Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Antykwariat Księgarski

Józef Nowosielski

Zapraszamy do siedziby naszego antykwariatu w Krakowie przy ulicy Stolarskiej 8 -10 

(w Kramach Dominikańskich, obok Galerii Plakatu)

ZAPRASZAMY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 10-18.

Kontakt telefoniczny jest możliwy tylko w godzinach otwarcia antykwariatu

Tel. 12 422-62-88

Nasz e-mail:  info@antykwariatksiegarski.com.pl

Konto bankowe: BGŻ BNP PARIBAS 47 2030 0045 1110 0000 0003 4470

 

Hein Wincenty, Jakubiec Czesława: Montelupich.
Hein Wincenty, Jakubiec Czesława: Montelupich.
Hein Wincenty, Jakubiec Czesława: Montelupich. Kraków - Wrocław 1985. WL. 20 cm, str. 494, (2), ilustr., opr. karton. z obw.
16,00 PLN
Ne cedat Academia. Kartki z dziejów tajnego nauczania w Uniwersytecie Jagiellońskim 1939-1945.
Ne cedat Academia. Kartki z dziejów tajnego nauczania w Uniwersytecie Jagiellońskim 1939-1945.
Ne cedat Academia. Kartki z dziejów tajnego nauczania w Uniwersytecie Jagiellońskim 1939-1945. Zebr. i oprac. M. i A. Zarębowie. Kraków 1975. WL. 20 cm, str. 651, ilustr., opr. pł.
15,00 PLN
X. Sesja Podgórska w 225-lecie lokacji miasta Podgórza i 100-lecie konsekracji kościoła św. Józefa.
X. Sesja Podgórska w 225-lecie lokacji miasta Podgórza i 100-lecie konsekracji kościoła św. Józefa.
X. Sesja Podgórska w 225-lecie lokacji miasta Podgórza i 100-lecie konsekracji kościoła św. Józefa. Kraków 2008. Wyd. Dom Kultury "Podgórze". 21 cm, str. 138, tabl., ilustr., opr. karton.
12,00 PLN
Urzędy i urzędnicy Podgórza. IX. Sesja Podgórska.
Urzędy i urzędnicy Podgórza. IX. Sesja Podgórska.
Urzędy i urzędnicy Podgórza. IX. Sesja Podgórska. Kraków 2008. Wyd. Dom Kultury "Podgórze" 21 cm, str. 211, tabl., ilustr., opr. karton.
12,00 PLN
Podgórzanie. (cz.2.) VIII Sesja Podgórska.
Podgórzanie. (cz.2.) VIII Sesja Podgórska.
Podgórzanie. (cz.2.) VIII Sesja Podgórska. Kraków 2007. Wyd. Dom Kultury "Podgórze" 21 cm, str. 122, ilustr., opr. karton.
12,00 PLN
Podgórzanie. (cz.1.) Materiały V. Sesji Podgórskiej.
Podgórzanie. (cz.1.) Materiały V. Sesji Podgórskiej.
Podgórzanie. (cz.1.) Materiały V Sesji Podgórskiej. Kraków 2004. Wyd. Dom Kultury "Podgórze" 21 cm, str. 132, ilustr., opr. karton.
12,00 PLN
Acta archaeologica carpathica. T.II, z.1-2.
Acta archaeologica carpathica. T.II, z.1-2.
Acta archaeologica carpathica. T.II, z.1-2. Red. A. Żaki. Kraków 1961. PWN. PAN. 24 cm, str. 233, ilustr., opr. karton. (ślad po zalaniu na gónych marginesach)
30,00 PLN
Acta archaeologica carpathica. T.XIX.
Acta archaeologica carpathica. T.XIX.
Acta archaeologica carpathica. T.XIX. Red. Z. Woźniak. Kraków 1979. PWN. PAN. 24 cm, str. 201, ilustr., tabl., opr. karton. (naddarta tabl.)
35,00 PLN
Z dziejów duchowości i tolerancji religijnej w Podgórzu. Materiały VII. Sesji Podgórskiej.
Z dziejów duchowości i tolerancji religijnej w Podgórzu. Materiały VII. Sesji Podgórskiej.
Z dziejów duchowości i tolerancji religijnej w Podgórzu. Materiały VII. Sesji Podgórskiej. Kraków 2007. Wyd. Dom Kultury "Podgórze" 21 cm, str. 127, ilustr., opr. karton.
12,00 PLN
Żak Zdzisław: Kuźnia charakterów. Szkoła w ciężkich czasach.
Żak Zdzisław: Kuźnia charakterów. Szkoła w ciężkich czasach.
Żak Zdzisław: Kuźnia charakterów. Szkoła w ciężkich czasach. Kraków 2009. Nakł. autora. 24 cm, str. 205, ilustr. opr. tw.
25,00 PLN
Acta archaeologica carpathica. T.XIII.
Acta archaeologica carpathica. T.XIII.
Acta archaeologica carpathica. T.XIII. .Red. Z. Woźniak. Kraków 1972-73. PWN. PAN. 24 cm, str. 187, ilustr., tabl., opr. karton.
35,00 PLN
Zaborowski Jan i Poznański Stanisław: Sonderaktion Krakau.
Zaborowski Jan i Poznański Stanisław: Sonderaktion Krakau.
Zaborowski Jan i Poznański Stanisław: Sonderaktion Krakau. W dwudziestą piątą rocznicę 6 listopada 1939. Warszawa 1964. ZBoWiD. 23 cm, str. 191, ilustr. opr. kart.
15,00 PLN
Ziejka Franciszek: Gaudium veritatis
Ziejka Franciszek: Gaudium veritatis
Ziejka Franciszek: Gaudium veritatis. Lublin 2003. Wyd. UMCS 25 cm, str. 125, opr. tw. z obw.
18,00 PLN
Złota Księga Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ. Część II: Historia instytutów.
Złota Księga Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ. Część II: Historia instytutów.
25,00 PLN
Złota Księga Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ. Część I: Biografie uczonych.
Złota Księga Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ. Część I: Biografie uczonych.
Złota Księga Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ. Część I: Biografie uczonych. Oprac. zb. pod red. A. Zemanek. Kraków 2000. UJ. 24 cm, str. 518, (1), ilustr. opr. tw.
30,00 PLN
Muzeum Narodowe w Krakowie. Wielkie muzea.
Muzeum Narodowe w Krakowie. Wielkie muzea.
Muzeum Narodowe w Krakowie. Oprac. zb. Warszawa 2007. HPS. 24 cm, str. 143, ilustr., opr. tw. seria Wielkie muzea.
15,00 PLN
Ustawy i rozporządzenia stoł. król. m. Krakowa, część II.
Ustawy i rozporządzenia stoł. król. m. Krakowa, część II.
Ustawy i rozporządzenia stoł. król. m. Krakowa oraz Przepisy dla wewnętrznego urzędowania magistratu. Część II. Przepisy o ustroju i urzędowaniu magistratu, urzędów instytucyj i zakładów miejskich stoł. król. miasta Krakowa. Wydał. K. Role. Kraków 1929. Nakł. Gminy. 22 cm, str. 778, XXII opr. ppł.
120,00 PLN
Ustawy i rozporządzenia stoł. król. m. Krakowa, część I. tom 1-2.
Ustawy i rozporządzenia stoł. król. m. Krakowa, część I. tom 1-2.
Ustawy i rozporządzenia stoł. król. m. Krakowa oraz Przepisy dla wewnętrznego urzędowania magistratu. Część I, tom 1-2. Wydał. J. Leo. Kraków 1916, 1917. Nakł. Gminy. 22 cm, str. 468,VIII; VII, 487, XI, opr. ppł.
150,00 PLN
Skałka. Kościół i klasztor Paulinów w Krakowie.
Skałka. Kościół i klasztor Paulinów w Krakowie.
Skałka. Kościół i klasztor Paulinów w Krakowie. Kraków 1999. Wyd. Czuwajmy. 24 cm, str. 128, (2), ilustr., opr. karton. W jęz. pol. i ang.
18,00 PLN
Schönborn Bronisław: Oglądamy Kraków.
Schönborn Bronisław: Oglądamy Kraków.
Schönborn Bronisław: Oglądamy Kraków. Kraków 1979. WL. 16 cm, str. 347, ilustr. opr. karton.
12,00 PLN
Sozologia i sozotechnika. z. 1 - problematyka środowiska aglomeracji krakowskiej.
Sozologia i sozotechnika. z. 1 - problematyka środowiska aglomeracji krakowskiej.
Sozologia i sozotechnika. z. 1 - problematyka środowiska aglomeracji krakowskiej. Praca zb. Warszawa Kraków 1974. PWN. 23 cm, str. 191, (1), opr. kart. Zeszyty naukowe AGH nr 361.
16,00 PLN
Teatr żydowski w Krakowie.
Teatr żydowski w Krakowie.
Teatr żydowski w Krakowie. Studia i materiały. Kraków 1995. Wyd. UJ. 23 cm, str. 228, opr. karton.
20,00 PLN
Levy Joel: Zaginione miasta starożytności.
Levy Joel: Zaginione miasta starożytności.
Levy Joel: Zaginione miasta starożytności. Poznań 2008. Elipsa. 27 cm, str. 192, ilustr., opr. tw. lak.
30,00 PLN
Baines John, Malek Jaromir: Egipt (Wielkie kultury świata)
Baines John, Malek Jaromir: Egipt (Wielkie kultury świata)
Baines John, Malek Jaromir: Egipt. Z ang. przeł. T. Derda. Warszawa 1996. Świat Książki. 31 cm, str. 239, (2), ilustr., opr. tw. z obw. Wielkie kultury świata.
35,00 PLN
Stabryła Stanisław: Funkcja noweli w strukturze gatunków literatury rzymskiej.
Stabryła Stanisław: Funkcja noweli w strukturze gatunków literatury rzymskiej.
Stabryła Stanisław: Funkcja noweli w strukturze gatunków literatury rzymskiej. Wrocław 1974. PAN. 24 cm, str. 207, opr. karton. Pr. Kom. Filol. Klasycznej nr 14. (załamana tylna okł.) Dedyk. autora.
20,00 PLN
Bernard Carmen: Inkowie naród Słońca.
Bernard Carmen: Inkowie naród Słońca.
Bernard Carmen: Inkowie naród Słońca. Przekł. Krystyna Korzon. Wrocław 1994. Wyd. Dolnośląskie. 18 cm, str. 192, ilustr., opr. karton lak. Seria Krajobrazy cywilizacji.
18,00 PLN
Lamb Harold: Cyrus Wielki.
Lamb Harold: Cyrus Wielki.
Lamb Harold: Cyrus Wielki. Przeł. T.J. Dehnel. Warszawa 1966. MON. 19 cm, str. 374, opr. kart. z obw.
18,00 PLN
Kozakowska Zaucha Urszula: Kresy w sztuce polskiej
Kozakowska Zaucha Urszula: Kresy w sztuce polskiej
45,00 PLN
Kraszewski Józef Ignacy: Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy.
Kraszewski Józef Ignacy: Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy.
Kraszewski Józef Ignacy: Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy. Przygot. do druku i wstępem poprzedził S. Burkot. Warszawa 1985. LSW. 21 cm, str. 382, (2), opr. tw.
16,00 PLN
Kresy. Najpiękniejsze miejsca i budowle.
Kresy. Najpiękniejsze miejsca i budowle.
Kresy. Najpiękniejsze miejsca i budowle. Bielsko-Biała 2011. Wyd. Dragon. 34 cm, str. 110, (2), ilustr., opr. tw.
20,00 PLN
Rocznik Lwowski 1993-1994.
Rocznik Lwowski 1993-1994.
Rocznik Lwowski 1993-1994. Warszawa 1994. Inst. Lwowski. 24 cm, str. 308, ilustr., tabl., opr. tw.
20,00 PLN
Wiraszka Maria: Rozwój przestrzenny i zabudowa miast guberni podolskiej w czasach Imperium Rosyjskiego
Wiraszka Maria: Rozwój przestrzenny i zabudowa miast guberni podolskiej w czasach Imperium Rosyjskiego
Wiraszka Maria: Rozwój przestrzenny i zabudowa miast guberni podolskiej w czasach Imperium Rosyjskiego. Warszawa 2008. Wyd. Neriton. 24 cm, str.395, tabl., opr. tw.
70,00 PLN
Hernik Spalińska Jagoda: Wileńskie Środy Literackie
Hernik Spalińska Jagoda: Wileńskie Środy Literackie
Hernik Spalińska Jagoda: Wileńskie Środy Literackie (1927-1939). Warszawa 1998. IBL. 24 cm, str. 338, tabl. ilustr., opr. karton. (załamany róg opr.)
20,00 PLN
Opałek Mieczysław: O Lwowie i mojej młodości.
Opałek Mieczysław: O Lwowie i mojej młodości.
Opałek Mieczysław: O Lwowie i mojej młodości. Kartka z pamiętnika 1881-1901. Posłowie J. Trzynadlowski. Wrocław 1987. Ossolineum. 20 cm, str. 218, ilustr., opr karton.
16,00 PLN
Zahradnik Jan: Lwowskie wiersze.
Zahradnik Jan: Lwowskie wiersze.
Zahradnik Jan: Lwowskie wiersze. Wybór i oprac. Karolina Grodziska. Kraków 2016. 22 cm, str. 284, (3), opr. tw.
35,00 PLN
Szolginia Witold: Tamten Lwów. Oblicze miasta.
Szolginia Witold: Tamten Lwów. Oblicze miasta.
Szolginia Witold: Tamten Lwów. T.1. Oblicze miasta. Kraków 2010. Wysoki Zamek. 21 cm, str. 222, (2), ilustr., opr. karton.
18,00 PLN
Biblioteka Lwowska (reprint) T.1-6.
Biblioteka Lwowska (reprint) T.1-6.
Biblioteka Lwowska. T.1-6. Lwów 1907-38. Nakł. Tow. Mił. Przeszłości Lwowa. 24 cm, opr. ppł. Reprint PDW. Warszawa 1989-1990.
120,00 PLN
Biblioteka Lwowska t. 4.  Jaworski: Nobilitacja miasta Lwowa; Sochaniewicz: Herb miasta Lwowa; Zygmuntowicz: Józef Piłsudski we Lwowie
Biblioteka Lwowska t. 4. Jaworski: Nobilitacja miasta Lwowa; Sochaniewicz: Herb miasta Lwowa; Zygmuntowicz: Józef Piłsudski we Lwowie
Biblioteka Lwowska t. 4. Jaworski Franciszek: Nobilitacja miasta Lwowa. Z 2 rycinami w tekście. Lwów 1909. Nakł. Tow. Mił. Prz. Lw. str. 59. Sochaniewicz Kazimierz: Herb miasta Lwowa.Z 27 ilustr. w tekście. Lwów 1933. str. 79. Zygmuntowicz Zygmunt: Józef Piłsudski we Lwowie. Z 19 ilustr. w tekście. Lwów 1934. str. 94, opr. razem ppł. REPRINT Warszawa 1989.
15,00 PLN
Ciechanowicz Jan, Kosman Bogumiła i Marceli: Na wileńskiej Rossie
Ciechanowicz Jan, Kosman Bogumiła i Marceli: Na wileńskiej Rossie
Ciechanowicz Jan, Kosman Bogumiła i Marceli: Na wileńskiej Rossie. Poznań 1990. KAW. 20 cm, str. 181, (3), opr. karton.
10,00 PLN
Sobolewski Zygmunt: Tam gdzie leżą całe pokolenia. Wilno - Rossa, Lwów - Łyczaków
Sobolewski Zygmunt: Tam gdzie leżą całe pokolenia. Wilno - Rossa, Lwów - Łyczaków
Sobolewski Zygmunt: Tam gdzie leżą całe pokolenia. Wilno - Rossa, Lwów - Łyczaków. Warszawa 2001. Sek. Kraj. Kolej. NSZZ Solidarność. 24 cm, str. 107, (1), fotogr., opr. karton. lak.
18,00 PLN
Wajda  Andrzej Katyń, kalendarium zbrodni katyńskiej
Wajda Andrzej Katyń, kalendarium zbrodni katyńskiej
Wajda Andrzej Katyń, kalendarium zbrodni katyńskiej Andrzej Krzysztof Kunert, fotosy i fot. z planu filmowego Piotr Bujnowicz, Maciej Laprus, Monika Skrzypczak ; koncepcja i projekt graficzny książki Maciej Buszewicz ; wywiady z realizatorami, oprac. tekstów Aleksandra Zagańczyk ; fot. ze zbiorów Muzeum Katyńskiego w Warszawie Tomek Sikora. Warszawa 2007. Prószyński i S-ka. 30 cm, str. 187, [20],k. [10] tabl. złoż., ilustr., opr. tw.
60,00 PLN
Chiny. Kraj niebiańskiego smoka.
Chiny. Kraj niebiańskiego smoka.
Chiny. Kraj niebiańskiego smoka. Pod red. E. Shaughnessy. Z ang. przeł. A. Maleszko, B. Mierzejewska. Warszawa 2001. Bertelsmann Media. 29 cm, str. 256, ilustr., opr. tw. z obw. Kultura, filozofia, religia, nauka, sztuka, architektura - dziedzictwo czterech tysięcy lat.
40,00 PLN
Nicieja Stanisław: Cmentarz Łyczakowski we Lwowie w latach 1786-1986.
Nicieja Stanisław: Cmentarz Łyczakowski we Lwowie w latach 1786-1986.
Nicieja Stanisław: Cmentarz Łyczakowski we Lwowie w latach 1786-1986. Wrocław 1988. Ossol. 19cm, str. 447, (3), ilustr. opr. pł. obw.
25,00 PLN
Prace etnograficzne. Zesz.10.
Prace etnograficzne. Zesz.10.
Prace etnograficzne. Zesz.10. Kraków 1977. Nakł. UJ. 25 cm, str. 118, (1), opr. karton.
30,00 PLN
Acta scansenologica. T.2
Acta scansenologica. T.2
Acta scansenologica. T.2. Sanok 1981. Muz. Bud. Lud. 24 cm, str. 348, ilustr., opr. pł. z obw.
25,00 PLN
Acta scansenologica. T.1.
Acta scansenologica. T.1.
Acta scansenologica. T.1. Sanok 1980. Muz. Bud. Lud. 24 cm, str. 259, (1), ilustr., opr. pł. z obw.
25,00 PLN
Romer Eugeniusz: Wybór prac. Tom 1-4.
Romer Eugeniusz: Wybór prac. Tom 1-4.
Romer Eugeniusz: Wybór prac. Tom 1-4. Warszawa 1960-1964. PWN. 24 cm, ilustr. opr. pł. obw. stan idealny.
105,00 PLN
Z dziejów Romerów na Litwie. Nie ustawajmy więc w ochocie pisania.
Z dziejów Romerów na Litwie. Nie ustawajmy więc w ochocie pisania.
Z dziejów Romerów na Litwie. Nie ustawajmy więc w ochocie pisania. Z listów i dzienników trzech pokoleń. Wybór i oprac. D. Kamolowa. Warszawa 1992. Krąg. 20 cm, str. 201, (10), 17 ilustr. opr. kart.
15,00 PLN
Z dziejów Romerów na Litwie. Pasmo czynności ciągiem lat idące.
Z dziejów Romerów na Litwie. Pasmo czynności ciągiem lat idące.
Z dziejów Romerów na Litwie. Pasmo czynności ciągiem lat idące. Oprac. A. i A. Rosnerowie. Warszawa 1992. Krąg. 20 cm, str. 337, (7), 47, ilustr. załączniki, opr. kart.
20,00 PLN
Skarby dziedzictwa galicyjskich Żydów
Skarby dziedzictwa galicyjskich Żydów
Eugeniusz Duda, Anna Jodłowiec, Faina Petriakowa: Skarby dziedzictwa galicyjskich Żydów. Judaica z Muzeum Etnografii i Przemysłu Art. we Lwowie. Kraków 1993. Muz. Hist. m. Krakowa. 30 cm, str. 56, (4), ilustr., opr. karton. Katalog w jęz. pol. i ang.
16,00 PLN
Hadaczek: Bolesław: Historia literatury kresowej.
Hadaczek: Bolesław: Historia literatury kresowej.
Hadaczek: Bolesław: Historia literatury kresowej. Kraków 2011. Universitas. 23 cm, str. 451, opr. karton.
25,00 PLN
Kurzowa Zofia: Polszczyzna Lwowa i Kresów południowo wschodnich
Kurzowa Zofia: Polszczyzna Lwowa i Kresów południowo wschodnich
Kurzowa Zofia: Polszczyzna Lwowa i Kresów południowo-wschodnich do 1939 roku. Kraków 1985. PWN. 20 cm, str. 551, opr. tw.
20,00 PLN
Konopelska Wiesława: Szalom. Pamięci czeladzkich Żydów.
Konopelska Wiesława: Szalom. Pamięci czeladzkich Żydów.
Konopelska Wiesława: Szalom. Pamięci czeladzkich Żydów. Czeladź 2008. Wyd. UM Czeladź. 23 cm, str. 121, (7), ilustr., opr. karton.
18,00 PLN
Halter Marek: Pamięć Abrahama.
Halter Marek: Pamięć Abrahama.
Halter Marek: Pamięć Abrahama. Przeł. K. Skawina. Warszawa 1992. Iskry. 24 cm, str. 638, (2), opr. tw. lak. Licząca dwa tysiące lat historia żydowskiej rodziny.
26,00 PLN
Kameraz Kos Ninel: Święta i obyczaje żydowskie.
Kameraz Kos Ninel: Święta i obyczaje żydowskie.
Kameraz Kos Ninel: Święta i obyczaje żydowskie. Warszawa 1997. ŻIH. 20 cm, str. 146, (2), ilustr. opr. kart. lak. niewielkie ślady po zawilgoceniu.
16,00 PLN
Ante Aleksander: Atlantyda. Fotografie z miejsc żydowskich.
Ante Aleksander: Atlantyda. Fotografie z miejsc żydowskich.
Ante Aleksander: Atlantyda. Fotografie z miejsc żydowskich. Kraków 2002. Wyd. AMP. Format: 22x24 cm, str. (4), fot. czarno-białe, opr. tw.
20,00 PLN
Studia Judaica. Półrocznik. R.VI, nr 2 (Kaków 2003)
Studia Judaica. Półrocznik. R.VI, nr 2 (Kaków 2003)
10,00 PLN
Lipszyc Wisna: Album Żydowski / Jewish Album
Lipszyc Wisna: Album Żydowski / Jewish Album
Lipszyc Wisna: Album Żydowski / Jewish album. Warszawa 1993. PWN. 30 cm, liczne barwne ilustr., opr. pł. z obw. (reperowana obw.) Album w jęz. polskim i angielskim.
25,00 PLN
Borzymińska Zofia: Dzieje Żydów w Polsce. Wybór tekstów źródłowych XIX wiek.
Borzymińska Zofia: Dzieje Żydów w Polsce. Wybór tekstów źródłowych XIX wiek.
Borzymińska Zofia: Dzieje Żydów w Polsce. Wybór tekstów źródłowych XIX wiek. Warszawa 1994. ŻIH. 20 cm, str. 128, (9), ilustr. opr. kart.
12,00 PLN
Kalendarz żydowski-almanach 1989-1990.
Kalendarz żydowski-almanach 1989-1990.
Kalendarz żydowski-almanach 1989-1990. Warszawa 1989. Zw. Rel. Wyz. Moj. 21 cm, str. 199, XXXI, ilustr. opr. kart. lak
14,00 PLN
Pokaż:
60 120 180