Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Badania fizjograficzne nad Polską Zachodnią, T.VI.

Badania fizjograficzne nad Polską Zachodnią, T.VI.
Badania fizjograficzne nad Polską Zachodnią, T.VI. Poznań 1960. PWN. 25 cm, str. 299 (1), ilustr., tabl., mapy, opr. karton. P.T.P.N. Wydz. mat.- przyrod. (egz. częściowo nie rozcięty) Treść (ogólnie): Berger: Badania nad mięczakami (Mollusca) Pojezierza Mazurskiego; Podgórniak: Chrząszcze wodne wyspy Wolina, I. Hydradephaga wód słonawych; Piotrowska: Lasy południowo-wschodniego Uznamu; Celiński: Turzyca zgrzebłowata w rezerwatach Puszczy Bukowej pod Szczecinem; Filipek: Projektowany rezerwat leśno-stepowy pod Raduniem nad Odrą; Bartkowski: Głowne rysy fizjografii Wysoczyzny Leszczyńskiej między Śremem, Lesznem i Gostyniem; Kaczmarek: Wapieniolubna roślinność łąkowo-bagienna na Wysoczyźnie Leszczyńskiej między Gostyniem a Śremem; Michalski: Nowy gatunek i odmiana rośliny żywicielskiej oraz nowe stanowiska Scolytus ensifer Eichh.; Pawłow: Rozmieszczenie Melica uniflora Retz. na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej; Przybylski: Brzoza karłowata, tundrowy relikt naszej flory; Żukowski: Materiały florystyczne z województwa koszalińskiego; Dąbska: Notatki florystyczne z Pomorza; Celiński, Filipek: Występowanie skrzypu olbrzymiego pod Lubiechowem Dolnym (pow. Chojna Odrzańska); Szafrański: Stanowisko Hildenbrandia rivularis (Liemb.) I.A.g. w rzece Obrze koło Starego Dworku (pow. Skwierzyna); Nowaczyk: Rzadsze rośliny naczyniowe znalezione w Doświadczalnym Nadleśnictwie Zielonka pod Poznaniem; Kalinowska: Analiza pyłkowa torfowiska "Wielkie Smogorze" koło Modlimowa (pow. Gryfice); Król: Park w Dąbroszynie (pow. Gorzów).
45,00 PLN 

Opis

Badania fizjograficzne nad Polską Zachodnią, T.VI. Poznań 1960. PWN. 25 cm, str. 299 (1), ilustr., tabl., mapy, opr. karton. P.T.P.N. Wydz. mat.- przyrod. (egz. częściowo nie rozcięty)

Treść (ogólnie):

Berger: Badania nad mięczakami (Mollusca) Pojezierza Mazurskiego;

Podgórniak: Chrząszcze wodne wyspy Wolina, I. Hydradephaga wód słonawych;

Piotrowska: Lasy południowo-wschodniego Uznamu;

Celiński: Turzyca zgrzebłowata w rezerwatach Puszczy Bukowej pod Szczecinem;

Filipek: Projektowany rezerwat leśno-stepowy pod Raduniem nad Odrą;

Bartkowski: Głowne rysy fizjografii Wysoczyzny Leszczyńskiej między Śremem, Lesznem i Gostyniem;

Kaczmarek: Wapieniolubna roślinność łąkowo-bagienna na Wysoczyźnie Leszczyńskiej między Gostyniem a Śremem;

Michalski: Nowy gatunek i odmiana rośliny żywicielskiej oraz nowe stanowiska Scolytus ensifer Eichh.;

Pawłow: Rozmieszczenie Melica uniflora Retz. na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej;

Przybylski: Brzoza karłowata, tundrowy relikt naszej flory;

Żukowski: Materiały florystyczne z województwa koszalińskiego;

Dąbska: Notatki florystyczne z Pomorza;

Celiński, Filipek: Występowanie skrzypu olbrzymiego pod Lubiechowem Dolnym (pow. Chojna Odrzańska);

Szafrański: Stanowisko Hildenbrandia rivularis (Liemb.) I.A.g. w rzece Obrze koło Starego Dworku (pow. Skwierzyna);

Nowaczyk: Rzadsze rośliny naczyniowe znalezione w Doświadczalnym Nadleśnictwie Zielonka pod Poznaniem;

Kalinowska: Analiza pyłkowa torfowiska "Wielkie Smogorze" koło Modlimowa (pow. Gryfice);

Król: Park w Dąbroszynie (pow. Gorzów).