Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.VII. Kraków 1973.

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.VII. Kraków 1973.
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.VII. Kraków 1973. PAN. 30 cm, str. 217, (3), ilustr., tabl., opr. karton. Treść (ogólnie): Murczyński: Planowanie przestrzenne a perspektywy gospodarki wodnej w Karpatach polskich; Krajobraz Polski. Ochrona i kształtowanie dla rekreacji; Solecki: Studium krajobrazowe polskiej Orawy; Dienwebel: Hałas i architektura (cz.1.); Tyszkowski: Wpływ metody i organizacji ksztalcenia na rozwiązania użytkowe i przestrzenne mieszkalnictwa zbiorowego dla studentów na przykładzie Wielkiej Brytanii; Kleyff: Formy struktur architektonicznych w aspekcie rozwoju techniki. Omówienie programu prac; wstępna systematyzacja problematyki; Antoniak: Badania w zakresie kształtowania zespołów mieszkaniowych towarzyszących nowoczesnym zakładom górniczo-energetycznym; Gądek: Wybór typu zabudowy dla masowej rekeacji i ochrony środowiska naturalnego. Ujęcie prognostyczne; Fatułłajew: Twórczość architektów - Polaków w Azerbejdżanie (w okresie kapitalizmu); Thullie Śląskie miasta o charakterze owalnicowym; Pawlicki: Związki geometryczne XVII-wiecznych widoków miast z ich rzeczywistym rozplanowaniem; Frazik: Preliminaria do badań terenowych ratusza w Przemyślu. Cz.II. Dzieje budowli w świetle źródeł pisanych od połowy XVI w. do początku XIX w.; Tobiasz: Z dziejów problemu urbanistycznego uporządkowania otoczenia Wawelu; Majewski: Zamki Portugalii; Kronika.
40,00 PLN 

Opis

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.VII. Kraków 1973. PAN. 30 cm, str. 217, (3), ilustr., tabl., opr. karton.

Treść (ogólnie):

Murczyński: Planowanie przestrzenne a perspektywy gospodarki wodnej w Karpatach polskich;

Krajobraz Polski. Ochrona i kształtowanie dla rekreacji;

Solecki: Studium krajobrazowe polskiej Orawy;

Dienwebel: Hałas i architektura (cz.1.);

Tyszkowski: Wpływ metody i organizacji ksztalcenia na rozwiązania użytkowe i przestrzenne mieszkalnictwa zbiorowego dla studentów na przykładzie Wielkiej Brytanii;

Kleyff: Formy struktur architektonicznych w aspekcie rozwoju techniki. Omówienie programu prac; wstępna systematyzacja problematyki;

Antoniak: Badania w zakresie kształtowania zespołów mieszkaniowych towarzyszących nowoczesnym zakładom górniczo-energetycznym;

Gądek: Wybór typu zabudowy dla masowej rekeacji i ochrony środowiska naturalnego. Ujęcie prognostyczne;

Fatułłajew: Twórczość architektów - Polaków w Azerbejdżanie (w okresie kapitalizmu);

Thullie Śląskie miasta o charakterze owalnicowym;

Pawlicki: Związki geometryczne XVII-wiecznych widoków miast z ich rzeczywistym rozplanowaniem;

Frazik: Preliminaria do badań terenowych ratusza w Przemyślu. Cz.II. Dzieje budowli w świetle źródeł pisanych od połowy XVI w. do początku XIX w.;

Tobiasz: Z dziejów problemu urbanistycznego uporządkowania otoczenia Wawelu;

Majewski: Zamki Portugalii;

Kronika.