Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Antykwariat Księgarski

Józef Nowosielski

Zapraszamy do siedziby naszego antykwariatu w Krakowie przy ulicy Stolarskiej 8 -10 

(w Kramach Dominikańskich, obok Galerii Plakatu)

od poniedziałku do piątku w godz. 10-18.

Kontakt telefoniczny jest możliwy tylko w godzinach otwarcia antykwariatu

Tel. 12 422-62-88

Nasz e-mail:  info@antykwariatksiegarski.com.pl

Konto bankowe: BNP PARIBAS 47 2030 0045 1110 0000 0003 4470

 

Pol Wincenty: Losy poczciwej rodziny. (1869) Wyd.1.
Pol Wincenty: Losy poczciwej rodziny. (1869) Wyd.1.
Pol Wincenty: Losy poczciwej rodziny. Zdarzenie prawdziwe, przez... Kraków 1869. (Druk 1868) Nakł. Wydawnictwa Dzieł Wł. Jaworskiego. 19, str. 112, opr. tw. współcz. Wydanie pierwsze
160,00 PLN
Pol Wincenty: Poezye. (1857)
Pol Wincenty: Poezye. (1857)
Poezyje Wincentego Pola. T.III. - IV. Nowe poprawne i powiększone wyd. Wiedeń 1857. Nakł. autora. 20 cm, str. 304, II, (1); 214, (1), opr. razem pł. T. III. Z podróży po burzy. Drobne poezje. Wyd. 2. T.IV.: Wit Stwosz. Wyd. 1. (podpisy b. właśc., plamki)
150,00 PLN
Sprawozdanie dyrekcyi Muzeum Narodowego w Krakowie za rok 1904.
Sprawozdanie dyrekcyi Muzeum Narodowego w Krakowie za rok 1904.
Sprawozdanie dyrekcyi Muzeum Narodowego w Krakowie za rok 1904. Kraków 1905. Nakł. Muz. Nar. 26 cm, str. 37, ilustr. opr. oryg. kart.
20,00 PLN
Ludomir Sawicki jako uczony i działacz.
Ludomir Sawicki jako uczony i działacz.
Ludomir Sawicki jako uczony i działacz. Oprac. zb. Kraków 1928. Druk. Orbis. 23 cm, str. 30, 91), opr. kart. odbitka z Wiadomości Geograficznych nr 8-9 i 10.
16,00 PLN
Karta Groni. Wyd. społeczno-kulturalne poświęcone sprawom Żywiecczyzny i Beskidów. Nr XXII. (2003)
Karta Groni. Wyd. społeczno-kulturalne poświęcone sprawom Żywiecczyzny i Beskidów. Nr XXII. (2003)
Karta Groni. Wyd. społeczno-kulturalne poświęcone sprawom Żywiecczyzny i Beskidów. Nr XXII. Żywiec 2003. Nakł. Tow. Mił. Ziemi Żywieckiej. 24 cm, str. 375, ilustr., opr. karton.
35,00 PLN
Karta Groni. Wyd. społeczno-kulturalne poświęcone sprawom Żywiecczyzny i Beskidów. Nr VII-VIII. (1976)
Karta Groni. Wyd. społeczno-kulturalne poświęcone sprawom Żywiecczyzny i Beskidów. Nr VII-VIII. (1976)
Karta Groni. Wyd. społeczno-kulturalne poświęcone sprawom Żywiecczyzny i Beskidów. Nr VII-VIII. Żywiec 1976. Nakł. Tow. Mił. Ziemi Żywieckiej. 24 cm, str. 273, tabl. ilustr, opr. karton. (lekko podniszczona okł.)
20,00 PLN
Niemcówna Stanisława: Kraków, krajoznawstwo. Część 1-2.
Niemcówna Stanisława: Kraków, krajoznawstwo. Część 1-2.
Niemcówna Stanisława: Kraków, krajoznawstwo. Część 1-2. Część 1-ćwiczenia, część 2- atlasik konturowy do ćwiczeń. Lwów Warszawa 1932. Książnica Atlas. 20 cm, str. 106; 48, opr. kart.
18,00 PLN
Ptaśnik Jan: W sprawie Wita Stwosza (1912)
Ptaśnik Jan: W sprawie Wita Stwosza (1912)
Ptaśnik Jan: W sprawie Wita Stwosza. Kraków 1912. Czc. Druk. Czasu. (Osobne odbicie z "Czasu" - nakł. autora) 22 cm, str. 19, broszura.
20,00 PLN
Krzymowska Alicja: Franciszek Szwarcenberger - Czerny, prof. geografii UJ (1847-1917)
Krzymowska Alicja: Franciszek Szwarcenberger - Czerny, prof. geografii UJ (1847-1917)
Krzymowska Alicja: Franciszek Szwarcenberger - Czerny, prof. geografii UJ (1847-1917). Warszawa 1954. PWN. 25 cm, str. 69, portr., opr. karton. PAN, Inst. Geogr., prace geogr. nr 3.
20,00 PLN
Program inwestycyjny stoł. król. miasta Krakowa na okres 1937/38-1943/44 r.
Program inwestycyjny stoł. król. miasta Krakowa na okres 1937/38-1943/44 r.
Program inwestycyjny stoł. król. miasta Krakowa na okres 1937/38-1943/44 r. Kraków 1938. Nakł. Zarz. Miej. 24 cm, str. VI, 122, (1); tabl. 10, opr. oryg. kart. (brak 1 tabl.)
90,00 PLN
Baczyński Julian: Wieniec wspomnień historycznych Zwierzyńca (1913)
Baczyński Julian: Wieniec wspomnień historycznych Zwierzyńca (1913)
Baczyński Julian: Wieniec wspomnień historycznych Zwierzyńca. W 50-letnią rocznicę powstania roku 1863-4. Kraków 1913. Nakł. Kom. Ob. w Zwierzyńcu. 22 cm, str. 22, broszura. (okł lekko przytarta).
30,00 PLN
Wiśniowski Tadeusz: Szkic geologiczny Krakowa i jego okolic (1900)
Wiśniowski Tadeusz: Szkic geologiczny Krakowa i jego okolic (1900)
Wiśniowski Tadeusz: Szkic geologiczny Krakowa i jego okolic. Z kolor. kartą geogr. (Odb. z czas. Pol. Tow. Przyrodników im. Kopernika "Kosmos" R. XXV.) Lwów 1900. Nakł. Pol Tow. Przyrodników im. Kopernika. 24 cm, str. V, (1), 61, mapa, broszura współczesna. (egz. częściowo nie rozcięty, przybrudzenia)
80,00 PLN
Gawęda Stanisław: Udział finansowy Krakowa w wojnie trzynastoletniej
Gawęda Stanisław: Udział finansowy Krakowa w wojnie trzynastoletniej
Gawęda Stanisław: Udział finansowy Krakowa w wojnie trzynastoletniej. (Odbitka z Małopolskich studiów historycznych). Kielce-Kraków 1959. Nakł. Kieleckiego Tow. Nauk.) 24 cm, str. 33, opr. karton. (z dedykacją autora)
16,00 PLN
Renesans w Krakowie. Spis rozpraw naukowych, książek i wydawnictw dotyczących renesansu krakowskiego, które ukazały się nakładem Tow. Mił. Hist. i Zabytków Krakowa
Renesans w Krakowie. Spis rozpraw naukowych, książek i wydawnictw dotyczących renesansu krakowskiego, które ukazały się nakładem Tow. Mił. Hist. i Zabytków Krakowa
Renesans w Krakowie. Spis rozpraw naukowych, książek i wydawnictw dotyczących renesansu krakowskiego, które ukazały się nakładem Tow. Mił. Hist. i Zabytków Krakowa (...). Kraków 1953. 21 cm, str. (16), broszura
14,00 PLN
Wiadomości Geograficzne R.V, zesz. VI. (1927) Krakowski Oddz. Tow. Geogr.
Wiadomości Geograficzne R.V, zesz. VI. (1927) Krakowski Oddz. Tow. Geogr.
Wiadomości Geograficzne R.V, zesz. VI. Kraków 12.VI.1927. 23 cm, str. (81-126), ilustr., tabl., opr. karton. Na okł.: II. Zjazdowi słowiańskich geografów i etnografów w Polsce numer niniejszy (...) składa Krakowski Oddz. Tow. Geogr.
40,00 PLN
Strzelecki Stanisław: Gmina krakowska.
Strzelecki Stanisław: Gmina krakowska.
Strzelecki Stanisław: Gmina krakowska. Sprawozdanie urzędowe z roku 1867. Kraków 1868. Druk UJ. 20 cm, str. 80, tablic rozkładanych 5. opr. tw. oprawa lekko podniszczona.
60,00 PLN
Chmiel Adam: Garncarze krakowscy (1907)
Chmiel Adam: Garncarze krakowscy (1907)
Chmiel Adam: Garncarze krakowscy. Kraków 1907. Nakł. autora. (Osobne odb. z "Kalendarza krakowskiego" J. Czecha.) 19 cm, str. 29, broszura (egz. częściowo nie rozcięty)
20,00 PLN
Wykaz aleji, ulic i placów w Krakowie (1926)
Wykaz aleji, ulic i placów w Krakowie (1926)
Wykaz aleji, ulic i placów w Krakowie. Kraków 1926. Nakł. gm. m. Krakowa. 22 cm, str. 16, broszura (okł. z niewielkim ubytkiem)
15,00 PLN
Spis wydawnictw Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. (1937)
Spis wydawnictw Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. (1937)
Spis wydawnictw Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Kraków 1937. Nakł. Tow. Mił. Hist. i Zab. Krakowa. 20 cm, str. 26, broszura (pieczątka księg.)
15,00 PLN
Sprawozdanie komisyi zdrowia ustanowionej przez Radę Miasta Krakowa z powodu cholery epidemicznej w r. 1873 panującej. (1874)
Sprawozdanie komisyi zdrowia ustanowionej przez Radę Miasta Krakowa z powodu cholery epidemicznej w r. 1873 panującej. (1874)
Sprawozdanie komisyi zdrowia ustanowionej przez Radę Miasta Krakowa z powodu cholery epidemicznej w r. 1873 panującej. Kraków 1874. Nakł. Rady Miasta Krakowa. 21 cm, str. 31, broszura. (okł. poplamiona)
60,00 PLN
VI. Sprawozdanie dyrekcyi prywat. gimnazyum żeńskiego drów Józefa i Maryi Lewickich (1915)
VI. Sprawozdanie dyrekcyi prywat. gimnazyum żeńskiego drów Józefa i Maryi Lewickich (1915)
VI. Sprawozdanie dyrekcyi prywat. gimnazyum żeńskiego drów Józefa i Maryi Lewickich (dawniej H. Strażyńskiej) z prawem publiczności. W Krakowie za rok szkolny 1914/15. Kraków 1915. Nakł. J.iM. Lewickich. 22 cm, str. 60, (1), broszura. (poplamiona okł.) Treść: Uczennice klasy IV: Skorowidz do mapy RP J.Babireckiego; Wiadomości szkolne.
30,00 PLN
Chmiel Adam: Domy krakowskie. Ulica św. Jana, część 1-2.
Chmiel Adam: Domy krakowskie. Ulica św. Jana, część 1-2.
Chmiel Adam: Domy krakowskie. Ulica św. Jana, część 1-2. Kraków 1924. Druk W. L. Anczyca. 22 cm, str. 312, ilustr. opr. oryg. kart.
60,00 PLN
Bochnak Adam i Pieradzka Krystyna: Czterdziestolecie działalności Towarzystwa
Bochnak Adam i Pieradzka Krystyna: Czterdziestolecie działalności Towarzystwa
Bochnak Adam i Pieradzka Krystyna: Czterdziestolecie działalności Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa 1897-1937. Kraków 1937. Druk W. L. Anczyca. 20 cm, str. 113, ilustr. opr. kart. Biblioteka Krakowska nr 93.
25,00 PLN
Łuszczkiewicz Władysław: Kościół św. Katarzyny z klasztorem OO. Augustyanów.
Łuszczkiewicz Władysław: Kościół św. Katarzyny z klasztorem OO. Augustyanów.
Łuszczkiewicz Władysław: Kościół św. Katarzyny z klasztorem OO. Augustyanów. (z 10 ryc.) Kraków 1898. Nakł. Tow. Mił. Hist. i Zab. Krakowa. 22 cm, str. 84, ilustr., broszura. Biblioteka Krakowska, nr 8. (egz. nie rozcięty)
40,00 PLN
Dobrowolski Marceli Nałęcz: Kościół i klasztor św. Agnieszki w Krakowie.
Dobrowolski Marceli Nałęcz: Kościół i klasztor św. Agnieszki w Krakowie.
Dobrowolski Marceli Nałęcz: Kościół i klasztor św. Agnieszki w Krakowie. Z 8 ilustracyami w tekście. Kraków 1906. Druk Czasu. 20 cm, str. 30, (1), ilustr. opr. kart. Biblioteka Krakowska nr 34.
25,00 PLN
Bąkowski Klemens: Zamek krakowski. (1913)
Bąkowski Klemens: Zamek krakowski. (1913)
Bąkowski Klemens: Zamek krakowski. Wyd. 3 popr. Przewodnik dla zwiedzających z dodaniem historyi Wawelu. Z 4 planami i 23 rycinami. Kraków 1913. Sp. Wyd. Pol. 20 cm, str. 97, broszura.
28,00 PLN
Romankówna Mieczysława: Pszczółka Krakowska 1819-1822.
Romankówna Mieczysława: Pszczółka Krakowska 1819-1822.
Romankówna Mieczysława: Pszczółka Krakowska 1819-1822. Kraków 1959. TMHiZK. 20 cm, str. 114, (1), opr. kart. Biblioteka Krakowska nr 101.
20,00 PLN
Rocznik Krakowski. Tom XXX.
Rocznik Krakowski. Tom XXX.
Rocznik Krakowski. Tom XXX. Pod red. J. Muczkowskiego i A. Bochnaka. Kraków 1938. Tow. Mił. His. i Zab. Krak. 28 cm, str. 271, ilustr. opr. opr. oryg. kart.
60,00 PLN
Rocznik Krakowski Tom XXVII.
Rocznik Krakowski Tom XXVII.
Rocznik Krakowski Tom XXVII. Kraków 1936. Tow. Mił. His. i Zab. Krak. 28 cm, str. 188, (4), ilustr. opr. kart.
45,00 PLN
Rocznik Krakowski. Tom XXII.
Rocznik Krakowski. Tom XXII.
Rocznik Krakowski. Tom XXII. Kraków 1929. Tow. Mił. His. i Zab. Krak. 28 cm, str. 222, (3), ilustr. opr. oryg. kart.
60,00 PLN
Rocznik Krakowski. Tom XIX.
Rocznik Krakowski. Tom XIX.
Rocznik Krakowski. Tom XIX. Kraków 1923. Tow. Mił. His. i Zab. Krak. 28 cm, str. 187, (1), ilustr. opr. oryg. kart.
60,00 PLN
Rocznik Krakowski. Tom XVIII.
Rocznik Krakowski. Tom XVIII.
Rocznik Krakowski. Tom XVIII. Kraków 1918. Nakł. Tow. Mił. His. i Zab. Krak. 28 cm, str. 196, (1), ilustr. opr, kart.
60,00 PLN
Rocznik Krakowski. Tom XVI. Kraków 1914.
Rocznik Krakowski. Tom XVI. Kraków 1914.
Rocznik Krakowski. Tom XVI. Kraków 1914. Nakł. Tow. Mił. His. i Zab. Krak. 28 cm, str. 258, ilustr. opr. oryg. kart.
80,00 PLN
Northwestern United States and neighboring Canadian Provinces - mapa (National Geographic Society)
Northwestern United States and neighboring Canadian Provinces - mapa (National Geographic Society)
Northwestern United States and neighboring Canadian Provinces. Prep. in the Cartographic section of National Geographic Society. Washington (cop. 1941) The National Geographic Magazine. Mapa: format: 62x92; w sk. 1:2500000 mil, kolor, skł.
50,00 PLN
The Reaches of New York City - mapa (National Geographic Society)
The Reaches of New York City - mapa (National Geographic Society)
The Reaches of New York City. Washington (cop. 1939) The National Geographic Magazine. Mapa - format 68x74 cm; sk. 1:25000 mil, kolor, skł.
120,00 PLN
Rocznik Krakowski. Tom XV.
Rocznik Krakowski. Tom XV.
Rocznik Krakowski. Tom XV. Kraków 1913. Nakł. Tow. Mił. His. i Zab. Krak. 28 cm, str. 255, ilustr. opr. kart.
50,00 PLN
Rocznik Krakowski. Tom XII.
Rocznik Krakowski. Tom XII.
Rocznik Krakowski. Tom XII. Kraków 1910. Nakł. Tow. Mił. His. i Zab. Krak. 28 cm, str. 191, ilustr. opr. kart.
50,00 PLN
Palastina (1880) Palestyna, mapa
Palastina (1880) Palestyna, mapa
Palastina im Masstabe von 1:1200000. Von A.Petermann. Gotha 1880. Justus Perthes. Format: 38,50x47 cm, kolor, złożona. Mapa w stanie bardzo dobrym.
120,00 PLN
Nord - Atlantischer Ocean (1879) Północny Atlantyk, mapa
Nord - Atlantischer Ocean (1879) Północny Atlantyk, mapa
Nord - Atlantischer Ocean. Gotha 1879. Justus Perthes. Format: 38,50x47 cm, kolor, złożona. Mapa w stanie bardzo dobrym.
100,00 PLN
Das Mittellandische Meer und Nord - Afrika (1880) Morze Śródziemne i Afryka Północna, mapa
Das Mittellandische Meer und Nord - Afrika (1880) Morze Śródziemne i Afryka Północna, mapa
Das Mittellandische Meer und Nord - Afrika im Masstabe von 1:7500000 (Westliches Blatt). Von A.Petermann. Gotha 1880. Justus Perthes. Format: 38,50x47 cm, kolor, złożona. Mapa w stanie bardzo dobrym.
120,00 PLN
Korbel Stanisław, Sawicki Ludomir: Atlas geograficzny. (1922) zesz.1.
Korbel Stanisław, Sawicki Ludomir: Atlas geograficzny. (1922) zesz.1.
Korbel Stanisław, Sawicki Ludomir: Atlas geograficzny. Zesz.1. Kraków 1922. Nakł. Księg. Geogr. Orbis. 24 cm, tabl. VIII, broszura.
40,00 PLN
Rocznik Krakowski. Tom XXI.
Rocznik Krakowski. Tom XXI.
Muczkowski Józef, Zdanowski Józef: Hans Suess z Kulmbachu Rocznik Krakowski. Tom XXI. Kraków 1927. Wyd. Tow. Mił. Zab. i Hist. Kr. 32 cm, str. 84, (3), ilustr. opr. oryg. kart.
45,00 PLN
Kopera Feliks i Kwiatkowski Józef: Rzeźby z epoki średniowiecza i odrodzenia
Kopera Feliks i Kwiatkowski Józef: Rzeźby z epoki średniowiecza i odrodzenia
Kopera Feliks i Kwiatkowski Józef: Rzeźby z epoki średniowiecza i odrodzenia w Muzeum Narodowem w Krakowie. Kraków 1931. Nakł. Muz. Nar. 28 cm, str. 40, figur 55 na osob. tabl. opr. oryg. karton.
50,00 PLN
Kopera Feliks i Kwiatkowski Józef: Obrazy polskiego pochodzenia XIV-XVI w.
Kopera Feliks i Kwiatkowski Józef: Obrazy polskiego pochodzenia XIV-XVI w.
Kopera Feliks i Kwiatkowski Józef: Obrazy polskiego pochodzenia w Muzeum Narodowem w Krakowie. Wiek XIV-XVI. Kraków 1929. Nakł. Muz. Nar. 28 cm, str. 100, tabl. 74, 1 kolor. opr. oryg. karton.
40,00 PLN
Morszyn uzdrowisko - zdrojowisko, obw. lwowski. (Kosmos t. LXII, zesz. III.- 1937)
Morszyn uzdrowisko - zdrojowisko, obw. lwowski. (Kosmos t. LXII, zesz. III.- 1937)
Kosmos, czasopismo Pol. Tow. Przyrod. im. Kopernika. t. LXII, zesz. III.- 1937. Lwów 1937. Nakł. Pol. Tow. Przyrod. im. Kopernika. 24 cm, str. (3), [140-547], broszura. (egz. nie rozcięty). Zeszyt w całości poświęcony uzdrowisku Morszyn - obwód lwowski.
280,00 PLN
Dziennik Rozporządzeń stoł. król. miasta Krakowa. nr 12, rocznik L. 1929
Dziennik Rozporządzeń stoł. król. miasta Krakowa. nr 12, rocznik L. 1929
Dziennik Rozporządzeń stoł. król. miasta Krakowa. nr 12, rocznik L. Kraków 31 grudnia 1929. 30 cm, str. 455-551, opr. brosz.
30,00 PLN
Jachimecki Zdzisław: Władysław Żeleński. Życie i twórczość (1837-1921).
Jachimecki Zdzisław: Władysław Żeleński. Życie i twórczość (1837-1921).
Jachimecki Zdzisław: Władysław Żeleński. Życie i twórczość (1837-1921). Kraków 1952. Nakł. Tow. Mił. Hist. i Zab. Krakowa. 29 cm, str. (2), 143-195, tabl., opr. karton. Rocz. krak. t.XXXII, zesz.5.
20,00 PLN
Pagaczewski Julian: Posąg srebrny św. Stanisława w kościele OO. Paulinów na Skałce w Krakowie (1927)
Pagaczewski Julian: Posąg srebrny św. Stanisława w kościele OO. Paulinów na Skałce w Krakowie (1927)
Pagaczewski Julian: Posąg srebrny św. Stanisława w kościele OO. Paulinów na Skałce w Krakowie. Kraków 1927. Nakł. Miejskiego Muz. Przem. im. A. Baranieckiego. 31 cm, str. 50, (3), ilustr., oryg. brosz. (na kilku marginesach ślad po sklejeniu kart) Wyd. 200 egz. numerowanych, ten ma nr 11.
80,00 PLN
Kalendarz Krakowski Józefa Czecha na rok 1913. (reprint)
Kalendarz Krakowski Józefa Czecha na rok 1913. (reprint)
Kalendarz Krakowski Józefa Czecha na rok 1913. Wyd. Tow. Mił. Hist. i Zab. Krakowa. LXXXII. Kraków 1913. Druk "Czasu" 20 cm, str. 232, 100, 96, ilustr. opr. oryg. kart. Reprint WAiF 1984.
35,00 PLN
Barycz Henryk : Pamiątka uroczystości Uniwersytetu Jagiellońskiego w dn. 15. i 16. listopada 1936. (1937)
Barycz Henryk : Pamiątka uroczystości Uniwersytetu Jagiellońskiego w dn. 15. i 16. listopada 1936. (1937)
Barycz Henryk : Pamiątka uroczystości Uniwersytetu Jagiellońskiego w dn. 15. i 16. listopada 1936. Wyd. staraniem rektoratu UJ. Zredagował i wstępem zaopatrzył... Kraków 1937. 25 cm, str. 52, tabl. 14, broszura. (przybrudzenia)
80,00 PLN
Antoniewicz Jan Bołoz: O średniowiecznych źródłach do rzeźb
Antoniewicz Jan Bołoz: O średniowiecznych źródłach do rzeźb
Antoniewicz Jan Bołoz: O średniowiecznych źródłach do rzeźb znajdujących się na szkatułce z kości słoniowej, w Skarbcu Katedry na Wawelu. Kraków 1885.Druk UJ. 32 cm, str. 69, (1), tabl. 2. opr. oryg. brosz.
80,00 PLN
Klima Teofil: Historia szpitala i klasztoru bonifratów w Zebrzydowicach. (1911)
Klima Teofil: Historia szpitala i klasztoru bonifratów w Zebrzydowicach. (1911)
Klima Teofil: Historia szpitala i klasztoru bonifratów w Zebrzydowicach. Wadowice 1911. Nakł. Kom. Bud. Szpitala w Zebrzydowicach. 23 cm, str. 66, tabl., broszura. (egz. podniszczony, ze śladami po zalaniu)
30,00 PLN
Pieńkowska Hanna: Średniowieczna pracownia miniatorska w Krakowie.
Pieńkowska Hanna: Średniowieczna pracownia miniatorska w Krakowie.
Pieńkowska Hanna: Średniowieczna pracownia miniatorska w Krakowie. Kraków 1951. Nakł. Tow. Mił. Hist. i Zab. Krakowa. 28 cm, str. (2), 45-58, tabl. ilustr., broszura Rocznik Krakowski T.XXXII, z.2.
20,00 PLN
Przybyszewski Stanisław. Pierwszy utwór Stanisława Przybyszewskiego. (1926)
Przybyszewski Stanisław. Pierwszy utwór Stanisława Przybyszewskiego. (1926)
Pierwszy utwór Stanisława Przybyszewskiego. Wyd. i oprac. A. Bar. Kraków 1926. Nakł. W. Żychowicza. 27 cm, str. 20, (1), oryg. broszura. (okł. lekko podniszczona - kruchy papier) Odb. 370 egz.
80,00 PLN
Gąssowski Jerzy: Mitologia Celtów.
Gąssowski Jerzy: Mitologia Celtów.
Gąssowski Jerzy: Mitologia Celtów. Warszawa 1979. WAiF. 16 cm, str. 223, (1), ilustr. opr. kart.
14,00 PLN
Frankowska Maria: Mitologia Azteków
Frankowska Maria: Mitologia Azteków
Frankowska Maria: Mitologia Azteków. Warszawa 1987. WaiF. 16 cm, str. 346, ilustr., opr. kart.
14,00 PLN
Ogarek-Czoj Halina: Mitologia Korei..
Ogarek-Czoj Halina: Mitologia Korei..
Ogarek-Czoj Halina: Mitologia Korei. Warszawa 1988. WAiF. 16 cm, str. 214, ilustr. opr. oryg. kart.
12,00 PLN
Dziennik rozporządzeń dla stoł. król. miasta Krakowa. (R. 1885)
Dziennik rozporządzeń dla stoł. król. miasta Krakowa. (R. 1885)
Dziennik rozporządzeń dla stoł. król. miasta Krakowa. (R.1885 Z.1-32 + dodatek) 29 cm, str. 198, VIII, opr. ppł. Kompletny rocznik
150,00 PLN
Aztekowie (mitologie świata)
Aztekowie (mitologie świata)
Mitologia Azteków. Oprac. J. Olko. Warszawa 2007. Rzeczpospolita. 24 cm, str. 143, (1), ilustr. opr. tw.
14,00 PLN
Mitologia ludów Czarnej Afryki (mitologie świata)
Mitologia ludów Czarnej Afryki (mitologie świata)
Mitologia ludów Czarnej Afryki. Oprac. zb. Warszawa 2007. Rzeczpospolita. 24cm, str. 143, (1), ilustr. opr. tw.
14,00 PLN
Pokaż:
60 120 180