Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Antykwariat Księgarski

Józef Nowosielski

Zapraszamy do siedziby naszego antykwariatu w Krakowie przy ulicy Stolarskiej 8 -10 

(w Kramach Dominikańskich, obok Galerii Plakatu)

od poniedziałku do piątku w godz. 10-18.

Kontakt telefoniczny jest możliwy tylko w godzinach otwarcia antykwariatu

Tel. 12 422-62-88

Nasz e-mail:  info@antykwariatksiegarski.com.pl

Konto bankowe: BNP PARIBAS 47 2030 0045 1110 0000 0003 4470

 

Konior Konrad: Z problemów paleomorfologicznych okolic Krakowa. (1934)
Konior Konrad: Z problemów paleomorfologicznych okolic Krakowa. (1934)
Konior Konrad: Z problemów paleomorfologicznych okolic Krakowa. Odb. z "Wiadomości Służby Geogr." nr 3 - 1934. Warszawa 1934. 25 cm, str. 28, tabl. 1, broszura (okł. naddarta wzdłuż grzbietu)
30,00 PLN
Orliczowa Jadwiga: Szkic geograficzny Wysp Kerguelen. (1939)
Orliczowa Jadwiga: Szkic geograficzny Wysp Kerguelen. (1939)
Orliczowa Jadwiga: Szkic geograficzny Wysp Kerguelen. Lwów 1939. Odb. z "Kosmosu" T.LXIV, zesz. II. 25 cm, str. 175-220, tabl., broszura. (egz. nie rozcięty)
35,00 PLN
Galon Rajmund: Dolina dolnej Wisły, jej kształt i rozwój na tle budowy dolnego Powiśla. (1934)
Galon Rajmund: Dolina dolnej Wisły, jej kształt i rozwój na tle budowy dolnego Powiśla. (1934)
Galon Rajmund: Dolina dolnej Wisły, jej kształt i rozwój na tle budowy dolnego Powiśla. Poznań 1934. 26 cm, str. 111, (1), ilustr., mapa, broszura. Badania geogr., Prace Inst. Geogr. Uniwersytetu Poznańskiego, wyd. pod kier. prof. S. Pawłowskiego. (dedykacja autora)
80,00 PLN
Sawicki Ludomir: Z geomorfologji centralnego Ceylonu. (1925)
Sawicki Ludomir: Z geomorfologji centralnego Ceylonu. (1925)
Sawicki Ludomir: Z geomorfologji centralnego Ceylonu. Kraków 1925. Nakł. Księg. geogr. Orbis. 22 cm, str. 31, broszura. Prace Inst. Geogr. UJ. z.3. (publ. w jęz. ang., wstęp w jęz. pol.)
30,00 PLN
Polaczkówna Maria: Atlasy krajoznawcze. Przewodnik metodyczny. Woj.: krakowskie - śląskie - kieleckie. (1925)
Polaczkówna Maria: Atlasy krajoznawcze. Przewodnik metodyczny. Woj.: krakowskie - śląskie - kieleckie. (1925)
Polaczkówna Maria: Atlasy krajoznawcze. Przewodnik metodyczny. Województwa: krakowskie - śląskie - kieleckie. Lwów - Warszawa 1925. Książnica - Atlas. 20 cm, str. 34, (1), broszura. (przybrudzenia, podkreślenia ołówkiem, załamanie wzdłuż broszury)
30,00 PLN
Rośliny polskie, serja II. - setka I (1930) Wyd. W. Szafer i B. Pawłowski
Rośliny polskie, serja II. - setka I (1930) Wyd. W. Szafer i B. Pawłowski
Rośliny polskie. Plantae poloniae exsiccatae. Wyd. rozpoczętego przez M. Raciborskiego serja II. - setka I. Wyd. przez Inst. i Ogród Bot. UJ staraniem W. Szafera i B. Pawłowskiego. Kraków 1930. Wyd. z zas. Min. Wyznań Relig. i Oświecenia Publ. 25 cm, str. 30, broszura.
30,00 PLN
Kołodziejczyk January: Stosunki florystyczne jeziora Świtezi. (1916)
Kołodziejczyk January: Stosunki florystyczne jeziora Świtezi. (1916)
Kołodziejczyk January: Stosunki florystyczne jeziora Świtezi. Warszawa 1916. Nakł. Tow. Nauk. Warszaw. 25 cm, str. 63, tabl., broszura. Pr. Tow. Nauk. Warszaw. nr 13. (blok i okł. luźne, składki nie rozcięte)
70,00 PLN
Wstępne badania nad łąkami południowo - wschodniej Lubelszczyzny.
Wstępne badania nad łąkami południowo - wschodniej Lubelszczyzny.
Motyka Józef, Dobrzański Bohdan, Zawadzki Saturnin: Wstępne badania nad łąkami południowo - wschodniej Lubelszczyzny. Lublin 1950. Nakł. UMCS. 26 cm, str. 367-447, tabl., broszura. Annales UMCS Vol. 13, sec.E.
40,00 PLN
Hrabec Stefan: Nazwy dzielnic i okolic Gdańska
Hrabec Stefan: Nazwy dzielnic i okolic Gdańska
Hrabec Stefan: Nazwy dzielnic i okolic Gdańska. Poznań 1949. Inst. Zachodni. 22 cm, str. 52, (1), opr. karton.
45,00 PLN
Walczak Wojciech: Znaki topograficzne stosowane najczęściej na mapach Polskich Wojsk. Instytutu Geograf. oraz najważniejsze znaki na mapach byłych zaborów.
Walczak Wojciech: Znaki topograficzne stosowane najczęściej na mapach Polskich Wojsk. Instytutu Geograf. oraz najważniejsze znaki na mapach byłych zaborów.
Walczak Wojciech: Znaki topograficzne stosowane najczęściej na mapach Polskich Wojsk. Instytutu Geograf. oraz najważniejsze znaki na mapach byłych zaborów. Kraków 1946. Wiedza - Zawód - Kultura. 17 cm, str. 16, opr. karton.
25,00 PLN
Znaki i objaśnienia do map 1:25 000, 1:100 000, 1:300 000.
Znaki i objaśnienia do map 1:25 000, 1:100 000, 1:300 000.
Znaki i objaśnienia do map 1:25 000, 1:100 000, 1:300 000. Warszawa 1947. WIG. 16 cm, str. 16, opr. karton. (pieczątka)
30,00 PLN
Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. T.XIV.: Ściana-Weł.
Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. T.XIV.: Ściana-Weł.
Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. Pod red. St. Sochackiej. T.XIV.: Ściana-Weł. Opole 2009. Inst. Śląski. 26 cm, str. 176, opr. pł. z obw.
40,00 PLN
Krawiec Feliks, Urbański Jarosław: Mapa pomników i zabytków przyrody powiatu kartuskiego.
Krawiec Feliks, Urbański Jarosław: Mapa pomników i zabytków przyrody powiatu kartuskiego.
Krawiec Feliks, Urbański Jarosław: Mapa pomników i zabytków przyrody powiatu kartuskiego Warszawa [1935]. Kasa im. Mianowskiego. 23 cm, str. (11-28), ilustr., mapka, broszura. Nadbitka: Wyd. Okręgowego Komitetu Ochrony Przyrody na Wielkopolskę i Pomorze w Poznaniu. 1935 z. 5. (przybrudzona okł.)
30,00 PLN
Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. T.XIII.: Spad-Szyw.
Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. T.XIII.: Spad-Szyw.
Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. Pod red. St. Sochackiej. T.XIII.: Spad-Szyw. Opole 2007. Inst. Śląski. 26 cm, str. 164, opr. pł. z obw.
40,00 PLN
Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. T.XII: Roż-Sów.
Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. T.XII: Roż-Sów.
Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. Pod red. St. Sochackiej. T.XII: Roż-Sów. Opole 2005. Inst. Śląski. 26 cm, str. 160, opr. pł. z obw.
40,00 PLN
Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska.T.XI: Poż-Roz.
Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska.T.XI: Poż-Roz.
Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. Pod red. St. Sochackiej. T.XI: Poż-Roz. Opole 2004. Inst. Śląski. 26 cm, str. 151, opr. karton. lak.
40,00 PLN
Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. T.X.: Pato-Poz.
Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. T.X.: Pato-Poz.
Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. Pod red. St. Sochackiej. T.X.: Pato-Poz. Opole 2002. Inst. Śląski. 26 cm, str. 150, opr. karton. lak.
40,00 PLN
Angielsko - polski słownik terminologii optycznej, optoelektronicznej i mechaniki precyzyjnej. T.1-2.
Angielsko - polski słownik terminologii optycznej, optoelektronicznej i mechaniki precyzyjnej. T.1-2.
Wilk Ireneusz: Angielsko - polski słownik terminologii optycznej, optoelektronicznej i mechaniki precyzyjnej. T.1-2. Wrocław 1980. Nakł. Politechniki Wrocławskiej. 22 cm, str. X, 481; IX, 319, opr. karton.
40,00 PLN
Kostyra Maciej: Słownik skrótów i skrótowców angielskich.
Kostyra Maciej: Słownik skrótów i skrótowców angielskich.
Kostyra Maciej: Słownik skrótów i skrótowców angielskich. Kraków 2006. Wyd. Egis. 20 cm, str. 531, opr. tw. lak.
19,00 PLN
Słownik handlowy angielsko - polski.
Słownik handlowy angielsko - polski.
Słownik handlowy angielsko - polski. Oprac. Woytowicz-Neumann Monika, Kozierkiewicz Roman i Puławski Mieczysław. Warszawa 1991. PWE. 21 cm, str. 878, (63 000 terminów), opr. tw.
20,00 PLN
Słownik słowacko-polski. T.1. A-O.
Słownik słowacko-polski. T.1. A-O.
Słownik słowacko-polski. T.1. A-Ô. Oprac. zb. Kraków (1998). Universitas. 25 cm, str. 662, opr. tw. z obw.
17,00 PLN
Zimny Lesław: Wielki słownik rolniczy niemiecko - polski
Zimny Lesław: Wielki słownik rolniczy niemiecko - polski
Zimny Lesław: Wielki słownik rolniczy niemiecko - polski. Wrocław 1994. Wyd. AR. 24 cm, str. 1380, opr. pł. z obw.
80,00 PLN
Prakticka Mluvnice jazyka nemeckeho pro Cechy.
Prakticka Mluvnice jazyka nemeckeho pro Cechy.
Prakticka Mluvnice jazyka nemeckeho pro Cechy. Napsali Richard Jirik a Cenek Syrovy. Wien und Leipzig (b.r.). A. Hartleben?s Verlag. 17 cm, str. VIII, 183, (1), opr. oryg. pł. Bibliothek der Sprachenkunde.
25,00 PLN
Szober Stanisław: Słownik poprawnej polszczyzny.
Szober Stanisław: Słownik poprawnej polszczyzny.
Szober Stanisław: Słownik poprawnej polszczyzny. Warszawa 1948. Wyd. S. Arcta. 24 cm, str, 662, opr. ppł.
25,00 PLN
Przemoc w języku mediów.
Przemoc w języku mediów.
Przemoc w języku mediów ? Analiza semantyczna i pragmatyczna audycji radiowych. Oprac. zb. Lublin 2004. UMCS. 24 cm, str. 234, opr. kart.
20,00 PLN
Ukraina. Między językiem a kulturą.
Ukraina. Między językiem a kulturą.
Ukraina. Między językiem a kulturą. Oprac. zb. Kraków 2003. Universitas. 25 cm, str. 445, opr. tw. lak. Studia Ruthenica Cracoviensia 1. Historia języka, Dialektologia, Onomastyka, Język współczesny, Literatura, Kultura.
30,00 PLN
Doyle Aidan: Noun Derivation in Modern Irish.
Doyle Aidan: Noun Derivation in Modern Irish.
Doyle Aidan: Noun Derivation in Modern Irish. Selected Categories, Rules and Suffixes. Lublin 1992. Wyd. KUL. Format: 24x17 cm, str. 138, oprawa kartonowa. (na oprawie ślady zagięcia; wewnątrz stan dobry).
15,00 PLN
Kowalikowa Jadwiga i Żydek Bednarczuk Urszula. Barwy epok, nauka o języku.
Kowalikowa Jadwiga i Żydek Bednarczuk Urszula. Barwy epok, nauka o języku.
12,00 PLN
Rutkowska Maria: Gramatyka Wissariona Bielińskiego.
Rutkowska Maria: Gramatyka Wissariona Bielińskiego.
Rutkowska Maria: Gramatyka Wissariona Bielińskiego i jej miejsce w rozwoju badań nad językiem rosyjskim. Warszawa 1993. Wyd. UW. 24 cm, str. 213, opr. kart.
15,00 PLN
Z badań nad polsko-ukraińskimi powiązaniami językowymi.
Z badań nad polsko-ukraińskimi powiązaniami językowymi.
Z badań nad polsko-ukraińskimi powiązaniami językowymi. Praca zb. pod red. D. Buczki i M. Łesiowa. Lublin 2003. KUL. 24 cm, str. 179, opr. kart.
16,00 PLN
Mroziński Józef: Dzieła wszystkie. T.1.
Mroziński Józef: Dzieła wszystkie. T.1.
Mroziński Józef: Dzieła wszystkie. T.1. Do druku przygotowała Zofia Florczak. Wrocław 1986. Ossolineum. PAN. 24 cm, str. 426, oprawa kartonowa.
18,00 PLN
Semantyka tekstu artystycznego.
Semantyka tekstu artystycznego.
Semantyka tekstu artystycznego. Oprac zb. pod red. A. Pajdzińskiej i R. Tokarskiego. Lublin 2001. UMCS. 20 cm, str. 365, opr. kart.
18,00 PLN
Mońko Chotkowska Jadwiga: Budowa słowotwórcza rzeczowników w Liber Chamorum
Mońko Chotkowska Jadwiga: Budowa słowotwórcza rzeczowników w Liber Chamorum
Mońko Chotkowska Jadwiga: Budowa słowotwórcza rzeczowników w Liber Chamorum Waleriana Nekandy Trepki. Wrocław 1977. Ossol. 24 cm, str. 234, opr. kart. Egzemplarz z dedykacją autorki.
25,00 PLN
Lubaś Władysław: Osobliwości językowe poezji Ignacego Krasickiego.
Lubaś Władysław: Osobliwości językowe poezji Ignacego Krasickiego.
Lubaś Władysław: Osobliwości językowe poezji Ignacego Krasickiego. Kraków 1992. PAN. 24 cm, str. 98, opr. kart.
12,00 PLN
Krauz Maria: Zdania inicjalne w języku polskim.
Krauz Maria: Zdania inicjalne w języku polskim.
Krauz Maria: Zdania inicjalne w języku polskim. Rrzeszów 1996. Wyd. WSP. 21 cm str. 123, (1), opr. karton.
12,00 PLN
Bralczyk Jerzy: Leksykon zdań polskich.
Bralczyk Jerzy: Leksykon zdań polskich.
Bralczyk Jerzy: Leksykon zdań polskich. Warszawa 2004. Świat Książki. 20 cm, str. 347, opr. tw.
18,00 PLN
Obrębska Antonina: Stryj, wuj, swak w dialektach i historii języka polskiego. Z 3 mapami. Kraków 1929. Nakł. PAU. 23 cm, str. 100, opr. kart. Monografie polskich cech gwarowych nr 5.
Obrębska Antonina: Stryj, wuj, swak w dialektach i historii języka polskiego. Z 3 mapami. Kraków 1929. Nakł. PAU. 23 cm, str. 100, opr. kart. Monografie polskich cech gwarowych nr 5.
Najpiękniejsze śląskie słowa. Antologia. Oprac. zb. Katowice 2010. Muz. Śl. 22 cm, str. 150, (2), ilustr. opr. kart.
15,00 PLN
Obrębska Antonina: Stryj, wuj, swak w dialektach i historii języka polskiego.
Obrębska Antonina: Stryj, wuj, swak w dialektach i historii języka polskiego.
Obrębska Antonina: Stryj, wuj, swak w dialektach i historii języka polskiego. Z 3 mapami. Kraków 1929. Nakł. PAU. 23 cm, str. 100, opr. kart. Monografie polskich cech gwarowych nr 5.
25,00 PLN
Nitsch Kazimierz: Monografie polskich cech gwarowych. Nr 1 i 2.
Nitsch Kazimierz: Monografie polskich cech gwarowych. Nr 1 i 2.
Nitsch Kazimierz: Monografie polskich cech gwarowych. Nr 1. Fonetyka międzywyrazowa. Nr 2,Małopolskie "ch" z mapą. Kraków 1916. Nakł. AU. 23 cm, str. 58, opr. brosz.
25,00 PLN
Michelmann Rotraut i Walter Uwe: Techniki szybkiego czytania.
Michelmann Rotraut i Walter Uwe: Techniki szybkiego czytania.
Michelmann Rotraut i Walter Uwe: Techniki szybkiego czytania. Przeł. M. Dutkiewicz. 24 cm, str. 119, opr. kart.
12,00 PLN
Międzynarodowy słownik hydrologiczny.
Międzynarodowy słownik hydrologiczny.
Międzynarodowy słownik hydrologiczny. Polski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki i rosyjski. Przekład zb. pod red. Magnuszewskiego Artura i Soczyńskiej Urszuli. Warszawa 2001. PWN. 23 cm, str. 250, opr. kart.
16,00 PLN
Rajman Jan: Geografia ludności i osadnictwa-słownik terminologiczny.
Rajman Jan: Geografia ludności i osadnictwa-słownik terminologiczny.
Rajman Jan: Geografia ludności i osadnictwa-słownik terminologiczny. Kraków 2003. Wyd. Nauk. AP. 20 cm, str. 137, (1), opr. kart.
12,00 PLN
Karwatowska Małgorzata: Prawda i kłamstwo w języku młodzieży licealnej
Karwatowska Małgorzata: Prawda i kłamstwo w języku młodzieży licealnej
Karwatowska Małgorzata: Prawda i kłamstwo w języku młodzieży licealnej lat dziewięćdziesiątych. Lublin 2001. UMCS. 24 cm, str. 206, (1), opr. kart.
12,00 PLN
Rymut Kazimierz: Nazwy miast Polski.
Rymut Kazimierz: Nazwy miast Polski.
Rymut Kazimierz: Nazwy miast Polski. Wyd. 2 uzup. Wrocław 1987. Ossol. 20 cm, str. 290, (1), opr. pł. obw.
25,00 PLN
Kurek Halina: Przemiany leksyki gwarowej na Podkarpaciu.
Kurek Halina: Przemiany leksyki gwarowej na Podkarpaciu.
Kurek Halina: Przemiany leksyki gwarowej na Podkarpaciu. Kraków 2003. Universitas. 23 cm, str. 187, opr. kart. lak.
25,00 PLN
Stamirowska Zofia: Studia nad polskimi przysłówkami.
Stamirowska Zofia: Studia nad polskimi przysłówkami.
Stamirowska Zofia: Studia nad polskimi przysłówkami. Gwarowe "kiedy, wtedy, nigdy, zawsze, zaraz, teraz" na tle historycznym. Wrocław 1969. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 166, tabl., opr. karton. (nieaktualne pieczątki bibl.)
15,00 PLN
Jurewicz Oktawiusz, Winniczuk Lidia, Żuławska Janina: Język łaciński dla lektoratów uniwersyteckich
Jurewicz Oktawiusz, Winniczuk Lidia, Żuławska Janina: Język łaciński dla lektoratów uniwersyteckich
Jurewicz Oktawiusz, Winniczuk Lidia, Żuławska Janina: Język łaciński dla lektoratów uniwersyteckich na wydziałach humanistycznym, filologicznym, historycznym, prawny, pedagogiczny. Wyd. V, zmien. Warszawa 1966. PWN. 24 cm, str. 405, (2), broszura.
20,00 PLN
Chrestomatia słowiańska. Oprac. zb. pod red. T. Lehra - Spławińskiego. Część 2: Teksty zachodnio-słowiańskie
Chrestomatia słowiańska. Oprac. zb. pod red. T. Lehra - Spławińskiego. Część 2: Teksty zachodnio-słowiańskie
Chrestomatia słowiańska. Oprac. zb. Część 2, teksty zachodnio-słowiańskie (ze słowniczkami) Kraków 1950. B.S.S. Uniw. Jagiell. 22 cm, str. 291, opr. oryg. kart.
20,00 PLN
Malczewski Jan: Szkolny słownik terminów nauki o języku.
Malczewski Jan: Szkolny słownik terminów nauki o języku.
Malczewski Jan: Szkolny słownik terminów nauki o języku. Warszawa 1979. WSiP. 22 cm, str. 222, [1], opr. oryg. kart.
10,00 PLN
Perspectives on language.
Perspectives on language.
Perspectives on language. Oprac. zb. Lublin 2004. UMCS. 24 cm, str. 367, opr. kart.
15,00 PLN
Słownik wymowy niemieckiej
Słownik wymowy niemieckiej
Słownik wymowy niemieckiej. Warszawa 1974. WP. 22 cm, str. 511, opr. pł.
12,00 PLN
Kaznowski Kazmierz: Zabytkowa roślinność pomiędzy Pińczowem i Skowronnem. (1929)
Kaznowski Kazmierz: Zabytkowa roślinność pomiędzy Pińczowem i Skowronnem. (1929)
Kaznowski Kazmierz: Zabytkowa roślinność pomiędzy Pińczowem i Skowronnem. Osobne odb. z zesz. IX Ochrony Przyrody. Kraków 1929. Nakł. PROP. 28 cm, str. 4, tab. 2, broszura.
22,00 PLN
Giżycki Jan Marek: Materyały do dziejów Akademii Połockiej i szkół od niej zależnych.
Giżycki Jan Marek: Materyały do dziejów Akademii Połockiej i szkół od niej zależnych.
Giżycki Jan Marek: Materyały do dziejów Akademii Połockiej i szkół od niej zależnych. Kraków 1905. Druk W. L. Anczyca. 26 cm, str. 288, ilustr. opr. brosz. egzemplarz nie rozcięty.
120,00 PLN
Rośliny polskie (Plantae polonicae exsiccata) Nr 401-800. (1911)
Rośliny polskie (Plantae polonicae exsiccata) Nr 401-800. (1911)
Rośliny polskie (Plantae polonicae exsiccata) Nr 401-800. Zestawił M. Raciborski. Lwów 1911. Odb. z "Kosmosu" XXXVI. 23 cm, str. 995-1048, broszura.
40,00 PLN
Rośliny polskie, serja II. - setka III (1936) Wyd. W. Szafer i B. Pawłowski
Rośliny polskie, serja II. - setka III (1936) Wyd. W. Szafer i B. Pawłowski
Rośliny polskie. Plantae poloniae exsiccatae. Wyd. rozpoczętego przez M. Raciborskiego serja II. - setka III. Wyd. przez Inst. i Ogród Bot. UJ staraniem W. Szafera i B. Pawłowskiego. Kraków 1936. Wyd. z zas. Funduszu Kultury Narod. 25 cm, str. 28, broszura.
30,00 PLN
Botanostephane Kornasiana. Botanical contributions presented to Jan Kornaś.... Pars 1-2.
Botanostephane Kornasiana. Botanical contributions presented to Jan Kornaś.... Pars 1-2.
Botanostephane Kornasiana. Botanical contributions presented to Jan Kornaś in celebration of his 70th birthday. Pars 1-2. Ed. by Ryszard Ochyra, Leon Stuchlik. Kraków 1993. W Szafer Inst. of Botany, Polish Acadey of Sciences. 24 cm, str. VI, 384; V, [385- 759], ilust., tabl., opr. karton.
45,00 PLN
Rumek Anna: Okrzemki torfowiska w Borku Fałęckim koło Krakowa.
Rumek Anna: Okrzemki torfowiska w Borku Fałęckim koło Krakowa.
Rumek Anna: Okrzemki torfowiska w Borku Fałęckim koło Krakowa. Kraków 1946. Nakł. PAU. 26 cm, str. 36, tabl., broszura. Mat. do fizjografii kraju, nr 2.
25,00 PLN
Wojtusiak R.J. Świat wrażeń wzrokowych u żółwi. (1935)
Wojtusiak R.J. Świat wrażeń wzrokowych u żółwi. (1935)
Wojtusiak R.J.: Świat wrażeń wzrokowych u żółwi. (Osobne odbicie z Rocz. Wydz. Filozof. UJ Tom 1, z. 2. 1930-1934 pod red. prof. dra Z. Jachimeckiego. Kraków 1935. Druk. UJ. 24 cm, str. (2), [57-145], broszura Z dedykacją autora.
40,00 PLN
Ziobrowski Stefan: Wpływ ciężkiej zimy 1928-29 na roślinność drzewiastą w dolinie rzeki Raby. (1933)
Ziobrowski Stefan: Wpływ ciężkiej zimy 1928-29 na roślinność drzewiastą w dolinie rzeki Raby. (1933)
Ziobrowski Stefan: Wpływ ciężkiej zimy 1928-29 na roślinność drzewiastą w dolinie rzeki Raby. Waszawa 1933. (Odb. z Acta societatis botanicorum Poloniae, vol. X, nr 1, 1933) 23 cm, str. [49-111], ilustr., tabl. 2, opr. karton.
40,00 PLN
Ryka Wacław, Maliszewska Anna: Słownik petrograficzny.
Ryka Wacław, Maliszewska Anna: Słownik petrograficzny.
Ryka Wacław, Maliszewska Anna: Słownik petrograficzny. Wyd. II popr. i uzup. Warszawa 1991. Wyd. Geolog. 25 cm, str. 413, (3), ilustr., opr. pł. z obw.
37,00 PLN
Pokaż:
60 120 180