Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.XXIII. Kraków 1989-90.

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.XXIII. Kraków 1989-90.
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.XXIII. Kraków 1989-90. PAN. 30 cm, str. 256, (1), ilustr., opr. karton. Treść (ogólnie): Rożek: Przemiany architektoniczno-artystyczne kościołów Krakowa na podst. ksiąg konsekracyjnych XVII-XVIII wieku; Swaryczewska: Plac Wiosny Ludów (dawniej) Wszystkich Świętych i Plac Dominikański. Studium historyczne; Więckowska: Założenie klasztoru ss. urszulanek w Krakowie i jego ogród; Bohm, Pawłowska: Aleje Trzech Wieszczów w Krakowie; Kordecki: Odbudowa XIV-wiecznego sklepienia gotyckiego. Niektóre problemy wykonawcze; Merminod, Marco: Problemy i metody rewaloryzacji budownictwa mieszkaniowegow Genewie i kantonie genewskim; Hreczko-Hyłowa, Dąbrowska - Budziło: Rewaloryzacja krajobrazu miasta na przykładzie studium z wytycznymi dla Olkusza. Januszkiewicz: O "nowym regionalizmie" w architekturze XX wieku; Fehl, Harlander: Budownictwo mieszkaniowe w okresie III Rzeszy Niemieckiej (1940-1945); Heyman: Planowanie i krajobrazy. Karpaty Wschodnie w relacjach prasy w latach 1934-1939, cz.2.; Budziło: Zastosowanie studiów krajobrazowych w praktyce projektowej drogi obwodnicowej szybkiego ruchu w Krakowie; Richter: Problemy ochrony parków zabytkowych w RFN; Belohlavkova: Ogrody okresu renesansu na ziemi toskańskiej. Pratolino - czy to cud włoskiego manieryzmu? Uruska - Suszek: Rekonstrukcja czy rekompozycja? Próba odpowiedzi na przykładzie studiów do parku w Balicach; Kornecki: Dawne kościoły drewniane (Małopolska); Sołtysowa: Wnętrza pałacu w Zarzeczu, cz.1.: Suterena, parter; Górnisiewicz: Ze studiów nad średniowiecznymi wsiami olkuskimi i podkrakowskimi; Chowaniec: Przemiany społeczno-gospodarcze i przestrzenne osadnictwa wiejskiego w Polsce, cz.1. Zachariasz: Założenie parkowo-pałacowe w Siarach; Majka: Zabytkowe parki i ogrody Krakowa oraz woj. krakowskiego. Stan - potrzeby - perspektywy, cz.2. Matławska, Matławska - Patyk; Patyk: Idea jedności człowieka z przyrodą w Zwierzyńcu - "ogrodzie oświeconych i romantycznych", cz.1. Frazik, Borek: Dawny kościół i klasztor Bernardynów w Tarnowie. Próba odtworzenia; Małachowicz: Fortyfikacje Wilna, cz.1. Holewiński: Rygle obronne w Krzyżowej i Przyborowie jako przykład fortyfikacji stałej polskiej szkoły fortyfikacyjnej w przededniu wybuchu II wojny światowej, cz.2. Samek: Architektura w Katalogu zabytków miasta Krakowa; Zieliński: O pojęciu regionalizmu w architekturze; Frysztak: Autorska definicja piękna w architekturze. Uwagi o stylu indywidualnym; Kronika
50,00 PLN 

Opis

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.XXIII. Kraków 1989-90. PAN. 30 cm, str. 256, (1), ilustr., opr. karton.

Treść (ogólnie):

Rożek: Przemiany architektoniczno-artystyczne kościołów Krakowa na podst. ksiąg konsekracyjnych XVII-XVIII wieku;

Swaryczewska: Plac Wiosny Ludów (dawniej) Wszystkich Świętych i Plac Dominikański. Studium historyczne;

Więckowska: Założenie klasztoru ss. urszulanek w Krakowie i jego ogród;

Bohm, Pawłowska: Aleje Trzech Wieszczów w Krakowie;

Kordecki: Odbudowa XIV-wiecznego sklepienia gotyckiego. Niektóre problemy wykonawcze;

Merminod, Marco: Problemy i metody rewaloryzacji budownictwa mieszkaniowegow Genewie i kantonie genewskim;

Hreczko-Hyłowa, Dąbrowska - Budziło: Rewaloryzacja krajobrazu miasta na przykładzie studium z wytycznymi dla Olkusza.

Januszkiewicz: O "nowym regionalizmie" w architekturze XX wieku;

Fehl, Harlander: Budownictwo mieszkaniowe w okresie III Rzeszy Niemieckiej (1940-1945);

Heyman: Planowanie i krajobrazy. Karpaty Wschodnie w relacjach prasy w latach 1934-1939, cz.2.;

Budziło: Zastosowanie studiów krajobrazowych w praktyce projektowej drogi obwodnicowej szybkiego ruchu w Krakowie;

Richter: Problemy ochrony parków zabytkowych w RFN;

Belohlavkova: Ogrody okresu renesansu na ziemi toskańskiej. Pratolino - czy to cud włoskiego manieryzmu?

Uruska - Suszek: Rekonstrukcja czy rekompozycja? Próba odpowiedzi na przykładzie studiów do parku w Balicach;

Kornecki: Dawne kościoły drewniane (Małopolska);

Sołtysowa: Wnętrza pałacu w Zarzeczu, cz.1.: Suterena, parter;

Górnisiewicz: Ze studiów nad średniowiecznymi wsiami olkuskimi i podkrakowskimi;

Chowaniec: Przemiany społeczno-gospodarcze i przestrzenne osadnictwa wiejskiego w Polsce, cz.1.

Zachariasz: Założenie parkowo-pałacowe w Siarach;

Majka: Zabytkowe parki i ogrody Krakowa oraz woj. krakowskiego. Stan - potrzeby - perspektywy, cz.2.

Matławska, Matławska - Patyk; Patyk: Idea jedności człowieka z przyrodą w Zwierzyńcu - "ogrodzie oświeconych i romantycznych", cz.1.

Frazik, Borek: Dawny kościół i klasztor Bernardynów w Tarnowie. Próba odtworzenia;

Małachowicz: Fortyfikacje Wilna, cz.1.

Holewiński: Rygle obronne w Krzyżowej i Przyborowie jako przykład fortyfikacji stałej polskiej szkoły fortyfikacyjnej w przededniu wybuchu II wojny światowej, cz.2.

Samek: Architektura w Katalogu zabytków miasta Krakowa;

Zieliński: O pojęciu regionalizmu w architekturze;

Frysztak: Autorska definicja piękna w architekturze. Uwagi o stylu indywidualnym;

Kronika