Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Antykwariat Księgarski

Józef Nowosielski

Kraków, ul. Stolarska 8 -10  (w Kramach Dominikańskich, obok Galerii Plakatu)

BGŻ BNP PARIBAS: 47 2030 0045 1110 0000 0003 4470

ZAPRASZAMY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 10-18.

Kontakt telefoniczny tylko w godzinach otwarcia antykwariatu

tel. 12 422-62-88

info@antykwariatksiegarski.com.pl

 

Bańka Józef: Metafizyka piękna.
Bańka Józef: Metafizyka piękna.
Bańka Józef: Metafizyka piękna. Zarys estetyki recentywistycznej. Olsztyn-Warszawa 1991. ETHOS. 20 cm, str. 122, (1), opr. kart.
15,00 PLN
Descartes Rene: Listy do Voetiusa.
Descartes Rene: Listy do Voetiusa.
Descartes Rene: Listy do Voetiusa. Przeł. J. Usakiewicz. Warszawa 1998. PWN. 20 cm, str. 186, opr. tw. obw.
16,00 PLN
Krąpiec Mieczysław Albert: W obronie realizmu.
Krąpiec Mieczysław Albert: W obronie realizmu.
Krąpiec Mieczysław Albert: W obronie realizmu. Lublin 2007. Fund. "Lubelska Szkoła Filoz. Chrześcijańskiej". 21 cm, str. 453, opr. karton. Człowiek w kulturze (19/2007)
18,00 PLN
Filozofia i kultura włoska.
Filozofia i kultura włoska.
Filozofia i kultura włoska. Zagadnienia współczene. Pr. zb. pod red. M. Nowaczyka. Wrocław 1980. Ossol. PAN. 21 cm, str. 272, opr. karton.
15,00 PLN
Grzegorczyk Andrzej: Filozofia czasu próby.
Grzegorczyk Andrzej: Filozofia czasu próby.
Grzegorczyk Andrzej: Filozofia czasu próby. Warszawa 1984. Pax. 20 cm, str. 240, (3), opr. kart. Pieczątka własnościowa skasowana.
15,00 PLN
Człowiek i świat. Szkice filozoficzne.
Człowiek i świat. Szkice filozoficzne.
Człowiek i świat. Szkice filozoficzne. Praca zb. pod red. ks. R. Darowskiego SJ. Kraków 1972. WAM. 20 cm, str. 266, opr. pł. z obw.
15,00 PLN
Powszechna encyklopedia filozofii.
Powszechna encyklopedia filozofii.
Powszechna encyklopedia filozofii. Tom 1. A -B. Oprac. zb. Lublin 2000. SITA. 28 cm, str. 798, (1), opr. tw. obw.
50,00 PLN
Strój skawiński.
Strój skawiński.
Strój skawiński. Skawina 2011. Muz. Regionalne w Skawinie. 24 cm, str. 24, ilustr., opr. karton. lak.
12,00 PLN
Mikołaj Kopernik w Krakowie. Przewodnik po wystawie.
Mikołaj Kopernik w Krakowie. Przewodnik po wystawie.
Mikołaj Kopernik w Krakowie. Przewodnik po wystawie. Autor przewod. Z. Żygulski jun., Kom. wystawy J. Banach. Kraków 1973. Muz. Narod. 21 cm, str. 64, (2), 21, ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Rzeczpospolita Krakowska 1815-1846. Oprac. J. Bieniarzówna
Rzeczpospolita Krakowska 1815-1846. Oprac. J. Bieniarzówna
Rzeczpospolita Krakowska 1815-1846. Oprac. J. Bieniarzówna. Kraków 1948.Wyd. M. Kot. 20 cm, str. 115, opr. karton. Bibl. hist.
15,00 PLN
Rokosz Mieczysław: Pamiątka z Kopca Kościuszki. Przewodnik dla zwiedzających.
Rokosz Mieczysław: Pamiątka z Kopca Kościuszki. Przewodnik dla zwiedzających.
Rokosz Mieczysław: Pamiątka z Kopca Kościuszki. Przewodnik dla zwiedzających. Kraków 2010. Kom. Kopca Kościuszki. 17 cm, str. 79, opr. karton lak
12,00 PLN
Prace z historii sztuki UJ. Zesz.10. (1972)
Prace z historii sztuki UJ. Zesz.10. (1972)
Prace z historii sztuki. Zesz.10. Kraków 1972. Nakł. UJ. 25 cm, str. 135, (3), ilustr. na tabl., opr. karton.
30,00 PLN
Architektura, zesz. 2. (1958) m.in. Bogdanowski: Czynnik obronności we wsiach podkrakowskich.
Architektura, zesz. 2. (1958) m.in. Bogdanowski: Czynnik obronności we wsiach podkrakowskich.
Architektura, zesz. 2. Kraków 1958. Politechnika Krak. 24 cm, str. (3), 16-113, ilustr., opr. karton. Zeszyty nauk. Polit. Krak. Tobiasz: Historyczny rozwój sieci wodnej Krakowa i jej wpływ na urbanistykę miasta. Bogdanowski: Czynnik obronności we wsiach podkrakowskich.
25,00 PLN
Seweryn Tadeusz: Izby wiejskie i warsztaty przemysłu ludowego
Seweryn Tadeusz: Izby wiejskie i warsztaty przemysłu ludowego
Seweryn Tadeusz: Izby wiejskie i warsztaty przemysłu ludowego w Muzeum Etnograficznym w Krakowie. Przewodnik. Kraków 1964. 20 cm, str. 43, ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Marciniak Józef: Pradzieje Nowej Huty, Igołomi i Witowa
Marciniak Józef: Pradzieje Nowej Huty, Igołomi i Witowa
Marciniak Józef: Pradzieje Nowej Huty, Igołomi i Witowa. Kraków 1968. PAN. 20 cm, str. 42, (1), ilustr., opr. karton. Nauka dla wszystkich nr 72.
12,00 PLN
Zając Mieczysław: Saga rodziny Miterów z krakowskiego Podgórza.
Zając Mieczysław: Saga rodziny Miterów z krakowskiego Podgórza.
Zając Mieczysław: Saga rodziny Miterów z krakowskiego Podgórza. Kraków 2003. Of. Konfraterni Poetów. 21 cm, str. 131, ilustr., opr. karton. lak. Seria Podgórskie wspomnienia.
16,00 PLN
Środowisko geograficzne terytorium miasta Krakowa.
Środowisko geograficzne terytorium miasta Krakowa.
Środowisko geograficzne terytorium miasta Krakowa. Kraków 1968. PAN. 24 cm, str. 171, tabl., opr. karton. Folia geographica vol. I, 1967
28,00 PLN
Vogler Henryk: Wyznanie mojżeszowe. Wspomnienia z utraconego czasu.
Vogler Henryk: Wyznanie mojżeszowe. Wspomnienia z utraconego czasu.
Vogler Henryk: Wyznanie mojżeszowe. Wspomnienia z utraconego czasu. Warszawa 1994. PIW. 20 cm, str. 123, (3), opr. karton.
15,00 PLN
Kornecki Marian: Sztuka sakralna. (Natura i kultura w krajobrazie jury)
Kornecki Marian: Sztuka sakralna. (Natura i kultura w krajobrazie jury)
Kornecki Marian: Sztuka sakralna. Kraków 1993. Nakł. Zarz. Zesp. Jurajskich Parków Kraj.29 cm, str. 103, (5), tabl. ilustr., opr. karton. Natura i kultura w krajobrazie jury. (załamanie na okł.)
30,00 PLN
Kościół św. Floriana w Stalowej Woli. Miniskansen architektury drewnianej.
Kościół św. Floriana w Stalowej Woli. Miniskansen architektury drewnianej.
ks. Wilhelm Gaj-Piotrowski, Dionizy Garbacz, Kazimierz Jańczyk: Kościół św. Floriana w Stalowej Woli. Miniskansen architektury drewnianej. Stalowa Wola 2003.30 cm, str. 91, (2), ilustr., opr. tw.
25,00 PLN
Piotr Michałowski 1800-1855. Wystawa dzieł artysty w dwusetną rocznicę urodzin.
Piotr Michałowski 1800-1855. Wystawa dzieł artysty w dwusetną rocznicę urodzin.
Piotr Michałowski 1800-1855. Wystawa dzieł artysty w dwusetną rocznicę urodzin. Kraków 2000. Muz. Narod. 29 cm, str.415, ilustr., opr. karton.
55,00 PLN
Wybór pism dominikańskich. (ATK)
Wybór pism dominikańskich. (ATK)
Wybór pism dominikańskich. Oprac. Bar J. i Mazur Z. Warszawa 1989. ATK. 24 cm, str. 286, opr. kart.
20,00 PLN
Wójcik Zbigniew: Od Tatr na Niżnych Tatr.
Wójcik Zbigniew: Od Tatr na Niżnych Tatr.
Wójcik Zbigniew: Od Tatr na Niżnych Tatr. Warszawa 1969. Wyd. Geolog. 17 cm, str. 91 opr. karton. seria Z geologią na co dzień.
15,00 PLN
Strojny Aleksander: Praga. Złoty hrad nad Wełtawą.
Strojny Aleksander: Praga. Złoty hrad nad Wełtawą.
Strojny Aleksander: Praga. Złoty hrad nad Wełtawą. Wyd.3. zaktualizowane. Kraków 2006. Wyd. Bezdroża. 18 cm, str. 217, ilustr., opr. karton.
20,00 PLN
Klepacka Jadwiga: Zabytki cechowe w zbiorach Muzeum Historycznego m. Krakowa.
Klepacka Jadwiga: Zabytki cechowe w zbiorach Muzeum Historycznego m. Krakowa.
Klepacka Jadwiga: Zabytki cechowe w zbiorach Muzeum Historycznego m. Krakowa. Katalog. Kraków 1957. 21 cm, str. 80, tabl., opr. karton.
16,00 PLN
Grzegorzek Piotr, Szymaszkiewicz Marek: Chrzanów. Między Małopolską i Śląskiem.
Grzegorzek Piotr, Szymaszkiewicz Marek: Chrzanów. Między Małopolską i Śląskiem.
Grzegorzek Piotr, Szymaszkiewicz Marek: Chrzanów. Między Małopolską i Śląskiem Kraków 2004. Wyd. Bezdroża. 18 cm, str. 107, ilustr., opr. karton
15,00 PLN
Piwowarczyk Jan: Wobec nowego czasu. (z publicystyki 1945-1950)
Piwowarczyk Jan: Wobec nowego czasu. (z publicystyki 1945-1950)
Piwowarczyk Jan: Wobec nowego czasu. (Wybór artykułów drukowanych w "Tygodniku Powszechnym" w latach 1945-1950 ). Wstęp J. Turowicz. Kraków 1985. Znak. 20 cm, str. 440, (1), opr. tw. z obw.
16,00 PLN
Kuźniar Wiktor: Przyczynki do znajomości geologicznej Wielkiego Księstwa Krakowskiego. (1909)
Kuźniar Wiktor: Przyczynki do znajomości geologicznej Wielkiego Księstwa Krakowskiego. (1909)
Kuźniar Wiktor: Przyczynki do znajomości geologicznej Wielkiego Księstwa Krakowskiego. (z jedną tabl.) Kraków 1909. Nakł. AU. (Odb. z T. XLIV. Spraw. Kom. Fizyogr. AU) 23 cm, str. 25, tabl. 1, broszura (okł. podniszczona)
40,00 PLN
Książki o Krakowie. Wybór publikacji z lat 1945 - 1969.
Książki o Krakowie. Wybór publikacji z lat 1945 - 1969.
Książki o Krakowie. Wybór publikacji z lat 1945 - 1969. Oprac. T. Bieńkowska, Z. Vogel. Kraków 1971. M.B.P. w Krakowie. 23 cm, str. 307, opr. karton.
30,00 PLN
O Tadeuszu Sułkowskim (OPiM)
O Tadeuszu Sułkowskim (OPiM)
O Tadeuszu Sułkowskim. Londyn 1967. Oficyna Poetów i Malarzy. 21 cm, str. 210, (1), ilustr., opr. karton.
40,00 PLN
Kopera Feliks: Muzeum Narodowe w Krakowie. Wybór i opis celniejszych zabytków.
Kopera Feliks: Muzeum Narodowe w Krakowie. Wybór i opis celniejszych zabytków.
Kopera Feliks: Muzeum Narodowe w Krakowie. Wybór i opis celniejszych zabytków. Wyd. 2. Kraków 1933. Nakł. Druk. Nar. 24 cm, str. 38, 174, ilustr. opr. oryg. kart.
45,00 PLN
Brzękowski Jan: Życie w czasie. Studia i szkice.
Brzękowski Jan: Życie w czasie. Studia i szkice.
Brzękowski Jan: Życie w czasie. Studia i szkice. Londyn 1963. Oficyna Poetów i Malarzy. 23 cm, str. 129, (1), opr. pł. (druk na papierze żeberkowym, egz. częściowo nie rozcięty
45,00 PLN
Dusza Edward: Kolor klonowego liścia (OPiM)
Dusza Edward: Kolor klonowego liścia (OPiM)
Dusza Edward: Kolor klonowego liścia. Londyn 1980. Oficyna Poetów i Malarzy. 21 cm, 136, (1), opr. karton.
20,00 PLN
Flora Polski. Rośliny naczyniowe. T.XV.
Flora Polski. Rośliny naczyniowe. T.XV.
Flora Polski. Rośliny naczyniowe T.XV. Obejmuje: Historię oraz Indeksy do tomów serii Flora polska - Rośliny naczyniowe Polski oraz Flora Polska - Rośliny naczyniowe. Red. Z. Mirek. Kraków 1995. Inst. Botaniki. PAN. 24 cm, str. 262, opr. karton
50,00 PLN
Flora polska. Rośliny naczyniowe Polski i ziem ościennych. T.IX.
Flora polska. Rośliny naczyniowe Polski i ziem ościennych. T.IX.
Flora polska. Rośliny naczyniowe Polski i ziem ościennych. T.IX. Pod red. Wł. Szafera, B. Pawłowskiego. Dwuliścienne wolnopłatkowe- dwuokwiatowe. Cz. VII. Oprac. M. Koczwara. Warszawa 1960. PWN. 24 cm, str. 137, ilustr. , opr. karton. (opr. przybrudzona)
40,00 PLN
Flora polska. Rośliny naczyniowe Polski i ziem ościennych. T.VII.
Flora polska. Rośliny naczyniowe Polski i ziem ościennych. T.VII.
Flora polska. Rośliny naczyniowe Polski i ziem ościennych. T.VII. Pod red. Wł. Szafera, B. Pawłowskiego. Dwuliścienne wolnopłatkowe- dwuokwiatowe. Cz. V. Warszawa 1955. PWN. 24 cm, str. 302, ilustr. opr. karton.
60,00 PLN
Kortus Bronisław: Kraków jako ośrodek przemysłowy. Rozwój i struktura przemysłu wielkiego miasta.
Kortus Bronisław: Kraków jako ośrodek przemysłowy. Rozwój i struktura przemysłu wielkiego miasta.
Kortus Bronisław: Kraków jako ośrodek przemysłowy. Rozwój i struktura przemysłu wielkiego miasta. Kraków 1968. Nakł. UJ. 25 cm, str. 117, tabl. opr. karton. Pr. geogr. z. 19. (egz. częściowo nie rozcięty, ślad po zacieknięciu na marginesach)
25,00 PLN
Piestrak Feliks: Kilka słów o Wieliczce i jej kopalniach z ilustracyami Jana Czerneckiego. (reprint)
Piestrak Feliks: Kilka słów o Wieliczce i jej kopalniach z ilustracyami Jana Czerneckiego. (reprint)
Piestrak Feliks: Kilka słów o Wieliczce i jej kopalniach z ilustracyami Jana Czerneckiego. Kraków 1903. Nakł. autorów. 20 cm, str. 48, ilustr., broszura. REPRINT
14,00 PLN
Wierzba Katarzyna: Wydeptane ścieżki, wyżłobione ślady... Miejsca święte wokół Krakowa. Przewodnik.
Wierzba Katarzyna: Wydeptane ścieżki, wyżłobione ślady... Miejsca święte wokół Krakowa. Przewodnik.
Wierzba Katarzyna: Wydeptane ścieżki, wyżłobione ślady... Miejsca święte wokół Krakowa. Przewodnik. Kraków 2000. Wyd. UNUM. 18 cm, str. 97, (3), tabl. ilustr., opr. karton. lak.
15,00 PLN
Pol Wincenty: Losy poczciwej rodziny. (1869) Wyd.1.
Pol Wincenty: Losy poczciwej rodziny. (1869) Wyd.1.
Pol Wincenty: Losy poczciwej rodziny. Zdarzenie prawdziwe, przez... Kraków 1869. (Druk 1868) Nakł. Wydawnictwa Dzieł Wł. Jaworskiego. 19, str. 112, opr. tw. współcz. Wydanie pierwsze
160,00 PLN
Pol Wincenty: Poezye. (1857)
Pol Wincenty: Poezye. (1857)
Poezyje Wincentego Pola. T.III. - IV. Nowe poprawne i powiększone wyd. Wiedeń 1857. Nakł. autora. 20 cm, str. 304, II, (1); 214, (1), opr. razem pł. T. III. Z podróży po burzy. Drobne poezje. Wyd. 2. T.IV.: Wit Stwosz. Wyd. 1. (podpisy b. właśc., plamki)
150,00 PLN
Karta Groni. Wyd. społeczno-kulturalne poświęcone sprawom Żywiecczyzny i Beskidów. Nr XIX. (1997)
Karta Groni. Wyd. społeczno-kulturalne poświęcone sprawom Żywiecczyzny i Beskidów. Nr XIX. (1997)
Karta Groni. Wyd. społeczno-kulturalne poświęcone sprawom Żywiecczyzny i Beskidów. Nr XIX. Żywiec 1997. Nakł. Tow. Mił. Ziemi Żywieckiej. 24 cm, str. 270, ilustr., opr. karton.
30,00 PLN
Sprawozdanie dyrekcyi Muzeum Narodowego w Krakowie za rok 1904.
Sprawozdanie dyrekcyi Muzeum Narodowego w Krakowie za rok 1904.
Sprawozdanie dyrekcyi Muzeum Narodowego w Krakowie za rok 1904. Kraków 1905. Nakł. Muz. Nar. 26 cm, str. 37, ilustr. opr. oryg. kart.
20,00 PLN
Karta Groni. Wyd. społeczno - kulturalne poświęcone sprawom Żywiecczyzny i Beskidów. Nr III-IV. (1969)
Karta Groni. Wyd. społeczno - kulturalne poświęcone sprawom Żywiecczyzny i Beskidów. Nr III-IV. (1969)
Karta Groni. Wyd. społeczno-kulturalne poświęcone sprawom Żywiecczyzny i Beskidów. Nr III-IV. Żywiec 1969. Nakł. Tow. Mił. Ziemi Żywieckiej. 24 cm, str. 231, (1), ilustr., opr. karton.
28,00 PLN
Ludomir Sawicki jako uczony i działacz.
Ludomir Sawicki jako uczony i działacz.
Ludomir Sawicki jako uczony i działacz. Oprac. zb. Kraków 1928. Druk. Orbis. 23 cm, str. 30, 91), opr. kart. odbitka z Wiadomości Geograficznych nr 8-9 i 10.
16,00 PLN
Karta Groni. Wyd. społeczno-kulturalne poświęcone sprawom Żywiecczyzny i Beskidów. Nr XII. (1984)
Karta Groni. Wyd. społeczno-kulturalne poświęcone sprawom Żywiecczyzny i Beskidów. Nr XII. (1984)
arta Groni. Wyd. społeczno-kulturalne poświęcone sprawom Żywiecczyzny i Beskidów. Nr XII. Żywiec 1984. Nakł. Tow. Mił. Ziemi Żywieckiej. 24 cm, str. 202, (10), ilustr., opr. karton.
20,00 PLN
Karta Groni. Wyd. społeczno-kulturalne poświęcone sprawom Żywiecczyzny i Beskidów. Nr XIII. (1985)
Karta Groni. Wyd. społeczno-kulturalne poświęcone sprawom Żywiecczyzny i Beskidów. Nr XIII. (1985)
Karta Groni. Wyd. społeczno-kulturalne poświęcone sprawom Żywiecczyzny i Beskidów. Nr XIII. Żywiec 1985. Nakł. Tow. Mił. Ziemi Żywieckiej. 24 cm, str. 294, ilustr., opr. karton.
30,00 PLN
Karta Groni. Wyd. społeczno-kulturalne poświęcone sprawom Żywiecczyzny i Beskidów. Nr XV. (1989)
Karta Groni. Wyd. społeczno-kulturalne poświęcone sprawom Żywiecczyzny i Beskidów. Nr XV. (1989)
Karta Groni. Wyd. społeczno-kulturalne poświęcone sprawom Żywiecczyzny i Beskidów. Nr XV. Żywiec 1989. Nakł. Tow. Mił. Ziemi Żywieckiej. 24 cm, str. 244, ilustr., opr. karton.
22,00 PLN
Karta Groni. Wyd. społeczno-kulturalne poświęcone sprawom Żywiecczyzny i Beskidów. Nr XXII. (2003)
Karta Groni. Wyd. społeczno-kulturalne poświęcone sprawom Żywiecczyzny i Beskidów. Nr XXII. (2003)
Karta Groni. Wyd. społeczno-kulturalne poświęcone sprawom Żywiecczyzny i Beskidów. Nr XXII. Żywiec 2003. Nakł. Tow. Mił. Ziemi Żywieckiej. 24 cm, str. 375, ilustr., opr. karton.
35,00 PLN
Karta Groni. Wyd. społeczno-kulturalne poświęcone sprawom Żywiecczyzny i Beskidów. Nr XXI. (2001)
Karta Groni. Wyd. społeczno-kulturalne poświęcone sprawom Żywiecczyzny i Beskidów. Nr XXI. (2001)
Karta Groni. Wyd. społeczno-kulturalne poświęcone sprawom Żywiecczyzny i Beskidów. Nr XXI Żywiec 2001. Nakł. Tow. Mił. Ziemi Żywieckiej. 24 cm, str. 387, ilustr., opr. karton.
35,00 PLN
Karta Groni. Wyd. społeczno-kulturalne poświęcone sprawom Żywiecczyzny i Beskidów. Nr XIV. (1989)
Karta Groni. Wyd. społeczno-kulturalne poświęcone sprawom Żywiecczyzny i Beskidów. Nr XIV. (1989)
Karta Groni. Wyd. społeczno-kulturalne poświęcone sprawom Żywiecczyzny i Beskidów. Nr XIV. Żywiec 1989. Nakł. Tow. Mił. Ziemi Żywieckiej. 24 cm, str. 318, ilustr., opr. karton.
22,00 PLN
Karta Groni. Wyd. społeczno-kulturalne poświęcone sprawom Żywiecczyzny i Beskidów. Nr VII-VIII. (1976)
Karta Groni. Wyd. społeczno-kulturalne poświęcone sprawom Żywiecczyzny i Beskidów. Nr VII-VIII. (1976)
Karta Groni. Wyd. społeczno-kulturalne poświęcone sprawom Żywiecczyzny i Beskidów. Nr VII-VIII. Żywiec 1976. Nakł. Tow. Mił. Ziemi Żywieckiej. 24 cm, str. 273, tabl. ilustr, opr. karton. (lekko podniszczona okł.)
20,00 PLN
Niemcówna Stanisława: Kraków, krajoznawstwo. Część 1-2.
Niemcówna Stanisława: Kraków, krajoznawstwo. Część 1-2.
Niemcówna Stanisława: Kraków, krajoznawstwo. Część 1-2. Część 1-ćwiczenia, część 2- atlasik konturowy do ćwiczeń. Lwów Warszawa 1932. Książnica Atlas. 20 cm, str. 106; 48, opr. kart.
18,00 PLN
Ptaśnik Jan: W sprawie Wita Stwosza (1912)
Ptaśnik Jan: W sprawie Wita Stwosza (1912)
Ptaśnik Jan: W sprawie Wita Stwosza. Kraków 1912. Czc. Druk. Czasu. (Osobne odbicie z "Czasu" - nakł. autora) 22 cm, str. 19, broszura.
20,00 PLN
Krzymowska Alicja: Franciszek Szwarcenberger - Czerny, prof. geografii UJ (1847-1917)
Krzymowska Alicja: Franciszek Szwarcenberger - Czerny, prof. geografii UJ (1847-1917)
Krzymowska Alicja: Franciszek Szwarcenberger - Czerny, prof. geografii UJ (1847-1917). Warszawa 1954. PWN. 25 cm, str. 69, portr., opr. karton. PAN, Inst. Geogr., prace geogr. nr 3.
20,00 PLN
Program inwestycyjny stoł. król. miasta Krakowa na okres 1937/38-1943/44 r.
Program inwestycyjny stoł. król. miasta Krakowa na okres 1937/38-1943/44 r.
Program inwestycyjny stoł. król. miasta Krakowa na okres 1937/38-1943/44 r. Kraków 1938. Nakł. Zarz. Miej. 24 cm, str. VI, 122, (1); tabl. 10, opr. oryg. kart. (brak 1 tabl.)
90,00 PLN
Baczyński Julian: Wieniec wspomnień historycznych Zwierzyńca (1913)
Baczyński Julian: Wieniec wspomnień historycznych Zwierzyńca (1913)
Baczyński Julian: Wieniec wspomnień historycznych Zwierzyńca. W 50-letnią rocznicę powstania roku 1863-4. Kraków 1913. Nakł. Kom. Ob. w Zwierzyńcu. 22 cm, str. 22, broszura. (okł lekko przytarta).
30,00 PLN
Wiśniowski Tadeusz: Szkic geologiczny Krakowa i jego okolic (1900)
Wiśniowski Tadeusz: Szkic geologiczny Krakowa i jego okolic (1900)
Wiśniowski Tadeusz: Szkic geologiczny Krakowa i jego okolic. Z kolor. kartą geogr. (Odb. z czas. Pol. Tow. Przyrodników im. Kopernika "Kosmos" R. XXV.) Lwów 1900. Nakł. Pol Tow. Przyrodników im. Kopernika. 24 cm, str. V, (1), 61, mapa, broszura współczesna. (egz. częściowo nie rozcięty, przybrudzenia)
80,00 PLN
Starożytne Peru. Inkowie, dzieci słońca.
Starożytne Peru. Inkowie, dzieci słońca.
Starożytne Peru. Inkowie, dzieci słońca. Tekst. M.Longhena i W. Alva.Przeł. E. Jastrzębowska. Barcelona 2008. Wyd. Folio. 30 cm, str. 141, ilustr. opr. tw. Seria Wielkie - Cywilizacje.
17,00 PLN
Gawęda Stanisław: Udział finansowy Krakowa w wojnie trzynastoletniej
Gawęda Stanisław: Udział finansowy Krakowa w wojnie trzynastoletniej
Gawęda Stanisław: Udział finansowy Krakowa w wojnie trzynastoletniej. (Odbitka z Małopolskich studiów historycznych). Kielce-Kraków 1959. Nakł. Kieleckiego Tow. Nauk.) 24 cm, str. 33, opr. karton. (z dedykacją autora)
16,00 PLN
Pokaż:
60 120 180