Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Antykwariat Księgarski

Józef Nowosielski

Zapraszamy do siedziby naszego antykwariatu w Krakowie

przy ulicy Stolarskiej 8 -10 

(w Kramach Dominikańskich, obok Galerii Plakatu)

Konto bankowe: BNP PARIBAS 47 2030 0045 1110 0000 0003 4470

Zamówienia są realizowane na bieżąco

Książki z naszej oferty internetowej można również odebrać osobiście w antykwariacie

(po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym)

od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-17.00

Pytania prosimy kierować na nasz mail:  info@antykwariatksiegarski.com.pl

Kontakt telefoniczny jest możliwy od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-17.00

tel. 12 422-62-88

Malczewski Jan: Szkolny słownik terminów nauki o języku.
Malczewski Jan: Szkolny słownik terminów nauki o języku.
Malczewski Jan: Szkolny słownik terminów nauki o języku. Warszawa 1979. WSiP. 22 cm, str. 222, [1], opr. oryg. kart.
10,00 PLN
Perspectives on language.
Perspectives on language.
Perspectives on language. Oprac. zb. Lublin 2004. UMCS. 24 cm, str. 367, opr. kart.
15,00 PLN
Słownik wymowy niemieckiej
Słownik wymowy niemieckiej
Słownik wymowy niemieckiej. Warszawa 1974. WP. 22 cm, str. 511, opr. pł.
12,00 PLN
Kaznowski Kazmierz: Zabytkowa roślinność pomiędzy Pińczowem i Skowronnem. (1929)
Kaznowski Kazmierz: Zabytkowa roślinność pomiędzy Pińczowem i Skowronnem. (1929)
Kaznowski Kazmierz: Zabytkowa roślinność pomiędzy Pińczowem i Skowronnem. Osobne odb. z zesz. IX Ochrony Przyrody. Kraków 1929. Nakł. PROP. 28 cm, str. 4, tab. 2, broszura.
22,00 PLN
Giżycki Jan Marek: Materyały do dziejów Akademii Połockiej i szkół od niej zależnych.
Giżycki Jan Marek: Materyały do dziejów Akademii Połockiej i szkół od niej zależnych.
Giżycki Jan Marek: Materyały do dziejów Akademii Połockiej i szkół od niej zależnych. Kraków 1905. Druk W. L. Anczyca. 26 cm, str. 288, ilustr. opr. brosz. egzemplarz nie rozcięty.
120,00 PLN
Rośliny polskie (Plantae polonicae exsiccata) Nr 401-800. (1911)
Rośliny polskie (Plantae polonicae exsiccata) Nr 401-800. (1911)
Rośliny polskie (Plantae polonicae exsiccata) Nr 401-800. Zestawił M. Raciborski. Lwów 1911. Odb. z "Kosmosu" XXXVI. 23 cm, str. 995-1048, broszura.
40,00 PLN
Rośliny polskie, serja II. - setka III (1936) Wyd. W. Szafer i B. Pawłowski
Rośliny polskie, serja II. - setka III (1936) Wyd. W. Szafer i B. Pawłowski
Rośliny polskie. Plantae poloniae exsiccatae. Wyd. rozpoczętego przez M. Raciborskiego serja II. - setka III. Wyd. przez Inst. i Ogród Bot. UJ staraniem W. Szafera i B. Pawłowskiego. Kraków 1936. Wyd. z zas. Funduszu Kultury Narod. 25 cm, str. 28, broszura.
30,00 PLN
Botanostephane Kornasiana. Botanical contributions presented to Jan Kornaś.... Pars 1-2.
Botanostephane Kornasiana. Botanical contributions presented to Jan Kornaś.... Pars 1-2.
Botanostephane Kornasiana. Botanical contributions presented to Jan Kornaś in celebration of his 70th birthday. Pars 1-2. Ed. by Ryszard Ochyra, Leon Stuchlik. Kraków 1993. W Szafer Inst. of Botany, Polish Acadey of Sciences. 24 cm, str. VI, 384; V, [385- 759], ilust., tabl., opr. karton.
45,00 PLN
Rumek Anna: Okrzemki torfowiska w Borku Fałęckim koło Krakowa.
Rumek Anna: Okrzemki torfowiska w Borku Fałęckim koło Krakowa.
Rumek Anna: Okrzemki torfowiska w Borku Fałęckim koło Krakowa. Kraków 1946. Nakł. PAU. 26 cm, str. 36, tabl., broszura. Mat. do fizjografii kraju, nr 2.
25,00 PLN
Wojtusiak R.J. Świat wrażeń wzrokowych u żółwi. (1935)
Wojtusiak R.J. Świat wrażeń wzrokowych u żółwi. (1935)
Wojtusiak R.J.: Świat wrażeń wzrokowych u żółwi. (Osobne odbicie z Rocz. Wydz. Filozof. UJ Tom 1, z. 2. 1930-1934 pod red. prof. dra Z. Jachimeckiego. Kraków 1935. Druk. UJ. 24 cm, str. (2), [57-145], broszura Z dedykacją autora.
40,00 PLN
Ziobrowski Stefan: Wpływ ciężkiej zimy 1928-29 na roślinność drzewiastą w dolinie rzeki Raby. (1933)
Ziobrowski Stefan: Wpływ ciężkiej zimy 1928-29 na roślinność drzewiastą w dolinie rzeki Raby. (1933)
Ziobrowski Stefan: Wpływ ciężkiej zimy 1928-29 na roślinność drzewiastą w dolinie rzeki Raby. Waszawa 1933. (Odb. z Acta societatis botanicorum Poloniae, vol. X, nr 1, 1933) 23 cm, str. [49-111], ilustr., tabl. 2, opr. karton.
40,00 PLN
Ryka Wacław, Maliszewska Anna: Słownik petrograficzny.
Ryka Wacław, Maliszewska Anna: Słownik petrograficzny.
Ryka Wacław, Maliszewska Anna: Słownik petrograficzny. Wyd. II popr. i uzup. Warszawa 1991. Wyd. Geolog. 25 cm, str. 413, (3), ilustr., opr. pł. z obw.
37,00 PLN
Prace językoznawcze. II. Pod red. J. Zaleskiego.
Prace językoznawcze. II. Pod red. J. Zaleskiego.
Prace językoznawcze. II. Pod red. J. Zaleskiego. Kraków 1973. Wyd. nauk. WSP. 24 cm, str. 215, (1), opr. karton.
25,00 PLN
Nazwy i nazwiska. Porady językowe. Oprac. St. Urbańczyk.
Nazwy i nazwiska. Porady językowe. Oprac. St. Urbańczyk.
Nazwy i nazwiska. Porady językowe. Wybrał i oprac. St. Urbańczyk. Wrocław 1964. Ossol. 21 cm, str. 145, (1), opr. karton.
15,00 PLN
Sperczyński Władysław: Gopło i Kruszwica. Ilustr. przewodnik z rys. i mapką Gopła (1923)
Sperczyński Władysław: Gopło i Kruszwica. Ilustr. przewodnik z rys. i mapką Gopła (1923)
Sperczyński Władysław: Gopło i Kruszwica. Ilustrowany przewodnik z rysunkami i mapką Gopła. Poznań 1923. Nakł. red. "Żołnierza Wielkopolskiego". 22 cm, str. 38, (2), 6; mapka, broszura.
60,00 PLN
Pierre L'Ermite: Jak zabiłam moje dziecko. (1929)
Pierre L'Ermite: Jak zabiłam moje dziecko. (1929)
Pierre l'Ermite (właśc. Edmond Chanoine Louti): Jak zabiłam moje dziecko. Przeł. z franc. W. Weyssenhoff. Warszawa 1929. Wyd. Księży Pallotynów. 20 cm, str. 279, opr. tw.
35,00 PLN
Sigurd: Sprzedany sierota. Pamiętniki radcy Jonsona. (1897)
Sigurd: Sprzedany sierota. Pamiętniki radcy Jonsona. (1897)
Sigurd (właśc. Hedenstierna Alfred): Sprzedany sierota. Pamiętniki radcy Jönsona. Tłum. wedle 3 wyd. szw. Kraków 1897. Sp. Wyd. Polska. 20 cm, str. 93, opr. tw.
40,00 PLN
Potocki Wacław: Ogród fraszek. (1907) T.2.
Potocki Wacław: Ogród fraszek. (1907) T.2.
Potocki Wacław: Ogród fraszek. Tom 2. Wydanie zupełne A. Brucknera. Lwów 1907. Nakł. Tow. dla Pop. Nauki Pol. 22 cm, str. 546, opr. tw. okładka oryginalna zachowana.
50,00 PLN
Ralski Edward: Zapiski florystyczne z nad Dźwiny. (1928)
Ralski Edward: Zapiski florystyczne z nad Dźwiny. (1928)
Ralski Edward: Zapiski florystyczne z nad Dźwiny. (odb. ze Spraw. Kom. Fizjog. PAU T. LXIII) Kraków 1928. PAU.24 cm, [261-274], broszura (podpis własn., plamki, egz. częściowo nie rozcięty)
25,00 PLN
Kaczorowska Jadwiga: Studjum geograficzne puszczy Kampinoskiej. (1926)
Kaczorowska Jadwiga: Studjum geograficzne puszczy Kampinoskiej. (1926)
Kaczorowska Jadwiga: Studjum geograficzne puszczy Kampinoskiej. Warszawa 1926. (Odb. z t.VI. Przeglądu Geogr.) 24 cm, str. (2), 47, (1), ilustr., broszura.
50,00 PLN
Mikulski Tadeusz: Henryk Chełchowski. Kartka z dziejów literatury polskiej. (1929)
Mikulski Tadeusz: Henryk Chełchowski. Kartka z dziejów literatury polskiej. (1929)
Mikulski Tadeusz: Henryk Chełchowski. Kartka z dziejów literatury polskiej XVII w. Toruń 1929. Nakł. Tow. Nauk. 25 cm, str. 104, opr. kart.
20,00 PLN
Kształcenie nauczycieli historii a cele edukacji historycznej.
Kształcenie nauczycieli historii a cele edukacji historycznej.
Kształcenie nauczycieli historii a cele edukacji historycznej. Praca zb. pod red. A. Zieleckiego. Rzeszów 1997. Wyd. Libri Ressovienses. 23 cm, str. 144, opr. kart.
12,00 PLN
Ripley Amanda: Najbystrzejsze dzieciaki na świecie
Ripley Amanda: Najbystrzejsze dzieciaki na świecie
Ripley Amanda: Najbystrzejsze dzieciaki na świecie i jak się nimi stały. Przeł. M. Guzowska. Warszawa 2015. PWN. 21 cm, str. 331, opr. karton.
28,00 PLN
Barycz Henryk: Wincenty Pol jako profesor geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Barycz Henryk: Wincenty Pol jako profesor geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Barycz Henryk: Wincenty Pol jako profesor geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kraków 1949. Nakł. PAU. 25 cm, str. 87, (1), portret, broszura. Pr. Kom. Hist. Medycyny i Nauk Mat.-Przyrod. T.III, nr 2.
30,00 PLN
Społeczeństwo w procesie zmian. Zarys socjologii ogólnej
Społeczeństwo w procesie zmian. Zarys socjologii ogólnej
Społeczeństwo w procesie zmian. Zarys socjologii ogólnej. Pr. zb. Kraków 1992. Universitas. 22 cm, str. 312, opr. karton.
16,00 PLN
Tyszkowa Maria: Aktywność i działalność dzieci i młodzieży.
Tyszkowa Maria: Aktywność i działalność dzieci i młodzieży.
Tyszkowa Maria: Aktywność i działalność dzieci i młodzieży. Wyd. 2. popr. Warszawa 1990. WSiP. 20 cm, str. 255, (1), opr. tw.
18,00 PLN
Śnieżyński Marian: Efektywność kształcenia.
Śnieżyński Marian: Efektywność kształcenia.
Śnieżyński Marian: Efektywność kształcenia. (Wybrane zagadnienia z dydaktyki ogólnej). Kraków 1992. Kuria Met. 23 cm, str. 164, (1), opr. kart.
12,00 PLN
Żukowska Anna Marta: Kształcenie i dokształcanie nauczycieli rysunku na potrzeby szkół ogólnokształcących II Rzeczypospolitej.
Żukowska Anna Marta: Kształcenie i dokształcanie nauczycieli rysunku na potrzeby szkół ogólnokształcących II Rzeczypospolitej.
Żukowska Anna Marta: Kształcenie i dokształcanie nauczycieli rysunku na potrzeby szkół ogólnokształcących II Rzeczypospolitej. Lublin 2003. UMCS. 23 cm, str. 150, (16), ilustr. opr. kart. lak.
18,00 PLN
Tyrała Paweł: Zarys dydaktyki ochrony cywilnej
Tyrała Paweł: Zarys dydaktyki ochrony cywilnej
Tyrała Paweł: Zarys dydaktyki ochrony cywilnej, pragmatyzm pedagogiki społecznej. Rzeszów 1998. Wyd. Ośw. FOSZE. 23 cm, str. 207, opr. kart. lak.
15,00 PLN
Borwiński Jerzy: Zabytkowe okna i drzwi w Poznaniu.
Borwiński Jerzy: Zabytkowe okna i drzwi w Poznaniu.
Borwiński Jerzy: Zabytkowe okna i drzwi w Poznaniu. Poznań 2005. Wyd. Miejskie. 29 cm, str. 157, (2), ilustr., opr. karton.
30,00 PLN
Ziółkowska Rudowicz Elżbieta: Zdolności intelektualne dzieci.
Ziółkowska Rudowicz Elżbieta: Zdolności intelektualne dzieci.
Ziółkowska Rudowicz Elżbieta: Zdolności intelektualne dzieci 10-12 letnich i ich uwarunkowania w pracy w szkoły. Wrocław 1982. Ossol. 20 cm, str. 228, opr. kart.
12,00 PLN
Wołoszynowa Julia: Psychologia ogólna i rozwojowa w zarysie.
Wołoszynowa Julia: Psychologia ogólna i rozwojowa w zarysie.
Wołoszynowa Julia: Psychologia ogólna i rozwojowa w zarysie. Wyd. 2. Warszawa 1966.PZWS. 24 cm, str. 206, ilustr. opr. tw.
14,00 PLN
Kozera Michał: Kościół parafialny i zamek królewski w Niepołomicach. Dzieje znane i nieznane 1340-1990.
Kozera Michał: Kościół parafialny i zamek królewski w Niepołomicach. Dzieje znane i nieznane 1340-1990.
Kozera Michał: Kościół parafialny i zamek królewski w Niepołomicach. Dzieje znane i nieznane 1340-1990. Kraków 1994. Wyd. Fundacja Szkoły Zdrowia Publ. 29 cm, str. 123, (97), ilustr., opr. karton. (pamiątkowa pieczątka na k. przedtyt.)
20,00 PLN
Sprawozdania Komisyi do badania historyi sztuki w Polsce. T.IX., zesz.III i IV. (1914)
Sprawozdania Komisyi do badania historyi sztuki w Polsce. T.IX., zesz.III i IV. (1914)
Sprawozdania Komisyi do badania historyi sztuki w Polsce. T.IX., zesz.III i IV. Z 158 fig. w tekście. Kraków 1914. Nakł. AU. 37 cm, (numeracja szpalt: 301-480; CLXXXIII-CCXLV) , ilustr. w tekście, broszura. (okł. podniszczona reperowana; przybrudzenia.)
160,00 PLN
Szczukiewicz Piotr: O pomaganiu i psychoterapeutach.
Szczukiewicz Piotr: O pomaganiu i psychoterapeutach.
Szczukiewicz Piotr: O pomaganiu i psychoterapeutach. Kształtowanie się postaw wobec profesjonalnej pomocy psychologicznej. Lublin 2005. UMCS. 24 cm, str. 211, opr. kart. lak.
20,00 PLN
Atlas of Mountain Glaciers in the Northern Hemisphere (Quartermaster Research and Engineering Command, U.S. Army)
Atlas of Mountain Glaciers in the Northern Hemisphere (Quartermaster Research and Engineering Command, U.S. Army)
Atlas of Mountain Glaciers in the Northern Hemisphere. W.O. Field and Associates. Technical Report EP-92. Environmental Protection Research Division. Quartermaster Research & Engineering Center. Natick, Mass. June 1958. 28 cm, str. VI, (8); map 48, opr. karton.
85,00 PLN
Studia z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 11.
Studia z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 11.
Studia z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 11. Oprac zb. pod red. P. Francuza, P. Olesia i W. Otrębskiego. Lublin 2003. KUL. 24 cm, str. 379, opr. kart.
18,00 PLN
Studia z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 10.
Studia z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 10.
Studia z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 10. Oprac zb. pod red. P. Francuza, P. Olesia i W. Otrębskiego. Lublin 2001. KUL. 24 cm, str. 435, opr. kart.
18,00 PLN
Rudniański Jarosław: Sprawność umysłowa.
Rudniański Jarosław: Sprawność umysłowa.
Rudniański Jarosław: Sprawność umysłowa. Wyd. 4., popr. i uzup. Warszawa 1984. WP. 19 cm, str. 300, opr. karton.
12,00 PLN
Ratajczak Zofia: Zachwyt i logika czynu.
Ratajczak Zofia: Zachwyt i logika czynu.
Ratajczak Zofia: Zachwyt i logika czynu. Portret intelektualny Tadeusza Tomaszewskiego. Warszawa 2006. Wyd. auk. Scholar. 24 cm, str. 374, ilustr., opr. karton. (drobne plamki na brzegu bloku)
18,00 PLN
Psychologiczne aspekty odbioru telewizji. II.
Psychologiczne aspekty odbioru telewizji. II.
Psychologiczne aspekty odbioru telewizji. II. Pod red. P. Francuza. Lublin 2004. KUL. 24 cm, str. 354, (3), okł. karton.
20,00 PLN
Psychologia matematyczna. II.
Psychologia matematyczna. II.
Psychologia matematyczna. II. Zagadnienia wielowymiarowej analizy danych. Praca zb. Kraków 1984. Nakł. UJ. 24 cm, str. 72, opr. kart.
12,00 PLN
Psychologia matematyczna. III.
Psychologia matematyczna. III.
Psychologia matematyczna. III. Metodologiczne problemy psychometrii. Praca zb. Kraków 1989. Nakł. UJ. 24 cm, str. 150, opr. kart.
14,00 PLN
Psychologia matematyczna. IV.
Psychologia matematyczna. IV.
Psychologia matematyczna. IV. Od modelu teoretycznego do modelu pomiarowego. Praca zb. Kraków 1990. Nakł. UJ. 24 cm, str. 130, opr. kart.
12,00 PLN
Problemy współczesnej psychologii. T. 1-2.
Problemy współczesnej psychologii. T. 1-2.
Problemy współczesnej psychologii. T. 1-2. Oprac. zb. pod red. A. Bieli i Cz. Walesy. Lublin 1992. Pol. Tow. Psych. 24 cm, str. 977, ilustr. opr. wyd. kart.
30,00 PLN
Metodologia i metody badań psychologicznych.
Metodologia i metody badań psychologicznych.
Metodologia i metody badań psychologicznych. (Dla studentów wszystkich lat psychologii). Pod red. K. Czarneckiego. Katowice 1980. U.Ś. 24 cm, str. 361, broszura.
25,00 PLN
Bogactwo życia i twórczości Aleksandra Kamińskiego.
Bogactwo życia i twórczości Aleksandra Kamińskiego.
Bogactwo życia i twórczości Aleksandra Kamińskiego. Praca zb. pod red. I. Lepalczyk i W. Ciczkowskiego. Toruń 2001. Wyd. A. Marszałek. 23 cm, str. 366, ilustr. opr. kart.
18,00 PLN
Ugrinowicz Dymitr: Wstęp do religioznawstwa teoretycznego.
Ugrinowicz Dymitr: Wstęp do religioznawstwa teoretycznego.
Ugrinowicz Dymitr: Wstęp do religioznawstwa teoretycznego. Przeł. H. Chyliński. Warszawa 1977. KiW. 21 cm, str. 254, (1), opr. pł.
18,00 PLN
Gasidło Władysław: Z zagadnień etyki ogólnej.
Gasidło Władysław: Z zagadnień etyki ogólnej.
Gasidło Władysław: Z zagadnień etyki ogólnej. Kraków 1990. 20 cm, str. 208, opr. karton. (skrypt)
16,00 PLN
Gospodarka wodna. nr 1. (styczeń-luty) r. 1938 (IV).
Gospodarka wodna. nr 1. (styczeń-luty) r. 1938 (IV).
Gospodarka wodna. nr 1. (styczeń-luty) r. 1938 (IV). Dwumiesięcznik poświęcony sprawom budownictwa wodnego, dróg wodnych, portów, sił wodnych, melioracji, wodociągów, kanalizacji oraz zagadnieniom ekonomicznym i prawnym z dziedziny gospodarki. 30 cm, str. (8), 60, (2), ilustr., broszura. (plamki, jedna k. luźna)
35,00 PLN
Gilbert Lucien: Faiences du Midi (fajans)
Gilbert Lucien: Faiences du Midi (fajans)
Gilbert Lucien: Fa?ences du Midi. Paris (br). Editions Charles Massin. 28 cm, str. 72, liczne ilustr., opr. pł. (album w jęz. francuskim)
30,00 PLN
Zabytki przyrody nieożywionej ziem. Seria nowa. Zesz.1 (4).
Zabytki przyrody nieożywionej ziem. Seria nowa. Zesz.1 (4).
Zabytki przyrody nieożywionej ziem. Seria nowa. Zesz.1 (4). Warszawa 1951. Wyd. Muzeum Ziemi. 30 cm, str. 100, (3), ilustr., broszura.
50,00 PLN
Strachow M.N.: Atlas do nauki geologii historycznej.
Strachow M.N.: Atlas do nauki geologii historycznej.
Strachow M.N.: Atlas do nauki geologii historycznej. Tekst objaśniający do map S. Krajewski. Warszawa 1954. WG. 34 cm, str.16, map skł. kolor. 13, opr. karton.
45,00 PLN
Środoń Andrzej: Materiały do inwentarza zabytkowych buków w Polsce. (1937)
Środoń Andrzej: Materiały do inwentarza zabytkowych buków w Polsce. (1937)
Środoń Andrzej: Materiały do inwentarza zabytkowych buków w Polsce. Nadbitka z "Ochrony Przyrody" r. 17, 1937. 27 cm, str. (230-252), ilustr., broszura.
20,00 PLN
Pawłowski Bogumił: Zagadnienie ochrony szaty roślinnej Gór Czywczyńskich (1937)
Pawłowski Bogumił: Zagadnienie ochrony szaty roślinnej Gór Czywczyńskich (1937)
Pawłowski Bogumił: Zagadnienie ochrony szaty roślinnej Gór Czywczyńskich. Nadbitka z "Ochrony Przyrody" r. 17, 1937. 27 cm, str. (93-110), ilustr., broszura.
20,00 PLN
Blink. 100 photographers, 10 curators, 10 writers.
Blink. 100 photographers, 10 curators, 10 writers.
Blink. 100 photographers, 10 curators, 10 writers. London - New York 2002. Phaidon Press 2002. Format 23x35 cm, str. (440), ilustr., opr. tw. z obw.
95,00 PLN
Pawłowski Bogumił: Wrotycz Zawadzkiego Tanaceum Zawadzkii (Herb.) (1934)
Pawłowski Bogumił: Wrotycz Zawadzkiego Tanaceum Zawadzkii (Herb.) (1934)
Pawłowski Bogumił: Wrotycz Zawadzkiego Tanaceum Zawadzkii (Herb.) Nadbitka z "Ochrony Przyrody" r. 14, 1934. 27 cm, str. (64-67), ilustr., broszura.
15,00 PLN
Krajobrazy roślinne Polski. Pod red. Z. Wóycickiego. Zeszyt XI.
Krajobrazy roślinne Polski. Pod red. Z. Wóycickiego. Zeszyt XI.
Krajobrazy roślinne Polski. Pod red. Z. Wóycickiego. Zeszyt XI. Roślinność Puszczy Kampinoskiej przez Romana Kobendzę. 10 tablic. Warszawa 1927. Wyd. Kasy im. Mian. 30 cm, str. 18, tablic 10, teka kart.
95,00 PLN
Polichtówna Janina: Ostańce Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej, ich geneza i znaczenie w krajobrazie.
Polichtówna Janina: Ostańce Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej, ich geneza i znaczenie w krajobrazie.
Polichtówna Janina: Ostańce Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej, ich geneza i znaczenie w krajobrazie. Osobne odb. z "Ochrony Przyrody" R.28. Kraków 1962. 30 cm, str. (255-284), ilustr., broszura. (pryw. dedyk.)
20,00 PLN
Drzał Maria: Morfologia dorzecza Prądnika. (Materiały do dokumentacji form przyrody nieożywionej)
Drzał Maria: Morfologia dorzecza Prądnika. (Materiały do dokumentacji form przyrody nieożywionej)
Drzał Maria: Morfologia dorzecza Prądnika. (Materiały do dokumentacji form przyrody nieożywionej). Kraków 1954. 30 cm, str. (41-66); tabl.3, broszura.
20,00 PLN
Pokaż:
60 120 180