Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Architektura i urbanistyka

Rymaszewski Bogdan - O przetrwanie dawnych miast.
Rymaszewski Bogdan - O przetrwanie dawnych miast.
Rymaszewski Bogdan: O przetrwanie dawnych miast. Warszawa 1984. Arkady. 24 cm, str. 219, (5), ilustr., opr. tw. (opr. lekko uszkodzona - reperowana)
25,00 PLN
Teschich August, Wiśniewska Miriam, Wiśniewski Jerzy - Architektura i budownictwo wiejskie.
Teschich August, Wiśniewska Miriam, Wiśniewski Jerzy - Architektura i budownictwo wiejskie.
Teschich August, Wiśniewska Miriam, Wiśniewski Jerzy: Architektura i budownictwo wiejskie. Warszawa 1974. PWN. 24 cm, str. 315, (3), ilustr., opr. karton
28,00 PLN
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.XIX.
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.XIX.
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.XIX. Kraków 1985. PAN. 30 cm, str. 270, (1), tabl., ilustr., opr. karton. Treść (ogólnie): Swaryczewski: Gotyckie portale w kamienicach Krakowa; Żychowska: Ze studiów nad krakowską architekturą lat 1900-1939; Bogdanowski, Bohm, Dąbrowska-Budziłło: Z badań i studiów nad projektami krajobrazu miejskiego; Meitinger: Problemy nowej architektury w starym otoczeniu; Zuziak: Kierunki odnowy śródmieść amerykańskich metropolii. Megastruktury a rewaloryzacja, cz.II.; Odlanicki-Poczobutt; Ruchel: System informacji o terenie w regionalnym planowaniu przestrzennym; Conradi: Polityka mieszkaniowa w RFN; Kornecki: Krzeszowice - ośrodek wypoczynku na styku aglomeracji. Region; Gądek: Praktyczne skutki prognoz przestrzennych; Kołodziejski: Kierunki rozwoju przestrzennego Krościenka nad Dunajcem (uwagi polemiczne); Wzorek: Problem atrakcyjności krajobrazu miasta; Myczkowski, Oremus: Zespoły młynarskie w krajobrazie Doliny Prądnika; Flagorowska: O etykę w architekturze; Schroter: Dom jednorodzinny zintegrowany z otoczeniem (nowa koncepcja projektowa); Rączka: Regiony form architektonicznych; Cząstka: Wpływ klimatu górskiego na architekturę dachu; Patoczka, Fabijanowska: Studium ogrodu natury. Swaryczewska: Secesyjno-modernistyczne ogrody w podkrakowskich Konarach; Frazik: Kościół i klasztor Dominikanów w Przemyślu; Komorowski, Łukacz: Bursa Węgierska w Krakowie w okresie Średniowiecza i Renesansu; Świątek: Treści ideowe malowideł ściennych kaplicy zamkowej w Wiśniczu Nowym; Borusiewicz-Lisowska: W setną rocznicę urodzin Adolfa Szyszko-Bohusza. Tendencje modernistyczne w twórczości; Dobrzański: Castra. Obóz w starożytności; Czapczyńska, Janczykowski: Gotycki zamek w Chęcinach - próba rekonstrukcji; Beiersdorf, Krasnowolski: Austriackie umocnienia Wieliczki z lat 1777-1779; Książek: Uwagi o zamku w Przeworsku w świetle mapy Miega; Łuczyńska-Bruzda: Krajobraz i gospodarka przestrzenna rejonu Pienin - aktualny stan i perspektywy; Bieda: O książce "Czas jako czynnik w planowaniu urbanistycznym na przykładzie Japonii"; Holewiński, Środulska, Wielgus: Ewidencja konserwatorska dzieł obronnych twierdzy Kraków. O potrzebie rewaloryzacji nowożytnych obiektów fortyfikacji; Andrzej Swaryczewski (1928-1983)
50,00 PLN
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.IX.
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.IX.
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.IX. Kraków 1975. PAN. 30 cm, str. 171, tabl., ilustr., wkładka, opr. karton. Treść (ogólnie): Bogdanowski: Barbakan krakowski jako "dzieło kluczowe" miasta; Swaryczewski: Południowo-zachodni odcinek murów obronnych Krakowa; Murczyński: Tereny leśne w gospodarce przestrzennej na obszarze karpackim; Hreczko-Hyłowa: Problem przebudowy miast w aspekcie walorów przestrzennych; Patoczka: Bieszczady Zachodnie, Zasoby architektoniczno-krajobrazowe, zagrożenia i dewastacje, prognoza zmian żywiołowych i projekt modelowy; Archavir: Współczesna architektura w Wielkiej Brytanii; Chowaniec: Problem zagospodarowania przestrzennego wiejskich działek siedliskowych w polskiej literaturze fachowej1790-1950; Bocheński: Wpływ rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych na warunki środowiskowe zagrodowych pomieszczeń inwentarskich; Frazik: Organizacje architektoniczno - budowlane w Europie w okresie średniowiecza; Pęckowska: Lokalizacja i forma wyższej uczelni w układzie przestrzennym miasta; Kronika; Bogdanowski, Holcer, Kornecki, Swaryczewski: Mały słownik terminologiczny dawnej architektury obronnej w Polsce (wkładka)
45,00 PLN
Grundmann Günther - Die Baumeisterfamilie Frantz. Ein Beitrag zur Architekturgeschichte des 18. Jahrhunderts in Schlesien, Schweden und Polen. (1937)
Grundmann Günther - Die Baumeisterfamilie Frantz. Ein Beitrag zur Architekturgeschichte des 18. Jahrhunderts in Schlesien, Schweden und Polen. (1937)
Grundmann Günther: Die Baumeisterfamilie Frantz. Ein Beitrag zur Architekturgeschichte des 18. Jahrhunderts in Schlesien, Schweden und Polen. Breslau (1937). Wilh. Gottl. Korn Verlag. 31 cm, str. 122, ilustr., opr. pł. (plamki na okł., zagięcia rogów kilku kart)
90,00 PLN
Kornecki Marian - Sztuka sakralna. Seria: Natura i kultura w krajobrazie Jury. (m.in. kapliczki, figury i krzyże przydrożne)
Kornecki Marian - Sztuka sakralna. Seria: Natura i kultura w krajobrazie Jury. (m.in. kapliczki, figury i krzyże przydrożne)
Kornecki Marian: Sztuka sakralna. Kraków 1993. Nakł. Zarz. Zesp. Jurajskich Parków Kraj.29 cm, str. 103, (5), tabl. ilustr., opr. karton. Natura i kultura w krajobrazie Jury. (załamanie na okładce) Treść: Bogdanowski J.: Wśród osobliwości dzieł przyrody i kultury Wstęp; Sztuka średniowieczna. Romanizm i gotyk; Między gotykiem a barokiem. Sztuka renesansu i manieryzmu; Sztuka baroku i rokoka Klasycyzm, historyzm, eklektyzm Kapliczki, figury i krzyże przydrożne.
30,00 PLN
Rączka Jan Wadysław - Przemiany krajobrazu podkrakowskiej rezydencji Łobzów. Od fortalicjum króla Kazimierza przez pierwszą w Polsce królewską rezydencję pałacowo - ogrodową, Szkołę Kadetów - Podchorążówkę do Wydziału Architektury PK.
Rączka Jan Wadysław - Przemiany krajobrazu podkrakowskiej rezydencji Łobzów. Od fortalicjum króla Kazimierza przez pierwszą w Polsce królewską rezydencję pałacowo - ogrodową, Szkołę Kadetów - Podchorążówkę do Wydziału Architektury PK.
Rączka Jan Wadysław: Przemiany krajobrazu podkrakowskiej rezydencji Łobzów. Od fortalicjum króla Kazimierza przez pierwszą w Polsce królewską rezydencję pałacowo - ogrodową, Szkołę Kadetów - Podchorążówkę do Wydziału Architektury PK. Kraków 1996. Polit. Krak. 24 cm, str. 70, ilustr., opr. karton.
18,00 PLN
Adamczewska - Wejchert Hanna, Wejchert Kazimierz - Małe miasta. Problemy urbanistyczne stale aktualne.
Adamczewska - Wejchert Hanna, Wejchert Kazimierz - Małe miasta. Problemy urbanistyczne stale aktualne.
Adamczewska - Wejchert Hanna, Wejchert Kazimierz - Małe miasta. Problemy urbanistyczne stale aktualne. Warszawa 1986. Arkady. 23 cm, str. 349, (2), ilustr., opr. tw.
50,00 PLN
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.XXV.
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.XXV.
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.XXV. Kraków 1992. PAN. 30 cm, str. 198, tabl., ilustr, opr. karton.
40,00 PLN
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.XIV.
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.XIV.
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.XIV. Kraków 1980. PAN. 30 cm, str. 152, tabl., ilustr., wkładka, opr. karton.
40,00 PLN
Boesch Hans: La ville et l'urbanisation. Sur la géographie de la ville suisse. La vue aérienne au cours des années. (Tire apart du volume
Boesch Hans: La ville et l'urbanisation. Sur la géographie de la ville suisse. La vue aérienne au cours des années. (Tire apart du volume "Villes Suisses a vol d'oiseau")
Boesch Hans: La ville et l'urbanisation. Sur la géographie de la ville suisse. La vue aérienne au cours des années. (Tire apart du volume "Villes Suisses a vol d'oiseau") Berne (b.r.w.) Kümmerly and Frey, Editions Géographiques. 30 cm, str. (33-64); (145-176); (229-243); ilustr., fot., broszura. (dedykacja)
35,00 PLN
Rączka Jan Wadysław: Przemiany krajobrazu podkrakowskiej rezydencji Łobzów. Od fortalicjum króla Kazimierza przez pierwszą w Polsce królewską rezydencję pałacowo - ogrodową, Szkołę Kadetów - Podchorążówkę do Wydziału Architektury PK.
Rączka Jan Wadysław: Przemiany krajobrazu podkrakowskiej rezydencji Łobzów. Od fortalicjum króla Kazimierza przez pierwszą w Polsce królewską rezydencję pałacowo - ogrodową, Szkołę Kadetów - Podchorążówkę do Wydziału Architektury PK.
Rączka Jan Wadysław: Przemiany krajobrazu podkrakowskiej rezydencji Łobzów. Od fortalicjum króla Kazimierza przez pierwszą w Polsce królewską rezydencję pałacowo - ogrodową, Szkołę Kadetów - Podchorążówkę do Wydziału Architektury PK. Kraków 1996. Polit. Krak. 24 cm, str. 70, ilustr., opr. karton.
18,00 PLN
Krupiński Andrzej B.: Zabytki urbanistyki i architektury województwa tarnowskiego.
Krupiński Andrzej B.: Zabytki urbanistyki i architektury województwa tarnowskiego.
Krupiński Andrzej B.: Zabytki urbanistyki i architektury województwa tarnowskiego. Warszawa - Kraków 1989. Wyd. PTTK Kraj. 24 cm, str. 92, ilustr., opr. karton. (exlibris, pieczątka własn.)
18,00 PLN
Sieć miejska na ziemiach polskich. Kwartalnik historii kultury materialnej. R. XXVIII, nr 3.
Sieć miejska na ziemiach polskich. Kwartalnik historii kultury materialnej. R. XXVIII, nr 3.
Sieć miejska na ziemiach polskich. Kwartalnik historii kultury materialnej. R. XXVIII, nr 3. Warszawa 1980. PWN. 24 cm, str. (3), 326-445, (2), tabl., załącznik, opr. karton. (skasowana pieczątka) Treść (m.in.): Sympozjum poświęcone problemowi sieci miejskiej na ziemiach polskich w XIII-XVII w.; Modzelewski: Organizacja grodowa u progu epoki lokacji; Samsonowicz: Tendencja rozwoju sieci miejskiej w Polsce późnośredniowiecznej; Młynarska-Kaletynowa: Rozwój sieci miejskiej na Śląsku na przełomie XII/XIII i w XIII w.; Wyrozumski: Rozwój sieci miejskiej w Małopolsce w średniowieczu i u progu czasów nowożytnych; Kiryk: Lokacje miejskie nieudane, translacje miast i miasta zanikłe w Małopolsce do połowy XVII stulecia; Wiesiołowski: Sieć miejska w Wielkopolsce w XIII-XVI w. Przestrzeń i społeczeństwo; Biskup: Rozwój sieci miast pruskich do drugiej połowy XVIII w.; Alexandrowicz: Powstanie sieci miejskiej Podlasia na tle wczesnych procesów urbanizacyjnych w Wielkim Księstwie Litewskim; Dyskusja.
50,00 PLN
Ochrona zabytków. (4/1964): Bogdanowski J.: Dawna linia obronna Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
Ochrona zabytków. (4/1964): Bogdanowski J.: Dawna linia obronna Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
Ochrona zabytków. Kwartalnik. 4 (67) XVII. Warszawa 1964. Min. Kultury i Sztuki. 30 cm, str. 83, (1), (+bibliografia zawartości "Ochrony zabytków" 1948-1963. str. 27), opr. karton. Treść: Bogdanowski J.: Dawna linia obronna Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Problemy konserwacji i adaptacji dla turystyki; Zawada S.: Problem wzmacniania spękanych murów i sklepień w obiektach zabytkowych; Gartkiewicz P., Widawski J.: Odkrycie pozostałości zamku biskupów kamieńskich w Karlinie; Marconi B.: W sprawie artykułu M. Schuster-Gawłowskiej "Przeniesienie malowidła ściennego z kamienicy przy ul. Kanoniczej 23 w Krakowie na ruchome podobrazie" Schuster- Gawłowska M.: W związku z uwagami prof. B. Marconiego; Kronika, Piśmiennictwo.
30,00 PLN
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.XVI.
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.XVI.
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.XVI. Kraków 1982. PAN. 30 cm, str. 293, (2), ilustr., opr. karton. Treść (ogólnie): Swaryczewski: Gotyckie domy ulicy Kanoniczej w Krakowie; Rączka: Królewska rezydencja pałacowo-ogrodowa na Łobzowie. Stan badań i zachowane źródła archiwalne (1367-1586), cz.1.; Białkiewicz: Dawny pałacyk Lasockich na Dębnikach w Krakowie; Białkiewicz:Architektura wczesnego historyzmu w twórczości sakralnej Pokutyńskiego (1869-1877); Zaremba: Ekologiczna odnowa urbanizacji Polski; Drapella-Hersmandorfer, Łuczyńska-Bruzda: Kompleksowa analiza sozologiczna (SOZAN) na przykładzie studiów wstępnych do planu zagospodarowania przestrzennego Świętokrzyskiego Parku narodowego i jego otuliny; Bartkowicz, Przemiany struktury przestrzennej wybranych miast województwa nowosądeckiego; Bogdanowski: "Jurydyka" czyli rozważania nad współczesną dzielnicą mieszkaniową; Wyżykowski: Przekształcenia struktur śródmiejskich - metoda prac badawczych i projektowych; Bieda, Bielak, Kosiński: Program łańcucki - studium rehabilitacji małego miasta; Książek: Zarys rozwoju przestrzennego Krościenka nad Dunajcem w okresie średniowiecza; Wójcikiewicz: Zarys rozwoju przestrzennego miasta Bobowej; Beierdorf, Krasnowolski: Rozwój przestrzenny i architektura Rabki; Holewiński: Uzdrowisko w Krzeszowicach. Przekształcenia układu urbanistycznego (1770-1860), cz.1; Dąbrowska-Budziło: Architektura krajobrazu miejskiego a urbanistyka współczesna; Więkowska, Myczkowski: Erem w Czernej - znakomity przykład dawnej myśli urbanistycznej; Genga, Myczkowski: Rewaloryzacja krajobrazu w otoczeniu zamku w Wiśniczu Nowym; Patoczka: Osiedle Cegielniana w Krakowie - problem rekompozycji krajobrazowej; Bohm: Architektura krajobrazu miejskiego - zarys stanu współczesnych badań; Piniński: Kształtowanie modelu wypoczynku i jego architektury na terenie pojezierzy w Polsce północnej; Leśnodorski: Kształtowanie środowiska pracy w przemysłowych halach bezokiennych; Schubert: Forma architektoniczna wiejskich budynków mieszkalnych (na przykładzie wsi olkuskiej); Zin, Kadłuczka, Pawlicki: Z badań nad najstarszymi dziejami pałacu zamojskiego; Kornecki: Drewniane kościoły XIX i XX wieku w Małopolsce, cz.2.; Górska: Działalność architektoniczna Sławomira Odrzywolskiego (1846-1933); Kadłuczka: O kościele w Prandocinie raz jeszcze; Samek: Krakowskie modele architektoniczne (do zagadnienia warsztatu artysty w sztuce polskiej czasów nowożytnych); Frazik: Arabska architektura obronna w Maghrebie od X do XV wieku; Pencakowski: Problem kształtowania przestrzeni mieszkalnej i organizacji wypoczynku mieszkańców w teoretycznych pracach słowackich urbanistów; Pęckowska, Styrna - Bartkiewicz: Kronika K.U. i A Oddz. PAN w Krakowie (1965-1980)
50,00 PLN
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.XV.
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.XV.
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.XV Kraków 1981. PAN. 30 cm, str. 249, tabl., ilustr., opr. karton. Treść (ogólnie): Bogdanowski: Rozwój i urbanistyczne kompozycje nowożytnego Krakowa oraz problem ich rewaloryzacji (XVI-XX w.); Purchla: Kakowskie mosty wiślane i ich znaczenie dla rozwoju przestrzennego miasta w XIX i XX wieku; Swaryczewski: Nowo odkryte drewniane stropy gotyckie w Krakowie; Świątek: Architektura i budownictwo peryferii Krakowa na przełomie wieków XIX i XX; Pawłowska: Witraże w kamienicach krakowskich z przełomu wieków XIX i XX; Niewalda, Krasnowolski: Układy urbanistyczne Okołu - próba rekonstrukcji; Pęckowska: Zastosowanie koncepcji systemowych w analizie zabudowy uczlni wyższych; Zuziak: Suburbanizacja a kryzys śródmieść amerykańskich metropolii; Książek, Kuśnierz: Oleszyce - zarys rozplanowania miasta w XVI i XVII wieku; Lessaer: Lokalizacja funkcji centrum na podstwie minimalizacji dróg dojścia (próba metody); Szubert: Modelowanie symulacyjne w pojektowaniu centrum miejskiego; Barysz, Falkus, Gachowski: Studium wybranych zagadnień przestrzennych i społecznych małego miasta; Setkowicz, Trojanowski: Wytyczne do kształtowania przestrzennego rejonu Niedzicy; Obrochta: Podstawy kształtowania się krajobrazu w kotlinie zakopiańskiej; Budziło: O koniecności badań krajobrazowych w projektowaniu dzieł inżynierii wodnej; Celadyn: Zieleń jako forma współczesnych pokryć dachowych; Kornecki:Drewniane kościoły XIX i XX wieku w Małopolsce; Leniartek: Plan rewaloryzacji Bystrzycy Kłodzkiej; Tworkowski, Sikorska: Regionalizm i typizacja jako problemy architektoniczne; Frazik: Arabska architektura obronna w Maghrebie od VIII do X wieku; Thullie: Obronne dwory wiejskie i pałace w dawnej Polsce;
50,00 PLN
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.XII.
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.XII.
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.XII. Kraków 1978. PAN. 30 cm, str. 250, tabl., ilustr., opr. karton. Treść (ogólnie): Dąbrowska-Budziło: Panoramy Krakowa i ich przemiany w czasie; Rączka: Młyny królewskie w krajobrazie Krakowa; Gądek: Prawdopodobieństwo rozwoju form cenrum w Polsce; Kamiński: System adaptacji terenów zabudowy wiejskiej dla celów (aspekt społeczny i przestrzenny); Skoczek, Cząstka: Koncepcja przyszłościowego zagospodarowania rekreacyjnego obszaru Karpat polskich i Podkarpacia; Kuśnierz: Sieniawa - rozwój przestrzenny oraz założenia ochrony konserwatorskiej; Łuczyńska - Bruzda: Wartości kulturowe Ojcowskiego Parku Narodowego. Analiza form, problemy ich zachowania; Budziło: Historyczne drogi wojskowe wzorem planowania dróg turystycznych i krajobrazowych; Patoczka: Cmentarze wojenne w krajobrazie Beskidu Niskiego; Trela-Swaryczewska: Studium i koncepcja przestrzenna krasiczyńskiego parku krajobrazowego; Flagorowska: Problem kształtowania krajobrazu wokół obeiktów architektury (na przykładzie otoczenia zamku Krzyżtopór) Rusińska Pacuyla, Łukacz: Okresy rozwojowe i problemy konserwatorskie zabytkowego parku w Łuczanowicach; Bohm: Synergia w architekturze czyli o łączeniu przestrzeni podzielonej; Klecki: Zasada najprostszej współzależności wielkości geometrycznych w architekturze; Singer-Zemła, Zemła: Możliwości humanizacji zespołów mieszkaniowych budownictwa masowego uprzemysłowionego (próba metody); Szymańska: Aktualne tendencje kształtowania budownictwa indywidualnego o funkcji rekreacyjnej na Podtatrzu; Chowaniec: Nowoczesne budynki dla bydła i trzody; Szubert: Z badań nad wiejskim budownictwem mieszkaniowym; Korbiel: Przestrzeń wewnętrzna i zewnętrzna w estetyce Zen; Petelenz: Związki formalne archiektury, malarstwa abstrakcyjnego i natury; Gutschow: Rewaloryzacja starych miast w RFN; Kornecki: Małopolskie kościoły drewniane doby baroku. Cz.1.; Białkiewicz: Przyczynek do dziejów budowy pałacu Potockich w Krzeszowicach;
50,00 PLN
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.XI.
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.XI.
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.XI. Kraków 1977. PAN. 30 cm, str. 167, (1), ilustr., opr. karton. Treść (ogólnie): Swaryczewski: Historyczne zmiany układu przestrzennego Krzemionek krakowskich; Seruga, Wyżykowski: Metoda konstrukcji struktur przestrzennych na przykładzie pasma Kraków - Skawina; Frazik: Z zagadnień rozwoju przestrzennego miasta Krasiczyna; Bartkowicz: Wpływ koncepcji gospodarki rolnej na strukrurę funkcjonalną - przestrzenną małych miast, ośrodków obsługi rolnictwa, na przykładzie Błażowej, Brańska, Płońska; Seruga: Lokalizacja ośrodków usługowych w strukturach linearno-pasmowych; Gosling: Maryculter; Bogdanowski: Metoda "Jednostka - Wnętrze" w rewaloryzacji krajobrazu miast zabytkowych ; Patoczka: Ulica Karmelicka - studium rewaloryzacji krajobrazowej; Chrzanowski: Rekonstrukcja - Odtwarzanie -Makieta; Pieńkowska: Nowa metoda planowania konserwatorskiego; Kornecki: Małopolskie kościoły drewniane w XVI i XVII wieku; Borusiewicz - Lisowska: Nurt twórczości architektonicznej Adolfa Szyszko - Bohusza; Styrna-Bartkowiczowa: Ekologiczne kryteria analizy "miast idealnych" XIX i początku XX wieku; Pencakowa: Postać Tadeusza Tołwińskiego w świetle jego ostatniego dzieła; Miniewicz: Samodzielny punkt oporu Mostki w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym; Novak: Gerard Ciołek; Mały słownik terminologiczny dawnej architektury obronnej w Polsce (wkładka) [str.61-72]
40,00 PLN
Prevsner Nikolaus: Pionierzy współczesności. Od Williama Morrisa do Waltera Gropiusa.
Prevsner Nikolaus: Pionierzy współczesności. Od Williama Morrisa do Waltera Gropiusa.
Prevsner Nikolaus: Pionierzy współczesności. Od Williama Morrisa do Walteraa Gropiusa. Z ang. przeł. Janina Wiercińska. Warszawa 1978. W.A i F. 19 cm, str. 278, ilustr., opr. karton.
30,00 PLN
Gaworski Marek: Zamki, pałace, dwory w Polsce.
Gaworski Marek: Zamki, pałace, dwory w Polsce.
Gaworski Marek: Zamki, pałace, dwory w Polsce. Warszawa 2012. Arkady. 27 cm, str.447, ilustr., opr. tw. z obw.
75,00 PLN
Derdowska Joanna: Praskie przemiany. Sacrum i desakralizacja przestrzeni miejskiej Pragi.
Derdowska Joanna: Praskie przemiany. Sacrum i desakralizacja przestrzeni miejskiej Pragi.
Derdowska Joanna: Praskie przemiany. Sacrum i desakralizacja przestrzeni miejskiej Pragi. Kraków 2006. Zakł. Wyd. Nomos. 20 cm, str. 172, ilustr., opr. karton.
25,00 PLN
Jędo Jacek: Przemiany wnętrza mieszkalnego na przykładzie osiedla Piaski Wielkie w Krakowie.
Jędo Jacek: Przemiany wnętrza mieszkalnego na przykładzie osiedla Piaski Wielkie w Krakowie.
Jędo Jacek: Przemiany wnętrza mieszkalnego na przykładzie osiedla Piaski Wielkie w Krakowie. [Kraków 2001. ASP,]. Zeszyt Naukowy Architektury Wnętrz ASP w Krakowie. Wydział Architektury Wnętrz, nr 2. (lekko podniszczona okł.)
25,00 PLN
Ostróda - przedmieścia i zaułki.
Ostróda - przedmieścia i zaułki.
Ostróda - przedmieścia i zaułki. Tekst Wiesław Skrobot, grafika Witold Podgórski. (Tczew) 1999. Pracownia Grafiki i Rysunku. 24 cm, str. 40, ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Krantz - Domasłowska Liliana, Domasłowski Jerzy: Kościół farny w Chełmnie.
Krantz - Domasłowska Liliana, Domasłowski Jerzy: Kościół farny w Chełmnie.
Krantz - Domasłowska Liliana, Domasłowski Jerzy: Kościół farny w Chełmnie. Toruń 1991. Of. Druk. Woj. Bibl. Publ. i Książnicy Miejskiej. 17 cm, str. 101, (3), ilustr., opr. karton. Zabytki Polski Północnej, nr 9.
16,00 PLN
Notatnik sandomierski. Pr. zb.
Notatnik sandomierski. Pr. zb.
Notatnik sandomierski. Pr. zb. Sandomierz 1980. Sandomierskie Tow. Kult. 24 cm, str. 137, (2), ilustr., opr. pł. z obw.
25,00 PLN
Sienicki Stefan: Historia architektury wnętrz mieszkalnych.
Sienicki Stefan: Historia architektury wnętrz mieszkalnych.
Sienicki Stefan: Historia architektury wnętrz mieszkalnych. Warszawa 1954. Wyd. BiA. 24 cm, str. 251, ilustr. opr. pł. obw.
35,00 PLN
Sławińska Jadwiga: Problematyka formalizmu i symboliki w architekturze współczesnej.
Sławińska Jadwiga: Problematyka formalizmu i symboliki w architekturze współczesnej.
Sławińska Jadwiga: Problematyka formalizmu i symboliki w architekturze współczesnej. Wrocław 1993. Politechnika Wroc. 23 cm, str. 57, ilustr., opr. karton.
30,00 PLN
Poklewski Józef: Święta Lipka. (Zabytki Polski Północnej)
Poklewski Józef: Święta Lipka. (Zabytki Polski Północnej)
Poklewski Józef: Święta Lipka. Warszawa 1986. PWN. 17 cm, str. 130, (2), ilustr., tabl., opr. karton. Zabytki Polski Północnej nr 7.
25,00 PLN
Sławiński Ireneusz: Zamek w Golubiu. (Zabytki Polski Północnej)
Sławiński Ireneusz: Zamek w Golubiu. (Zabytki Polski Północnej)
Sławiński Ireneusz: Zamek w Golubiu. Warszawa 1976. PWN. 17 cm, str. 58, (2), ilustr., tabl., opr. karton. Zabytki Polski Północnej nr 2.
20,00 PLN
Zin Wiktor, Kadłuczka Andrzej, Kuśnierz Kazimierz: Wadowice.
Zin Wiktor, Kadłuczka Andrzej, Kuśnierz Kazimierz: Wadowice.
Zin Wiktor, Kadłuczka Andrzej, Kuśnierz Kazimierz: Wadowice, miasto Jana Pawła II. Kraków 1997. Wyd. "DjaF". 29 cm, str. 127, ilustr., opr. karton.
30,00 PLN
Basista Andrzej: Opowieści budynków. Architektura czterech kultur.
Basista Andrzej: Opowieści budynków. Architektura czterech kultur.
Basista Andrzej: Opowieści budynków. Architektura czterech kultur. Warszawa-Kraków 1995. PWN. 21 cm, str. 430, ilustr. opr. tw.
40,00 PLN
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.XIII.
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.XIII.
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.XIII. Kraków 1979. PAN. 30 cm, str. 179, (1), tabl., ilustr., opr. karton.
40,00 PLN
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.VIII.
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.VIII.
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.VIII. Kraków 1974. PAN. 30 cm, str. 179, (1), tabl., ilustr., opr. karton
40,00 PLN
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.II.
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.II.
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.II. Kraków 1968. PAN. 30 cm, str. 248, tabl., ilustr., opr. karton.
50,00 PLN
Czasopismo Techniczne. Wyd. Politechniki Krakowskiej. (Architektura) Z. 1-A/1997.
Czasopismo Techniczne. Wyd. Politechniki Krakowskiej. (Architektura) Z. 1-A/1997.
Czasopismo Techniczne. Wyd. Politechniki Krakowskiej. (Architektura) Z. 1-A/1997. 24 cm, str. 360, ilustr., opr. karton. (przybrudzony brzeg bloku) Tu m.in.: Bąkowski: Ze studiów nad przestrzennym Błoń krakowskich; Bruckman: Salwator a sprawa Howarda czyli o wątpliwościach co do Howardowskiego rodowodu pierwszego osiedla willowego Krakowa; Tekielak: Uwagi na temat rozplanowania Dębnik krakowskich na przełomie XIX i XX wieku.
45,00 PLN
Czasopismo Techniczne. Wyd. Politechniki Krakowskiej. (Architektura) Z. 1-A/1991
Czasopismo Techniczne. Wyd. Politechniki Krakowskiej. (Architektura) Z. 1-A/1991
Czasopismo Techniczne. Wyd. Politechniki Krakowskiej. (Architektura) Z. 1-A/1991. 24 cm, str. 103, (2), ilustr., opr. karton. Tu m.in.: Frazik: Najstarszy średniowieczny podręcznik architekta; Motak: Zarys przemian przestrzennych Rynku Kleparskiego w XIX w.
18,00 PLN
Broniewski Tadeusz: Historia architektury i nauka form architektonicznych w zarysie. Cz.1-2.
Broniewski Tadeusz: Historia architektury i nauka form architektonicznych w zarysie. Cz.1-2.
Broniewski Tadeusz: Historia architektury i nauka form architektonicznych w zarysie. Cz.1-2. Katowice 1948-50. Sp. Wyd. Meta. 25 cm, str. 492, ilustr., opr. ppł. introl. (w cz.1. - nieaktualne pieczątki, opr. niejednolite)
45,00 PLN
Bukowski Marcin: Katedra wrocławska.
Bukowski Marcin: Katedra wrocławska.
Bukowski Marcin: Katedra wrocławska. Wrocław 1974. Ossol. 16 cm, str. 82, (1); 95 ilustr. na tabl., opr. karton.
18,00 PLN
Zabytki architektury województwa bydgoskiego
Zabytki architektury województwa bydgoskiego
Zabytki architektury województwa bydgoskiego. Pr. zb. Bydgoszcz 1974. Kuj.-Pomor. Tow. Kultur. 22 cm, str. 339, ilustr., opr. tw. (ryski na opr.)
18,00 PLN
Kwartalnik architekury i urbanistyki T.XL, zesz. 2
Kwartalnik architekury i urbanistyki T.XL, zesz. 2
Kwartalnik architekury i urbanistyki T.XL, zesz. 2. Warszawa 1995. PWN. PAN. Kom. Arch. i Urb. 29 cm, str. (2), 95-172, ilustr., opr. karton.
20,00 PLN
Grodno w rysunkach Ryszarda Natusiewicza.
Grodno w rysunkach Ryszarda Natusiewicza.
Grodno w rysunkach Ryszarda Natusiewicza. Wrocław 1994. Wyd. Urbanistyka. 20 cm, str. 56, (4), ilustr., opr. karton. 20 Z odręczną dedykacją autora. Seria: Z teki Ryszarda Natusiewicza, z.5.
20,00 PLN
Noakowski (album) Ze wstępem Mieczysława Wallisa.
Noakowski (album) Ze wstępem Mieczysława Wallisa.
Noakowski. Ze wstępem Mieczysława Wallisa. Warszawa 1965. Auriga. 30 cm, str. 47, [3], str. tabl. 137; 11 k. tabl. ; opr. tw, z obw., etui (stan b. dobry)
25,00 PLN
Zlat Mieczysław: Zamek piastowski w Brzegu.
Zlat Mieczysław: Zamek piastowski w Brzegu.
Zlat Mieczysław: Zamek piastowski w Brzegu. Opole 1988. Inst. Śląski. 20 cm, str. 102, (1), ilustr., na tabl., opr. karton. Enc. wiedzy o Śląsku pod red. J. Kroszela.
15,00 PLN
Szlezynger Piotr: Zamek w Korzkwi i jego otoczenie. Problemy odbudowy i zagospodarowania.
Szlezynger Piotr: Zamek w Korzkwi i jego otoczenie. Problemy odbudowy i zagospodarowania.
Szlezynger Piotr: Zamek w Korzkwi i jego otoczenie. Problemy odbudowy i zagospodarowania. Kraków 2005. Proksenia.23 cm, str. 106, ilustr., opr. karton.
18,00 PLN
Szypowska Maria, Szypowski Andrzej: Brzeg.
Szypowska Maria, Szypowski Andrzej: Brzeg.
Szypowska Maria, Szypowski Andrzej: Brzeg. Warszawa 1969. Wyd. SiT. 25 cm, str. 31; (56 - ilustr.), k. 1 złoż., opr. pł. z obw. (tekst również w jęz. ang., franc., niem, ros.) Seria: Piękno Polski.
18,00 PLN
Niedzica Seminars VII. Gothic architectures in Poland, Bohemia, Slovakia and Hungary
Niedzica Seminars VII. Gothic architectures in Poland, Bohemia, Slovakia and Hungary
Niedzica Seminars VII. Gothic architectures in Poland, Bohemia, Slovakia and Hungary (11-13.X. 1991).Kraków 1991. Secesja. 24 cm, str. 80, tabl. ilustr., opr. karton.
12,00 PLN
Przyłęcki Mirosław: Podstawowe wiadomości o zabytkach architektury i założeniach urbanistycznych na Dolnym Śląsku.
Przyłęcki Mirosław: Podstawowe wiadomości o zabytkach architektury i założeniach urbanistycznych na Dolnym Śląsku.
Przyłęcki Mirosław: Podstawowe wiadomości o zabytkach architektury i założeniach urbanistycznych na Dolnym Śląsku. Wrocław 1976. Pol. Tow. Turyst.-Kraj. 24 cm, str. 78, (24), ilustr., broszura. (wycofano z dubletów bibl.)
25,00 PLN
Kruszelnicki Zygmunt: Toruń nie istniejący.
Kruszelnicki Zygmunt: Toruń nie istniejący.
Kruszelnicki Zygmunt: Toruń nie istniejący. Warszawa 1987. PWN. 17 cm, str. 116, (4), ilustr., mapka, opr. karton. Seria Zabytki Polski północnej nr 8.
20,00 PLN
Kościoły na Mazowszu XVI wieku (Białynin, Bukówno, Długa Kościelna, Janisławice) Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce
Kościoły na Mazowszu XVI wieku (Białynin, Bukówno, Długa Kościelna, Janisławice) Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce
Kościoły na Mazowszu XVI wieku (Białynin, Bukówno, Długa Kościelna, Janisławice). Oprac. W. Chmielak - Załęska. Wrocław 1985. Ossol. PAN. 24 cm, str. 56, (2), tabl. ilustr., opr. karton z obw. Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zesz. 7
26,00 PLN
Kościoły w Wielkopolsce XVI wieku (Blizanów, Domachowo, Graboszewo, Kłodawa, Koźmin, Nowa Wieś Królewska, Ołobok, Rzgów, Wierzenica) Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce
Kościoły w Wielkopolsce XVI wieku (Blizanów, Domachowo, Graboszewo, Kłodawa, Koźmin, Nowa Wieś Królewska, Ołobok, Rzgów, Wierzenica) Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce
Kościoły w Wielkopolsce XVI wieku (Blizanów, Domachowo, Graboszewo, Kłodawa, Koźmin, Nowa Wieś Królewska, Ołobok, Rzgów, Wierzenica). Oprac. M. Pawlaczyk. Wrocław 1985. Ossol. PAN. 24 cm, str. 107, (1), tabl. ilustr., opr. karton z obw. Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zesz. 4a.
40,00 PLN
Kościoły w Małopolsce XV wieku (Mogiła, Olbierzowice, Zborówek) Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce
Kościoły w Małopolsce XV wieku (Mogiła, Olbierzowice, Zborówek) Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce
Kościoły w Małopolsce XV wieku (Mogiła, Olbierzowice, Zborówek). Oprac. R. Brykowski. Wrocław 1983. Ossol. PAN. 24 cm, str. 48, (1), tabl. ilustr., opr. karton z obw. Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zesz. 1 a.
25,00 PLN
Polska, zabytkowe ratusze.
Polska, zabytkowe ratusze.
Polska, zabytkowe ratusze. Oprac. Roman Pawlak. Warszawa 2010. SiT Muza. 24 cm, str. 351, ilustr. opr. tw. Niewielkie zarysowanie na grzbiecie oprawy.
20,00 PLN
Szaraniec Lech: Zabytkowe ośrodki miejskie. Górny Śląsk i Małopolska.
Szaraniec Lech: Zabytkowe ośrodki miejskie. Górny Śląsk i Małopolska.
Szaraniec Lech: Górny Śląsk i Małopolska południowo-zachodnia, północno-zachodnia. Śląsk Opawski, Dolny Śląsk. Katowice 1992. Wyd. Muz. Śląskie. 30 cm, str. 402, ilustr.,opr. tw. lak. Zabytkowe ośrodki miejskie.
45,00 PLN
Zabytki Polski. Ilustrowana encyklopedia od A do Z.
Zabytki Polski. Ilustrowana encyklopedia od A do Z.
Soćko Adam, Korduba Piotr, Ratajczak Tomasz: Zabytki Polski. Ilustrowana encyklopedia od A do Z. Poznań 2006. Publicat SA. 30 cm, str. 111, ilustr., opr. tw.
25,00 PLN
Dzieje budownictwa w Polsce wg Oskara Sosnowskiego. T.1. Do połowy XIII wieku.
Dzieje budownictwa w Polsce wg Oskara Sosnowskiego. T.1. Do połowy XIII wieku.
Dzieje budownictwa w Polsce wg Oskara Sosnowskiego. T.1. Do połowy XIII wieku. W oprac. Z. Święchowskiego i J. Zachwatowicza. Warszawa 1964. Zakł. Arch. Pol. Polit. Warsz. PWN. 30 cm, str. 217, (1), ilustr., opr. pł. z obw.
30,00 PLN
Bartczakowa Aldona: Franciszek Maria Lanci (1799-1875). Mistrzowie architektury polskiej.
Bartczakowa Aldona: Franciszek Maria Lanci (1799-1875). Mistrzowie architektury polskiej.
Bartczakowa Aldona: Franciszek Maria Lanci (1799-1875). Warszawa 1954. Bud. i Arch. Inst. Urban. i Architektury. 24 cm, str. 114, (2), ilustr., opr. karton. Mistrzowie architektury polskiej. (lekko przybrudzona opr.)
25,00 PLN
Sztuka sakralna w Polsce. Na Ziemiach Zachodnich i Północnych.
Sztuka sakralna w Polsce. Na Ziemiach Zachodnich i Północnych.
Sztuka sakralna w Polsce. Na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Oprac. T. Dobrzeniecki. Warszawa 1976. Ars Christiana. 29 cm, str. 52, 250 ilustr. mapy diecezji. opr. pł. obw.
28,00 PLN
Iwanek Witold: Klasycyzm w architekturze Cieszyna
Iwanek Witold: Klasycyzm w architekturze Cieszyna
Iwanek Witold: Klasycyzm w architekturze Cieszyna. Wrocław 1970. Wrocławskie Tow. Naukowe. 24 cm, str. 47, (1), tabl., opr. karton.
30,00 PLN
Kornecki Marian - Gotyckie kościoły drewniane na Podhalu.
Kornecki Marian - Gotyckie kościoły drewniane na Podhalu.
Kornecki Marian: Gotyckie kościoły drewniane na Podhalu. Kraków 1987. 20 cm, str. 147, (3), ilustr. opr. kart.
18,00 PLN
Pokaż:
60 120 180