Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Folia Botanica. Acta Universitas Lodziensis. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze. Seria II, nr 14, 1976.

Folia Botanica. Acta Universitas Lodziensis. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze. Seria II, nr 14, 1976.
Folia Botanica. Acta Universitas Lodziensis. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze. Seria II, nr 14, 1976. 24 cm, str. 177, (1), ilustr., opr. karton.
35,00 PLN 

Opis

Folia Botanica. Acta Universitas Lodziensis. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze. Seria II, nr 14, 1976. 24 cm, str. 177, (1), ilustr., opr. karton.

Treść (ogólnie):

Rutowicz, Sowa: Buczyna uroczyska Janów koło Brzezin;

Kurowski: Charakterystyka fitosocjologiczna lasów Grotnicko-Lućmierskich koło Łodzi;

Wnuk: Zbiorowiska chwastów segetalnych Pasma Przedborsko-Małogoskiego i przyległych terenów. Cz.1. Zbiorowiska upraw okopowych; Cz.2. Zbiorowiska zbożwe i ścierniskowe.