PLN
Prończuk Józef, Pawłat Henryk: Przewodnik do  ćwiczeń terenowych z ekologii roślin.
Prończuk Józef, Pawłat Henryk: Przewodnik do ćwiczeń terenowych z ekologii roślin.
Prończuk Józef, Pawłat Henryk: Przewodnik do ćwiczeń terenowych z ekologii roślin. Warszawa 1971. PWN. 20 cm, str. 171, ilustr., tabl., opr. karton
25,00 PLN
Polakowski Benon: Stosunki geobotaniczne Pomorza Wschodniego.
Polakowski Benon: Stosunki geobotaniczne Pomorza Wschodniego.
Polakowski Benon: Stosunki geobotaniczne Pomorza Wschodniego. Olsztyn 1963. Wyd. WSR Olsztyn. 24 cm, str. 167, (1), ilustr., opr. karton. Zesz. nauk. T.15, zesz. 1.
40,00 PLN
Kurowski Józef K.: Bory i lasy z antropogenicznie wprowadzoną sosną w dorzeczach środkowej Pilicy i Warty.
Kurowski Józef K.: Bory i lasy z antropogenicznie wprowadzoną sosną w dorzeczach środkowej Pilicy i Warty.
Kurowski Józef K.: Bory i lasy z antropogenicznie wprowadzoną sosną w dorzeczach środkowej Pilicy i Warty. Łódź 1979. Uniwersytet Łódzki. 24 cm, str. 158, tabl., opr. karton. Folia Botanica. Acta Universitas Lodziensis. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze. Seria II, nr 29 (Z dedykcją autora)
40,00 PLN
Karatenni plevene Ceskoslovenska. Red. S. Hejny, V. Jehlik.
Karatenni plevene Ceskoslovenska. Red. S. Hejny, V. Jehlik.
Karatenni plevene Ceskoslovenska. Il. J. Lhotsky. Red. S. Hejny a V. Jehlik. Praha 1973. Academia Ved. 24 cm, str. 156, tabl., opr. karton. Studie CSAV.
35,00 PLN
Proceedings of the II European Meeting of the International Network for Urban Ecology.
Proceedings of the II European Meeting of the International Network for Urban Ecology.
Proceedings of the II European Meeting of the International Network for Urban Ecology. Ed. by Barker George M. A., Luniak Maciej, Trojan Przemysław, Zimny Henryk. Warszawa 1994. PAN, Muz. i Inst. Zoologii. 24 cm, str. 288, (1), opr. karton.
40,00 PLN
Common Weeds of Ontario. (Bull. 505. Repr. March 1959)
Common Weeds of Ontario. (Bull. 505. Repr. March 1959)
Common Weeds of Ontario. Bull. 505. Repr. march 1959. Ontario Agriculture College. 25 cm, str. 104, ilustr., opr. karton.
28,00 PLN
Moore R.J., Frankton C.: The Thistles of Canada.
Moore R.J., Frankton C.: The Thistles of Canada.
Moore R.J., Frankton C.: The Thistles of Canada. Illust. I. Steins. Ottawa 1974. 23 cm,str. 111, ilustr., opr. karton. (pieczątka własn.)
20,00 PLN
The genus Atriplex (Chenopodiaceae) in Canada.
The genus Atriplex (Chenopodiaceae) in Canada.
The genus Atriplex (Chenopodiaceae) in Canada. Canada 1983. Monograph nr 31. 23 cm, str. 72, ilustr., opr. karton. (pieczątka własn.)
20,00 PLN
Kornaś Jan: Distribution and ecology of the pteridophytes in Zambia.
Kornaś Jan: Distribution and ecology of the pteridophytes in Zambia.
Kornaś Jan: Distribution and ecology of the pteridophytes in Zambia. Warszawa - Kraków 1979. PWN. PAN. 24 cm, str. 205, (2), opr. karton.
40,00 PLN
Fłora i roslinnist Karpatskogo zapobignika
Fłora i roslinnist Karpatskogo zapobignika
Fłora i roslinnist Karpatskogo zapobignika. Kijów 1982. Naukowa Dumka. 27cm, str. 218, (2), ilustr.,opr. tw.
40,00 PLN
Mirek Zbigniew: Botanicy na Cmentarzu Rakowickim.
Mirek Zbigniew: Botanicy na Cmentarzu Rakowickim.
Mirek Zbigniew: Botanicy na Cmentarzu Rakowickim. Kraków 2010. Inst. Bot. PAN. 22 cm, str. 165, ilustr., opr. tw. (brak k. przedtyt.)
20,00 PLN
Nikitin W.W.: Sornyje rastienija fłory SSSR.
Nikitin W.W.: Sornyje rastienija fłory SSSR.
Nikitin W.W.: Sornyje rastienija fłory SSSR. Leningrad 1983. Izd. Nauka. 27 cm, str. 451, (5), ilustr., opr. tw.
65,00 PLN
Marian Raciborski. Studia nad życiem i działalnością naukową. Pr. zb. pod red. J. Kornasia.
Marian Raciborski. Studia nad życiem i działalnością naukową. Pr. zb. pod red. J. Kornasia.
Marian Raciborski. Studia nad życiem i działalnością naukową. Pr. zb. pod red. J. Kornasia. Warszawa- Kraków 1986. PWN. UJ.24 cm, str. 160, tabl. ilustr. opr. karton.
35,00 PLN
Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. Vol.4 1995.
Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. Vol.4 1995.
Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. Vol.4 1995. Warszawa - Powsin. P.T.B. Ogród Bot. PAN. 25 cm, str. 129, (1), ilustr., opr. karton.
30,00 PLN
Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. Vol.3 1994.
Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. Vol.3 1994.
Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. Vol.3 1994. Warszawa - Powsin. P.T.B. Ogród Bot. PAN. 25 cm, str. 104, ilustr., opr. karton.
30,00 PLN
Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. Vol.2 1993.
Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. Vol.2 1993.
Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. Vol.2 1993. Warszawa - Powsin. P.T.B. Ogród Bot. PAN. 25 cm, str. 84, ilustr., opr. karton.
25,00 PLN
Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. Vol.1 1992.
Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. Vol.1 1992.
Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. Vol.1 1992. Warszawa - Powsin. P.T.B. Ogród Bot. PAN. 25 cm, str. 88, ilustr., opr. karton.
25,00 PLN
Szafer Władysław: Stratygrafia plejstocenu w Polsce na podstawie florystycznej.
Szafer Władysław: Stratygrafia plejstocenu w Polsce na podstawie florystycznej.
Szafer Władysław: Stratygrafia plejstocenu w Polsce na podstawie florystycznej. Kraków 1953. P.T.G. 25 cm, str. 99, ilustr., tabl., opr. karton. Rocznik Pol. Tow. Geolog. T.XXII, zesz.1. za rok 1952. Z dedykacją W. Szafera.
40,00 PLN
Folia Botanica. Acta Universitas Lodziensis. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze. Seria II, nr 14, 1976.
Folia Botanica. Acta Universitas Lodziensis. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze. Seria II, nr 14, 1976.
Folia Botanica. Acta Universitas Lodziensis. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze. Seria II, nr 14, 1976. 24 cm, str. 177, (1), ilustr., opr. karton.
35,00 PLN
Folia Botanica. Acta Universitas Lodziensis. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze. Seria II, nr 8, 1976.
Folia Botanica. Acta Universitas Lodziensis. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze. Seria II, nr 8, 1976.
Folia Botanica. Acta Universitas Lodziensis. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze. Seria II, nr 8, 1976. 24 cm, str. 150, (1), ilustr., opr. karton.
35,00 PLN
Folia Botanica. Acta Universitas Lodziensis. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze. Seria II, nr 20, 1978.
Folia Botanica. Acta Universitas Lodziensis. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze. Seria II, nr 20, 1978.
Folia Botanica. Acta Universitas Lodziensis. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze. Seria II, nr 20, 1978. 24 cm, str. 362, (1), ilustr., opr. karton.
45,00 PLN
Folia Botanica. Acta Universitas Lodziensis. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze. Seria II, nr 2, 1976.
Folia Botanica. Acta Universitas Lodziensis. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze. Seria II, nr 2, 1976.
Folia Botanica. Acta Universitas Lodziensis. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze. Seria II, nr 2, 1976. 24 cm, str. 254, (1), ilustr., opr. karton.
45,00 PLN
Kobendza Jadwiga i Roman: Puszcza Kampinoska jako teren stołecznego parku narodowego.
Kobendza Jadwiga i Roman: Puszcza Kampinoska jako teren stołecznego parku narodowego.
Kobendza Jadwiga i Roman: Puszcza Kampinoska jako teren stołecznego parku narodowego. Osobne odb. z "Ochrony Przyrody" R.24. Kraków 1957. 30 cm, str. 64, mapy, ilustr., opr. karton.
40,00 PLN
Sulma Tadeusz, Walas Jan: Aktualny stan rezerwatów roślinności kserotermicznej w obszarze dolnej Wisły.
Sulma Tadeusz, Walas Jan: Aktualny stan rezerwatów roślinności kserotermicznej w obszarze dolnej Wisły.
Sulma Tadeusz, Walas Jan: Aktualny stan rezerwatów roślinności kserotermicznej w obszarze dolnej Wisły. Osobne odb. z "Ochrony Przyrody" R.29. Kraków 1963. 30 cm, str. 269-329, ilustr., opr. karton.
35,00 PLN
Urbisz Andrzej: Konspekt flory roślin naczyniowych Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej.
Urbisz Andrzej: Konspekt flory roślin naczyniowych Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej.
Urbisz Andrzej: Konspekt flory roślin naczyniowych Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej. Katowice 2004. Wyd. U.Ś. 25 cm, str. 284, (2), ilustr., opr. tw. (dedykacja)
25,00 PLN
Rübel Eduard: Wskazówki do badań socjologicznych w lesie bukowym.
Rübel Eduard: Wskazówki do badań socjologicznych w lesie bukowym.
Rübel Eduard: Wskazówki do badań socjologicznych w lesie bukowym.(z ramienia Stałej Komisji Miedzynarodowych Wycieczek Geograficzno-Roślinnych). Przetł. na język polski i uwagami opatrzył Władysław Szafer. (Lwów 1926). 24 cm, str. 48, ilustr. (brak okł., pieczęcie własn.)
45,00 PLN
Karpowicz Karol: Przyczynek do znajomości flory powiatu Nowogródzkiego. (1930)
Karpowicz Karol: Przyczynek do znajomości flory powiatu Nowogródzkiego. (1930)
Karpowicz Karol: Przyczynek do znajomości flory powiatu nowogródzkiego. Z 1 mapą i 4 tabl. Warszawa 1930. Nakł. Tow. Nauk. 24 cm, str. 102, ilustr. opr. oryg. karton.
50,00 PLN
Monographiae botanicae, vol 1. Red. B. Hryniewiecki.
Monographiae botanicae, vol 1. Red. B. Hryniewiecki.
Monographiae botanicae, vol 1. Red. B. Hryniewiecki. Warszawa 1953. PWN. PTB. 24 cm, str. 163, (1), tabl., opr. karton. (podpis własn.) Treść: Korzeniewski L.: Wstęp do zagadnienia zmienności świerka (Picea excelsa Link); Kowal T.: Klucz do oznaczania nasion rodzajów Chenopodium L. i Atriplex L.
40,00 PLN
Monographiae botanicae, vol 6. Red. B. Hryniewiecki, M. Kostyniuk.
Monographiae botanicae, vol 6. Red. B. Hryniewiecki, M. Kostyniuk.
Monographiae botanicae, vol 6. Red. B. Hryniewiecki, M. Kostyniuk. Warszawa 1958. PWN. PTB. 24 cm, str. 178, (1), tabl., opr. karton.
30,00 PLN
Szaferowa Janina: Poznaj 100 roślin. Klucz do oznaczania 100 gatunków roślin kwiatowych dzikich i hodowlanych
Szaferowa Janina: Poznaj 100 roślin. Klucz do oznaczania 100 gatunków roślin kwiatowych dzikich i hodowlanych
Szaferowa Janina: Poznaj 100 roślin. Klucz do oznaczania 100 gatunków roślin kwiatowych dzikich i hodowlanych. Wyd.2. Warszawa 1950. PZWS. 21 cm, str. 68, ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Szafer Władysław: Schyłek plejstocenu w Polsce.
Szafer Władysław: Schyłek plejstocenu w Polsce.
Szafer Władysław: Schyłek plejstocenu w Polsce. (Odb. z "Biuletynu P.I.G." z. 65) Warszawa 1952. Wyd. P.I.G. 24 cm, str. 33-73, tabl.1, broszura.
25,00 PLN
Zemanek - Targoszowa Jadwiga: Bibliografia ochrony przyrody w Polsce za lata 1953-1956.
Zemanek - Targoszowa Jadwiga: Bibliografia ochrony przyrody w Polsce za lata 1953-1956.
Zemanek - Targoszowa Jadwiga: Bibliografia ochrony przyrody w Polsce za lata 1953-1956. (Osobne odb. z "Ochrony Przyrody" R.25) Kraków 1958. PAN. 30 cm, str. 267-304, opr. karton.
20,00 PLN
Czarnocki Jerzy, Wroczyński Jarosław: Podstawy nasionoznawstwa i czyszczalnictwa. Czyszczenie nasion traw i motylkowych.
Czarnocki Jerzy, Wroczyński Jarosław: Podstawy nasionoznawstwa i czyszczalnictwa. Czyszczenie nasion traw i motylkowych.
Czarnocki Jerzy, Wroczyński Jarosław: Podstawy nasionoznawstwa i czyszczalnictwa. Czyszczenie nasion traw i motylkowych. Warszawa 1952. PWRiL. 24 cm, str. 452, ilustr., opr. karton. (pieczątki własn., załamany róg okł.)
45,00 PLN
Bulletin International de l'Academie Polonaise des Sciences et des Letters. Cracovie 1914. Tu m.in.: Żmuda A.: Fossile Flora des Krakauer Diluviums (Roślinność kopalna dyluwium krakowskiego) .
Bulletin International de l'Academie Polonaise des Sciences et des Letters. Cracovie 1914. Tu m.in.: Żmuda A.: Fossile Flora des Krakauer Diluviums (Roślinność kopalna dyluwium krakowskiego) .
Bulletin International de l'Academie Polonaise des Sciences et des Letters. Cracovie 1914. Imprimerie de l'Universite. Nakł. PAU. 26 cm, str.113-352, tablice, broszura. (No 2B)
120,00 PLN
Pokaż:
60 120 180