Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Rübel Eduard: Wskazówki do badań socjologicznych w lesie bukowym.

Rübel Eduard: Wskazówki do badań socjologicznych w lesie bukowym.
Rübel Eduard: Wskazówki do badań socjologicznych w lesie bukowym.
Rübel Eduard: Wskazówki do badań socjologicznych w lesie bukowym.(z ramienia Stałej Komisji Miedzynarodowych Wycieczek Geograficzno-Roślinnych). Przetł. na język polski i uwagami opatrzył Władysław Szafer. (Lwów 1926). 24 cm, str. 48, ilustr. (brak okł., pieczęcie własn.)
45,00 PLN 

Opis

Rübel Eduard: Wskazówki do badań socjologicznych w lesie bukowym.(z ramienia Stałej Komisji Miedzynarodowych Wycieczek Geograficzno-Roślinnych). Przetł. na język polski i uwagami opatrzył Władysław Szafer. (Lwów 1926). 24 cm, str. 48, ilustr. (brak okł., pieczęcie własn.)