Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Folia Botanica. Acta Universitas Lodziensis. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze. Seria II, nr 2, 1976.

Folia Botanica. Acta Universitas Lodziensis. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze. Seria II, nr 2, 1976.
Folia Botanica. Acta Universitas Lodziensis. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze. Seria II, nr 2, 1976. 24 cm, str. 254, (1), ilustr., opr. karton.
45,00 PLN 

Opis

Folia Botanica. Acta Universitas Lodziensis. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze. Seria II, nr 2, 1976. 24 cm, str. 254, (1), ilustr., opr. karton.

Treść (ogólnie):

Mowszowicz: Systematyczny przegląd dziko rosnących gatunków zawierających związki kumarynowe;

Fagasiewicz: Materiały do flory Polski w Herbarium Lodziencis (Cz.IV.);

Wiśniewski: Chwasty polne północnych obszarów woj. łódzkiego. (Cz.III.);

Kurowski: Nowe stanowiska Tryfolium Lupinaster L. w środkowej Polsce;

Kurowski; Leder-Dębowska: Szata roślinna torfowiska Dawidów;

Olaczek: Park w Uniejowie - zagadnienie regeneracji naturalnego zespołu roślinnego;

Jakubowska-Gabara: Zespoły leśne uroczyska Tomczyce;

Filipiak: Zespoły leśne uroczyska Zofiówka w powiecie łódzkim;

Załuski: Ważniejsze zbiorowiska roślinne doliny Żegliny;

Krzywański, Samosiej: Zróżnicowanie biomasy w zespołach wodnych starorzeczy Pilicy;

Kalinowska - Kucharska, Ligowski: Glony dorzecza Pilicy na odcinku Koniecpol - Tomaszów Mazowiecki;

Rakowska: Glony rzeki Bzury na odcinku Łowicz - Sochaczew