Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Antykwariat Księgarski

Józef Nowosielski

Zapraszamy do siedziby naszego antykwariatu w Krakowie przy ulicy Stolarskiej 8 -10 

(w Kramach Dominikańskich, obok Galerii Plakatu)

od poniedziałku do piątku w godz. 10-18.

Kontakt telefoniczny jest możliwy tylko w godzinach otwarcia antykwariatu

Tel. 12 422-62-88

Nasz e-mail:  info@antykwariatksiegarski.com.pl

Konto bankowe: BNP PARIBAS 47 2030 0045 1110 0000 0003 4470

 

Pieńkowska Hanna: Średniowieczna pracownia miniatorska w Krakowie.
Pieńkowska Hanna: Średniowieczna pracownia miniatorska w Krakowie.
Pieńkowska Hanna: Średniowieczna pracownia miniatorska w Krakowie. Kraków 1951. Nakł. Tow. Mił. Hist. i Zab. Krakowa. 28 cm, str. (2), 45-58, tabl. ilustr., broszura Rocznik Krakowski T.XXXII, z.2.
20,00 PLN
Przybyszewski Stanisław. Pierwszy utwór Stanisława Przybyszewskiego. (1926)
Przybyszewski Stanisław. Pierwszy utwór Stanisława Przybyszewskiego. (1926)
Pierwszy utwór Stanisława Przybyszewskiego. Wyd. i oprac. A. Bar. Kraków 1926. Nakł. W. Żychowicza. 27 cm, str. 20, (1), oryg. broszura. (okł. lekko podniszczona - kruchy papier) Odb. 370 egz.
80,00 PLN
Gąssowski Jerzy: Mitologia Celtów.
Gąssowski Jerzy: Mitologia Celtów.
Gąssowski Jerzy: Mitologia Celtów. Warszawa 1979. WAiF. 16 cm, str. 223, (1), ilustr. opr. kart.
15,00 PLN
Frankowska Maria: Mitologia Azteków
Frankowska Maria: Mitologia Azteków
Frankowska Maria: Mitologia Azteków. Warszawa 1987. WaiF. 16 cm, str. 346, ilustr., opr. kart.
14,00 PLN
Ogarek-Czoj Halina: Mitologia Korei..
Ogarek-Czoj Halina: Mitologia Korei..
Ogarek-Czoj Halina: Mitologia Korei. Warszawa 1988. WAiF. 16 cm, str. 214, ilustr. opr. oryg. kart.
12,00 PLN
Dziennik rozporządzeń dla stoł. król. miasta Krakowa. (R. 1885)
Dziennik rozporządzeń dla stoł. król. miasta Krakowa. (R. 1885)
Dziennik rozporządzeń dla stoł. król. miasta Krakowa. (R.1885 Z.1-32 + dodatek) 29 cm, str. 198, VIII, opr. ppł. Kompletny rocznik
150,00 PLN
Aztekowie (mitologie świata)
Aztekowie (mitologie świata)
Mitologia Azteków. Oprac. J. Olko. Warszawa 2007. Rzeczpospolita. 24 cm, str. 143, (1), ilustr. opr. tw.
14,00 PLN
Mitologia ludów Czarnej Afryki (mitologie świata)
Mitologia ludów Czarnej Afryki (mitologie świata)
Mitologia ludów Czarnej Afryki. Oprac. zb. Warszawa 2007. Rzeczpospolita. 24cm, str. 143, (1), ilustr. opr. tw.
14,00 PLN
Hindusi (mitologie świata)
Hindusi (mitologie świata)
Hindusi. Oprac. zb. Warszawa 2007. Rzeczpospolita. 24 cm, str. 143, (1), ilustr. opr. tw.
14,00 PLN
Borcz Zuzanna: Polskie poczty.
Borcz Zuzanna: Polskie poczty.
Borcz Zuzanna: Polskie poczty. Wrocław 1992. Ossol. 18 cm, str. 199, (2), 170 ilustr. opr. pł. obw.
30,00 PLN
Kramarek Janusz: Polska sztuka przedpiastowska.
Kramarek Janusz: Polska sztuka przedpiastowska.
Kramarek Janusz: Polska sztuka przedpiastowska. Znaczenie sztuki i rzemiosła artystycznego. Wrocław 1975. Ossol. 18 cm, str. 92, 96 ilustr. opr. pł. obw.
20,00 PLN
Turnau Irena: Polskie skórnictwo.
Turnau Irena: Polskie skórnictwo.
Turnau Irena: Polskie skórnictwo. Wrocław 1983. Ossol. 18cm, str. 202, rycin kolor. VI, rycin na osob. tabl. 127, opr. pł. obw.
15,00 PLN
Studia waweliana. T.3.
Studia waweliana. T.3.
Opis produktu: Studia waweliana. T.3. Kraków 1994. Zamek Królewski na Wawelu. 30 cm, str. 213, ilustr., opr. karton.
50,00 PLN
Rocznik Krakowski. Tom XXXVI. Zesz. 2-3.Tu m.in. Treiderowa: Fabryki pasów polskich w Krakowie
Rocznik Krakowski. Tom XXXVI. Zesz. 2-3.Tu m.in. Treiderowa: Fabryki pasów polskich w Krakowie
Rocznik Krakowski. Tom XXXVI. Zesz. 2-3. Kraków 1963. Nakł. Tow. Mił. His. i Zab. Krak. 30 cm, str. (2), 89-164, (2), ilustr., opr. karton.
30,00 PLN
Rocznik Krakowski. Tom XLII. (m.in. Plezia: Legenda o smoku wawelskim)
Rocznik Krakowski. Tom XLII. (m.in. Plezia: Legenda o smoku wawelskim)
Rocznik Krakowski. Tom XLII. Kraków 1971. Nakł. Tow. Mił. His. i Zab. Krak. 30 cm, str. 114, (2), ilustr., opr. karton.
35,00 PLN
Stancu Horia: Powrót na pustynię.
Stancu Horia: Powrót na pustynię.
Stancu Horia: Powrót na pustynię. Przeł. J. Wrzoskowa, ilustr. S. Rozwadowski. Warszawa 1974. Nasza Księgarnia. 21 cm, str. 124, opr. pł. obw. (Aleksander Wielki)
12,00 PLN
Firdausi: Opowieść o miłości Zala i Rudabe
Firdausi: Opowieść o miłości Zala i Rudabe
Firdausi: Opowieść o miłości Zala i Rudabe (wyjęta z Szach-name) Przeł. i oprac. F. Machalski. Wrocław 1961. Ossol. 17 cm, str. XLVI, 101, opr. oryg. pł. BN. nr. 123, seria II.
30,00 PLN
Sulmu IV. Everyday life in ancient Near East.
Sulmu IV. Everyday life in ancient Near East.
Sulmu IV. Everyday life in ancient Near East. Papers Presented at the International Conference Poznań, 19 - 22 September, 1989. Praca zb. Poznań 1993. UAM. 24 cm, str. 320, ilustr. opr. kart. Teksty w jęz. angielskim, niemieckim, francuskim.
18,00 PLN
Flawiusz Arrian: Wyprawa Aleksandra Wielkiego (Arcydzieła kultury antycznej)
Flawiusz Arrian: Wyprawa Aleksandra Wielkiego (Arcydzieła kultury antycznej)
Flawiusz Arrian: Wyprawa Aleksandra Wielkiego. Przeł. H. Gesztoft-Gasztold. Wstęp i komentarz J. Wolski. Wrocław 2004. Ossolineum. DeAgostini. 20 cm, str. XXVII, 349, opr. tw. (Wyd. oparte na publikacji Zakł. Narod. im. Ossolińskich z r. 1963).
25,00 PLN
Arystofanes: Gromiwoja. Komedya. (1910)
Arystofanes: Gromiwoja. Komedya. (1910)
Arystofanes: Gromiwoja. Komedya. Przekł., wstęp i objaśn. Edmund Żegota Cięgielewicz. Kraków 1910. G. Gebethner i Sp. 21 cm, str. XXIV, 120, (2), opr. karton. (niewielki ubytek okł., dedykacja, lekkie przybrudzenia)
35,00 PLN
Turasiewicz Romuald: Od ethosu do ethopoii. Studia z antycznej terminologii krytyczno-literackiej u Dionizjusza z Halikarnasu
Turasiewicz Romuald: Od ethosu do ethopoii. Studia z antycznej terminologii krytyczno-literackiej u Dionizjusza z Halikarnasu
Turasiewicz Romuald: Od ethosu do ethopoii. Studia z antycznej terminologii krytyczno-literackiej u Dionizjusza z Halikarnasu. Kraków 1975. Nakł. UJ. 25 cm, str. 104, (1), opr. karton. (załamania brzegów okł.) Prace historycznoliterackie, nr 32.
20,00 PLN
Allan Tony: Rzym - życie, legendy, sztuka
Allan Tony: Rzym - życie, legendy, sztuka
Allan Tony: Rzym - życie, legendy, sztuka. Z ang. przeł. B. Mierzejewska. Warszawa 2009. Świat Książki. 26 cm, str. 144, ilustr., opr. tw. z obw.
25,00 PLN
Krawczuk Aleksander: Ród Konstantyna
Krawczuk Aleksander: Ród Konstantyna
Krawczuk Aleksander: Ród Konstantyna. Warszawa 1972. WP. 20 cm, str. 20 cm, str. 244, ilustr., opr. karton. z obw.
12,00 PLN
Bocheński Jacek: Boski Juliusz. Zapiski antykwariusza
Bocheński Jacek: Boski Juliusz. Zapiski antykwariusza
Bocheński Jacek: Boski Juliusz. Zapiski antykwariusza. Warszawa 1961. Czytelnik. 20 cm, str. 169, (3), opr. karton. z obw. (podpis własn.)
15,00 PLN
Rzymska krytyka i teoria literatury.
Rzymska krytyka i teoria literatury.
Rzymska krytyka i teoria literatury. T. 1-2. Oprac. S. Stabryła. Wrocław 2005. Ossol. 20 cm, str. CXLIX, 471, opr. tw.
32,00 PLN
Arystofanes: Ptaki. Komedia fantastyczna. (1922)
Arystofanes: Ptaki. Komedia fantastyczna. (1922)
Arystofanes: Ptaki. Komedia fantastyczna. Przeł. J. Jedlicz. Wyd. 2. Lwów 1922. H. Altenberg. 23 cm, str. XLV,131, opr. tw. (ślady zalania na kilku kartach wewnątrz książki.)
30,00 PLN
Ajschylos: Prometeusz skowany; Persowie. (Arcydzieła kultury antycznej)
Ajschylos: Prometeusz skowany; Persowie. (Arcydzieła kultury antycznej)
Ajschylos: Prometeusz skowany; Persowie. Przekł. J. Kasprowicz. Przekł. K. Kaszewski. Wstęp i obj. S. Witkowski. Wrocław 2005. Ossol. DeAgostini. 20 cm, str. 285, (1), opr. tw. (Wyd. oparte na publ. Krak. Sp. Wyd. z r. 1925, BN II/7; z r. 1922, BN II/19)
30,00 PLN
Ausgewahlte reden des Demosthenes erklart von Anton Westermann. (1860) T.1-3. w 1. vol.
Ausgewahlte reden des Demosthenes erklart von Anton Westermann. (1860) T.1-3. w 1. vol.
Ausgewählte reden des Demosthenes erklärt von Anton Westermann. Erstes Bändchen. (vierte Auf.) Berlin 1860. Weidmannsche Buchhandlung. 20 cm, str. XXXII, 189, (3). Ausgewählte reden des Demosthenes erklärt von Anton Westermann. Zweites Bändchen. (dritte Auf.) Berlin 1860. Weidmannsche Buchhandlung. 20 cm, str. 240. Ausgewählte reden des Demosthenes erklärt von Anton Westermann. Drittes Bändchen. Leipzig 1852. Weidmannsche Buchhandlung. 20 cm, str. 161. Opr. razem ppł. Tekst w jęz. greckim i niemieckim. (plamki i przybrudzenia)
90,00 PLN
Wiadomość o ołtarzu św. Jana Chrzciciela, dziele Wita Stwosza w kościele św. Floriana na Kleparzu.
Wiadomość o ołtarzu św. Jana Chrzciciela, dziele Wita Stwosza w kościele św. Floriana na Kleparzu.
Wiadomość o ołtarzu ś. Jana Chrzciciela, dziele Wita Stwosza w kościele ś. Floryjana na Kleparzu. Z 5 tablicami. Cieszyn 1870. Druk K. Prochaski. 27 cm, str. 23, 5 tablic w tym 1 rozkładana 24x39 cm, drzeworyt.opr. oryg. kart.
120,00 PLN
Zyblikiewicz Lidia: Kobieta w Krakowie w 1880 r.
Zyblikiewicz Lidia: Kobieta w Krakowie w 1880 r.
Zyblikiewicz Lidia: Kobieta w Krakowie w 1880 r. w świetle ankiet powszechnego spisu ludności. Studium demograficzne. Kraków 1999. Tow. Wyd. Historia Jagiellonnica. 24 cm, str. 245, opr. karton.
16,00 PLN
Nowakowski Stanisław: Geografia jako nauka i dzieje odkryć geograficznych (1935) Wielka geografia powszechna
Nowakowski Stanisław: Geografia jako nauka i dzieje odkryć geograficznych (1935) Wielka geografia powszechna
Nowakowski Stanisław: Geografia jako nauka i dzieje odkryć geograficznych. Z 303 ilustr. i 52 mapami w tekście. Warszawa (1935). Nakł. Trzaski, Everta i Michalskiego. 29 cm, str. 396, ilustr., opr. pł. Wielka geografia powszechna (t.1) (opr. lekko odbarwiona)
45,00 PLN
Bieńkowski Wiesław: Strażnicy dziejów miasta narodowej pamięci.
Bieńkowski Wiesław: Strażnicy dziejów miasta narodowej pamięci.
Bieńkowski Wiesław: Strażnicy dziejów miasta narodowej pamięci. Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa w latach 1896-1996. Kraków 1997. Wyd. Prof. Szk. Biz.19 cm, str. 357, (1), ilustr. opr. tw. Biblioteka Krakowska nr 137.
18,00 PLN
Paszenda Jerzy: Kościół św. Barbary w Krakowie z domem zakonnym księży jezuitów.
Paszenda Jerzy: Kościół św. Barbary w Krakowie z domem zakonnym księży jezuitów.
Paszenda Jerzy: Kościół św. Barbary w Krakowie z domem zakonnym księży jezuitów. Historia i architektura. Kraków 1985. WL. 20 cm, str. 407, ilustr. opr. kart. obw. Biblioteka Krakowska nr 125.
20,00 PLN
Żeleńska-Chełkowska Anna: Feliks Radwański senator Rzeczypospolitej Krakowskiej
Żeleńska-Chełkowska Anna: Feliks Radwański senator Rzeczypospolitej Krakowskiej
Żeleńska-Chełkowska Anna: Feliks Radwański senator Rzeczypospolitej Krakowskiej 1756-1826. Kraków 1982. WL. 20 cm, str. 217, ilustr. opr. kart. obw. Biblioteka Krakowska nr 123.
16,00 PLN
Bieniarzówna Janina: Z dziejów liberalnego i konspiracyjnego Krakowa 1833-1848.
Bieniarzówna Janina: Z dziejów liberalnego i konspiracyjnego Krakowa 1833-1848.
Bieniarzówna Janina: Z dziejów liberalnego i konspiracyjnego Krakowa 1833-1848. Kraków 1948. Nakł. T.M.H i Z.K. 22 cm, str. 180, (2), ilustr. opr. oryg. kart.
16,00 PLN
Rożek Michał: Kopiec Kościuszki w Krakowie.
Rożek Michał: Kopiec Kościuszki w Krakowie.
Rożek Michał: Kopiec Kościuszki w Krakowie. Kraków 1981. WL. 17 cm, str. 201, (3), ilustr. opr. pł. obw.
15,00 PLN
Cetera Bronisław: Proletariacki nurt rewolucji krakowskiej 1848 roku.
Cetera Bronisław: Proletariacki nurt rewolucji krakowskiej 1848 roku.
Cetera Bronisław: Proletariacki nurt rewolucji krakowskiej 1848 roku. Kraków 1977. WL. 17 cm, str. 224, (2), ilustr. opr. pł. obw.
10,00 PLN
Otwinowski Stefan: Notes krakowski
Otwinowski Stefan: Notes krakowski
Otwinowski Stefan: Notes krakowski. Kraków 1975. WL. 17 cm, str. 354, (2), ilustr., opr. pł. z obw. (lekko podniszczona obw.) Z odręczną dedykacją autora
14,00 PLN
Piekiełko Zemanek Alicja: Egzotyczny ogród na Wesołej.
Piekiełko Zemanek Alicja: Egzotyczny ogród na Wesołej.
Piekiełko Zemanek Alicja: Egzotyczny ogród na Wesołej. Kraków 1986. W.L. 17 cm, str. 195, (1), ilustr. opr. pł. obw.
16,00 PLN
X. Sesja Podgórska w 225-lecie lokacji miasta Podgórza i 100-lecie konsekracji kościoła św. Józefa.
X. Sesja Podgórska w 225-lecie lokacji miasta Podgórza i 100-lecie konsekracji kościoła św. Józefa.
X. Sesja Podgórska w 225-lecie lokacji miasta Podgórza i 100-lecie konsekracji kościoła św. Józefa. Kraków 2008. Wyd. Dom Kultury "Podgórze". 21 cm, str. 138, tabl., ilustr., opr. karton.
12,00 PLN
Urzędy i urzędnicy Podgórza. IX. Sesja Podgórska.
Urzędy i urzędnicy Podgórza. IX. Sesja Podgórska.
Urzędy i urzędnicy Podgórza. IX. Sesja Podgórska. Kraków 2008. Wyd. Dom Kultury "Podgórze" 21 cm, str. 211, tabl., ilustr., opr. karton.
12,00 PLN
Podgórzanie. (cz.2.) VIII Sesja Podgórska.
Podgórzanie. (cz.2.) VIII Sesja Podgórska.
Podgórzanie. (cz.2.) VIII Sesja Podgórska. Kraków 2007. Wyd. Dom Kultury "Podgórze" 21 cm, str. 122, ilustr., opr. karton.
12,00 PLN
Podgórzanie. (cz.1.) Materiały V. Sesji Podgórskiej.
Podgórzanie. (cz.1.) Materiały V. Sesji Podgórskiej.
Podgórzanie. (cz.1.) Materiały V Sesji Podgórskiej. Kraków 2004. Wyd. Dom Kultury "Podgórze" 21 cm, str. 132, ilustr., opr. karton.
12,00 PLN
Acta archaeologica carpathica. T.II, z.1-2.
Acta archaeologica carpathica. T.II, z.1-2.
Acta archaeologica carpathica. T.II, z.1-2. Red. A. Żaki. Kraków 1961. PWN. PAN. 24 cm, str. 233, ilustr., opr. karton. (ślad po zalaniu na gónych marginesach)
30,00 PLN
Acta archaeologica carpathica. T.XIX.
Acta archaeologica carpathica. T.XIX.
Acta archaeologica carpathica. T.XIX. Red. Z. Woźniak. Kraków 1979. PWN. PAN. 24 cm, str. 201, ilustr., tabl., opr. karton. (naddarta tabl.)
35,00 PLN
Z dziejów duchowości i tolerancji religijnej w Podgórzu. Materiały VII. Sesji Podgórskiej.
Z dziejów duchowości i tolerancji religijnej w Podgórzu. Materiały VII. Sesji Podgórskiej.
Z dziejów duchowości i tolerancji religijnej w Podgórzu. Materiały VII. Sesji Podgórskiej. Kraków 2007. Wyd. Dom Kultury "Podgórze" 21 cm, str. 127, ilustr., opr. karton.
12,00 PLN
Żak Zdzisław: Kuźnia charakterów. Szkoła w ciężkich czasach.
Żak Zdzisław: Kuźnia charakterów. Szkoła w ciężkich czasach.
Żak Zdzisław: Kuźnia charakterów. Szkoła w ciężkich czasach. Kraków 2009. Nakł. autora. 24 cm, str. 205, ilustr. opr. tw.
25,00 PLN
Acta archaeologica carpathica. T.XIII.
Acta archaeologica carpathica. T.XIII.
Acta archaeologica carpathica. T.XIII. .Red. Z. Woźniak. Kraków 1972-73. PWN. PAN. 24 cm, str. 187, ilustr., tabl., opr. karton.
35,00 PLN
Ziejka Franciszek: Gaudium veritatis
Ziejka Franciszek: Gaudium veritatis
Ziejka Franciszek: Gaudium veritatis. Lublin 2003. Wyd. UMCS 25 cm, str. 125, opr. tw. z obw.
18,00 PLN
Złota Księga Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ. Część II: Historia instytutów.
Złota Księga Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ. Część II: Historia instytutów.
25,00 PLN
Złota Księga Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ. Część I: Biografie uczonych.
Złota Księga Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ. Część I: Biografie uczonych.
Złota Księga Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ. Część I: Biografie uczonych. Oprac. zb. pod red. A. Zemanek. Kraków 2000. UJ. 24 cm, str. 518, (1), ilustr. opr. tw.
30,00 PLN
Muzeum Narodowe w Krakowie. Wielkie muzea.
Muzeum Narodowe w Krakowie. Wielkie muzea.
Muzeum Narodowe w Krakowie. Oprac. zb. Warszawa 2007. HPS. 24 cm, str. 143, ilustr., opr. tw. seria Wielkie muzea.
15,00 PLN
Ustawy i rozporządzenia stoł. król. m. Krakowa, część II.
Ustawy i rozporządzenia stoł. król. m. Krakowa, część II.
Ustawy i rozporządzenia stoł. król. m. Krakowa oraz Przepisy dla wewnętrznego urzędowania magistratu. Część II. Przepisy o ustroju i urzędowaniu magistratu, urzędów instytucyj i zakładów miejskich stoł. król. miasta Krakowa. Wydał. K. Role. Kraków 1929. Nakł. Gminy. 22 cm, str. 778, XXII opr. ppł.
120,00 PLN
Ustawy i rozporządzenia stoł. król. m. Krakowa, część I. tom 1-2.
Ustawy i rozporządzenia stoł. król. m. Krakowa, część I. tom 1-2.
Ustawy i rozporządzenia stoł. król. m. Krakowa oraz Przepisy dla wewnętrznego urzędowania magistratu. Część I, tom 1-2. Wydał. J. Leo. Kraków 1916, 1917. Nakł. Gminy. 22 cm, str. 468,VIII; VII, 487, XI, opr. ppł.
150,00 PLN
Skałka. Kościół i klasztor Paulinów w Krakowie.
Skałka. Kościół i klasztor Paulinów w Krakowie.
Skałka. Kościół i klasztor Paulinów w Krakowie. Kraków 1999. Wyd. Czuwajmy. 24 cm, str. 128, (2), ilustr., opr. karton. W jęz. pol. i ang.
18,00 PLN
Schönborn Bronisław: Oglądamy Kraków.
Schönborn Bronisław: Oglądamy Kraków.
Schönborn Bronisław: Oglądamy Kraków. Kraków 1979. WL. 16 cm, str. 347, ilustr. opr. karton.
12,00 PLN
Sozologia i sozotechnika. z. 1 - problematyka środowiska aglomeracji krakowskiej.
Sozologia i sozotechnika. z. 1 - problematyka środowiska aglomeracji krakowskiej.
Sozologia i sozotechnika. z. 1 - problematyka środowiska aglomeracji krakowskiej. Praca zb. Warszawa Kraków 1974. PWN. 23 cm, str. 191, (1), opr. kart. Zeszyty naukowe AGH nr 361.
16,00 PLN
Teatr żydowski w Krakowie.
Teatr żydowski w Krakowie.
Teatr żydowski w Krakowie. Studia i materiały. Kraków 1995. Wyd. UJ. 23 cm, str. 228, opr. karton.
20,00 PLN
Levy Joel: Zaginione miasta starożytności.
Levy Joel: Zaginione miasta starożytności.
Levy Joel: Zaginione miasta starożytności. Poznań 2008. Elipsa. 27 cm, str. 192, ilustr., opr. tw. lak.
30,00 PLN
Baines John, Malek Jaromir: Egipt (Wielkie kultury świata)
Baines John, Malek Jaromir: Egipt (Wielkie kultury świata)
Baines John, Malek Jaromir: Egipt. Z ang. przeł. T. Derda. Warszawa 1996. Świat Książki. 31 cm, str. 239, (2), ilustr., opr. tw. z obw. Wielkie kultury świata.
35,00 PLN
Pokaż:
60 120 180