Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Antykwariat Księgarski

Józef Nowosielski

ul. Stolarska 8-10 ; 31-043 Kraków

(w Kramach Dominikańskich, obok Galerii Plakatu)

BGŻ BNP PARIBAS: 47 2030 0045 1110 0000 0003 4470

ANTYKWARIAT JEST CZYNNY
OD PONIEDZIAŁKU - DO PIĄTKU w godz. 10.00 - 18.00

We wszystkie soboty lipca i sierpnia

nasz antykwariat stacjonarny będzie nieczynny.

Kontakt telefoniczny jest możliwy tylko w godzinach otwarcia antykwariatu

tel. 12 422-62-88

info@antykwariatksiegarski.com.pl

 

Nasza oferta internetowa jest na bieżąco aktualizowana.

Niemal codziennie dodajemy nowe książki

 

   ZAPRASZAMY   

 

Korzeniowska Aniela, Kuhiwczak Piotr: Successful polish - english translation. Tricks of the Trade.
Korzeniowska Aniela, Kuhiwczak Piotr: Successful polish - english translation. Tricks of the Trade.
Korzeniowska Aniela, Kuhiwczak Piotr: Successful polish - english translation. Tricks of the Trade. Warszawa 2005. PWN. 21 cm, str. 193, opr. karton.
20,00 PLN
Faludy Aniko: Malarstwo bizantyńskie
Faludy Aniko: Malarstwo bizantyńskie
Faludy Aniko: Malarstwo bizantyńskie. Przekł. z niem. A. Cieśla. Warszawa 1984. WAiF. 24 cm, str. 61, (3), k. 48 ilustr. kolor., opr. pł. z obw.
30,00 PLN
Krukowski Józef: Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych.
Krukowski Józef: Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych.
Krukowski Józef: Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych. Lublin 2000. Wyd. KUL. 24 cm, str. 408, opr. karton. (plamka na brzebu bloku, załamany róg okł.)
25,00 PLN
Brykowski Ryszard: Drewniana architektura kościelna w Małopolsce XV wieku.
Brykowski Ryszard: Drewniana architektura kościelna w Małopolsce XV wieku.
Brykowski Ryszard: Drewniana architektura kościelna w Małopolsce XV wieku. Wrocław 1981. Ossolineum. Wyd. PAN. 25 cm, str.325, (1), ilustr., zał., opr. pł. (podklejana obw., opr. przybudzona, wyczuwalny zapach stęchlizny)
45,00 PLN
Hlavní pomístní názvy kraje Usteckého
Hlavní pomístní názvy kraje Usteckého
Hlavní pomístní názvy kraje Usteckého - podle stavu ke dni 31. sprna 1955. Praha 1957. S.N.T.L. 21 cm, str. 102, (1), opr. karton. (lekko przytarty grzbiet)
25,00 PLN
Szlakami świętej Kingi: Wojnicz, Sandomierz, Nowy Korczyn, Wieliczka, Bochnia, Pieniny, Stary Sącz.
Szlakami świętej Kingi: Wojnicz, Sandomierz, Nowy Korczyn, Wieliczka, Bochnia, Pieniny, Stary Sącz.
Szlakami świętej Kingi: Wojnicz, Sandomierz, Nowy Korczyn, Wieliczka, Bochnia, Pieniny, Stary Sącz. Tekst Piotr Krzywda, Agnieszka M. Spiechowicz-Jędrys. (Kraków 2009). Wyd. Ścieżki Wiary. 21 cm, str. 128, ilustr., opr. karton. lak. (załamanie na kilku pierwszych kartach)
15,00 PLN
Erdman Jan: Droga do Ostrej Bramy.
Erdman Jan: Droga do Ostrej Bramy.
Erdman Jan: Droga do Ostrej Bramy. Warszawa 1990. PWN. 21 cm, str. 446, (2), tabl. ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Finał wojny we wspomnieniach lotników. Oprac. K. Sławiński.
Finał wojny we wspomnieniach lotników. Oprac. K. Sławiński.
Finał wojny we wspomnieniach lotników. Oprac. K. Sławiński. Warszawa 1973. Iskry. 20 cm, str. 249, (2), ilustr., opr. karton. z obw.
15,00 PLN
Jefimow Aleksander: Nad polem walki.
Jefimow Aleksander: Nad polem walki.
Jefimow Aleksander: Nad polem walki. Przeł. M. Laprus. Warszawa 1979. Wyd. MON. 20 cm, str. 388, (2), opr. karton z obw.
12,00 PLN
Karpowicz Wanda: Paprocie.
Karpowicz Wanda: Paprocie.
Karpowicz Wanda: Paprocie. Warszawa 1969. PWN. 21 cm, str. 166, (2), ilustr., opr. karton.
30,00 PLN
Grochowski Wiesław: Chrońmy widlaki.
Grochowski Wiesław: Chrońmy widlaki.
Grochowski Wiesław: Chrońmy widlaki. Warszawa 1956. PWN. PROP. 21 cm, str. 94, (2), opr. karton.
20,00 PLN
Brosses, Charles de: O kulcie fetyszów.
Brosses, Charles de: O kulcie fetyszów.
Brosses, Charles de: O kulcie fetyszów. Przeł., wstępem i przypisami opatrzył M. Skrzypek. Warszawa 1992. Wyd. Inst. Filozofii i Socjologii PAN. 21 cm, str. XXX, 140, opr. karton. (lekko załamana okł.)
26,00 PLN
Gleby i zbiorowiska leśne okolic Szymbarku. Pr. zb. pod red. L. Starkla.
Gleby i zbiorowiska leśne okolic Szymbarku. Pr. zb. pod red. L. Starkla.
Gleby i zbiorowiska leśne okolic Szymbarku. Pr. zb. pod red. L. Starkla. Warszawa 1973. IG PAN. 24 cm, str. 97, tabl., opr. karton.
30,00 PLN
Rola parków narodowych w ochronie szaty roślinnej i krajobrazu Polski.
Rola parków narodowych w ochronie szaty roślinnej i krajobrazu Polski.
Rola parków narodowych w ochronie szaty roślinnej i krajobrazu Polski. Pr. pod red. Z. Denisiuka. Kraków 1991. PAN. ZOPiZN. 24 cm, str. 88, opr. karton.
20,00 PLN
Gdańsk. Z historii stosunków polsko-niemieckich. Pod red. Marka Andrzejewskiego.
Gdańsk. Z historii stosunków polsko-niemieckich. Pod red. Marka Andrzejewskiego.
Gdańsk. Z historii stosunków polsko-niemieckich. Pod red. Marka Andrzejewskiego. Warszawa 1998."Volumen". 22 cm, str. 210, opr. tw. Brostiana; 3 (na opr. ślad po oderwanej metce)
26,00 PLN
Haftka Mieczysław, Mierzwiński Mariusz: Malbork. Zamek krzyżacki.
Haftka Mieczysław, Mierzwiński Mariusz: Malbork. Zamek krzyżacki.
Haftka Mieczysław, Mierzwiński Mariusz: Malbork. Zamek krzyżacki. Warszawa 1996. GeoCenter. 21 cm, str. 95, (1), ilustr., fot., opr. tw. lak.
16,00 PLN
Arendarska Barbara: Nasz Szydłów, którego nie znamy?
Arendarska Barbara: Nasz Szydłów, którego nie znamy?
Arendarska Barbara: Nasz Szydłów, którego nie znamy? Szydłów 1999. Sp. Wyd.-Usług. "Euroświt" 20 cm, str. 80, ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Dubowski Adam: Ziemia lubuska.
Dubowski Adam: Ziemia lubuska.
Dubowski Adam: Ziemia lubuska. Warszawa 1953. Wyd. S.iT. 20 cm, str. 72, (4), fot., opr. karton.
16,00 PLN
Trepka Andrzej: W krainie zwierząt.
Trepka Andrzej: W krainie zwierząt.
Trepka Andrzej: W krainie zwierząt. Katowice 1994. KAW. 21 cm, str. 327, (3), ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Sprawozdania z posiedzeń komisji naukowych. T.XIV / 1. (PAN)
Sprawozdania z posiedzeń komisji naukowych. T.XIV / 1. (PAN)
Sprawozdania z posiedzeń komisji naukowych. T.XIV / 1. Styczeń - czerwiec 1970. Kraków 1971. PAN. 25 cm, str. XXIX, 462, opr. karton.
30,00 PLN
Sprawozdania z posiedzeń komisji naukowych. T.XII / 2. (PAN)
Sprawozdania z posiedzeń komisji naukowych. T.XII / 2. (PAN)
Sprawozdania z posiedzeń komisji naukowych. T.XII / 2. Lipiec - grudzień 1968. Kraków 1969. PAN. 25 cm, str. XX, (1); 414-711, opr. karton.
30,00 PLN
Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945. T.1-6.
Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945. T.1-6.
Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945. T.1-6. Wrocław 1990-1991. Ossol. 22 cm, opr. pł.
90,00 PLN
Narusiene Vaiva: Józef Albin Herbaczewski. Pisarz polsko-litewski.
Narusiene Vaiva: Józef Albin Herbaczewski. Pisarz polsko-litewski.
Narusiene Vaiva: Józef Albin Herbaczewski. Pisarz polsko-litewski. Kraków 2007. Universitas. 24 cm, str. 420, opr. karton. Bibl. Literatury Pogranicza. T.14. (minimalne uszkodz. okł.)
26,00 PLN
 Wartości środowiska przyrodniczego Niecki Nidziańskiej i zagadnienia jego ochrony. Cz. 3. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.16.)
Wartości środowiska przyrodniczego Niecki Nidziańskiej i zagadnienia jego ochrony. Cz. 3. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.16.)
Wartości środowiska przyrodniczego Niecki Nidziańskiej i zagadnienia jego ochrony. Cz. 3. Wrocław 1988. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 273, (3), ilustr., tabl., mapa, opr. karton. Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.16
60,00 PLN
Wartości środowiska geograficznego dorzecza Białej Dunajcowej i zagadnienia jego ochrony. Pr. zb. pod red. Z. Czeppego. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.5.)
Wartości środowiska geograficznego dorzecza Białej Dunajcowej i zagadnienia jego ochrony. Pr. zb. pod red. Z. Czeppego. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.5.)
Wartości środowiska geograficznego dorzecza Białej Dunajcowej i zagadnienia jego ochrony. Pr. zb. pod red. Z. Czeppego. Wrocław 1976. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 394, (1), ilustr., tabl., opr. karton. Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.5. (plamki, przybrudzenia, przytarcia okł.)
65,00 PLN
Nowość
Matwijów Maciej: Walka o lwowskie dobra kultury w latach 1945-1948.
Matwijów Maciej: Walka o lwowskie dobra kultury w latach 1945-1948.
Matwijów Maciej: Walka o lwowskie dobra kultury w latach 1945-1948. Wrocław 1996. Tow. Przyj. Ossol. 24 cm, str. 334, (1), ilustr., opr. tw. lak.
50,00 PLN
Herwarth, Hans von: Od Adenauera do Brandta. Wspomnienia.
Herwarth, Hans von: Od Adenauera do Brandta. Wspomnienia.
Herwarth, Hans von: Od Adenauera do Brandta. Wspomnienia. Z jęz. niem. przeł., wstępem i przypisami opatrzył Eugeniusz Cezary Król. Warszawa 1995. "Bellona". "Rytm". 21 cm, str. 538, (6); (16 - ilustr.), opr. karton.
26,00 PLN
Johnson Joyce: Własnym głosem. Samotne zwycięstwo Jacka Kerouaca.
Johnson Joyce: Własnym głosem. Samotne zwycięstwo Jacka Kerouaca.
Johnson Joyce: Własnym głosem. Samotne zwycięstwo Jacka Kerouaca. Przeł. F. Łobodziński. (Warszawa) 2015. Axis Mundi. MF Studio. 23 cm, str. 509, opr. karton.
30,00 PLN
Goethe Johann Wolfgang: Dramaty wybrane. T.1-2.
Goethe Johann Wolfgang: Dramaty wybrane. T.1-2.
Goethe Johann Wolfgang: Dramaty wybrane. T.1-2. Wybór S. Lichański. Warszawa 1984. PIW. 21 cm, str. 450, (3); 389, (3), opr. tw. z obw. Bibl. prozy i poezji.
40,00 PLN
Zając Maria: Flora południowej części Kotliny Oświęcimskiej i Pogórza Śląskiego.
Zając Maria: Flora południowej części Kotliny Oświęcimskiej i Pogórza Śląskiego.
Zając Maria: Flora południowej części Kotliny Oświęcimskiej i Pogórza Śląskiego. Kraków 1989. Nakł. UJ. 24 cm, str. 199, opr. karton. Pr. bot. zesz. 19.
50,00 PLN
Zając Adam, Ciaciura Marian, Zając Maria: Rośliny naczyniowe Zaodrza (na zachód od Szczecina)
Zając Adam, Ciaciura Marian, Zając Maria: Rośliny naczyniowe Zaodrza (na zachód od Szczecina)
Zając Adam, Ciaciura Marian, Zając Maria: Rośliny naczyniowe Zaodrza (na zachód od Szczecina). Szczecin 1993. Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego. 24 cm, str. 153, opr. karton. (plamka na okł., pryw. dedykacja)
40,00 PLN
Kershaw Kenneth A.: Ilościowa i dynamiczna ekologia roślin.
Kershaw Kenneth A.: Ilościowa i dynamiczna ekologia roślin.
Kershaw Kenneth A.: Ilościowa i dynamiczna ekologia roślin. Przekł. G. Bujalska-Grum i L. Grum. Warszawa 1978. PWN. 21 cm, str. 382, (2), opr. karton. (przyżółcona karta tyt.)
18,00 PLN
Wojtyła Karol: Zagadnienie podmiotu moralności.
Wojtyła Karol: Zagadnienie podmiotu moralności.
Wojtyła Karol: Zagadnienie podmiotu moralności. Lublin 2001. Wyd. KUL. 24 cm, str. 251, (1), opr. karton. Człowiek i moralność 2.
18,00 PLN
Przybylak Zbigniew: Poradnik uzdrawiających kuracji naturalnych
Przybylak Zbigniew: Poradnik uzdrawiających kuracji naturalnych
Przybylak Zbigniew: Poradnik uzdrawiających kuracji naturalnych. Ponad 400 sprawdzonych kuracji naturalnych na wszelkie dolegliwości. Poznań 2005. Wyd. Zysk i S-ka. 24 cm, str. 216, ilustr., opr. tw. lak.
28,00 PLN
Dukan Pierre: Recepta na zdrowie doktora Dukana.
Dukan Pierre: Recepta na zdrowie doktora Dukana.
Dukan Pierre: Recepta na zdrowie doktora Dukana. Tłum. E. Kasprzak-Kozikowska. Kraków 2011. Wyd. Otwarte. 21 cm, str. 152, (1), opr. karton.
16,00 PLN
Delumeau Jean: Cywilizacja Odrodzenia.
Delumeau Jean: Cywilizacja Odrodzenia.
Delumeau Jean: Cywilizacja Odrodzenia. Przeł. E. Bąkowska. Warszawa 1987. PIW. 25 cm, str. 651,(2), ilustr., opr. pł. z obw. (lekko sfatygowana obw.)
26,00 PLN
Supervielle Jules: Liryki i poematy.
Supervielle Jules: Liryki i poematy.
Supervielle Jules: Liryki i poematy. Red. i słowo wstępne Z. Bieńkowski. Warszawa 1965. PIW. 17 cm, str. 175, (6), opr. tw.
15,00 PLN
Machado Antonio: Serce i kamień. Wybór poezji.
Machado Antonio: Serce i kamień. Wybór poezji.
Machado Antonio: Serce i kamień. Wybór poezji. Przeł. wstępem opatrzył. A. Międzyrzecki. Warszawa 1967. PIW. 17 cm, str. 118, (4), opr. tw. (przybrudzenia)
15,00 PLN
Gazeta Warszawa, No 27. (1821)
Gazeta Warszawa, No 27. (1821)
Gazeta Warszawa, No 27. Z Warszawy dnia 16 lutego 1821 roku w piątek. 24x20 cm, str. [1], 354-360, broszura.
45,00 PLN
Karpiński Jakub: Nie być w myśleniu posłusznym. Ossowscy, socjologia, filozofia.
Karpiński Jakub: Nie być w myśleniu posłusznym. Ossowscy, socjologia, filozofia.
Karpiński Jakub: Nie być w myśleniu posłusznym. Ossowscy, socjologia, filozofia. London 1989. Polonia. 22 cm, str. 195, (1), opr. karton. Czasy i Ludzie, z. 6.
20,00 PLN
Podzielone narody. Szkice z historii stosunków polsko-ukraińskich w latach 40. XX wieku.
Podzielone narody. Szkice z historii stosunków polsko-ukraińskich w latach 40. XX wieku.
Podzielone narody. Szkice z historii stosunków polsko-ukraińskich w latach 40. XX wieku. Pod red. M. Białokura i M. Patelskiego. Toruń - Opole 2010. Wyd. Adam Marszałek. 23 cm, str. 252, opr. karton.
18,00 PLN
Kolbuszewski Jacek Krajobraz i kultura. Sudety w literaturze i kulturze polskiej.
Kolbuszewski Jacek Krajobraz i kultura. Sudety w literaturze i kulturze polskiej.
Kolbuszewski Jacek Krajobraz i kultura. Sudety w literaturze i kulturze polskiej. Katowice 1985. Wyd. Śląsk. 21 cm, str. 212, (3), op. karton.
16,00 PLN
Lipiński Mieczysław: Jak powstaje mapa. Geodezja dla wszystkich.
Lipiński Mieczysław: Jak powstaje mapa. Geodezja dla wszystkich.
Lipiński Mieczysław: Jak powstaje mapa. Geodezja dla wszystkich. Warszawa 1965. PPWK. 21 cm, str. 282, ilustr., tabl., opr. karton. (załamany róg okł.)
15,00 PLN
Bibliografia piśmiennictwa polskiego na Śląsku XVII i XVIII w. (Śląski Korbut, t. 2.)
Bibliografia piśmiennictwa polskiego na Śląsku XVII i XVIII w. (Śląski Korbut, t. 2.)
Bibliografia piśmiennictwa polskiego na Śląsku XVII i XVIII w. Pr. zb. pod kier. Jan Zaremba. Wrocław 1980. Ossolineum. 24 cm, str. 266, opr. pł. z obw. (obw. lekko przytarta, kilka drobnych dopisków na marginesie) Śląski Korbut, t. 2
30,00 PLN
Karbownik Henryk: Ofiary iura stolae na ziemiach polskich w latach 1285-1918. Studium historycznoprawne.
Karbownik Henryk: Ofiary iura stolae na ziemiach polskich w latach 1285-1918. Studium historycznoprawne.
Karbownik Henryk: Ofiary iura stolae na ziemiach polskich w latach 1285-1918. Studium historycznoprawne. Lublin 1995. Red. wyd. KUL. 21 cm, str. 230, opr. karton.
28,00 PLN
Mrozowska Magdalena: Na rozstajach dróg. (kapliczki i krzyże przydrożne w Czeladzi)
Mrozowska Magdalena: Na rozstajach dróg. (kapliczki i krzyże przydrożne w Czeladzi)
Mrozowska Magdalena: Na rozstajach dróg. Czeladź 2005. Urząd Miasta. Proj okł., ilustr., oprac. graf. T. Strojniak. 29 cm, str.23, (1), ilustr. w tekście i na tabl. luzem (8), opr. karton.
25,00 PLN
Mazur Jan: Od kerygmatu do ewangelii życia. Dzieje katolickiej myśli społecznej w zarysie.
Mazur Jan: Od kerygmatu do ewangelii życia. Dzieje katolickiej myśli społecznej w zarysie.
Mazur Jan: Od kerygmatu do ewangelii życia. Dzieje katolickiej myśli społecznej w zarysie. Radom 2003. Pol. Wyd. Enc. "Polwen" 21 cm, str. 346, opr. karton.
18,00 PLN
Święci i świętość u korzeni tworzenia się kultury narodów słowiańskich.
Święci i świętość u korzeni tworzenia się kultury narodów słowiańskich.
Święci i świętość u korzeni tworzenia się kultury narodów słowiańskich. Red. Wanda Stępniak-Minczewa, Zdzisław J. Kijas. Kraków 2000. PAT. 21 cm, str. 236, opr. karton. Biblioteka Ekumenii i Dialogu. T.13/1.
20,00 PLN
Leksykon wpółczesnych międzynarodowych stosunków politycznych.
Leksykon wpółczesnych międzynarodowych stosunków politycznych.
Leksykon wpółczesnych międzynarodowych stosunków politycznych. Red. nauk. C. Mojsiewicz. Wrocław 2004. Wyd. Atla 2. 22 cm, str. 423, opr. tw.
25,00 PLN
Czyżewski Andrzej: Proces destalinizacji polskiej nauki historycznej w drugiej połowie lat 50. XX wieku.
Czyżewski Andrzej: Proces destalinizacji polskiej nauki historycznej w drugiej połowie lat 50. XX wieku.
Czyżewski Andrzej: Proces destalinizacji polskiej nauki historycznej w drugiej połowie lat 50. XX wieku. Warszawa 2007. PWN. 24 cm, str. 119, (1), ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Wańkowicz Melchior: W pępku Ameryki. (Naokoło świata)
Wańkowicz Melchior: W pępku Ameryki. (Naokoło świata)
Wańkowicz Melchior: W pępku Ameryki. Warszawa 1969. Iskry. 20 cm, str. 416, (1), ilustr. opr. karton. z obw. Seria Naokoło Świata. (lekko przybrudzona obw.)
16,00 PLN
Wańkowicz Melchior: Dwie prawdy. Westerplatte - Hubalczycy
Wańkowicz Melchior: Dwie prawdy. Westerplatte - Hubalczycy
Wańkowicz Melchior: Dwie prawdy. Westerplatte - Hubalczycy. Kraków 1981. Pax. 20 cm, str. 184, (3), ilustr., opr. pł. z obw. (na dolnym brzegu bloku - nr inw.)
15,00 PLN
Wańkowicz Melchior: Przez cztery klimaty 1912-1972.
Wańkowicz Melchior: Przez cztery klimaty 1912-1972.
Wańkowicz Melchior: Przez cztery klimaty 1912-1972. Kraków 1976. Pax. 20 cm, str. 694, opr. pł. z obw. (niewielka plamka na skrzydełku obw.)
18,00 PLN
Kołłątaj Hugo: O ustanowieniu i upadku Konstytucyi Polskiej 3 Maja 1791. T.VI. (Paryż 1868).
Kołłątaj Hugo: O ustanowieniu i upadku Konstytucyi Polskiej 3 Maja 1791. T.VI. (Paryż 1868).
Kołłątaj Hugo: O ustanowieniu i upadku Konstytucyi Polskiej 3 Maja 1791. T. VI. Paryż (1868). Księgarnia Luxemburgska. 13 cm, str. 76, broszura. Biblioteka Ludowa Polska. (kruchy papier opr.)
35,00 PLN
Krąpiec Mieczysław Albert: O ludzką politykę!
Krąpiec Mieczysław Albert: O ludzką politykę!
Krąpiec Mieczysław Albert: O ludzką politykę!. Katowice 1995. Wyd. Tolek. 21 cm, str. 360, (2), opr. karton.
18,00 PLN
Bednarek Stefan: Pojmowanie kultury i jej historii we współczesnych syntezach dziejów kultury polskiej.
Bednarek Stefan: Pojmowanie kultury i jej historii we współczesnych syntezach dziejów kultury polskiej.
Bednarek Stefan: Pojmowanie kultury i jej historii we współczesnych syntezach dziejów kultury polskiej. Wrocław 1995. Wyd. Uniw. Wrocław. 21 cm, str. 174, (1), opr. karton.
16,00 PLN
Szyller Ewa: Historia ubiorów.
Szyller Ewa: Historia ubiorów.
Szyller Ewa: Historia ubiorów. Warszawa 1960. PWZS. 21 cm, str. 319, (2), ilustr., opr. tw. (skasowane pieczątki bibl., przytarcia opr.)
18,00 PLN
Bajor Agnieszka, Żmigrodzki Zbigniew: Tygodnik katolicki "Niedziela" 1926-1939.
Bajor Agnieszka, Żmigrodzki Zbigniew: Tygodnik katolicki "Niedziela" 1926-1939.
Bajor Agnieszka, Żmigrodzki Zbigniew: Tygodnik katolicki "Niedziela" 1926-1939. Częstochowa 2002. Wyd. Akademii Polonijnej EDUCATOR. 25 cm, str. 176, (2), opr. karton
25,00 PLN
Wanat Benignus Józef: Kult Matki Bożej w klasztorze OO. Karmelitów Na Piasku w Krakowie jako element charyzmatu karmelitańskiego
Wanat Benignus Józef: Kult Matki Bożej w klasztorze OO. Karmelitów Na Piasku w Krakowie jako element charyzmatu karmelitańskiego
Wanat Benignus Józef: Kult Matki Bożej w klasztorze OO. Karmelitów Na Piasku w Krakowie jako element charyzmatu karmelitańskiego. Historia, tradycja, promocja w Polsce. Łańcut 2004. De arte. 24 cm, str. 96, ilustr., opr. karton
18,00 PLN
Trajdos Tadeusz Mikołaj: U zarania karmelitów w Polsce.
Trajdos Tadeusz Mikołaj: U zarania karmelitów w Polsce.
Trajdos Tadeusz Mikołaj: U zarania karmelitów w Polsce. Warszawa 1993. Inst. Hist. PAN. 21 cm, str. 246, opr. karton.
18,00 PLN
Pokaż:
60 120 180