Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Architektura i urbanistyka

Sickman Laurence, Soper Alexander: Sztuka i architektura w Chinach.
Sickman Laurence, Soper Alexander: Sztuka i architektura w Chinach.
Sickman Laurence, Soper Alexander: Sztuka i architektura w Chinach. Przekł. i oprac. sinologiczne Mieczysław J. Kunstler. Warszawa 1984. PWN. 21 cm, str. 524, (3), ilustr., opr. pł. z obw.
25,00 PLN
Prevsner Nikolaus: Pionierzy współczesności. Od Williama Morrisa do Waltera Gropiusa.
Prevsner Nikolaus: Pionierzy współczesności. Od Williama Morrisa do Waltera Gropiusa.
Prevsner Nikolaus: Pionierzy współczesności. Od Williama Morrisa do Walteraa Gropiusa. Z ang. przeł. Janina Wiercińska. Warszawa 1978. W.A i F. 19 cm, str. 278, ilustr., opr. karton.
30,00 PLN
Wirtz Rolf C.: Florencja. Sztuka i architektura.
Wirtz Rolf C.: Florencja. Sztuka i architektura.
Wirtz Rolf C.: Florencja. Sztuka i architektura. Przy wpółpracy Clemente Manentiego. Przekł. I. Jaworska, J. Sosin. Koln 2001. Konenmann. 17x15 cm, str. 560, liczne ilustr., opr. pł. z obw.
50,00 PLN
Gaworski Marek: Zamki, pałace, dwory w Polsce.
Gaworski Marek: Zamki, pałace, dwory w Polsce.
Gaworski Marek: Zamki, pałace, dwory w Polsce. Warszawa 2012. Arkady. 27 cm, str.447, ilustr., opr. tw. z obw.
75,00 PLN
Zeszyty Muzealne T.12. Włodawa 2004. Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie.
Zeszyty Muzealne T.12. Włodawa 2004. Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie.
Zeszyty Muzealne T.12. Włodawa 2004. Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie. 29 cm, str. 224, ilustr., opr. karton.
40,00 PLN
Derdowska Joanna: Praskie przemiany. Sacrum i desakralizacja przestrzeni miejskiej Pragi.
Derdowska Joanna: Praskie przemiany. Sacrum i desakralizacja przestrzeni miejskiej Pragi.
Derdowska Joanna: Praskie przemiany. Sacrum i desakralizacja przestrzeni miejskiej Pragi. Kraków 2006. Zakł. Wyd. Nomos. 20 cm, str. 172, ilustr., opr. karton.
25,00 PLN
Jędo Jacek: Przemiany wnętrza mieszkalnego na przykładzie osiedla Piaski Wielkie w Krakowie.
Jędo Jacek: Przemiany wnętrza mieszkalnego na przykładzie osiedla Piaski Wielkie w Krakowie.
Jędo Jacek: Przemiany wnętrza mieszkalnego na przykładzie osiedla Piaski Wielkie w Krakowie. [Kraków 2001. ASP,]. Zeszyt Naukowy Architektury Wnętrz ASP w Krakowie. Wydział Architektury Wnętrz, nr 2. (lekko podniszczona okł.)
25,00 PLN
Ostróda - przedmieścia i zaułki.
Ostróda - przedmieścia i zaułki.
Ostróda - przedmieścia i zaułki. Tekst Wiesław Skrobot, grafika Witold Podgórski. (Tczew) 1999. Pracownia Grafiki i Rysunku. 24 cm, str. 40, ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Krantz - Domasłowska Liliana, Domasłowski Jerzy: Kościół farny w Chełmnie.
Krantz - Domasłowska Liliana, Domasłowski Jerzy: Kościół farny w Chełmnie.
Krantz - Domasłowska Liliana, Domasłowski Jerzy: Kościół farny w Chełmnie. Toruń 1991. Of. Druk. Woj. Bibl. Publ. i Książnicy Miejskiej. 17 cm, str. 101, (3), ilustr., opr. karton. Zabytki Polski Północnej, nr 9.
16,00 PLN
Notatnik sandomierski. Pr. zb.
Notatnik sandomierski. Pr. zb.
Notatnik sandomierski. Pr. zb. Sandomierz 1980. Sandomierskie Tow. Kult. 24 cm, str. 137, (2), ilustr., opr. pł. z obw.
25,00 PLN
Tondos Barbara: Architektura Rzeszowa w okresie autonomii galicyjskiej.
Tondos Barbara: Architektura Rzeszowa w okresie autonomii galicyjskiej.
Tondos Barbara: Architektura Rzeszowa w okresie autonomii galicyjskiej. Rzeszów 1997. Wyd. Akces. 22 cm, str. 106, (2), ilustr., opr. karton. z obw.
35,00 PLN
Szwankowski Eugeniusz: Warszawa. Rozwój urbanistyczny i architektoniczny.
Szwankowski Eugeniusz: Warszawa. Rozwój urbanistyczny i architektoniczny.
Szwankowski Eugeniusz: Warszawa. Rozwój urbanistyczny i architektoniczny. Warszawa 1952. P.W.T. 24 cm, str. 341, (3), ilustr., opr. karton.
35,00 PLN
Sienicki Stefan: Historia architektury wnętrz mieszkalnych.
Sienicki Stefan: Historia architektury wnętrz mieszkalnych.
Sienicki Stefan: Historia architektury wnętrz mieszkalnych. Warszawa 1954. Wyd. BiA. 24 cm, str. 251, ilustr. opr. pł. obw.
35,00 PLN
Sławińska Jadwiga: Problematyka formalizmu i symboliki w architekturze współczesnej.
Sławińska Jadwiga: Problematyka formalizmu i symboliki w architekturze współczesnej.
Sławińska Jadwiga: Problematyka formalizmu i symboliki w architekturze współczesnej. Wrocław 1993. Politechnika Wroc. 23 cm, str. 57, ilustr., opr. karton.
30,00 PLN
Poklewski Józef: Święta Lipka. (Zabytki Polski Północnej)
Poklewski Józef: Święta Lipka. (Zabytki Polski Północnej)
Poklewski Józef: Święta Lipka. Warszawa 1986. PWN. 17 cm, str. 130, (2), ilustr., tabl., opr. karton. Zabytki Polski Północnej nr 7.
25,00 PLN
Sławiński Ireneusz: Zamek w Golubiu. (Zabytki Polski Północnej)
Sławiński Ireneusz: Zamek w Golubiu. (Zabytki Polski Północnej)
Sławiński Ireneusz: Zamek w Golubiu. Warszawa 1976. PWN. 17 cm, str. 58, (2), ilustr., tabl., opr. karton. Zabytki Polski Północnej nr 2.
20,00 PLN
Zin Wiktor, Kadłuczka Andrzej, Kuśnierz Kazimierz: Wadowice.
Zin Wiktor, Kadłuczka Andrzej, Kuśnierz Kazimierz: Wadowice.
Zin Wiktor, Kadłuczka Andrzej, Kuśnierz Kazimierz: Wadowice, miasto Jana Pawła II. Kraków 1997. Wyd. "DjaF". 29 cm, str. 127, ilustr., opr. karton.
30,00 PLN
Basista Andrzej: Opowieści budynków. Architektura czterech kultur.
Basista Andrzej: Opowieści budynków. Architektura czterech kultur.
Basista Andrzej: Opowieści budynków. Architektura czterech kultur. Warszawa-Kraków 1995. PWN. 21 cm, str. 430, ilustr. opr. tw.
40,00 PLN
Husarski Wacław: Kazimierz Dolny.
Husarski Wacław: Kazimierz Dolny.
Husarski Wacław: Kazimierz Dolny. Warszawa 1953. Nakł. Tow. Nauk. Warsz. 30 cm, str. 143, (1), ilustr., opr. karton.
28,00 PLN
Teschich August, Wiśniewska Miriam, Wiśniewski Jerzy: Architektura i budownictwo wiejskie.
Teschich August, Wiśniewska Miriam, Wiśniewski Jerzy: Architektura i budownictwo wiejskie.
Teschich August, Wiśniewska Miriam, Wiśniewski Jerzy: Architektura i budownictwo wiejskie. Warszawa 1974. PWN. 24 cm, str. 315, (3), ilustr., opr. karton
25,00 PLN
Złowodzki Maciej: O środowisku architektonicznym pracy biurowej.
Złowodzki Maciej: O środowisku architektonicznym pracy biurowej.
Złowodzki Maciej: O środowisku architektonicznym pracy biurowej. Kraków 1992. Polit. Krak. 24 cm, str. 236, ilustr., opr. karton. Monogr. nr 132.(opr. przybrudzona)
30,00 PLN
Filarska Barbara: Początki architektury chrześcijańskiej.
Filarska Barbara: Początki architektury chrześcijańskiej.
Filarska Barbara: Początki architektury chrześcijańskiej. Lublin 1983. Wyd. Tow. Nauk. KUL. 29 cm, str. 298, ilustr., opr. karton. Źródła i monografie nr 112. (przytarta tylna część okł., plamki i przybrudzenia)
35,00 PLN
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.XX.
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.XX.
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.XX. Kraków 1986. PAN. 30 cm, str. 261, tabl., ilustr., opr. karton.
50,00 PLN
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.XVIII.
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.XVIII.
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.XVIII. Kraków 1984. PAN. 30 cm, str. 295, tabl., ilustr., opr. karton.
50,00 PLN
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.XIII.
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.XIII.
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.XIII. Kraków 1979. PAN. 30 cm, str. 179, (1), tabl., ilustr., opr. karton.
40,00 PLN
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.VIII.
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.VIII.
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.VIII. Kraków 1974. PAN. 30 cm, str. 179, (1), tabl., ilustr., opr. karton
40,00 PLN
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.II.
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.II.
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.II. Kraków 1968. PAN. 30 cm, str. 248, tabl., ilustr., opr. karton.
50,00 PLN
Czasopismo Techniczne. Wyd. Politechniki Krakowskiej. (Architektura) Z. 1-A/1997.
Czasopismo Techniczne. Wyd. Politechniki Krakowskiej. (Architektura) Z. 1-A/1997.
Czasopismo Techniczne. Wyd. Politechniki Krakowskiej. (Architektura) Z. 1-A/1997. 24 cm, str. 360, ilustr., opr. karton. (przybrudzony brzeg bloku) Tu m.in.: Bąkowski: Ze studiów nad przestrzennym Błoń krakowskich; Bruckman: Salwator a sprawa Howarda czyli o wątpliwościach co do Howardowskiego rodowodu pierwszego osiedla willowego Krakowa; Tekielak: Uwagi na temat rozplanowania Dębnik krakowskich na przełomie XIX i XX wieku.
45,00 PLN
Czasopismo Techniczne. Wyd. Politechniki Krakowskiej. (Architektura) Z. 1-A/1991
Czasopismo Techniczne. Wyd. Politechniki Krakowskiej. (Architektura) Z. 1-A/1991
Czasopismo Techniczne. Wyd. Politechniki Krakowskiej. (Architektura) Z. 1-A/1991. 24 cm, str. 103, (2), ilustr., opr. karton. Tu m.in.: Frazik: Najstarszy średniowieczny podręcznik architekta; Motak: Zarys przemian przestrzennych Rynku Kleparskiego w XIX w.
18,00 PLN
Broniewski Tadeusz: Historia architektury i nauka form architektonicznych w zarysie. Cz.1-2.
Broniewski Tadeusz: Historia architektury i nauka form architektonicznych w zarysie. Cz.1-2.
Broniewski Tadeusz: Historia architektury i nauka form architektonicznych w zarysie. Cz.1-2. Katowice 1948-50. Sp. Wyd. Meta. 25 cm, str. 492, ilustr., opr. ppł. introl. (w cz.1. - nieaktualne pieczątki, opr. niejednolite)
45,00 PLN
Tołłoczko Zdzisława i Tomasz: W kręgu architektury Art deco.
Tołłoczko Zdzisława i Tomasz: W kręgu architektury Art deco.
Tołłoczko Zdzisława i Tomasz: W kręgu architektury Art Deco. Kraków 1997. PAN. 19 cm, str/ 60, ilustr., opr. karton. Nauka dla wszystkich, nr 482.
15,00 PLN
Bukowski Marcin: Katedra wrocławska.
Bukowski Marcin: Katedra wrocławska.
Bukowski Marcin: Katedra wrocławska. Wrocław 1974. Ossol. 16 cm, str. 82, (1); 95 ilustr. na tabl., opr. karton.
18,00 PLN
Zabytki architektury województwa bydgoskiego
Zabytki architektury województwa bydgoskiego
Zabytki architektury województwa bydgoskiego. Pr. zb. Bydgoszcz 1974. Kuj.-Pomor. Tow. Kultur. 22 cm, str. 339, ilustr., opr. tw. (ryski na opr.)
18,00 PLN
Kwartalnik architekury i urbanistyki T.XL, zesz. 2
Kwartalnik architekury i urbanistyki T.XL, zesz. 2
Kwartalnik architekury i urbanistyki T.XL, zesz. 2. Warszawa 1995. PWN. PAN. Kom. Arch. i Urb. 29 cm, str. (2), 95-172, ilustr., opr. karton.
20,00 PLN
Grodno w rysunkach Ryszarda Natusiewicza.
Grodno w rysunkach Ryszarda Natusiewicza.
Grodno w rysunkach Ryszarda Natusiewicza. Wrocław 1994. Wyd. Urbanistyka. 20 cm, str. 56, (4), ilustr., opr. karton. 20 Z odręczną dedykacją autora. Seria: Z teki Ryszarda Natusiewicza, z.5.
20,00 PLN
Lewicka Maria: W kręgu architektury.
Lewicka Maria: W kręgu architektury.
Lewicka Maria: W kręgu architektury. Warszawa 1976. WSiP. 20 cm, str. 325, (3), ilustr. opr. kart. obw.
16,00 PLN
Noakowski (album) Ze wstępem Mieczysława Wallisa.
Noakowski (album) Ze wstępem Mieczysława Wallisa.
Noakowski. Ze wstępem Mieczysława Wallisa. Warszawa 1965. Auriga. 30 cm, str. 47, [3], str. tabl. 137; 11 k. tabl. ; opr. tw, z obw., etui (stan b. dobry)
25,00 PLN
Zlat Mieczysław: Zamek piastowski w Brzegu.
Zlat Mieczysław: Zamek piastowski w Brzegu.
Zlat Mieczysław: Zamek piastowski w Brzegu. Opole 1988. Inst. Śląski. 20 cm, str. 102, (1), ilustr., na tabl., opr. karton. Enc. wiedzy o Śląsku pod red. J. Kroszela.
15,00 PLN
Szlezynger Piotr: Zamek w Korzkwi i jego otoczenie. Problemy odbudowy i zagospodarowania.
Szlezynger Piotr: Zamek w Korzkwi i jego otoczenie. Problemy odbudowy i zagospodarowania.
Szlezynger Piotr: Zamek w Korzkwi i jego otoczenie. Problemy odbudowy i zagospodarowania. Kraków 2005. Proksenia.23 cm, str. 106, ilustr., opr. karton.
18,00 PLN
Szypowska Maria, Szypowski Andrzej: Brzeg.
Szypowska Maria, Szypowski Andrzej: Brzeg.
Szypowska Maria, Szypowski Andrzej: Brzeg. Warszawa 1969. Wyd. SiT. 25 cm, str. 31; (56 - ilustr.), k. 1 złoż., opr. pł. z obw. (tekst również w jęz. ang., franc., niem, ros.) Seria: Piękno Polski.
18,00 PLN
Niedzica Seminars VII. Gothic architectures in Poland, Bohemia, Slovakia and Hungary
Niedzica Seminars VII. Gothic architectures in Poland, Bohemia, Slovakia and Hungary
Niedzica Seminars VII. Gothic architectures in Poland, Bohemia, Slovakia and Hungary (11-13.X. 1991).Kraków 1991. Secesja. 24 cm, str. 80, tabl. ilustr., opr. karton.
12,00 PLN
Przyłęcki Mirosław: Podstawowe wiadomości o zabytkach architektury i założeniach urbanistycznych na Dolnym Śląsku.
Przyłęcki Mirosław: Podstawowe wiadomości o zabytkach architektury i założeniach urbanistycznych na Dolnym Śląsku.
Przyłęcki Mirosław: Podstawowe wiadomości o zabytkach architektury i założeniach urbanistycznych na Dolnym Śląsku. Wrocław 1976. Pol. Tow. Turyst.-Kraj. 24 cm, str. 78, (24), ilustr., broszura. (wycofano z dubletów bibl.)
25,00 PLN
Kruszelnicki Zygmunt: Toruń nie istniejący.
Kruszelnicki Zygmunt: Toruń nie istniejący.
Kruszelnicki Zygmunt: Toruń nie istniejący. Warszawa 1987. PWN. 17 cm, str. 116, (4), ilustr., mapka, opr. karton. Seria Zabytki Polski północnej nr 8.
20,00 PLN
Krupiński Andrzej B.: Zabytki urbanistyki i architektury województwa tarnowskiego.
Krupiński Andrzej B.: Zabytki urbanistyki i architektury województwa tarnowskiego.
Krupiński Andrzej B.: Zabytki urbanistyki i architektury województwa tarnowskiego. Warszawa - Kraków 1989. Wyd. PTTK Kraj. 24 cm, str. 92, ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Kościoły na Mazowszu XVI wieku (Białynin, Bukówno, Długa Kościelna, Janisławice) Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce
Kościoły na Mazowszu XVI wieku (Białynin, Bukówno, Długa Kościelna, Janisławice) Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce
Kościoły na Mazowszu XVI wieku (Białynin, Bukówno, Długa Kościelna, Janisławice). Oprac. W. Chmielak - Załęska. Wrocław 1985. Ossol. PAN. 24 cm, str. 56, (2), tabl. ilustr., opr. karton z obw. Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zesz. 7
26,00 PLN
Kościoły w Wielkopolsce XVI wieku (Blizanów, Domachowo, Graboszewo, Kłodawa, Koźmin, Nowa Wieś Królewska, Ołobok, Rzgów, Wierzenica) Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce
Kościoły w Wielkopolsce XVI wieku (Blizanów, Domachowo, Graboszewo, Kłodawa, Koźmin, Nowa Wieś Królewska, Ołobok, Rzgów, Wierzenica) Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce
Kościoły w Wielkopolsce XVI wieku (Blizanów, Domachowo, Graboszewo, Kłodawa, Koźmin, Nowa Wieś Królewska, Ołobok, Rzgów, Wierzenica). Oprac. M. Pawlaczyk. Wrocław 1985. Ossol. PAN. 24 cm, str. 107, (1), tabl. ilustr., opr. karton z obw. Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zesz. 4a.
40,00 PLN
Kościoły w Małopolsce XV wieku (Mogiła, Olbierzowice, Zborówek) Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce
Kościoły w Małopolsce XV wieku (Mogiła, Olbierzowice, Zborówek) Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce
Kościoły w Małopolsce XV wieku (Mogiła, Olbierzowice, Zborówek). Oprac. R. Brykowski. Wrocław 1983. Ossol. PAN. 24 cm, str. 48, (1), tabl. ilustr., opr. karton z obw. Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zesz. 1 a.
25,00 PLN
Polska, zabytkowe ratusze.
Polska, zabytkowe ratusze.
Polska, zabytkowe ratusze. Oprac. Roman Pawlak. Warszawa 2010. SiT Muza. 24 cm, str. 351, ilustr. opr. tw. Niewielkie zarysowanie na grzbiecie oprawy.
20,00 PLN
Szaraniec Lech: Zabytkowe ośrodki miejskie. Górny Śląsk i Małopolska.
Szaraniec Lech: Zabytkowe ośrodki miejskie. Górny Śląsk i Małopolska.
Szaraniec Lech: Górny Śląsk i Małopolska południowo-zachodnia, północno-zachodnia. Śląsk Opawski, Dolny Śląsk. Katowice 1992. Wyd. Muz. Śląskie. 30 cm, str. 402, ilustr.,opr. tw. lak. Zabytkowe ośrodki miejskie.
45,00 PLN
Zabytki Polski. Ilustrowana encyklopedia od A do Z.
Zabytki Polski. Ilustrowana encyklopedia od A do Z.
Soćko Adam, Korduba Piotr, Ratajczak Tomasz: Zabytki Polski. Ilustrowana encyklopedia od A do Z. Poznań 2006. Publicat SA. 30 cm, str. 111, ilustr., opr. tw.
25,00 PLN
Dzieje budownictwa w Polsce wg Oskara Sosnowskiego. T.1. Do połowy XIII wieku.
Dzieje budownictwa w Polsce wg Oskara Sosnowskiego. T.1. Do połowy XIII wieku.
Dzieje budownictwa w Polsce wg Oskara Sosnowskiego. T.1. Do połowy XIII wieku. W oprac. Z. Święchowskiego i J. Zachwatowicza. Warszawa 1964. Zakł. Arch. Pol. Polit. Warsz. PWN. 30 cm, str. 217, (1), ilustr., opr. pł. z obw.
30,00 PLN
Bartczakowa Aldona: Franciszek Maria Lanci (1799-1875). Mistrzowie architektury polskiej.
Bartczakowa Aldona: Franciszek Maria Lanci (1799-1875). Mistrzowie architektury polskiej.
Bartczakowa Aldona: Franciszek Maria Lanci (1799-1875). Warszawa 1954. Bud. i Arch. Inst. Urban. i Architektury. 24 cm, str. 114, (2), ilustr., opr. karton. Mistrzowie architektury polskiej. (lekko przybrudzona opr.)
25,00 PLN
Sztuka sakralna w Polsce. Na Ziemiach Zachodnich i Północnych.
Sztuka sakralna w Polsce. Na Ziemiach Zachodnich i Północnych.
Sztuka sakralna w Polsce. Na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Oprac. T. Dobrzeniecki. Warszawa 1976. Ars Christiana. 29 cm, str. 52, 250 ilustr. mapy diecezji. opr. pł. obw.
28,00 PLN
Iwanek Witold: Klasycyzm w architekturze Cieszyna
Iwanek Witold: Klasycyzm w architekturze Cieszyna
Iwanek Witold: Klasycyzm w architekturze Cieszyna. Wrocław 1970. Wrocławskie Tow. Naukowe. 24 cm, str. 47, (1), tabl., opr. karton.
30,00 PLN
Kornecki Marian: Gotyckie kościoły drewniane na Podhalu.
Kornecki Marian: Gotyckie kościoły drewniane na Podhalu.
Kornecki Marian: Gotyckie kościoły drewniane na Podhalu. Kraków 1987. 20 cm, str. 147, (3), ilustr. opr. kart.
14,00 PLN
Rudniewska Alicja: Świątynie polskie w drzeworytach tygodników
Rudniewska Alicja: Świątynie polskie w drzeworytach tygodników
Rudniewska Alicja: Świątynie polskie w drzeworytach tygodników warszawskich XIX wieku. Warszawa 1993. Wyd. Arch. Diec.20 cm, str. 303, ilustr. opr. kart. lak
25,00 PLN
Matuszczak Józef: Stan badań nad sakralnym budownictwem drewnianym na Górnym Śląsku.
Matuszczak Józef: Stan badań nad sakralnym budownictwem drewnianym na Górnym Śląsku.
Matuszczak Józef: Stan badań nad sakralnym budownictwem drewnianym na Górnym Śląsku. Kraków 1960. Śl. Inst. Nauk. 20 cm, str. 40, ilustr., broszura. Biul. nr 18.
15,00 PLN
Sztuka sakralna w Polsce. Architektura.
Sztuka sakralna w Polsce. Architektura.
Sztuka sakralna w Polsce. Architektura. Oprac. zb. Warszawa 1956. Ars Christiana. 34 cm, str. 366, (1), ilustr. opr. pł. obw. Bogato ilustrowane opracowanie, ilustracje czarno białe i na wklejkach w kolorze.
80,00 PLN
Zachwatowicz Jan: Architektura polska do połowy XIX wieku
Zachwatowicz Jan: Architektura polska do połowy XIX wieku
Zachwatowicz Jan: Architektura polska do połowy XIX wieku. Wyd. 2. Warszawa 1956. Bud. i Arch. 35 cm, str. 40, 499 ilustr. 1 mapa, opr. pł. obw.
80,00 PLN
Pęczkowska Wiktoria: Mała architektura z czarnego marmuru w Chrzanowskiem.
Pęczkowska Wiktoria: Mała architektura z czarnego marmuru w Chrzanowskiem.
Pęczkowska Wiktoria: Mała architektura z czarnego marmuru w Chrzanowskiem. Chrzanów1976. muzeum. 20 cm, str. 56, (3), 32 ilustr. opr. kart.
12,00 PLN
Pokaż:
60 120 180