Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Antykwariat Księgarski

Józef Nowosielski

Kraków, ul. Stolarska 8 -10  (w Kramach Dominikańskich, obok Galerii Plakatu)

BGŻ BNP PARIBAS: 47 2030 0045 1110 0000 0003 4470

 

ANTYKWARIAT ZAPRASZA OD PONIEDZIAŁKU - DO PIĄTKU w godz. 10.00 - 18.00

Kontakt telefoniczny tylko w godzinach otwarcia antykwariatu

tel. 12 422-62-88

info@antykwariatksiegarski.com.pl

 

Gałczyński Konstanty Ildefons: Poezje.
Gałczyński Konstanty Ildefons: Poezje.
Gałczyński Konstanty Ildefons: Poezje. Ożarów Maz. 2018. Wyd. Oleksiejuk. 23 cm, str. 404, (1), opr. tw. z obw.
20,00 PLN
Asnyk Adam: Poezje.
Asnyk Adam: Poezje.
Asnyk Adam: Poezje. Ożarów Maz. 2018. Wyd. Oleksiejuk. 23 cm, str. 404, (1), opr. tw. z obw.
20,00 PLN
Studies on phisical and economic geography published on the occasion of the 23rd Congress of International Geographical Union in Moscow 1976 z. 43.
Studies on phisical and economic geography published on the occasion of the 23rd Congress of International Geographical Union in Moscow 1976 z. 43.
Studies on phisical and economic geography published on the occasion of the 23rd Congrass of International Geographical Union in Moscow 1976 z. 43. 25 cm, str. 197, opr. karton. (egz. częściowo nie rozcięty)
35,00 PLN
Piotrowski Ryszard: Smak kazachstańskiego piołunu.
Piotrowski Ryszard: Smak kazachstańskiego piołunu.
Piotrowski Ryszard: Smak kazachstańskiego piołunu. Warszawa 1991. Wyd. Bellona. 16 cm, str. 203, (3), opr. karton. (opr. lekko przytarta na brzegach)
25,00 PLN
Berger-Mayerowa Janina: Nie znane Esteicherowi "polonica" i "silesiaca" w starodrukach Biblioteki Śląskiej. Ser.1.
Berger-Mayerowa Janina: Nie znane Esteicherowi "polonica" i "silesiaca" w starodrukach Biblioteki Śląskiej. Ser.1.
Berger-Mayerowa Janina: Nie znane Esteicherowi "polonica" i "silesiaca" w starodrukach Biblioteki Śląskiej. Ser.1. Katowice 1961. Śląski Inst. Nauk. 21 cm, str. 72, opr. karton. (lekko uszkodz. grzbiet)
30,00 PLN
Mowszowicz Jakub: Zarys zagadnień fizjograficzno-florystycznych województwa łódzkiego.
Mowszowicz Jakub: Zarys zagadnień fizjograficzno-florystycznych województwa łódzkiego.
Mowszowicz Jakub: Zarys zagadnień fizjograficzno-florystycznych województwa łódzkiego. (Referat wygłoszony na XXXIV Zjeździe P.T.B. w Łodzi w dn. 20IX.1961 r.) Łódź 1962. Ł.T.N. 24 cm, str. 44, opr. karton. Soc. Scien. Lodzien. Wydz. III, sec. III, nr 80.
30,00 PLN
Meusel Hermann, Buhl Andreas: Verbreitungskarten mitteldeutscher Leitpflanzen, 10 Reihe.
Meusel Hermann, Buhl Andreas: Verbreitungskarten mitteldeutscher Leitpflanzen, 10 Reihe.
Meusel Hermann, Buhl Andreas: Verbreitungskarten mitteldeutscher Leitpflanzen, 10 Reihe. (als Manuskript gedruckt). Wissenschaftliche Zeitschrift der Martin-Luther-Universitat Halle-Wittenberg. Jahrgang XI, 1962. Heft 11. 30 cm, str. 1245-1317, ilustr., broszura. (załamany róg broszury)
40,00 PLN
Przewodnik Sesji Terenowych 49. Zjadu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Kielce 1-5. września 1992.
Przewodnik Sesji Terenowych 49. Zjadu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Kielce 1-5. września 1992.
Przewodnik Sesji Terenowych 49. Zjadu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Kielce 1-5. września 1992. Kielce 1992. WSP. PTG. 21 cm, str. 92, tabl., opr. karton.
25,00 PLN
Wycieczki geobotaniczne w dolinę Wisły i Brynicy. (Sympozjum. Bachotek nad Drwęcą 5-9. VI. 1980)
Wycieczki geobotaniczne w dolinę Wisły i Brynicy. (Sympozjum. Bachotek nad Drwęcą 5-9. VI. 1980)
Wycieczki geobotaniczne w dolinę Wisły i Brynicy. Sympozjum na temat: antropogeniczne przeobrażenia roślinności w dolinach rzecznych - ich interpretacja w związku z programem "Wisła". Bachotek nad Drwęcą 5-9. VI. 1980. Toruń 1980. U.M.K. 24 cm, str. 11, broszura. (drobne plamki na okł.)
15,00 PLN
Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku 1937 oraz Materiały do fizjografii kraju. (1939) T. 72.
Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku 1937 oraz Materiały do fizjografii kraju. (1939) T. 72.
Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku 1937 oraz Materiały do fizjografii kraju. Tom 72. Kraków 1939. PAU. 24 cm, str. LI, 546, ilustr. opr. karton. (blok pęknięty; okł. z drobrymi ubytkami; egz. nie rozcięty) Tu m.in. Walas Jan: Wędrówki roślin górskich wzdłuż rzek tatrzańskich.
200,00 PLN
Martini Fabrizio: Flora vascolare stantanea di Trieste.
Martini Fabrizio: Flora vascolare stantanea di Trieste.
Martini Fabrizio: Flora vascolare stantanea di Trieste. Trieste 2009. Lint Edit. 29 cm, str. 338, (1), ilustr., opr. tw.
70,00 PLN
Nakonieczny Stefan: Holoceńska morfogeneza Wyżyny Lubelskiej.
Nakonieczny Stefan: Holoceńska morfogeneza Wyżyny Lubelskiej.
Nakonieczny Stefan: Holoceńska morfogeneza Wyżyny Lubelskiej. (Rozprawa hab.) Lublin 1967. UMCS. 24 cm, str. 114, tabl., opr. karton. (dedyk. autora)
40,00 PLN
Stankowski Wojciech: Rzeźba eoliczna Polski północno - zachodniej na podstawie wybranych obszarów.
Stankowski Wojciech: Rzeźba eoliczna Polski północno - zachodniej na podstawie wybranych obszarów.
Stankowski Wojciech: Rzeźba eoliczna Polski północno - zachodniej na podstawie wybranych obszarów. Poznań 1963. P.T.P.N. 24 cm, str. 146, (1), ilustr., tabl. po opaską, opr. karton. Pr. Kom. Geogr.-Geolog. T.IV, zesz. 1.
30,00 PLN
Prace botaniczne VIII. Wrocław 1967.
Prace botaniczne VIII. Wrocław 1967.
Prace botaniczne VIII. Wrocław 1967. PWN. 24 cm, str. 128, (1), tabl, opr. karton. Acta Univ. Wratisl. nr 62.
45,00 PLN
Prace botaniczne IV. Wrocław 1964. (Rezerwat Łężczak / Łężczok)
Prace botaniczne IV. Wrocław 1964. (Rezerwat Łężczak / Łężczok)
Prace botaniczne IV. Wrocław 1964. PWN. 24 cm, str. 134, (1), opr. karton. Acta Univ. Wratisl. nr 24.
45,00 PLN
Lenczewski Jan: Niektóre rośliny kwiatowe zbiornika wodnego Druzno.
Lenczewski Jan: Niektóre rośliny kwiatowe zbiornika wodnego Druzno.
Lenczewski Jan: Niektóre rośliny kwiatowe zbiornika wodnego Druzno. Warszawa 1957. PWN. 25 cm, str. 24, opr. karton. Ekologia pol. - ser. A. T.V, nr 4.
18,00 PLN
Dobrowolski Radosław: Glacjalna i peryglacjalna transformacja rzeźby krasowej północnego przedpola wyżyn lubelsko-wołyńskich (Polska SE, Ukraina NW)
Dobrowolski Radosław: Glacjalna i peryglacjalna transformacja rzeźby krasowej północnego przedpola wyżyn lubelsko-wołyńskich (Polska SE, Ukraina NW)
Dobrowolski Radosław: Glacjalna i peryglacjalna transformacja rzeźby krasowej północnego przedpola wyżyn lubelsko-wołyńskich (Polska SE, Ukraina NW). Lublin 2006. Wyd. UMCS. 24 cm, str. 184, opr. karton.
18,00 PLN
Gajczak Jerzy: Poznajemy rośliny i zwierzęta Babiej Góry.
Gajczak Jerzy: Poznajemy rośliny i zwierzęta Babiej Góry.
Gajczak Jerzy: Poznajemy rośliny i zwierzęta Babiej Góry. Bielsko Biała (brw.). Wyd. Kleks. 16 cm, str. 160, ilustr., opr. karton. (drobne ryski na okł.)
16,00 PLN
Zając Maria: Index of general distribution maps. Vascular plants of Poland.
Zając Maria: Index of general distribution maps. Vascular plants of Poland.
Zając Maria: Index of general distribution maps. Vascular plants of Poland. Kraków 1992. Pol. Academy of Sciences. 21 cm, str. 76, opr. karton.
15,00 PLN
Szymborska Wisława: Wiersze wybrane. (+CD)
Szymborska Wisława: Wiersze wybrane. (+CD)
Szymborska Wisława: Wiersze wybrane. Wybór i układ Autorki. Wyd. nowe, uzup. Kraków 2012. Wyd. a5. 21 cm, str. 433, (2), opr. tw. lak. (Wyd. z płytą CD).
45,00 PLN
Arutjonow Sergej, Swietłow Georgij: Starzy i nowi bogowie Japonii.
Arutjonow Sergej, Swietłow Georgij: Starzy i nowi bogowie Japonii.
Arutjonow Sergej, Swietłow Georgij: Starzy i nowi bogowie Japonii. Przeł. M.E. Hensel. Warszawa 1973. PIW. 21 cm, str. 166, ilustr. opr. tw.
18,00 PLN
Smirnow Aleksiej: Scytowie.
Smirnow Aleksiej: Scytowie.
Smirnow Aleksiej: Scytowie. Przeł. J. Dancygier. Posłowie. Z. Bukowski. Warszawa 1974. PIW. 21 cm, str. 218, ilustr., opr. tw.
18,00 PLN
Edward Falkowski: Warszawskie konfrontacje.
Edward Falkowski: Warszawskie konfrontacje.
Edward Falkowski: Warszawskie konfrontacje. Tekst O. Budrewicz. Warszawa 1968. SiT. 25 cm, str. (2), 22; kart. złoż. 1, k. tabl. ilustr. (40), opr. pł. z obw. (obw. lekko przytarta)
18,00 PLN
Społeczeństwo w dobie modernizacji. Polacy i Niemcy w XIX i XX wieku.
Społeczeństwo w dobie modernizacji. Polacy i Niemcy w XIX i XX wieku.
Społeczeństwo w dobie modernizacji. Polacy i Niemcy w XIX i XX wieku. Studia ofiarowane prof. Kazimierzowi Wajdzie w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Red. nauk. R. Backer, M. Chamot, Z. Karpus. Toruń 2000. Wyd. UMK. 24 cm, str. 444, opr. karton.
40,00 PLN
Monographie botanicae, vol 67. Red. R. Olaczek.
Monographie botanicae, vol 67. Red. R. Olaczek.
Monographie botanicae, vol 67. Red. R. Olaczek. Warszawa 1985. PWN. PTB. 24 cm, str. 138, (4), tabl., opr. karton. Treść: Misiewicz J.: Investigations on the synanthropic flora of Polish sea harbours; Tomaszewicz H., Kłosowski S.: Roślinność wodna i szuwarowa jezior Pojezierza Sejneńskiego.
45,00 PLN
Ascherson P.: Erechthites hieracifolius in Schlesien. (Sonder-Abdruck aus den Berichten der Deutschen Botanischen Gesellschaft) 1902
Ascherson P.: Erechthites hieracifolius in Schlesien. (Sonder-Abdruck aus den Berichten der Deutschen Botanischen Gesellschaft) 1902
Ascherson P.: Erechthites hieracifolius in Schlesien. (Sonder-Abdruck aus den Berichten der Deutschen Botanischen Gesellschaft. B.XX, H.2.). Berlin 1902. Gebruder Borntraeger. 24 cm, str. 129-140, broszura. (wpis własn. na okł., oddarty róg jednej z kart - bez szkody dla tekstu)
30,00 PLN
Matuszko Dorota: Chmury i pogoda.
Matuszko Dorota: Chmury i pogoda.
Matuszko Dorota: Chmury i pogoda. Kraków 2006. Wyd. UJ. 23 cm, str. 98, tabl. ilustr., opr. karton
25,00 PLN
Obrachunki Boyowskie. Satyry, fraszki, pastisze oraz karykatury w wyborze Barbary Winklowej.
Obrachunki Boyowskie. Satyry, fraszki, pastisze oraz karykatury w wyborze Barbary Winklowej.
Obrachunki Boyowskie. Satyry, fraszki, pastisze oraz karykatury w wyborze Barbary Winklowej. W oprac. graf. Eryka Lipińskiego. Warszawa 1975. PIW. 24 cm, str. 102, (2), ilustr., opr. karton z obw. (lekkie załamanie rogu okł.)
18,00 PLN
Frankowska - Makała Monika, Makała Rafał: Złoty wiek Pomorza. Sztuka na dworze książąt pomorskich w XVI i XVII wieku.
Frankowska - Makała Monika, Makała Rafał: Złoty wiek Pomorza. Sztuka na dworze książąt pomorskich w XVI i XVII wieku.
Frankowska - Makała Monika, Makała Rafał: Złoty wiek Pomorza. Sztuka na dworze książąt pomorskich w XVI i XVII wieku. Szczecin 2011. Muz. Narodowe. 23 cm, str. 49, (2), ilustr., opr. karton. (lekko uszkodz. tylna okł.) Przewodnik po wystawie.
25,00 PLN
Eicher D.L.: Czas geologiczny. (Bibl. Nauk o Ziemi)
Eicher D.L.: Czas geologiczny. (Bibl. Nauk o Ziemi)
Eicher D.L.: Czas geologiczny. Przekł. A. Hoffman. Warszawa 1979. PWN. 21 cm, str. 216, tabl., opr. karton. Bibl Nauk o Ziemi.
15,00 PLN
Laporte L.F.: Kopalne środowiska naturalne. (Bibl. Nauk o Ziemi)
Laporte L.F.: Kopalne środowiska naturalne. (Bibl. Nauk o Ziemi)
Laporte L.F.: Kopalne środowiska naturalne. Przekł. A. Hoffman. Warszawa 1978. PWN. 21 cm, str. 163, (1), ilustr., opr. karton. Bibl Nauk o Ziemi.
15,00 PLN
Nawara Krystyna: Tajemnice milczących miliardów.
Nawara Krystyna: Tajemnice milczących miliardów.
Nawara Krystyna: Tajemnice milczących miliardów. Warszawa 1983. Iskry. 20 cm, str. 185, (3), tabl. ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Urban ecology. Ed. by M.A. Ozturk, U. Erdem, G. Gork.
Urban ecology. Ed. by M.A. Ozturk, U. Erdem, G. Gork.
Urban ecology. Ed. by M.A. Ozturk, U. Erdem, G. Gork. Izmir - Turkiye (1991). Ege University Press. 24 cm, str. 427, opr. karton.
40,00 PLN
Berg L.S.: Przyroda ZSRR.
Berg L.S.: Przyroda ZSRR.
Berg L.S.: Przyroda ZSRR. Przekł. A. Skirgiełło, K. Straszewska. Warszawa 1962. PWN. 25 cm, str. 482, (1), ilustr., opr. pł. z obw.
25,00 PLN
Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.  Przyroda. Z.2. (1965)
Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Przyroda. Z.2. (1965)
Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Przyroda. Z.2. Bytom 1965. 24 cm, str. 190, ilustr., tabl., opr. karton. (załamany róg opr.) Treść: Kobierski L.: Flora i fenologia Lasu Segieckiego; Kobierski L.: Rezerwat leśny "Dęby Boruszowskie" na Wyżynie Śląskiej; Ludera F.: Zespoły leśne Beskidu Śląskiego; Dudziak J.: Zabytkowe głazy narzutowe w woj. katowickim.
40,00 PLN
Streszczenie referatów i przewodnik wycieczkowy Zjazdu regionalnego Pol. Tow. Geogr. Zielona Góra 26-28 czerwca 1961 r.
Streszczenie referatów i przewodnik wycieczkowy Zjazdu regionalnego Pol. Tow. Geogr. Zielona Góra 26-28 czerwca 1961 r.
Streszczenie referatów i przewodnik wycieczkowy Zjazdu regionalnego Pol. Tow. Geogr. Zielona Góra 26-28 czerwca 1961 r. Poznań 1961. PTG. 24 cm, str. 68, tabl., opr. karton. (lekko uszkodz. opr.)
40,00 PLN
Objaśnienia do mapy geomorfologicznej 1:50000 Arkusz N-33-143-A Kórnik.
Objaśnienia do mapy geomorfologicznej 1:50000 Arkusz N-33-143-A Kórnik.
Objaśnienia do mapy geomorfologicznej 1:50000 Arkusz N-33-143-A Kórnik. Oprac. E. Tomaszewski. Warszawa 1961. PAN. Inst. Geogr. 21 cm, str. (2), 49, (1), tabl., opr. karton. Dokum. geogr. zesz. 6.
20,00 PLN
Przyroda białostocczyzny i jej ochrona.
Przyroda białostocczyzny i jej ochrona.
Przyroda białostocczyzny i jej ochrona. Warszawa 1973. PWN. 24 cm, str. 202, ilustr., opr. karton. (+ Tabele i rysunki. Teczka) Pr. Białostoc. Tow. Nauk. nr 19. (teczka karton. lekko podniszczona)
35,00 PLN
Saloni Zygmunt: Cechy składniowe polskiego czasownika.
Saloni Zygmunt: Cechy składniowe polskiego czasownika.
Saloni Zygmunt: Cechy składniowe polskiego czasownika. Wrocław 1976. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 156, opr. karton. Pr. językoznawcze, nr 76.
18,00 PLN
Kisała Tadeusz: Nasze nazwiska.
Kisała Tadeusz: Nasze nazwiska.
Kisała Tadeusz: Nasze nazwiska. Warszawa 1996. LSW. 21 cm, str. 302, opr. karton.
25,00 PLN
Zawadzki Jarosław Maciej: 1000 najpopularniejszych nazwisk w Polsce.
Zawadzki Jarosław Maciej: 1000 najpopularniejszych nazwisk w Polsce.
Zawadzki Jarosław Maciej: 1000 najpopularniejszych nazwisk w Polsce. Warszawa 2002. Świat Książki. 24 cm, str. 303, (1), opr. tw. (żółta plamka na marginesie jednej z kart)
18,00 PLN
Brzozowski Stanisław: Pamiętnik.
Brzozowski Stanisław: Pamiętnik.
Brzozowski Stanisław: Pamiętnik. Fragmentami listów autora i objaśnieniami uzup. O. Ortwin. Wstęp A. Mencwel. Warszawa 2000. Czytelnik. 20 cm, str. 187, (3), opr. karton.
16,00 PLN
Lurczyński Mieczysław: Sonety. (Bibl. Kameny)
Lurczyński Mieczysław: Sonety. (Bibl. Kameny)
Lurczyński Mieczysław: Sonety. Hanower 1947. Wyd. Pol. Związku Wychodźctwa Przymusowego. 15 cm, str. 16, broszura. Biblioteka "Kameny" nr 15.
16,00 PLN
Rakoczy Eustachy: Jasnogórska Mensa Mariana.
Rakoczy Eustachy: Jasnogórska Mensa Mariana.
Rakoczy Eustachy: Jasnogórska Mensa Mariana. Warszawa 1985. ATK. 20 cm, str. 75, (1); tabl. ilustr., opr. karton.
18,00 PLN
Ryszka Czesław: Apokalipsa i miłosierdzie.
Ryszka Czesław: Apokalipsa i miłosierdzie.
Ryszka Czesław: Apokalipsa i miłosierdzie. Bytom 1996. Of. Wyd. 4K. 20 cm, str. 198, ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Baumann Benedykta Karolina: Na końcu schodów. Opowieść o Matce Kolumbie Białeckiej, założycielce dominikanek.
Baumann Benedykta Karolina: Na końcu schodów. Opowieść o Matce Kolumbie Białeckiej, założycielce dominikanek.
Baumann Benedykta Karolina: Na końcu schodów. Opowieść o Matce Kolumbie Białeckiej, założycielce dominikanek. Kraków 2015. Wyd. Karmelitów Bosych. 21 cm, str. 698, ilustr., opr. karton. (dedyk. autorki)
30,00 PLN
Szennikow A.P.: Vvedeniye v geobotaniku.
Szennikow A.P.: Vvedeniye v geobotaniku.
Szennikow A.P.: Vvedeniye v geobotaniku. Leningrad 1964. Izd. Leningradskogo Uniwersiteta. 23 cm, str. 446, opr. tw.
20,00 PLN
Małkowska - Holcerowa Teresa: Ruiny zamku Lipowiec.
Małkowska - Holcerowa Teresa: Ruiny zamku Lipowiec.
Małkowska - Holcerowa Teresa: Ruiny zamku Lipowiec (wieś Babice, pow. Chrzanów, woj. krakowskie). Chrzanów 1973. Muz. w Chrzanowie. 21 cm, str. 49, (3), ilustr., opr. karton
15,00 PLN
Wójcik Zdzisława: Charakterystyka i ocena siedlisk polnych metodami bioindykacyjnymi.
Wójcik Zdzisława: Charakterystyka i ocena siedlisk polnych metodami bioindykacyjnymi.
Wójcik Zdzisława: Charakterystyka i ocena siedlisk polnych metodami bioindykacyjnymi. Warszawa 1983. Wyd. SGGW-AR. 24 cm str. 79, tabl. opr. karton.
40,00 PLN
Bachtiejew F.: Oczerki po istorii i gieografii ważniejszych kulturnych rastienij.
Bachtiejew F.: Oczerki po istorii i gieografii ważniejszych kulturnych rastienij.
Bachtiejew F.: Oczerki po istorii i gieografii ważniejszych kulturnych rastienij. Moskwa 1960. Gosud. Uczebno-Pedagog. Izd. 23 cm, str. 370, ilustr., opr. pł.. (lekko przybrudzona opr., podpis własn.)
35,00 PLN
Zabinkova N., Kirpicznikov M.: Łatinsko-russkij słowar dla botanikow.
Zabinkova N., Kirpicznikov M.: Łatinsko-russkij słowar dla botanikow.
Zabinkova N., Kirpicznikov M.: Łatinsko-russkij słowar dla botanikow. Moskwa 1957. Inzd. Akad. Nauk SSSR. 23 cm str. 334 (1) opr. pł. Sprawocznoje posobije po sistiematikie wysszych rastienij. T.2.
45,00 PLN
Studia geomorphologica carpatho-balcanica. Vol. XII.
Studia geomorphologica carpatho-balcanica. Vol. XII.
Studia geomorphologica carpatho-balcanica. Vol. XII. Wrocław 1978. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm str. 189, (2), opr karton.
25,00 PLN
Geografia. Słownik. (Wyd. Greg)
Geografia. Słownik. (Wyd. Greg)
Geografia. Słownik. Kraków 2004. Wyd. Greg. 21 cm, str. 335, opr. tw. lak. Pojęcia i definicje, mapy, wykresy, dane statystyczne.
18,00 PLN
Ficker Heinrich: O pogodzie. (Bibl. Problemów)
Ficker Heinrich: O pogodzie. (Bibl. Problemów)
Ficker Heinrich: O pogodzie. Przekł. J. Michalczewski. Warszawa 1958. PWN. 20 cm, str. 195, (1), ilustr., opr. pł. z obw. Bibl. Problemów.
16,00 PLN
Kushner Harold S.: Kiedy złe rzeczy zdarzają się dobrym ludziom.
Kushner Harold S.: Kiedy złe rzeczy zdarzają się dobrym ludziom.
Kushner Harold S.: Kiedy złe rzeczy zdarzają się dobrym ludziom. Przekł. M. Koraszewska. Warszawa 1993. Wyd. Verbinum. 17 cm, str. 158, opr. karton. (delikatne przybrudzenia)
25,00 PLN
Stpiczyński Aleksander: Wbrew wyrokowi losu.
Stpiczyński Aleksander: Wbrew wyrokowi losu.
Stpiczyński Aleksander: Wbrew wyrokowi losu. Warszawa 1988. Pax. 20 cm, str. 155, opr. karton.
15,00 PLN
Waltoś Stanisław: Krajobraz "Wesela"
Waltoś Stanisław: Krajobraz "Wesela"
Waltoś Stanisław: Krajobraz "Wesela". Wyd. 2. popr. i uzup. Bochnia - Kraków 1992. Prow. Of. Wyd. Exartim. 21 cm, str. 77, ilustr., opr. karton.
12,00 PLN
Pietrygowa Zofia: Odpływ podziemny w ogólnym obiegu wody w Karpatach na przykładzie dorzecza Skawy.
Pietrygowa Zofia: Odpływ podziemny w ogólnym obiegu wody w Karpatach na przykładzie dorzecza Skawy.
Pietrygowa Zofia: Odpływ podziemny w ogólnym obiegu wody w Karpatach na przykładzie dorzecza Skawy. Warszawa 1975. Inst. Meteor. i Gosp. Wodnej. 21 cm, str. 251, tabl., opr. karton. Mat. badawcze Ser. spec. nr 5.
45,00 PLN
Motyka Józef: Z zagadnień ekologii buka. (Fagus silvatica L.)
Motyka Józef: Z zagadnień ekologii buka. (Fagus silvatica L.)
Motyka Józef: Z zagadnień ekologii buka. (Fagus silvatica L.) Lublin 1953. Nakł. UMCS. 24 cm, str. 121-164, k. tabl. (2), opr. karton. Annales UMCS. Vol. VIII, 6. Sec. C.
30,00 PLN
Ehrlich Stanisław: Oblicza pluralizmów.
Ehrlich Stanisław: Oblicza pluralizmów.
Ehrlich Stanisław: Oblicza pluralizmów. Wyd. 2, uzup. Warszawa 1985. PWN. 20 cm, str. 427, (1), opr. karton.
25,00 PLN
Pokaż:
60 120 180