Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Folia Botanica. Acta Universitas Lodziensis. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze. Seria II, nr 20, 1978.

Folia Botanica. Acta Universitas Lodziensis. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze. Seria II, nr 20, 1978.
Folia Botanica. Acta Universitas Lodziensis. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze. Seria II, nr 20, 1978. 24 cm, str. 362, (1), ilustr., opr. karton.
45,00 PLN 

Opis

Folia Botanica. Acta Universitas Lodziensis. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze. Seria II, nr 20, 1978. 24 cm, str. 362, (1), ilustr., opr. karton.

Treść (ogólnie):

Czyżewska: W 45-lecie działalności naukowej prof. Jakuba Mowszowicza;

Mowszowicz, Sowa: Zrastanie się i fascjacja pędów u bzu czarnego;

Rutowicz, Sowa: Udział oraz warunki siedliskowe jodły w zespołach leśnych uroczyska Kruszewiec koło Tomaszowa Mazowieckiego;

Stachurski: Warunki ekologiczne muraw piaskowych, borów chrobotkowych i świeżych na pobrzeżach zbiornika sulejowskiego;

Krzywański: Zbiorowiska roślinne starorzeczy Pilicy między Sulejowem a Tomaszowem Maz.;

Warcholińska: Zbiorowiska chwastów upraw zbóż ozimych wokół zbiornika retencyjnego pod Sulejowem;

Wiśniewski: O zmianach zachwaszczenia upraw roślin okopowych i warzywnych w wybranych stanowiskach na obszarze Polski środkowej;

Wnuk: Flora segetalna Pasm Przedborsko-Małogoskiego i przyległych terenów;

Jakubowska-Gabara: Materiały do flory Wysoczyzny Rawskiej;

Fagasiewicz: Materiały do flory Polski w Herbarium Lodziencis (Cz.VI.);

Łukasiak: Cukrowce występujące u Pohlia cuccllata (Schwagr) Bruch