Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Prace botaniczne Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z.18.

Prace botaniczne Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z.18.
Prace botaniczne Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z.18. Warszawa - Kraków 1988. Nakł. UJ. PWN. 24 cm, str.148, tabl., ilustr., opr. karton.
35,00 PLN 

Opis

Prace botaniczne Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z.18. Warszawa - Kraków 1988. Nakł. UJ. PWN. 24 cm, str.148, tabl., ilustr., opr. karton.

Treść:

Eligiusz BRZEŹNIAK, Anna PACYNA: Types of the vertical plant zonality in the mountains of Mongolia against a background of the climate. - Typy piętrowego układu roślinności w górach Mongolii na tle warunków klimatycznych.
Bogdan ZEMANEK: Charakterystyka fitogeograficzna Bieszczadów Niskich i Otrytu (polskie Karpaty Wschodnie).
Bożena KOTOŃSKA: Materiały do Atlasu rozmieszczenia roślin naczyniowych w Karpatach polskich. 10. Limosella aquatica L.
Adam ZAJĄC, Bożena KOTOŃSKA, Maria ZAJĄC: Materiały do Atlasu rozmieszczenia roślin naczyniowych w Karpatach polskich. 11. Cruciata laevipes Opiz.
Maria ZAJĄC, Adam ZAJĄC: Nowe stanowisko Carex strigosa Huds. na Pogórzu Śląskim.
Józef MITKA: Effects of mineral fertilization upon the forest grass population of Molinia arundinacea Schrank. II. Population flux and reproductive effort. - Wpływ nawożenia mineralnego na populacje trawy leśnej Molinia arundinacea Schrank. II. Zmiany ilościowe populacji oraz wysiłek reprodukcyjny.
Krystyna TOWPASZ, Danuta TUMIDAJOWICZ: Fluctuations of the dominant herb layer species in an oak-hornbeam forest (Tilio-Carpinetum typicum) in the Wieliczka Foothills (Pogórze Wielickie) near Bochnia (Southern Poland). - Fluktuacje gatunków dominujących w runie grądu (Tilio-Carpinetum typicum) na Pogórzu Wielickim koło Bochni.
Piotr Sebastian KÖHLER: The Javanese Pteridophyta collected by Marian Raciborski housed in the Herbarium of the Jagiellonian University (KRA). - Kolekcja paprotników jawajskich Mariana Raciborskiego w Zielniku Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego (KRA).
Piotr Sebastian KÖHLER, Alicja ZEMANEK: Zbiory Mariana Raciborskiego w Muzeum Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.