Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Antykwariat Księgarski

Józef Nowosielski

Zapraszamy do siedziby naszego antykwariatu w Krakowie przy ulicy Stolarskiej 8 -10 

(w Kramach Dominikańskich, obok Galerii Plakatu)

ZAPRASZAMY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 10-18.

Kontakt telefoniczny jest możliwy tylko w godzinach otwarcia antykwariatu

Tel. 12 422-62-88

Nasz e-mail:  info@antykwariatksiegarski.com.pl

Konto bankowe: BNP PARIBAS 47 2030 0045 1110 0000 0003 4470

 

Kłosińska Janina: Ikony.
Kłosińska Janina: Ikony.
Kłosińska Janina: Ikony. Kraków 1973. Muz. Narod. w Krakowie. 25 cm, str. 312, (3), tabl., ilustr., opr. pł. z obw. (podlejona obw.) Muzeum Narodowe w Krakowie, katalogi zbiorów. T.1.
60,00 PLN
Hopliński Jan: Technologia malarska i techniki malarskie. (1934)
Hopliński Jan: Technologia malarska i techniki malarskie. (1934)
Hopliński Jan: Technologia malarska i techniki malarskie. Kraków 1934. Czc. i nakł. własnym. 23 cm, str. 303, (1), opr. oryg. karton. (lekko uszkodz. grzbiet)
80,00 PLN
Ślesiński Władysław: Konserwacja zabytków sztuki. T.1. Malarstwo sztalugowe i ścienne.
Ślesiński Władysław: Konserwacja zabytków sztuki. T.1. Malarstwo sztalugowe i ścienne.
Ślesiński Władysław: Konserwacja zabytków sztuki. T.1. Malarstwo sztalugowe i ścienne. Warszawa 1989. Arkady. 24 cm, str. 178, (2); ilustr. 100 na tabl., opr. tw. z obw.
35,00 PLN
Tisseron Serge: Dziecko w świecie obrazów.
Tisseron Serge: Dziecko w świecie obrazów.
Tisseron Serge: Dziecko w świecie obrazów. Przekł. E. Burakowska. Warszawa 2006. Inst. Wyd. Pax. 19 cm, str. 128, (4), opr. karton. Wychowanie bez porażek.
18,00 PLN
Braun - Gałkowska Maria: W tę samą stronę. Książka dla nauczycieli o wychowaniu i lekcjach wychowawczych.
Braun - Gałkowska Maria: W tę samą stronę. Książka dla nauczycieli o wychowaniu i lekcjach wychowawczych.
Braun - Gałkowska Maria: W tę samą stronę.. Książka dla nauczycieli o wychowaniu i lekcjach wychowawczych. (Wyd. 2. popr. i uzup.) Warszawa 1998. Wyd. Krupski i S-ka. 24 cm, str. 162, (1), opr. karton.
18,00 PLN
Rostański Krzysztof, Rostański Krzysztof Marek: Klucz do oznaczania wybranych gatunków drzewiastych.
Rostański Krzysztof, Rostański Krzysztof Marek: Klucz do oznaczania wybranych gatunków drzewiastych.
Rostański Krzysztof, Rostański Krzysztof Marek: Klucz do oznaczania wybranych gatunków drzewiastych. Krzeszowice 1999. Wyd. Kubajak. 21 cm, str. 127, ilustr., opr. karton. (pryw. dedyk.)
28,00 PLN
Smith John Maynard: Problemy biologii.
Smith John Maynard: Problemy biologii.
Smith John Maynard: Problemy biologii. Przekł. M. A. Bitner. Warszawa 1992. PWN. 19 cm, str. 191, (1), opr. karton.
16,00 PLN
Szukalski Jerzy: Środowisko geograficzne Trójmiasta (Gdańsk - Sopot - Gdynia).
Szukalski Jerzy: Środowisko geograficzne Trójmiasta (Gdańsk - Sopot - Gdynia).
Szukalski Jerzy: Środowisko geograficzne Trójmiasta (Gdańsk - Sopot - Gdynia). Gdańsk 1974. Wyd. U.G. 24 cm, str. 152, opr. karton. (dedyk. autora)
20,00 PLN
Osterloff Barbara, Raszewska Magdalena, Sielicki Krzysztof: Leksykon teatralny.
Osterloff Barbara, Raszewska Magdalena, Sielicki Krzysztof: Leksykon teatralny.
Osterloff Barbara, Raszewska Magdalena, Sielicki Krzysztof: Leksykon teatralny. Warszawa 1996. Wyd. Twj Styl. 21 cm, str. 283, (2), opr. tw.
18,00 PLN
Mańczak Witold: Przegląd języków romańskich.
Mańczak Witold: Przegląd języków romańskich.
Mańczak Witold: Przegląd języków romańskich. Kraków 1997. PAN. Wyd. i Druk. "Secesja" 19 cm, str. 61, (3), ilustr., opr. karton. Nauka dla wszystkich, nr 456
15,00 PLN
Ziółkowska Aleksandra: Na tropach Wańkowicza.
Ziółkowska Aleksandra: Na tropach Wańkowicza.
Ziółkowska Aleksandra: Na tropach Wańkowicza. Warszawa 1989. Wyd. Pol. Tow. Wydawców Książek. 20 cm, str. 126, (4), tabl. ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Kondratow Aleksander: Lemuria, klucz do przeszłości?
Kondratow Aleksander: Lemuria, klucz do przeszłości?
Kondratow Aleksander: Lemuria, klucz do przeszłości? Przeł. R. Sadowski. Warszawa 1983. Iskry. 19 cm, str. 222, (2), opr. karton
15,00 PLN
Wit Stosz (Wit Stwosz). Studia o sztuce i recepcji. Pr. zb. pod red. A. Labudy.
Wit Stosz (Wit Stwosz). Studia o sztuce i recepcji. Pr. zb. pod red. A. Labudy.
Wit Stosz. Studia o sztuce i recepcji. Pr. zb. pod red. A. Labudy. Warszawa - Poznań 1986. PWN. 24 cm, str. 186, (2), ilustr., opr. karton. z obw.
35,00 PLN
Parki narodowe i rezerwaty przyrody. (T.14, nr 3. 1995) Referaty z konfer. "Znaczenie Gorczańskiego Parku Narodowego jako obiektu badawczego w Beskidach Zachodnich"
Parki narodowe i rezerwaty przyrody. (T.14, nr 3. 1995) Referaty z konfer. "Znaczenie Gorczańskiego Parku Narodowego jako obiektu badawczego w Beskidach Zachodnich"
Parki narodowe i rezerwaty przyrody. T.14, nr 3. Białowieża 1995. Kraj. Zarząd Parków Narod. - Białowieski Park Narod. 24 cm, str. 133, (2), opr. karton. (nieaktualna pieczątka własn.) Zawiera część referatów konferencji "Znaczenie Gorczańskiego Parku Narodowego jako obiektu badawczego w Beskidach Zachodnich" 12-13.V.1994 r.
45,00 PLN
Nadolski Andrzej: Broń i strój rycerstwa polskiego w średniowieczu.
Nadolski Andrzej: Broń i strój rycerstwa polskiego w średniowieczu.
Nadolski Andrzej: Broń i strój rycerstwa polskiego w średniowieczu. Ilustr. A. Klein. Wrocław 1979. Ossol. 25 cm, str. 126, (2), k. tabl. 25; ilustr., opr. tw.
25,00 PLN
Komorowski Krzysztof, Sawicka Irena: Wacław Lipiński. Żołnierz, historyk, publicysta.
Komorowski Krzysztof, Sawicka Irena: Wacław Lipiński. Żołnierz, historyk, publicysta.
Komorowski Krzysztof, Sawicka Irena: Wacław Lipiński. Żołnierz, historyk, publicysta. Warszawa 1999. Of. Wyd. Audiutor. 24 cm, str. 48, opr. karton.
18,00 PLN
Miller Jan: Chorągwie i flagi polskie.
Miller Jan: Chorągwie i flagi polskie.
Miller Jan: Chorągwie i flagi polskie. Warszawa 1962. NK. 18 cm, str. 34, (2), (24), ilustr., opr. tw.
16,00 PLN
Ludzie bezpieki województwa krakowskiego. Obsada stanowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w województwie krakowskim w latach 1945 - 1990.
Ludzie bezpieki województwa krakowskiego. Obsada stanowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w województwie krakowskim w latach 1945 - 1990.
Ludzie bezpieki województwa krakowskiego. Obsada stanowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w województwie krakowskim w latach 1945 - 1990. Informator personalny. Kraków 2007. IPN. 24 cm, str. 623, ilustr., opr. tw.
30,00 PLN
Triendriakow Władimir: Na szczęśliwej wyspie komunizmu.
Triendriakow Władimir: Na szczęśliwej wyspie komunizmu.
Triendriakow Władimir: Na szczęśliwej wyspie komunizmu. Przekł. W. Bieńkowska, E. Siemaszkiewicz, R. Lasotowa. Warszawa 1991. Wyd. Krąg. 19 cm, str. 245, (3), opr. karton. (załamanie rogu opr.)
18,00 PLN
Badania fizjograficzne nad Polską Zachodnią, T.V.
Badania fizjograficzne nad Polską Zachodnią, T.V.
Badania fizjograficzne nad Polską Zachodnią, T.V. Poznań 1959. PWN. 25 cm, str. 250 (1), ilustr., tabl., mapy, opr. karton. P.T.P.N. Wydz. mat.- przyrod.
35,00 PLN
Świderski Bolesław: Bibliografia geografii fizycznej Pomorza. Cz. 1.
Świderski Bolesław: Bibliografia geografii fizycznej Pomorza. Cz. 1.
Świderski Bolesław: Bibliografia geografii fizycznej Pomorza. Cz. 1. Poznań 1962. PTPN. 24 cm, str. 173, (1), opr. karton. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Komitet Fizjograficzny.
28,00 PLN
Podział Polski Północno-Zachodniej na regiony fizycznogeograficzne. Pr. zb. pod red. T. Bartkowskiego.
Podział Polski Północno-Zachodniej na regiony fizycznogeograficzne. Pr. zb. pod red. T. Bartkowskiego.
Podział Polski Północno-Zachodniej na regiony fizycznogeograficzne. Pr. zb. pod red. T. Bartkowskiego. Poznań 1968. UAM. 24 cm, str. 204, tabl., opr. karton.
30,00 PLN
Inwentaryzacja krajoznawcza województwa warszawskiego.
Inwentaryzacja krajoznawcza województwa warszawskiego.
Inwentaryzacja krajoznawcza województwa warszawskiego. Wyd.2.. Warszawa 1969. PTTK. 24 cm, str. 165, (3), opr. karton.
30,00 PLN
Riedkije i isczezajuszczije widy rastienij Biełorussii i Litwy.
Riedkije i isczezajuszczije widy rastienij Biełorussii i Litwy.
Riedkije i isczezajuszczije widy rastienij Biełorussii i Litwy. Minsk 1987. "Nauka i Technika". 20 cm, str. 350, (2), ilustr., opr. tw.
28,00 PLN
Koszarski Włodzimierz: Bogactwa mineralne Dolnego Śląska.
Koszarski Włodzimierz: Bogactwa mineralne Dolnego Śląska.
Koszarski Włodzimierz: Bogactwa mineralne Dolnego Śląska. Warszawa 1963. PZWS. 21 cm, str. 131, ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Bousquet J., Michel F.-B.: Alergie.
Bousquet J., Michel F.-B.: Alergie.
Bousquet J., Michel F.-B.: Alergie. Przeł. z franc. J. Kluza. Katowice 1999. Wyd. Książnica. 18 cm, str. 125, (3), ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Mrówczyński Jerzy: Z ducha zmartwychwstania. Życie wewnętrzne Bogdana Jańskiego.
Mrówczyński Jerzy: Z ducha zmartwychwstania. Życie wewnętrzne Bogdana Jańskiego.
Mrówczyński Jerzy: Z ducha zmartwychwstania. Życie wewnętrzne Bogdana Jańskiego. Wstęp biograficzny C. Ryszka. Kraków 1996. Alleluja, Wyd. Zmartwychwstańców. 20 cm, str. 381, opr. karton. (lekko wywinięte rogi okł.)
16,00 PLN
Poczet królów polskich według Jana Matejki. Oprac. J. Skarbowskiego.
Poczet królów polskich według Jana Matejki. Oprac. J. Skarbowskiego.
Poczet królów polskich według Jana Matejki. Oprac. J. Skarbowskiego. Biogramy królów S. Grodziski. Kraków 1961. WAiF. 34 cm, k. (145), ilustr. opr. pł. z obw. (podklejona obw.)
65,00 PLN
Słownik polsko - łaciński. 20000 wyrazów. Oprac. W. Wróblewski (1931)
Słownik polsko - łaciński. 20000 wyrazów. Oprac. W. Wróblewski (1931)
Słownik polsko - łaciński. 20000 wyrazów. Oprac. W. Wróblewski. Warszawa 1931. Wyd. Słowników. 10 cm, str. VII,706, LXVIII, opr. pł. (miniatura)
40,00 PLN
Słownik łacińsko - polski. Wg słownika H. Mengego i H. Kopii, oprac. K. Kumaniecki.
Słownik łacińsko - polski. Wg słownika H. Mengego i H. Kopii, oprac. K. Kumaniecki.
Słownik łacińsko - polski. Wg słownika H. Mengego i H. Kopii oprac. K. Kumaniecki. Warszawa 1973. PWN. 17 cm, str. 545, opr. pł.
30,00 PLN
Postkomunistyczne pokolenie. Pod red. B. Junga i K. Robertsa.
Postkomunistyczne pokolenie. Pod red. B. Junga i K. Robertsa.
Postkomunistyczne pokolenie. Pod red. B. Junga i K. Robertsa. Warszawa 1995. Książka i Wiedza. 21 cm, str. 239,, opr. karton.
25,00 PLN
Kozłowski Andrzej, Speczik Stanisław: Z geologią za pan brat.
Kozłowski Andrzej, Speczik Stanisław: Z geologią za pan brat.
Kozłowski Andrzej, Speczik Stanisław: Z geologią za pan brat. Warszawa 1988. Iskry. 21 cm, str. 334, (2), ilustr., opr. tw.
20,00 PLN
Rudolf Gajdoš. Výtvarné práce z let 1933-1973. (katalog výstavy).
Rudolf Gajdoš. Výtvarné práce z let 1933-1973. (katalog výstavy).
Rudolf Gajdoš. Výtvarné práce z let 1933-1973. (katalog výstavy). Regionální muzeum v Mikulově 1973. Format: 22x22 cm, str. (191), ilustr., opr. karton. z obw. (prywatna dedykacja)
30,00 PLN
Wierzbicka Anna, Wierzbicki Piotr: Praktyczna stylistyka.
Wierzbicka Anna, Wierzbicki Piotr: Praktyczna stylistyka.
Wierzbicka Anna, Wierzbicki Piotr: Praktyczna stylistyka. Warszawa 1970. WP. 20 cm, str. 244, opr. karton.
16,00 PLN
Nagajowa Maria: Słowo do słowa.
Nagajowa Maria: Słowo do słowa.
Nagajowa Maria: Słowo do słowa. Poradnik językowy dla uczniów wyższych klas szkoły podstawowej.. Warszawa 1984. WSiP. 20 cm, str. 192, opr. karton.
16,00 PLN
Fałat Julian: Pamiętniki.
Fałat Julian: Pamiętniki.
Fałat Julian: Pamiętniki. Katowice 1987. Śl. Inst. Nauk. 20 cm, str. 219, (1), ilustr., opr. karton. (lekko przytarty brzegi opr.)
16,00 PLN
Łepkowski Tadeusz: Simon Bolivar.
Łepkowski Tadeusz: Simon Bolivar.
Łepkowski Tadeusz: Simon Bolivar. Warszawa 1983. WP. 20 cm, str. 245, (2), tabl. ilustr., opr. pł. z obw. (lekko przytarta obw.)
16,00 PLN
Koszewska Barbara, Zabłocka Teresa: Zoologia. Jedność i różnorodność zwierząt.
Koszewska Barbara, Zabłocka Teresa: Zoologia. Jedność i różnorodność zwierząt.
Koszewska Barbara, Zabłocka Teresa: Zoologia. Jedność i różnorodność zwierząt. Warszawa 1997. WSiP. 24 cm, str. 243, (1), ilustr., opr. karton. Kompendium dla uczniów szkoły podstawowej.
30,00 PLN
Świtalski Edward: Podstawy geografii fizycznej ogólnej z elementami geologii.
Świtalski Edward: Podstawy geografii fizycznej ogólnej z elementami geologii.
Świtalski Edward: Podstawy geografii fizycznej ogólnej z elementami geologii. Toruń 2000. Of. Wyd. Turpress. 24 cm, str. 143, (1), ilustr., opr. karton.
25,00 PLN
Jakubik Anna: Biologia. Leksykon ucznia.
Jakubik Anna: Biologia. Leksykon ucznia.
Jakubik Anna: Biologia. Leksykon ucznia. Warszawa 1994. Wyd. Nauk.-Tech. 17 cm, str.258, (6), opr. karton.
16,00 PLN
Wiśniewska Katarzyna: Ekologia. Leksykon ucznia.
Wiśniewska Katarzyna: Ekologia. Leksykon ucznia.
Wiśniewska Katarzyna: Ekologia. Leksykon ucznia. Warszawa 1997. Wyd. Nauk.-Tech. 17 cm, str.220, (4), opr. karton.
16,00 PLN
Kazimierz i Stradom. Kościoły i klasztory. 1. vol. 1-3. (Katalog zabytków sztuki w Polsce. Tom IV, miasto Kraków, część IV.)
Kazimierz i Stradom. Kościoły i klasztory. 1. vol. 1-3. (Katalog zabytków sztuki w Polsce. Tom IV, miasto Kraków, część IV.)
Katalog zabytków sztuki w Polsce. Tom IV, miasto Kraków, część IV. Kazimierz i Stradom. Kościoły i klasztory. 1. vol. 1-3. Oprac. zb. pod red. I. Rejduch-Samkowej i J. Samka. Tekst i ilustracje. Warszawa 1995. Inst. Szt. PAN. 17 cm, str. XXVIII, [2], 177, [1] ; 339, [1]; 376, ilustr. opr. pł. obw.
60,00 PLN
 Wawel. Vol.1-2. Pr. zb. pod kier. i red. J. Szablowskiego. (Katalog zabytków sztuki w Polsce. Tom IV, miasto Kraków, część I.)
Wawel. Vol.1-2. Pr. zb. pod kier. i red. J. Szablowskiego. (Katalog zabytków sztuki w Polsce. Tom IV, miasto Kraków, część I.)
Katalog zabytków sztuki w Polsce. Tom IV, miasto Kraków, część I. Wawel. Vol.1-2. Pr. zb. pod kier. i red. J. Szablowskiego. 17 cm, str. XIV, [2], 244; [10], 37, [1], [566], ilustr., opr. pł. z obw.
50,00 PLN
Gradowski Michał: Dawne złotnictwo - technika i terminologia.
Gradowski Michał: Dawne złotnictwo - technika i terminologia.
Gradowski Michał: Dawne złotnictwo - technika i terminologia. Warszawa 1984. PWN. 24 cm, str. 158, ilustr. opr. karton.
30,00 PLN
Sienicki Stefan: Historia architektury wnętrz mieszkalnych.
Sienicki Stefan: Historia architektury wnętrz mieszkalnych.
Sienicki Stefan: Historia architektury wnętrz mieszkalnych. Warszawa 1954. Wyd. BiA. 24 cm, str. 251, ilustr. opr. pł. obw.
35,00 PLN
Śląsk pamięci Monte Cassino. Pod red. Witolda Żdanowicza.
Śląsk pamięci Monte Cassino. Pod red. Witolda Żdanowicza.
Śląsk pamięci Monte Cassino. Pod red. Witolda Żdanowicza. Katowice 1999. Muz. Śląskie. 29 cm, str. 1032, (4), ilustr., opr. tw. (otarcia rogów opr.)
65,00 PLN
Kałkowski Tadeusz: Tysiąc lat monety polskiej.
Kałkowski Tadeusz: Tysiąc lat monety polskiej.
Kałkowski Tadeusz: Tysiąc lat monety polskiej. Oprac. fot. A. Bróż. Kraków 1963. WL. 30 cm, str. 260, (4), ilustr., opr. pł. obw.
40,00 PLN
Knobloch Mieczysław: Polska biżuteria.
Knobloch Mieczysław: Polska biżuteria.
Knobloch Mieczysław: Polska biżuteria. Wrocław-Warszawa 1980. Ossol. 19 cm, str. 106, 129 ilustr. opr. pł. obw. Historia, Technologia materiałów i narzędzia, Znaki cechowe.
25,00 PLN
Osińska Barbara: Sztuka i czas. T.1-4.
Osińska Barbara: Sztuka i czas. T.1-4.
Osińska Barbara: Sztuka i czas. Podręcznik dla liceum sztuk plastycznych. T.1-4. Warszawa 1986. WSIP. 24, opr. tw.
80,00 PLN
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Biologia XVII.
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Biologia XVII.
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Biologia XVII. Toruń 1978. Uniwersytet Mikołaja Kopernika. 24 cm, str. 210, (1), tabl, opr. karton. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, z. 36. Biologia XVII.
35,00 PLN
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Biologia XX.
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Biologia XX.
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Biologia XX. Toruń 1977. Uniwersytet Mikołaja Kopernika. 24 cm, str. 148, (1), tabl, opr. karton. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, z. 42. Biologia XX.
35,00 PLN
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Biologia XXII.
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Biologia XXII.
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Biologia XXII. Toruń 1978. Uniwersytet Mikołaja Kopernika. 24 cm, str. 151, (1), tabl, opr. karton. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, z. 45. Biologia XXII.
35,00 PLN
Estreicher Karol: Historia sztuki w zarysie.
Estreicher Karol: Historia sztuki w zarysie.
Estreicher Karol: Historia sztuki w zarysie. Wyd. IV. Warszawa - Kraków 1981. PWN. 20 cm, str. 563, (1), ilustr. w tekście i na tabl., opr. pł. z obw.
30,00 PLN
Jasiński Tomasz J.: Dziecko nie mówi. Badanie przymierza rodzinnego w triadzie: matka, ojciec, dziecko.
Jasiński Tomasz J.: Dziecko nie mówi. Badanie przymierza rodzinnego w triadzie: matka, ojciec, dziecko.
Jasiński Tomasz J.: Dziecko nie mówi. Badanie przymierza rodzinnego w triadzie: matka, ojciec, dziecko. Warszawa 2005. WUW. 23 cm, str. 160, opr. karton.
18,00 PLN
Jakubczyk Tadeusz: Surowce w przetwórstwie zbóż.
Jakubczyk Tadeusz: Surowce w przetwórstwie zbóż.
Jakubczyk Tadeusz: Surowce w przetwórstwie zbóż. Wyd. 2. popr. Warszawa 1985. WSIP. 20 cm, str. 263, (1), opr. karton.
30,00 PLN
Boczar Mirosława, Manterys Krystyna: Geologia Polski.
Boczar Mirosława, Manterys Krystyna: Geologia Polski.
Boczar Mirosława, Manterys Krystyna: Geologia Polski. Warszawa 1971. Wyd. Geologiczna. 21 cm, str. 280, (4), ilustr., mapa, tabl. pod opaską, opr. tw.
35,00 PLN
Demitologizacja, świadectwo, dialog. Niemiecka filozofia religii.
Demitologizacja, świadectwo, dialog. Niemiecka filozofia religii.
Demitologizacja, świadectwo, dialog. Niemiecka filozofia religii. Red. J. Barcik, G. Chrzanowski. Kraków 2008. Wyd. nauk PAT. 20 cm, str. 334, opr. karton. (plamki na brzegu bloku, załamany róg okł.)
18,00 PLN
Kobendzina Jadwida: Puszcza Kampinoska - park narodowy.
Kobendzina Jadwida: Puszcza Kampinoska - park narodowy.
Kobendzina Jadwida: Puszcza Kampinoska - park narodowy. (Nadbitka z t.III. "Nauczyciel krajoznawca na Mazowszu") Warszawa 1962. Nakł. Woj. Konserw. Przyrody. 24 cm, str. 32, mapa, ilustr., broszura. (exlibris)
18,00 PLN
Wybór pism Zofii Pauli Tajber. Cz.II.
Wybór pism Zofii Pauli Tajber. Cz.II.
Wybór pism Zofii Pauli Tajber. Cz.II. Przygot. do wyd. o. Joachim Roman Bar. Kraków 1990. Zgrom. Sióstr Naj. Duszy Chrystusa Pana. 20 cm, str. 175, (1), opr. karton. z obw. (plamka na brzegu bloku)
20,00 PLN
Reeves Hubert: Godzina upojenia. Czy Wszechświat ma sens?
Reeves Hubert: Godzina upojenia. Czy Wszechświat ma sens?
Reeves Hubert: Godzina upojenia. Czy Wszechświat ma sens? Przeł. R. Gromacka, M. Kapełuś. Warszawa 1994. Wyd. Cyklady. 20 cm, str. 242, ilustr., opr. karton.
18,00 PLN
Pokaż:
60 120 180