Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Problemy współczesnej biogeografii. Cz.II. Warszawa 1961. PAN. (Przegląd zagranicznej lit. geogr.)

Problemy współczesnej biogeografii. Cz.II. Warszawa 1961. PAN. (Przegląd zagranicznej lit. geogr.)
Problemy współczesnej biogeografii. Cz.II. Warszawa 1961. PAN. Inst. Geogr, 20 cm, str. 149, (1), opr. karton. Przegląd zagranicznej lit. geogr. zesz.4. Treść (ogólnie): Tuxen: Dziesiejsza potencjalna roślinność naturalna jako przedmiot kartografii roślinności; Kuchler: Prosta metoda kartowania roślinności; Schmithusen: Początki i cele geografii roślinności; Troll: Struktura klimatyczna i roślinna Ziemi w świetle nowych badań; Cole: Rozmieszczenie i pochodzenie roślinności sawanny ze szczególnym uwzględnieniem "campos cerrados" Brazylii; Warnecke: Geneza i historia fauny owadów północnych Palearktyki; Dubinin: Zadania oraz zasady kartowania siedliska zwierząt pasożytniczych w związku z cechami charakterystycznymi bytowania ich gospodarzy przejściowych i końcowych; Woronow: Wpływ zwierząt na glebę i roślinność strefy stepowej.
35,00 PLN 

Opis

Problemy współczesnej biogeografii. Cz.II. Warszawa 1961. PAN. Inst. Geogr, 20 cm, str. 149, (1), opr. karton. Przegląd zagranicznej lit. geogr. zesz.4.

Treść (ogólnie):

Tuxen: Dziesiejsza potencjalna roślinność naturalna jako przedmiot kartografii roślinności;

Kuchler: Prosta metoda kartowania roślinności;

Schmithusen: Początki i cele geografii roślinności;

Troll: Struktura klimatyczna i roślinna Ziemi w świetle nowych badań;

Cole: Rozmieszczenie i pochodzenie roślinności sawanny ze szczególnym uwzględnieniem "campos cerrados" Brazylii;

Warnecke: Geneza i historia fauny owadów północnych Palearktyki;

Dubinin: Zadania oraz zasady kartowania siedliska zwierząt pasożytniczych w związku z cechami charakterystycznymi bytowania ich gospodarzy przejściowych i końcowych;

Woronow: Wpływ zwierząt na glebę i roślinność strefy stepowej.