Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Antykwariat Księgarski

Józef Nowosielski

Zapraszamy do siedziby naszego antykwariatu w Krakowie

przy ulicy Stolarskiej 8 -10 

(w Kramach Dominikańskich, obok Galerii Plakatu)

Konto bankowe: BNP PARIBAS 47 2030 0045 1110 0000 0003 4470

Książki z naszej oferty internetowej można również odebrać osobiście w antykwariacie

(po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym)

od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-16.00

Pytania prosimy kierować na nasz mail:  info@antykwariatksiegarski.com.pl

Kontakt telefoniczny jest możliwy od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-16.00

tel. 12 422-62-88

 

Statut Komunalnej Kasy Oszczędności Król. Woln. Miasta Sanoka. (1931)
Statut Komunalnej Kasy Oszczędności Król. Woln. Miasta Sanoka. (1931)
Statut Komunalnej Kasy Oszczędności Król. Woln. Miasta Sanoka. Sanok 1931. Nakł. Komunalnej Kasy Oszczędności. 18 cm, str. 47, broszura. (kilka podkreśleń kredką)
45,00 PLN
Frost Robert - 55 wierszy. (Biblioteczka poetów języka angielskiego, pod red. St. Barańczaka)
Frost Robert - 55 wierszy. (Biblioteczka poetów języka angielskiego, pod red. St. Barańczaka)
Frost Robert: 55 wierszy. Wybór, przekł., wstęp i oprac. Stanisław Barańczak. Kraków 1992. Wyd. Arka. 21 cm, str. 221, (1), opr. karton. Biblioteczka poetów języka angielskiego, pod red. St. Barańczaka. T.3. (Wydanie angielsko - polskie)
30,00 PLN
Słuszkiewicz Eugeniusz - O duchach, duszach, djabłach i demonach indyjskich. (1936)
Słuszkiewicz Eugeniusz - O duchach, duszach, djabłach i demonach indyjskich. (1936)
Słuszkiewicz Eugeniusz: O duchach, duszach, djabłach i demonach indyjskich. (Odb. z Kwartalnika Etnograf. "Lud" T.XXXIV (1936) Lwów 1936. Nakł. Tow. Ludoznaw. 23 cm, str. 48, broszura. (kruchy papier okł.)
45,00 PLN
Za mundurem... (Praca zb.) Kronika Miasta Poznania (2005 /1)
Za mundurem... (Praca zb.) Kronika Miasta Poznania (2005 /1)
Za mundurem... (Praca zb.) Kronika Miasta Poznania (2005 / 1) 24 cm, str. 412, (4), ilustr., opr. karton. (lekko wywinięte rogi opr.)
30,00 PLN
Bulanda Edward - Kult bogini - matki w kulturach prehistorii i etnologii, a cześć Matki Bożej w chrześcijaństwie.
Bulanda Edward - Kult bogini - matki w kulturach prehistorii i etnologii, a cześć Matki Bożej w chrześcijaństwie.
Bulanda Edward: Kult bogini - matki w kulturach prehistorii i etnologii, a cześć Matki Bożej w chrześcijaństwie. Lublin 1947. Tow. Nauk. KUL. 21 cm, str. 24, opr. karton. (plamka na okł., przyżółcenia, plamki)
20,00 PLN
Zaproszenie na obchody setnej rocznicy urodzin Jana Matejki (29-30. X. 1938) (1938)
Zaproszenie na obchody setnej rocznicy urodzin Jana Matejki (29-30. X. 1938) (1938)
Zaproszenie na obchody setnej rocznicy urodzin Jana Matejki (29-30. X. 1938) Format: 12x14,5 cm, str. (4). (pieczątka Powiatowego Koła Związku Inwalidów Wojennych Rz.P - 1938)
30,00 PLN
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.XIX.
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.XIX.
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.XIX. Kraków 1985. PAN. 30 cm, str. 270, (1), tabl., ilustr., opr. karton. Treść (ogólnie): Swaryczewski: Gotyckie portale w kamienicach Krakowa; Żychowska: Ze studiów nad krakowską architekturą lat 1900-1939; Bogdanowski, Bohm, Dąbrowska-Budziłło: Z badań i studiów nad projektami krajobrazu miejskiego; Meitinger: Problemy nowej architektury w starym otoczeniu; Zuziak: Kierunki odnowy śródmieść amerykańskich metropolii. Megastruktury a rewaloryzacja, cz.II.; Odlanicki-Poczobutt; Ruchel: System informacji o terenie w regionalnym planowaniu przestrzennym; Conradi: Polityka mieszkaniowa w RFN; Kornecki: Krzeszowice - ośrodek wypoczynku na styku aglomeracji. Region; Gądek: Praktyczne skutki prognoz przestrzennych; Kołodziejski: Kierunki rozwoju przestrzennego Krościenka nad Dunajcem (uwagi polemiczne); Wzorek: Problem atrakcyjności krajobrazu miasta; Myczkowski, Oremus: Zespoły młynarskie w krajobrazie Doliny Prądnika; Flagorowska: O etykę w architekturze; Schroter: Dom jednorodzinny zintegrowany z otoczeniem (nowa koncepcja projektowa); Rączka: Regiony form architektonicznych; Cząstka: Wpływ klimatu górskiego na architekturę dachu; Patoczka, Fabijanowska: Studium ogrodu natury. Swaryczewska: Secesyjno-modernistyczne ogrody w podkrakowskich Konarach; Frazik: Kościół i klasztor Dominikanów w Przemyślu; Komorowski, Łukacz: Bursa Węgierska w Krakowie w okresie Średniowiecza i Renesansu; Świątek: Treści ideowe malowideł ściennych kaplicy zamkowej w Wiśniczu Nowym; Borusiewicz-Lisowska: W setną rocznicę urodzin Adolfa Szyszko-Bohusza. Tendencje modernistyczne w twórczości; Dobrzański: Castra. Obóz w starożytności; Czapczyńska, Janczykowski: Gotycki zamek w Chęcinach - próba rekonstrukcji; Beiersdorf, Krasnowolski: Austriackie umocnienia Wieliczki z lat 1777-1779; Książek: Uwagi o zamku w Przeworsku w świetle mapy Miega; Łuczyńska-Bruzda: Krajobraz i gospodarka przestrzenna rejonu Pienin - aktualny stan i perspektywy; Bieda: O książce "Czas jako czynnik w planowaniu urbanistycznym na przykładzie Japonii"; Holewiński, Środulska, Wielgus: Ewidencja konserwatorska dzieł obronnych twierdzy Kraków. O potrzebie rewaloryzacji nowożytnych obiektów fortyfikacji; Andrzej Swaryczewski (1928-1983)
50,00 PLN
Tomasello Michael - Kulturowe źródła ludzkiego poznawania. (Biblioteka Myśli Współczesnej)
Tomasello Michael - Kulturowe źródła ludzkiego poznawania. (Biblioteka Myśli Współczesnej)
Tomasello Michael - Kulturowe źródła ludzkiego poznawania. Przeł. Joanna Rączaszek. Warszawa 2002. PIW. 21 cm, str. 308, (4), opr. karton. Bibl. Myśli Współczesnej. (załamania na okł., lekkie przybrudzenie brzegu bloku)
45,00 PLN
Książkiewicz Marian - Zarys geologji Śląska. Śląsk - ziemia i ludzie.(1936)
Książkiewicz Marian - Zarys geologji Śląska. Śląsk - ziemia i ludzie.(1936)
Książkiewicz Marian: Zarys geologji Śląska. Z 16 ryc. w tekście. Katowice 1936. Wyd. Inst. Śląskiego. 24 cm, str. 65, ilustr., tabl., opr. karton. Śląsk - ziemia i ludzie. (kruchy papier okł., luźna przednia część okł.)
50,00 PLN
Studia o narracji. (Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej)
Studia o narracji. (Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej)
Studia o narracji. Pod red. Jana Błońskiego, Stanisława Jaworskiego, Janusza Sławińskiego. Wrocław 1982. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 312, opr. karton. Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej.
25,00 PLN
Hrabec Stefan - Nazwy dzielnic i okolic Gdańska
Hrabec Stefan - Nazwy dzielnic i okolic Gdańska
Hrabec Stefan: Nazwy dzielnic i okolic Gdańska. Poznań 1949. Inst. Zachodni. 22 cm, str. 52, (1), opr. karton.
40,00 PLN
Lencewicz Stanisław - Stan i potrzeby polskiej kartografji. (1919)
Lencewicz Stanisław - Stan i potrzeby polskiej kartografji. (1919)
Lencewicz Stanisław: Stan i potrzeby polskiej kartografji. Referat wygłoszony w dniu 5. listopada 1918 r. na posiedzeniu Pol. Tow. Geogr. Odbitka z Bellony. Warszawa 1919. Nakł. Księg. Wojskowej. 25 cm, str. 15, ilustr., broszura. (okł. przybrudzona)
28,00 PLN
Durand Jannic - Sztuka średniowiecza. (Klasycy sztuki)
Durand Jannic - Sztuka średniowiecza. (Klasycy sztuki)
Durand Jannic: Sztuka średniowiecza. Przekł. P. Wrzosek. Warszawa 2007. Wyd. Rzeczpospolita. 26 cm, str. 144, ilustr., opr. karton. Klasycy sztuki.
25,00 PLN
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.IX.
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.IX.
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. T.IX. Kraków 1975. PAN. 30 cm, str. 171, tabl., ilustr., wkładka, opr. karton. Treść (ogólnie): Bogdanowski: Barbakan krakowski jako "dzieło kluczowe" miasta; Swaryczewski: Południowo-zachodni odcinek murów obronnych Krakowa; Murczyński: Tereny leśne w gospodarce przestrzennej na obszarze karpackim; Hreczko-Hyłowa: Problem przebudowy miast w aspekcie walorów przestrzennych; Patoczka: Bieszczady Zachodnie, Zasoby architektoniczno-krajobrazowe, zagrożenia i dewastacje, prognoza zmian żywiołowych i projekt modelowy; Archavir: Współczesna architektura w Wielkiej Brytanii; Chowaniec: Problem zagospodarowania przestrzennego wiejskich działek siedliskowych w polskiej literaturze fachowej1790-1950; Bocheński: Wpływ rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych na warunki środowiskowe zagrodowych pomieszczeń inwentarskich; Frazik: Organizacje architektoniczno - budowlane w Europie w okresie średniowiecza; Pęckowska: Lokalizacja i forma wyższej uczelni w układzie przestrzennym miasta; Kronika; Bogdanowski, Holcer, Kornecki, Swaryczewski: Mały słownik terminologiczny dawnej architektury obronnej w Polsce (wkładka)
45,00 PLN
Gasyuk E.O., Stepan M.G. - Hudozhestvennoye vyshivaniye. (haft artystyczny)
Gasyuk E.O., Stepan M.G. - Hudozhestvennoye vyshivaniye. (haft artystyczny)
Gasyuk E.O., Stepan M.G: Hudozhestvennoye vyshivaniye. Albom. (Haft artystyczny). Kiev 1983. 28 cm, str. 103; 135, (1), ilustr. gł. kolor., opr. tw. (oderwany róg jednej z kart - drobny ubytek tekstu) W jęz. ros.
40,00 PLN
Kosik Rafał - Felix, Net i Nika oraz Koniec Świata Jaki Znamy.
Kosik Rafał - Felix, Net i Nika oraz Koniec Świata Jaki Znamy.
Kosik Rafał: Felix, Net i Nika oraz Koniec Świata Jaki Znamy. Warszawa 2018. Powegraph. 21 cm, str. 580, (4), opr. tw. (drobne wgniecenie na opr.)
30,00 PLN
Kali Vitorio - Trzęsienie ziemi.
Kali Vitorio - Trzęsienie ziemi.
Kali Vitorio: Trzęsienie ziemi. Przekł. J. Pleciński. Poznań 2004. Wyd. Bene Nati. 21 cm, str. 296, opr. karton.
18,00 PLN
Krzemińska Maria - Muzeum sztuki w kulturze polskiej.
Krzemińska Maria - Muzeum sztuki w kulturze polskiej.
Krzemińska Maria: Muzeum sztuki w kulturze polskiej. Warszawa 1987. PWN. 21 cm, str. 346, (1), tabl. ilustr., opr. karton. z obw.
18,00 PLN
Szmigiel Katarzyna - Regionalne po co i z kim? Internacjonalizacja relacji polskich województw.
Szmigiel Katarzyna - Regionalne po co i z kim? Internacjonalizacja relacji polskich województw.
Szmigiel Katarzyna: Regionalne po co i z kim? Internacjonalizacja relacji polskich województw. Warszawa 2009. Geoprofit. 21 cm, str. 194, opr. karton.
20,00 PLN
Krzysztofory. Zeszyty nauk. Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Zesz. 21.
Krzysztofory. Zeszyty nauk. Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Zesz. 21.
Krzysztofory. Zeszyty nauk. Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Zesz. 21. Kraków 2002. 29 cm, str. 200, ilustr., opr. karton.
20,00 PLN
Nie nad rzekami Babilonu. Antologia poezji jidysz w powojennej Polsce.
Nie nad rzekami Babilonu. Antologia poezji jidysz w powojennej Polsce.
Nie nad rzekami Babilonu. Antologia poezji jidysz w powojennej Polsce. Przekł., red. oraz słowo wstępne M. Ruta. Kraków (2012). Księg. Akad. 24 cm, str. XLVIII, 433, (2), opr. karton.
40,00 PLN
Michel Montaigne po 400 latach (1592-1992). Materiały z sesji naukowej w dniu 12 listopada 1992 r. w Łodzi.
Michel Montaigne po 400 latach (1592-1992). Materiały z sesji naukowej w dniu 12 listopada 1992 r. w Łodzi.
Michel Montaigne po 400 latach (1592-1992). Materiały z sesji naukowej w dniu 12 listopada 1992 r. w Łodzi. Red. wyd. Zofia Libiszowska. Łódź 1992. Red. Wyd. ŁTN. 24 cm, str. 55, opr. karton.
20,00 PLN
Węgleński Jan - Urbanizacja bez modernizacji?
Węgleński Jan - Urbanizacja bez modernizacji?
Węgleński Jan: Urbanizacja bez modernizacji? Warszawa 1992. Inst. Socjologii, Uniwersytet Warszawski. 21 cm, str. 114, opr. karton.
16,00 PLN
Trevane Jacky - Fatwa. Życie w nieustannym zagrożeniu.
Trevane Jacky - Fatwa. Życie w nieustannym zagrożeniu.
Trevane Jacky: Fatwa. Życie w nieustannym zagrożeniu. Przekł. z ang. H. Pawlikowska - Gannon. Frydek-Místek 2006. Wyd. Alpress. 21 cm, str. 281, (3), opr. tw. z obw. (exlibris - pryw. pieczątka)
50,00 PLN
Walka z nazewnictwem polskim na Śląsku w okresie hitlerowskim (1933-1939) Oprac. K. Fiedor.
Walka z nazewnictwem polskim na Śląsku w okresie hitlerowskim (1933-1939) Oprac. K. Fiedor.
Walka z nazewnictwem polskim na Śląsku w okresie hitlerowskim (1933-1939). Oprac. K. Fiedor. Wrocław 1966. Ossol. 21 cm, str. 158, opr. karton.
35,00 PLN
Waśko Anna -Frömmigkeit und Ritteridee im Lichte der schwedischen ritterlichen Testamente aus dem 14. Jahrhundert.
Waśko Anna -Frömmigkeit und Ritteridee im Lichte der schwedischen ritterlichen Testamente aus dem 14. Jahrhundert.
Waśko Anna: Frömmigkeit und Ritteridee im Lichte der schwedischen ritterlichen Testamente aus dem 14. Jahrhundert. Zur Verbreitung des Testaments und des Testamentsbegriffs in Schweden. Kraków 1996. Nakł. UJ. 24 cm, str. 162, opr. karton.
20,00 PLN
Tyszkiewicz Jan - Ostatnia wojna z Zakonem Krzyżackim 1519-1521.
Tyszkiewicz Jan - Ostatnia wojna z Zakonem Krzyżackim 1519-1521.
Tyszkiewicz Jan: Ostatnia wojna z Zakonem Krzyżackim 1519-1521. Warszawa 1991. PWN. 20 cm, str. 156, (2), ilustr. opr. kart.
25,00 PLN
Zakęs Beata - Gdyby Kolumb nie odkrył Ameryki...
Zakęs Beata - Gdyby Kolumb nie odkrył Ameryki...
Zakęs Beata: Gdyby Kolumb nie odkrył Ameryki... Wrocław 1993. 24 cm, str. 80, (1), ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Tazbir Janusz - Polska sława Krzysztofa Kolumba. 500-lecie odkrycia Ameryki.
Tazbir Janusz - Polska sława Krzysztofa Kolumba. 500-lecie odkrycia Ameryki.
Tazbir Janusz: Polska sława Krzysztofa Kolumba. 500-lecie odkrycia Ameryki. Warszawa 1991.Wyd. Spółdz. Sp. z o.o. 21 cm, str. 148, opr. karton.
15,00 PLN
Misiewicz Józef - Badania nad florą synantropijną Gorzowa Wielkopolskiego.
Misiewicz Józef - Badania nad florą synantropijną Gorzowa Wielkopolskiego.
Misiewicz Józef: Badania nad florą synantropijną Gorzowa Wielkopolskiego. 21 cm, str. 167, opr. karton.
35,00 PLN
Łojko Jerzy - Średniowieczne herby polskie.
Łojko Jerzy - Średniowieczne herby polskie.
Łojko Jerzy: Średniowieczne herby polskie. Poznań 1985. KAW. 21x24 cm, str. 150, (2), ilustr., opr. karton.
20,00 PLN
Paliński Stanisław - Ze wspomnień wygnańca.
Paliński Stanisław - Ze wspomnień wygnańca.
Paliński Stanisław: Ze wspomnień wygnańca. Do druku podał i i przedmową opatrzył Feliks Tych. Kraków 1986. WL. 17 cm, str. 196, ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Zbiór prac wydany ku uczczeniu pamięci Prof. Dra Alfreda Obalińskiego, przez jego uczniów i współpracowników. (1899) chirurgia
Zbiór prac wydany ku uczczeniu pamięci Prof. Dra Alfreda Obalińskiego, przez jego uczniów i współpracowników. (1899) chirurgia
Zbiór prac wydany ku uczczeniu pamięci Prof. Dra Alfreda Obalińskiego, przez jego uczniów i współpracowników. Kraków 1899. Nakł. grona współpracowników. 26 cm, str. 265, (1), portret, tablice, opr. ppł. (pęknięcie przy wyklejce) Prace: Urbanik Ryszard: O wynikach pierwszorzędnej resekcyi jelita zgorzelinowego w przepuklinach uwięzłych, na podstawie materyału prof. Obalińskiego... Gawlik Jan: Przyszycie nerki wedrującej według sposobu Obalińskiego. Kaczkowski Karol: O kamieniach pęcherzowych na podstawie przypadków operowanych przez prof. Dra Obalińskiego. Piotrowski Tymoteusz: Wyniki resekcji stępu sposobem Obalińskiego. Droba Stanisław: Przyczynek do chirurgii dróg żółciowych, na podstawie materyału prof. Obalińskiego... Rutkowski Maksymilian: Niedrożność jelit mechaniczna na podstawie 156 przypadków. Rutkowski Maksymilian: Plastyka pęcherza.
100,00 PLN
Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku. Z. 6.: Małopolska - Ziemie Ruskie. Oprac. A. Kawecka-Gryczowa, K. Korotajowa, W. Krajewski.
Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku. Z. 6.: Małopolska - Ziemie Ruskie. Oprac. A. Kawecka-Gryczowa, K. Korotajowa, W. Krajewski.
Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku. Z. 6.: Małopolska - Ziemie Ruskie. Oprac. A. Kawecka-Gryczowa, K. Korotajowa, W. Krajewski. Wrocław - Kraków 1960. Ossol. Wyd. PAN. 25 cm, str. 258, (1), tabl., opr. karton. (unieważnione pieczątki bibl. - wycofano z dubletów, ubytek kartonu na grzbiecie, przybrudzenia)
60,00 PLN
Strawson P.F. - Indywidua. Próba metafizyki opisowej.
Strawson P.F. - Indywidua. Próba metafizyki opisowej.
Strawson P.F.: Indywidua. Próba metafizyki opisowej. Przeł. B. Chwedeńczuk. Warszawa 1980. Pax. 20 cm, str. 250, (2), opr. karton.
25,00 PLN
Rudziński Cezary - Malarstwo i grafika w filatelistyce polskiej. Monografia tematyczna.
Rudziński Cezary - Malarstwo i grafika w filatelistyce polskiej. Monografia tematyczna.
Rudziński Cezary: Malarstwo i grafika w filatelistyce polskiej. Monografia tematyczna. Wyd. II. rozszerzone i uzup. Warszawa 1980. KAW. 21 cm, str. 182, (2), ilustr., opr. karton. (lekkie załamania na okł.)
18,00 PLN
Zając Maria - Mountain vascular plants in the Polish Lowlands.
Zając Maria - Mountain vascular plants in the Polish Lowlands.
Zając Maria: Mountain vascular plants in the Polish Lowlands. Kraków 1996. PAN. 24 cm, str. 92, (3), opr. karton. Polish botanical studies, 11.
30,00 PLN
Ochrona Przyrody. (1931) Rocznik 11.
Ochrona Przyrody. (1931) Rocznik 11.
Ochrona Przyrody. Organ P.R.O.P. Rocznik 11. Kraków 1931. 27 cm, str. 228, tabl. (7), opr. karton (drobne plamki, brak jednej tablicy)
75,00 PLN
Obszary chronione w Polsce. Pod red. Janusza Radziejowskiego. + Walczak Małgorzata: Obszary chronione w Polsce. Aneks.
Obszary chronione w Polsce. Pod red. Janusza Radziejowskiego. + Walczak Małgorzata: Obszary chronione w Polsce. Aneks.
Obszary chronione w Polsce. Pod red. Janusza Radziejowskiego. Wyd. 2 zaktualiz. i uzup. Warszawa 1996. Dział Informacji i Wydawnictw IOŚ. 24 cm, str. [2], 234, [1]; [2] k. tabl. złoż., [3] k. tabl. kolor., fot., mapy, wykr., opr. karton. + Walczak Małgorzata: Obszary chronione w Polsce.Aneks. Warszawa 1998. Instytut Ochrony Środowiska. 24 cm, str. 39, mapa, opr. karton.
40,00 PLN
Dyakowska Jadwiga - Przymierze z przyrodą (podstawowe pojęcia i znaczenie ochrony przyrody).
Dyakowska Jadwiga - Przymierze z przyrodą (podstawowe pojęcia i znaczenie ochrony przyrody).
Dyakowska Jadwiga: Przymierze z przyrodą (podstawowe pojęcia i znaczenie ochrony przyrody). Lwów - Warszawa (1938). Książnica - Atlas. 20 cm, str. 79, (1), ilustr., opr. karton. Bibl. biolog. z.9. (nieaktualne pieczęcie, sygnatury, ubytki okł. - kruchy papier).
25,00 PLN
Objaśnienia do mapy geomorfologicznej 1:50000 Arkusz Nowogród. Oprac. M. Bogacki, L. Czajkowski.
Objaśnienia do mapy geomorfologicznej 1:50000 Arkusz Nowogród. Oprac. M. Bogacki, L. Czajkowski.
Objaśnienia do mapy geomorfologicznej 1:50000 Arkusz Nowogród. Oprac. M. Bogacki, L. Czajkowski. Warszawa 1968. PAN. Inst. Geogr. 21 cm, str. 43, (3), tabl. 18, opr. karton. Dokum. geogr. zesz. 5.
30,00 PLN
Gębik Władysław - Prawo i pięść.
Gębik Władysław - Prawo i pięść.
Gębik Władysław: Prawo i pięść. Wstęp T. Papier. Łódź 1971. Wyd. Łódzkie. 21 cm, str. 237, (3), tabl., opr. karton.
20,00 PLN
Nauczyciel krajoznawca na Mazowszu. T.III.
Nauczyciel krajoznawca na Mazowszu. T.III.
Nauczyciel krajoznawca na Mazowszu. T.III. Warszawa 1961. Szkolny Woj. Ośrod. Kraj.-Turyst. 24 cm, str. 186, ilustr., tabl., opr. karton.
20,00 PLN
Nauczyciel krajoznawca na Mazowszu. T.I. i II.
Nauczyciel krajoznawca na Mazowszu. T.I. i II.
Nauczyciel krajoznawca na Mazowszu. T.I. i II. Warszawa 1960. Szkolny Woj. Ośrod. Kraj.-Turyst. 24 cm, str. 103, ilustr., tabl., opr. karton. (przycięty dolny margines k. tyt.)
18,00 PLN
Ochrona muraw kserotermicznych w. Polsce - teoria i praktyka.
Ochrona muraw kserotermicznych w. Polsce - teoria i praktyka.
Ochrona muraw kserotermicznych w Polsce - teoria i praktyka. Świebodzin (b.r.w.). Wyd. Kubu Przyrodników. 21 cm, str. 44, ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Kondratowicz Krzysztof -Chwyty obronne. Samoobrona dla wszystkich.
Kondratowicz Krzysztof -Chwyty obronne. Samoobrona dla wszystkich.
Kondratowicz Krzysztof: Chwyty obronne. Samoobrona dla wszystkich. Wyd. 2. popr. i rozszerzone. Warszawa 1977. Wyd. MON. 20 cm, str. 323, (1), ilustr., opr. karton. z obw.
18,00 PLN
Modlitewnik jubileuszowy z okazji nawiedzenia relikwii św. Wincentego a Paulo i św. Ludwiki de Marillac w 350. rocznicę ich chwalebnego przejścia do Domu Ojca.
Modlitewnik jubileuszowy z okazji nawiedzenia relikwii św. Wincentego a Paulo i św. Ludwiki de Marillac w 350. rocznicę ich chwalebnego przejścia do Domu Ojca.
Modlitewnik jubileuszowy z okazji nawiedzenia relikwii św. Wincentego a Paulo i św. Ludwiki de Marillac w 350. rocznicę ich chwalebnego przejścia do Domu Ojca. Red. tekstów Jan Marek Kaczmarek. Kraków 2010. Wyd. Inst. Teologicznego Księży Misjonarzy. 17 cm, str. 141, (2), ilustr., opr. karton.
18,00 PLN
Przewodnik XLVII. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (Świdnica) XXX lat geologii polskiej na Dolnym Śląsku.
Przewodnik XLVII. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (Świdnica) XXX lat geologii polskiej na Dolnym Śląsku.
XXX lat geologii polskiej na Dolnym Śląsku. Przewodnik XLVII. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (Świdnica 22-24 czerca 1975). Pr. zb. pod red. A. Grocholskiego. Warszawa 1975. WG. 21 cm, str. 297, (1), tabl., opr. karton.
65,00 PLN
Mularczyk Jerzy - Od Bolesława Chrobrego do Bolesława Rogatki. (studia polemiczne)
Mularczyk Jerzy - Od Bolesława Chrobrego do Bolesława Rogatki. (studia polemiczne)
Mularczyk Jerzy: Od Bolesława Chrobrego do Bolesława Rogatki. (studia polemiczne). Wrocław 1994. Of. Wyd. Sudety. 24 cm, str. 201, opr. karton.
20,00 PLN
Polski poemat heroikomiczny późnego Oświecenia. Antologia.
Polski poemat heroikomiczny późnego Oświecenia. Antologia.
Polski poemat heroikomiczny późnego Oświecenia. Antologia. Wybór, wstęp i oprac. R. Dąbrowski. Kraków 2007. Księg. Akademicka. 24 cm, str. 200, opr. karton.
20,00 PLN
Przewodnik do ćwiczeń z geologii historycznej. Pr. zb. pod red. St. Orłowskiego.
Przewodnik do ćwiczeń z geologii historycznej. Pr. zb. pod red. St. Orłowskiego.
Przewodnik do ćwiczeń z geologii historycznej. Pr. zb. pod red. St. Orłowskiego. Wyd. II. Warszawa 1986. Wyd. Geologiczne. 23 cm, str. 308, opr. karton. (podniszczona okł.)
20,00 PLN
Regionalna geologia Polski. T.1. Karpaty (praca zbiorowa). Zesz. 1. Stratygrafia
Regionalna geologia Polski. T.1. Karpaty (praca zbiorowa). Zesz. 1. Stratygrafia
Regionalna geologia Polski. T.1. Karpaty (praca zbiorowa). Zesz. 1. Stratygrafia. Kraków 1951. Polskie Tow. Geologiczne. 25 cm, str. 206, tabl., opr. karton. (pryw. pieczątka, dedyk., podniszczona okł.)
30,00 PLN
Manecki Andrzej, Parachoniak Włodzimierz - Materiały do ćwiczeń z petrografii.
Manecki Andrzej, Parachoniak Włodzimierz - Materiały do ćwiczeń z petrografii.
Manecki Andrzej, Parachoniak Włodzimierz: Materiały do ćwiczeń z petrografii. Kraków 1973. AGH. 24 cm, str. 220, opr. karton. (Skrypty uczelniane nr 337).
18,00 PLN
Myśliński Kazimierz - Polska wobec Słowian połabskich do końca wieku XII.
Myśliński Kazimierz - Polska wobec Słowian połabskich do końca wieku XII.
Myśliński Kazimierz: Polska wobec Słowian połabskich do końca wieku XII. Lublin 1993. Wyd. UMCS. 24 cm, str. 240, mapka, opr. karton.
28,00 PLN
Jasienica Paweł - Polska anarchia.
Jasienica Paweł - Polska anarchia.
Jasienica Paweł: Polska anarchia. Kraków 1988. WL. 20 cm, str. 172. opr. karton.
16,00 PLN
Cichocka Helena - Teoria retoryki bizantyńskiej
Cichocka Helena - Teoria retoryki bizantyńskiej
Cichocka Helena: Teoria retoryki bizantyńskiej. Warszawa 1994. Wyd. UW. 24 cm, str. 177,opr. karton.
25,00 PLN
Awierincew Sergiusz - Na skrzyżowaniu tradycji. Szkice o literaturze i kulturze wczesnobizantyjskiej. (Biblioteka Krytyki Współczesnej)
Awierincew Sergiusz - Na skrzyżowaniu tradycji. Szkice o literaturze i kulturze wczesnobizantyjskiej. (Biblioteka Krytyki Współczesnej)
Awierincew Sergiusz: Na skrzyżowaniu tradycji. Szkice o literaturze i kulturze wczesnobizantyjskiej. Przeł. i opatrzyła wstępem oraz notami biograficznymi Danuta Ulicka. Warszawa 1988. PIW. 18 cm, str. 423, opr. karton. z obw. Biblioteka Krytyki Współczesnej
40,00 PLN
Schubert Rudolf, Wagner Gunther - Pflanzennamen und botanische Fachwörter.
Schubert Rudolf, Wagner Gunther - Pflanzennamen und botanische Fachwörter.
Schubert Rudolf, Wagner Gunther: Pflanzennamen und botanische Fachwörter. Botanisches Lexikon mit einer "Einführung in die Terminologie und Nomenklatur", einem "Verzeichnis von Autorennamen" und einem Überblick über das "System der Pflanzen"Radebeul 1971 Verlag: Neumann Verlag. 20 cm, str. 428, opr.
35,00 PLN
Jarząbek Daniel - Pogadanki geologiczne.
Jarząbek Daniel - Pogadanki geologiczne.
Jarząbek Daniel: Pogadanki geologiczne. Warszawa 1951. KiW. 21 cm, str. 260, (2), ilustr., opr. karton. Bibl. Popularno - Naukowa.
18,00 PLN
Stasiak Jadwiga - Badania nad starożytnym krajobrazem Pojezierza Suwalskiego w rejonie Szwajcarii.
Stasiak Jadwiga - Badania nad starożytnym krajobrazem Pojezierza Suwalskiego w rejonie Szwajcarii.
Stasiak Jadwiga: Badania nad starożytnym krajobrazem Pojezierza Suwalskiego w rejonie Szwajcarii. Białystok 1965. Białostockie Tow. Nauk. 24 cm, str. 42, ilustr., opr. karton
18,00 PLN
Pokaż:
60 120 180